Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 20.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Fare for våte løssnøskred. Det kan også gå store naturlig utløste, våte flakskred, særlig i nordvendte heng. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Hvis solen kommer frem kan våte løssnøskred fortsatt løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Det kan ikke utelukkes at våte flakskred kan løsne naturlig der vann samles over skarelag. Noen få steder høyt til fjells kan det fortsatt ligge gamle vedvarende svake lag som har blitt svekket av mildværet. Skredfaren vil være størst ut på ettermiddagen og kvelden. Det kan også gå enkelte glideskred. Disse kan løsne alle tider på døgnet. Hold også god avstand til skavler som blir svekket i mildværet.
Snøoverflaten er våt og myk etter flere dager uten særlig gjenfrysing. Snødekket begynner å bli tynt i mange sørvendte heng. Rygger og rabber er ofte bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Snødekket består stort sett av smelteomvandlet snø med et par skare-/islag. Snøgrensen ligger på 700-1000 moh, Lavest i nordvendt terreng. Mandag kom det litegrann snø i de høyeste områdene.
I det gamle snødekket lå det vedvarende svake lag som nå antas ha blitt omdannet til smelteformer. Lagene vil fortsatt være løse og kan fortsatt utgjøre svake lag, bare med litt mindre spredningsevne og følsomhet enn tidligere.
Det er kuldegrader store deler av døgnet over ca. 1400-1600 moh.
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.05.2021 kl. 11:28

1211 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Isotermt snødekke, lagdeling kun i form av flere islag innimellom det smelteomvandlede.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skjemmedalen øst for Røldalsvatnet viser godt hvor mye himmelretning har å bety nå. Den ene siden er sørvendt, mens den snørike sida er nord/nordvestvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ingen problem å finne lesider der søkestanga kan stikkes til bunns uten å nå bakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bratthenget på Hegerlandsnuten mot Kringletjørnskaret har smeltet kraftig siste uka.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren oppleves som liten, med relativt kjølig vær og en gradvis nedsmelting av snødekker slik vi har nå. Likevel viser det stor forskjell på snødekket fra forrige uke til nå. Likevel ser man når skredproblemene oppsummeres at vi ligger og vipper mellom en opplevd/subjektiv fg1 og en objektiv fg2. Litt i samme dur også de neste dagene tom lørdag. Kanskje det blir noe forhøyet sannsynlighet for våte flak og naturlig utløste våte løssnøskred ifbm økt nedbør søndag/mandag. Varslet faregrad er riktig Havner på vippen mellom fg1 og 2. Man kan nok se for seg utbredelse «få» og sånn sett havnet på sannsynlighet B og str 1 skred for store deler av fjellet, og dermed kunne forsvart FG1. X-faktoren er islagene og de noe løsere smelteomvandlede lagene i snødekket som kan gi iallfall str2-skred. Jeg håper skiløpere som leser dette legger til grunn tid og sted og gjør en god vurdering av lokal faregrad selv når man legger ut på tur i bratt lende.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 1100 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 1000 moh Har inntrykk av at S-sektor er betydelig mer nedsmeltet og snødekket fremstår flekkvis sett fra avstand. I N-sektor er det langt større sammenhengende snøfelt enda, og skredfaren antast "størst" her. Det våte topplaget løsner lett under skiløpets belastning der det er bratt nok, men snømengdene blir ikke store og massene stopper i henget.

Tester

Q3 Middels Shovelshear STE @30cm Q3. Fikk også noen utslag på moderat belastning i tilknytning til skarelagene nedover i søyla. Men alt som ligger under det tjukke islaget v 55 cm vil være vanskelig å påvirke ved noen form for tilleggsbelastning.

Faretegn

Mye vann i snøen Tung, våt snø de øvre 20 centimeterne av snødekket, oppå noe litt fastere underlag, stedvis gammel skare. Lett å sette i bevegelse der det er bratt.

Notater

Redigeres...

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 900 moh. Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Våt løssnø Meget våt Stor forskjell mellom sol og skyggesider. Nord og sør-vendt. I sørvendte sider må man generelt høyere for å finne de gjeldende skredproblemene nå. Det er antakeligvis nordsidene som har den relativt sett høyeste skredfaren nå, siden det er noe mer lagdeling inntakt her og snødekket er tjukkere.

Vær

Snø 4 °C 2 m/s fra V → 90% skyer Svært skiftende vær underveis på obsturen, men det skyet til og var faktisk snøfnugg i lufta over 1100 moh.

Snøprofil

20 cm F-4F MFsl 1 mm W-V, 35 cm 1F MFcl/MFcr 1 mm W, 3 cm I IF, 35 cm 1F+ MFcl/IFil M-W Innslag av islag i snøpakken, 40 cm 1F-P/P MFcl 1 mm/1 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 133 cm

ObsID: 273911

Hardanger / SAUDA

Snø

20.05.2021 kl. 10:10

732 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ikke mye snø igjen i S til V sektor. Her fra Breibotnen med Tindane oppi tåka. Tåkekanten på ca 1100-1200moh.

Snødekke

ObsID: 273860

Hardanger / Kvinnherad

Snø

18.05.2021 kl. 18:53

671 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt mot vestvendt side av Melderskin 1426 moh. Lite snø att. Har gått ut ein del glideskred. Disse går kvart år, men mindre masse i år ifht i fjor.

Snødekke

Ikke snøfokk

Vær

Ikke nedbør 7 °C 80% skyer Enkelte regnbyger i løpet av dagen i dag.

ObsID: 273728

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org