Snøskredvarsel for Hardanger mandag 10.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Regn kan gi naturlig utløste skred og dype vedvarende svake lag kan bli aktive. Skred kan bli store. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn omtrent til fjelltopphøyde svekker snødekket og øker faren for naturlig utløste skred ytterligere. Vedvarende svake lag av kantkorn fra tidligere i vinter kan bli aktive og gi våte flakskred. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor ustabile disse gamle lagene er, men sannsynligvis vil problemet være størst i heng mot nord som er lite påvirket av sola tidligere. Det kan også gå skred i den siste fokksnøen som stedvis låg på kantkorn. Våte løssnøskred er mest aktuelt der nedbøren kom som snø søndag. Faren for glideskred og skavelbrudd øker og gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.
Snøoverflata er preget av nedbør og stigende temperatur søndag. Høyt til fjells i skyggesider ligger det noe fokksnø som er i ferd med å bli våt. I solvendt terreng og under 1000 moh. er snødekket stort sett smelteomdannet etter siste ukers solpåvirkning.
Det er overflatekantkorn og rim som er føyket ned i enkelte lommer i høyfjellet. I det gamle snødekket ligger vedvarende svake lag som kan bli aktive igjen når den bærende overflata blir våt
Søndag morgen ble det observert snøfokk på toppen rundt Rosendal. Ved Folgefonna skisenter (1200 moh) har temperaturen steget til 2 grader søndag ettermiddag.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-5 °C til 2 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
1 °C til 5 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

09.05.2021 kl. 10:07

918 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nipeskar. Sammenheng skiføre frå ca skoggrensa, men i andre himmelretninger kan det vere avsmelta betraktelig høgare til fjells.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Hestabotnpynten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sør. Melderskin 1426 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren aukar utover sundags ettermiddag og gjennom måndag som følgje av mildvêr heilt til topps. Naturleg utløyste våte flak- og laussnøskred er aktuelt. Der vatnet trekker ned i snødekket kan eldre vedv.svake lag aktiveras og vil kunne gi store skred. Alt er litt avhengig av kor mykje nedbør som kjem. Uansett vil den auka temperaturen føre til svekkelse av stabiliteten i snødekket. Vil også anta at det vil ha litt å sei kor lenge vi må holde på FG 2 eller 3 frå måndag av. Varslet faregrad er riktig I skrivende stund framleis litt på vent, men slår meldingene til så er stemmer varselet godt.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 9 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Ein del vind i natt og utover dagen i dag. Litt regn i dag tidleg. Stigande temperatur. På veg heim målte eg temp til 11 grader på 600+ moh.

Snødekke

Snøgrense på 800 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Fuktig Variasjon avhengig av kva himmelretning og kor du er i regionen. Snødekket er smelteomvandla opp til ca 900/1000 moh, i alle fall lokalt. Mogleg også høgare, spes. der snødekket er tynt. Ver obs på at det kan variere litt avhengig av kor du er i regionen. I leformasjonar i høgda (over ca 1000+ moh) ligg det betrakelig meir snø. Overflata er delvis bærende skare, spesielt frå morgonen av, men enkelte plasser trør du gjennom til over anklane ved fots belastning - smeltar fort.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Observerte til dels kraftig snøfokk I dag tidleg. Framleis vind, men ser ikkje same mengde vindtransport no. Mogleg at det ikkje er veldig mykje snø å flytte.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Det er varierende kor djupt dette laget ligg, og kor høgt ein finner det. I leformasjoner, der det har samla seg mykje snø gjennom vinteren, så kan det ligge djupt. Kjem det nok nedbør som regn vil eg anta at det ein del plasser kan gå ut str 3 skred på dette. Naturlig utløyste. Snødekket var smelteomvandla på 900/1000 moh i dag. Det gamle laget var omdanna. Vil anta at den same prosessen kan ha gått føre seg høgare opp, spes. der dekket er noko tynnare. Mogleg meir potent i indre del, men det er nok godt påvirka der også.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, V, NV over 1100 moh Vil anta at str 1 skred er mest aktuelt, men der det er nok snø for transport kan det ha lagt seg opp nok mengde til str 2. Forbigåande. Høge temperaturar og evt regn vil omvandle det relativt fort.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1500 moh Avhengig av nedbør mtp kor høgt det er aktuelt.

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Framleis tidleg på dag, og til no har det vore lite nedbør. Vil anta at det auka på utover dagen, om regnværet kjem inn.

Notater

Redigere obs seinere,men synes varsel stemmer godt. Alt er litt avhengig av mengde nedbør. Tempen stig gradvis så vi vil uansett ha auka skredfare komande dager.

Snøprofil

4 cm P MFcr M-W, 18 cm 4F-1F MF W, 5 cm P-K MFcr M-W, 20 cm 1F MF W 0 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm Grov ein profil mest for å sjekke kor aktuelt det gamle laget av kantkorn var. Som tenkt, så var det heilt omvandla på denne høgda, men laget var framleis relativt laust som følgje av mykje fuktighet. Vil nok vere representativt for snødekket i deler av regionen opp til ca 1000+ moh.

ObsID: 271744

Hardanger / Kvinnherad

Snø

07.05.2021 kl. 17:42

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lite dryss av nysnø over ca 800 moh.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Været letta utover kvelden. Det byrjar å verte avsmelta ihøgt til fjells i ein del sektorer, men betre føret lenger inn i Dalane og i "baksidene" av fjella.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Skeisfjell ca 1100 moh. Fint vårføre. Bileter tatt for ein dag siden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Vær

Regn 6,4 °C fra NV ↘ 99% skyer Nysnø over ca 800 moh.

Snødekke

ObsID: 271600

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org