Snøskredvarsel for Hardanger søndag 16.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt lavere temperaturer gir roligere snøsmelting, men noe regn tilfører vann til snødekket. Sammen gir dette uendret skredfare. Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Skikjørere må være obs på skred de selv løser ut og kjøre ut av fallinjen på vei ned. Det kan ikke utelukkes at våte flakskred kan løsne naturlig der vann samles over skarelag. Noen steder kan det fortsatt ligge gamle vedvarende svake lag som nå blir svekket av mildværet. Begrens eksponeringstiden i og under bratt terreng. Skredfaren vil være størst ut på ettermiddagen og kvelden. Det kan også gå enkelte glideskred. Disse kan løsne alle tider på døgnet. Hold også god avstand til skavler som blir svekket i mildværet.
Snøoverflaten er våt og myk etter flere dager uten gjenfrysing. Smeltingen går nå raskt og snødekket begynner å bli tynt i mange sørvendte heng. Rygger og rabber er ofte bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Snødekket består stort sett av smelteomvandlet snø med en del skarelag. Snøgrensen ligger på 700-900 moh, lavest i skygesider, og den kryper oppover.
I det gamle snødekket lå det vedvarende svake lag som nå antas ha blitt omdannet til smelteformer. Lagene vil fortsatt være løse og kan fortsatt utgjøre svake lag, bare med litt mindre spredningsevne og følsomhet enn tidligere.
Det er observert en del våte løssnøskred i flere himmelretninger.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
0 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-1 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

16.05.2021 kl. 11:59

1198 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Sludd 2 °C 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Litt fuktig nysnø over 1300 moh.

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 272493

Hardanger / Kvinnherad

Snø

15.05.2021 kl. 10:32

905 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Førefall høgt til fjells. Vårværet tære særs mykje på dekket.

Snødekke

Ikke snøfokk Annet Våt

ObsID: 272373

Hardanger / Ullensvang

Snø

13.05.2021 kl. 16:47

1264 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Innsynk over ankel.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fra observasjonsstedet mot Skaulen 1538moh. Nordsida av Skaulen ser også ut til å begynne å merke mildværet med noe antydning til skred, skavlbrudd i toppen osv. Den har vært en vinterlig topp frem til denne uka.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mot skaret der FV520 går over mot Ekkjeskaret og Røldal
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Søre og Inste Tinden sett fra toppen av Hegerlandsnuten - og Folgefonna kan skimtes til høyre i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Hegerlandsnuten og ned mot Brattlandsdalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snøprofil

10 cm F-4F MF/MFsl V-S Overflateslush, tynt sjikt med opphopning av vann fra smeltinga i overflaten ila dagen., 50 cm 1F MF W, 2 cm I IF, 50 cm P MF M, 10 cm 4F MF M, 20 cm P MF W, 5 cm I IF

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildværet har løsnet i snøen, og i hele sørlig sektor - høyt opp - så er det nå smelteomvandlet preg på snødekket som helhet. Uten store mengder regn eller direkte solpåvirkning kan det i observasjonsområdet se ut som at snøen smelter gradvis ned uten de store «slippene». Men det er nok lite som skal til for at det kan bli mer fart i snødekket. De store glideskredene er heller ikke observert i særlig grad. Men jeg hørte det sildret nede i snødekket i går, så vannet renner over svaene enkelte steder. Jevne temperaturer og relativt lite regn i helga gjør at situasjonen vil holde seg liknende dagens. Skiløpere må tenke timing, unngå sørvendt sent på dag og være obs på eksponeringstid og sørge for å kjøre ut av falllinja si på vei ned. Pass på oppstikkende stein og sørg for glider på skisålen:) Varslet faregrad er riktig Ingen spesiell kommenar til varselet.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 60% skyer Mildt vær høyt opp, men kanskje ikke fullt så stekende varmt som ventet?

Tester

Kun brukt shovelshear, uten noe godt resultat.

Faretegn

Ferske skred Noen små rutsjeskred, str 1 kan observeres rundtomkring. Men ingen høy skredfrekvens.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, NV over 1300 moh Sjekket snødekket mot sør i går, og fant at gamle kantkorna her i stor grad ser ut til å være nøytralisert. I den grad det fremdeles er tilstede så er det nok høyt i N-sektor (uten at dette ble sjekket i går).

Våte løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Våt løssnø Våt Det har skjedd en markant endring i snødekket fra forrige uke til denne uka. Mildværspåvirkningen dypt i snøen og helt ned mot bakken har satt inn for fullt.

ObsID: 272243

Hardanger / Kvinnherad

Snø

13.05.2021 kl. 16:20

1218 moh

Simen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Simen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Simen

Snødekke

ObsID: 272235

Hardanger / Kvinnherad

Snø

13.05.2021 kl. 16:15

1079 moh

Simen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Simen

Snødekke

ObsID: 272234

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org