Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 22.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Fare for våte løssnøskred. Det kan også gå store naturlig utløste, våte flakskred, særlig i nordvendte heng. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer skyer og noe vind gir mindre påfrysing enn foregående natt. Utoverdagen kan det komme litt regn, kan hende snø på de høyeste toppene. Våte løssnøskred kan fortsatt løses ut av skiløpere i bratte heng, og et og annet kan løsne naturlig. Det kan ikke utelukkes at våte flakskred kan løsne naturlig der vann samles over skarelag. Noen få steder høyt til fjells kan det fortsatt ligge gamle vedvarende svake lag som har blitt svekket av mildværet. Skredfaren vil være størst ut på ettermiddagen og kvelden. Det kan også gå enkelte glideskred. Disse kan løsne alle tider på døgnet. Hold også god avstand til skavler som blir svekket i mildværet.
Snøoverflaten er våt og myk etter flere dager uten særlig gjenfrysing. Snødekket begynner å bli tynt i mange sørvendte heng. Rygger og rabber er ofte bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Snødekket består stort sett av smelteomvandlet snø med et par skare-/islag. Lagdelingen er tydeligst i nordvendt terreng i høyden. Snøgrensen ligger på 800-1000 moh, Lavest i nordvendt terreng. Mandag kom det litegrann snø i de høyeste områdene.
I det gamle snødekket lå det vedvarende svake lag som nå antas ha blitt omdannet til smelteformer. Lagene vil fortsatt være løse og kan fortsatt utgjøre svake lag, bare med litt mindre spredningsevne og følsomhet enn tidligere.
Det har vært påfrysing i høyere deler av fjellet natt til fredag, noen steder også i noe lavere terreng.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-10 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Fra ettermiddagen sørøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-1 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Øst/sørøst frisk bris til liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

22.05.2021 kl. 11:54

724 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt mot Blådalshorga 1302 moh. Særs snøfattig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det er ikkje mykje snø att, men ein vil finne meir samanhengande snødekke mot nord - men det smeltar fort her også. Ein må relativt høgt til fjells for å finne snø no.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsida. Skildring: Det er våt snø, så kunne mogleg ha huka av "Mykje vatn i snøen", men det har vore status ei stund uten den heilt store aktiviteten.

Vær

Yr 100% skyer

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, NV over 1100 moh Ikkje høgt nok til å finne dette i dag, men legg det inn som ein betraktning. Det er nok ikkje like aktuelt over heile regionen. Ein må høgt til fjells og vil anta at det framleis er mest aktuelt mot nord, og del tilgrensende sektor. Ville latt det stå i tekstvarselet med tilleggsinformasjon om å vere ekstra obs om det auka på med nedbør. Utan nedbør av betydning så vil eg tru at det smeltar fint ned.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1000 moh. Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Annet Våt Enkelte plasser er det snøfritt heilt til topps - opp mot 1300-1400 moh. I sørvendte- og tilgrensande sider, der det ligg snø, er det stort sett smelteomvandla snø som ligg att - like til topps. Mot nord og tilgrensande sider bere snødekket preg av smelteformer ispedd islag, men ein må over ca 1100 moh for å finne dette. Mildvêr døgnet rundt så det smeltar gradvis og stillferdig ned slik status er i dag.

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Relativt tidleg på dag, ca kl. 11. Mogleg tiltakande aktivitet utover dagen, men ser ikkje for meg noko anna enn str 1 skred. Om det kjem nedbør i form av regn så kan det potensielt gå nokre større skred i høgda mot nord.

Notater

Pga kranglete kne rakk eg ikkje så høgt opp. Redigere obs seinare, men status er relativt lik som den har vore.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold. Det byrjar å verte lite snø att i fjellet, men ver obs på våte laussnøskred der det framleis er skiføre. Faren er størst utover dagen, og spesielt om sola kjem fram. Mot nord og tilgrensande sektorar, over ca 1100 moh, kan det vere ein del vatn i/over lag i snødekket, og ved ekstra gjennomfukting i form av regn eller kraftig solinnstråling så kan dette gi naturlig utløyste våte flakskred av str. 2-3. Litt avhengig av om det kjem nedbør av betydning, men det ser tilsynelatande ut som om at snødekket smeltar fint og roleg ned. Tenker at faregraden ligg på 1 slik det er no, og om det ikkje kjem nedbør i form av regn av ein viss mengde, så ser eg for meg at det smeltar sakte og sikkert ned - FG 1. Mogleg at det for regionen sett under eitt kan vere fornuftig å holde på FG 2 pga skredproblemet "Mykje vatn i/over lag" - uansett er det viktigaste å nemne det i teksten at det kan vere eit skredproblem mot nord og tilgrensande sektorar over ca 1100 moh. Kanskje FG 1 og nemnte tekst i tekstvarselet kan vere nok for å dekke det...

ObsID: 274079

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.05.2021 kl. 11:28

1211 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Isotermt snødekke, lagdeling kun i form av flere islag innimellom det smelteomvandlede.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skjemmedalen øst for Røldalsvatnet viser godt hvor mye himmelretning har å bety nå. Den ene siden er sørvendt, mens den snørike sida er nord/nordvestvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ingen problem å finne lesider der søkestanga kan stikkes til bunns uten å nå bakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bratthenget på Hegerlandsnuten mot Kringletjørnskaret har smeltet kraftig siste uka.

Tester

Q3 Middels Shovelshear STE @30cm Q3. Fikk også noen utslag på moderat belastning i tilknytning til skarelagene nedover i søyla. Men alt som ligger under det tjukke islaget v 55 cm vil være vanskelig å påvirke ved noen form for tilleggsbelastning.

Faretegn

Mye vann i snøen Tung, våt snø de øvre 20 centimeterne av snødekket, oppå noe litt fastere underlag, stedvis gammel skare. Lett å sette i bevegelse der det er bratt.

Vær

Snø 4 °C 2 m/s fra V → 90% skyer Svært skiftende vær underveis på obsturen, men det skyet til og var faktisk snøfnugg i lufta over 1100 moh.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 1100 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 1000 moh Har inntrykk av at S-sektor er betydelig mer nedsmeltet og snødekket fremstår flekkvis sett fra avstand. I N-sektor er det langt større sammenhengende snøfelt enda, og skredfaren antast "størst" her. Det våte topplaget løsner lett under skiløpets belastning der det er bratt nok, men snømengdene blir ikke store og massene stopper i henget.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 900 moh. Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Våt løssnø Meget våt Stor forskjell mellom sol og skyggesider. Nord og sør-vendt. I sørvendte sider må man generelt høyere for å finne de gjeldende skredproblemene nå. Det er antakeligvis nordsidene som har den relativt sett høyeste skredfaren nå, siden det er noe mer lagdeling inntakt her og snødekket er tjukkere.

Notater

Redigeres...

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren oppleves som liten, med relativt kjølig vær og en gradvis nedsmelting av snødekker slik vi har nå. Likevel viser det stor forskjell på snødekket fra forrige uke til nå. Likevel ser man når skredproblemene oppsummeres at vi ligger og vipper mellom en opplevd/subjektiv fg1 og en objektiv fg2. Litt i samme dur også de neste dagene tom lørdag. Kanskje det blir noe forhøyet sannsynlighet for våte flak og naturlig utløste våte løssnøskred ifbm økt nedbør søndag/mandag. Varslet faregrad er riktig Havner på vippen mellom fg1 og 2. Man kan nok se for seg utbredelse «få» og sånn sett havnet på sannsynlighet B og str 1 skred for store deler av fjellet, og dermed kunne forsvart FG1. X-faktoren er islagene og de noe løsere smelteomvandlede lagene i snødekket som kan gi iallfall str2-skred. Jeg håper skiløpere som leser dette legger til grunn tid og sted og gjør en god vurdering av lokal faregrad selv når man legger ut på tur i bratt lende.

Snøprofil

20 cm F-4F MFsl 1 mm W-V, 35 cm 1F MFcl/MFcr 1 mm W, 3 cm I IF, 35 cm 1F+ MFcl/IFil M-W Innslag av islag i snøpakken, 40 cm 1F-P/P MFcl 1 mm/1 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 133 cm

ObsID: 273911

Hardanger / SAUDA

Snø

20.05.2021 kl. 10:10

732 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ikke mye snø igjen i S til V sektor. Her fra Breibotnen med Tindane oppi tåka. Tåkekanten på ca 1100-1200moh.

Snødekke

ObsID: 273860

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org