Snøskredvarsel for Hardanger søndag 09.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Mildvær og nedbør svekker snødekket. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme. I høyfjellet vil det dannes ferske fokksnøflak som er lette å løse ut

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Dagen starter med kaldt vær, kraftig vind fra sørøst og noe nedbør. Det vil da dannes ferske fokksnøflak i leheng mot nordvest. Fokksnøflakene kan noen steder ligge på kantkorn eller rim og vil være lette å løse ut for en skikjører. Etterhvert stiger temperaturen og fokksnøflakene vil da svekkes. Naturlig utløste skred er mulig. Natt til mandag vil mildvær og regn svekke snødekket og det kan gå våte flak- og løssnøskred. Når vann og varme trenger ned i snødekket kan eldre vedvarende svake lag reaktiveres og det kan gå enkelte store skred.
Jevnt over er snødekket hardt i regionen. Høyt til fjells i skyggesider ligger det noe fokksnø. I solvendt terreng er det skare som mykes opp hvis solen kommer frem. I solvendte sider begynner det bli lite snø også i høyfjellet.
Det er overflatekantkorn og rim som er føyket ned i enkelte lommer i høyfjellet. Det er vedvarende svake lag i det gamle snødekket, men dette er ikke et skredproblem for øyeblikket. Snøen over er hard og bærende og det svake laget er dermed vanskelig å påvirke. Disse kan bli reaktivert ved en temperaturstigning.
Det er observert våte løssnøskred i solvendte heng når solen sto på.
Lørdag morgen er det sol og -3 grader ved Røldal skisenter (1000 moh). Det har kommet litt nysnø siste døgn i fjellet.
Ingen nedbør av betydning.
Stille/svak vind fra nordvest, endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-12 °C til -1 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-5 °C til 2 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

09.05.2021 kl. 10:07

918 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nipeskar. Sammenheng skiføre frå ca skoggrensa, men i andre himmelretninger kan det vere avsmelta betraktelig høgare til fjells.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Hestabotnpynten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sør. Melderskin 1426 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren aukar utover sundags ettermiddag og gjennom måndag som følgje av mildvêr heilt til topps. Naturleg utløyste våte flak- og laussnøskred er aktuelt. Der vatnet trekker ned i snødekket kan eldre vedv.svake lag aktiveras og vil kunne gi store skred. Alt er litt avhengig av kor mykje nedbør som kjem. Uansett vil den auka temperaturen føre til svekkelse av stabiliteten i snødekket. Vil også anta at det vil ha litt å sei kor lenge vi må holde på FG 2 eller 3 frå måndag av. Varslet faregrad er riktig I skrivende stund framleis litt på vent, men slår meldingene til så er stemmer varselet godt.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 9 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Ein del vind i natt og utover dagen i dag. Litt regn i dag tidleg. Stigande temperatur. På veg heim målte eg temp til 11 grader på 600+ moh.

Snødekke

Snøgrense på 800 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Fuktig Variasjon avhengig av kva himmelretning og kor du er i regionen. Snødekket er smelteomvandla opp til ca 900/1000 moh, i alle fall lokalt. Mogleg også høgare, spes. der snødekket er tynt. Ver obs på at det kan variere litt avhengig av kor du er i regionen. I leformasjonar i høgda (over ca 1000+ moh) ligg det betrakelig meir snø. Overflata er delvis bærende skare, spesielt frå morgonen av, men enkelte plasser trør du gjennom til over anklane ved fots belastning - smeltar fort.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Det er varierende kor djupt dette laget ligg, og kor høgt ein finner det. I leformasjoner, der det har samla seg mykje snø gjennom vinteren, så kan det ligge djupt. Kjem det nok nedbør som regn vil eg anta at det ein del plasser kan gå ut str 3 skred på dette. Naturlig utløyste. Snødekket var smelteomvandla på 900/1000 moh i dag. Det gamle laget var omdanna. Vil anta at den same prosessen kan ha gått føre seg høgare opp, spes. der dekket er noko tynnare. Mogleg meir potent i indre del, men det er nok godt påvirka der også.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, V, NV over 1100 moh Vil anta at str 1 skred er mest aktuelt, men der det er nok snø for transport kan det ha lagt seg opp nok mengde til str 2. Forbigåande. Høge temperaturar og evt regn vil omvandle det relativt fort.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1500 moh Avhengig av nedbør mtp kor høgt det er aktuelt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Observerte til dels kraftig snøfokk I dag tidleg. Framleis vind, men ser ikkje same mengde vindtransport no. Mogleg at det ikkje er veldig mykje snø å flytte.

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Framleis tidleg på dag, og til no har det vore lite nedbør. Vil anta at det auka på utover dagen, om regnværet kjem inn.

Notater

Redigere obs seinere,men synes varsel stemmer godt. Alt er litt avhengig av mengde nedbør. Tempen stig gradvis så vi vil uansett ha auka skredfare komande dager.

Snøprofil

4 cm P MFcr M-W, 18 cm 4F-1F MF W, 5 cm P-K MFcr M-W, 20 cm 1F MF W 0 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm Grov ein profil mest for å sjekke kor aktuelt det gamle laget av kantkorn var. Som tenkt, så var det heilt omvandla på denne høgda, men laget var framleis relativt laust som følgje av mykje fuktighet. Vil nok vere representativt for snødekket i deler av regionen opp til ca 1000+ moh.

ObsID: 271744

Hardanger / Kvinnherad

Snø

07.05.2021 kl. 17:42

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lite dryss av nysnø over ca 800 moh.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Været letta utover kvelden. Det byrjar å verte avsmelta ihøgt til fjells i ein del sektorer, men betre føret lenger inn i Dalane og i "baksidene" av fjella.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Skeisfjell ca 1100 moh. Fint vårføre. Bileter tatt for ein dag siden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Vær

Regn 6,4 °C fra NV ↘ 99% skyer Nysnø over ca 800 moh.

Snødekke

ObsID: 271600

Hardanger / Ullensvang

Snø

06.05.2021 kl. 11:50

1228 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vindtegn i overflata. N-NV vindretning som har gitt fokksnøflak her, men forflytningen har nok skjedd for noen dager siden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bratthenget ned mot Kringletjørnskaret og fylkesveien. Tegn til sidelast inn i henget, så her er det nok potensiale for str 2 skred iallfall.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vindformer nærmest, og solskare lengst bak i bildet. Viser variasjonen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 17 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 17 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Svakt lag nedføyka nysnø/kant @10cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tydelig kant, svakt lag @95 cm (smeltet kjapt på rasterplata).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bruddflate i kant @95cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Nedføyka nysnø/kant @10cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 14 av 17 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Latmannsprofil, brøytekant tilbake ved bilen ca 900 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 15 av 17 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vindformer fra senere tid (post-påske).
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 16 av 17 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fylkesvei 520 sett fra Kringletjørnskaret. Lite snø og tidlig veiåpning av Saudafjellet mot Røldal. Det gir gode toppturmuligheter for tilreisende fra både øst og vest:)
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 17 av 17 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Røldal i det fjerne. Solvendte sider med mye svart fremme i dagen.

Tester

CTH21@95cmQ2 God Tydelige, velutviklede kantkorn i overgangen mellom fokksnø av nyere data og det gamle smelteomvandlede snødekket.

CTM13@10cmQ2 Middels Nedføyka nysnø, som pga kulden er delvis omdannet til fasetter.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt og fint i øyeblikket, men det finnes nok - helt riktig som varselet sier - fokksnøflak som på helt spesifikke steder kan løsne på vedvarende svakt lag. Enten høyt i snødekket, eller helt nede på overgangen til det gamle snødekket. For helgen er det nok de solvarmede sidene som må anses som det mest usikre området å oppholde seg. Da skal sola stå bra på fredag/lørdag. Men nettene er kalde så det er litt opp til vinden og dagtemperaturen hvor godt sola får tak. Så langt har ikke sola gitt de store slippene og nedsmeltingen i det bratteste terrenget ser ut til å gå gradvis og pent for seg. Gir også en heads-up med tanke på vedvarende svakt lag i fokksnøen i skyggesider, kalde nord-nordøst heng. Jeg ville sjekket for dette om jeg skulle kjøre bratt. Det er ikke helt tut-og-kjør enda. Varslet faregrad er riktig Greit nivå på faregraden, men med innkommende nedbør om noen dager så kan det blir mer snø og pålagring over 1000 moh. Da lukter vi nok på FG2 igjen?

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 3 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Fint vær, en del sol, men skyer innimellom gjør at sola må jobbe litt for å få tak i snøoverflaten.

Snødekke

300 cm totalt 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket hard Tørr Sjekk av fokksnø siden det er noen obser siden jeg hadde tilgang til det. Større tykkelse på flaket enn jeg trodde her i lesida. Ca en meter fokksnø over to meter antatt smelteomvandlet. Snødekket er variabelt her som ellers. Noe fokksnø, noe vindpolert. En del bart i sørvendte sider nå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Litt usikkerhet knyttet til utbredelse av fokksnøflakene og himmelretninger.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

6. mai. 18-24 (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S Skredet ble observert fra bil i det jeg kjørte til obstur i dag. Det ser ut til å ha gått for en tid siden (ila siste uke og halvannen en gang). Bruddkant øverst og et større skred. Antatt vått/solvarmet flakskred. Overliggende snø tipper jeg ble pålagret helgen 23.-24. april, da blåste det en del fra N-NV i området. Jeg mener det kan være en bekreftelse på det varslede svake laget som finnes under fokksnøen - og et forvarsel på noe vi kan få se mer av når sola varmer i fokksnøflakene og sigekreftene får virke. Sånn generelt er det lite naturlig utløste skred å observere.

Snøprofil

10 cm P+/P- MFcr/MFpc 1 mm/2 mm D, 0,7 cm F DF/FCsf 1 mm/1 mm D, 85 cm P RG 0 mm D, 0,5 cm 4F FC 1 mm/2 mm D Hele laget, 200 cm P MF 0 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -1,9 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Fokus på fokksnøflakene i dagens observasjon, da jeg ikke hadde vært i nærkontakt med disse på en stund. Måtte sjekke ift dagens skredproblem i varselet.

ObsID: 271449

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org