Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 25.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn gjør at våte løssnøskred kan løses ut av skiløpere i bratte heng. Et og annet skred kan også gå naturlig. Det kan ikke utelukkes at våte flakskred kan løsne naturlig der vann samles over skarelag nede i snøpakka. Det kan også gå enkelte glideskred. Disse kan løsne alle tider på døgnet og i nordvendte heng kan skredene bli av str. 3 - store. Hold også god avstand til skavler som blir svekket i mildværet.
Snøoverflaten består av tung og myk snø. Snødekket begynner å bli tynt og uten lagdeling i mange sørvendte heng, mens det fortsatt er en del snø og noe lagdeling i nordvendte heng. Snøgrensen ligger på 800-1000 moh, og grensa for lagdelt snø er på ca. 1100 moh.
I det gamle snødekket lå det tidligere vedvarende svake lag. Disse antas nå å ha blitt omdannet til smelteformer mange steder, men i nordvendte heng kan det fortsatt finnes rester.
Frem til mandag morgen hadde det kommet fra 2 til 10 mm regn i regionen siste døgn.
5 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst.
-1 °C til 4 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3-6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
0 °C til 5 °C på 1400 moh.
Skyet.
Periodevis stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

22.05.2021 kl. 11:54

724 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt mot Blådalshorga 1302 moh. Særs snøfattig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det er ikkje mykje snø att, men ein vil finne meir samanhengande snødekke mot nord - men det smeltar fort her også. Ein må relativt høgt til fjells for å finne snø no.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Notater

Pga kranglete kne rakk eg ikkje så høgt opp. Redigere obs seinare, men status er relativt lik som den har vore.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold. Det byrjar å verte lite snø att i fjellet, men ver obs på våte laussnøskred der det framleis er skiføre. Faren er størst utover dagen, og spesielt om sola kjem fram. Mot nord og tilgrensande sektorar, over ca 1100 moh, kan det vere ein del vatn i/over lag i snødekket, og ved ekstra gjennomfukting i form av regn eller kraftig solinnstråling så kan dette gi naturlig utløyste våte flakskred av str. 2-3. Litt avhengig av om det kjem nedbør av betydning, men det ser tilsynelatande ut som om at snødekket smeltar fint og roleg ned. Tenker at faregraden ligg på 1 slik det er no, og om det ikkje kjem nedbør i form av regn av ein viss mengde, så ser eg for meg at det smeltar sakte og sikkert ned - FG 1. Mogleg at det for regionen sett under eitt kan vere fornuftig å holde på FG 2 pga skredproblemet "Mykje vatn i/over lag" - uansett er det viktigaste å nemne det i teksten at det kan vere eit skredproblem mot nord og tilgrensande sektorar over ca 1100 moh. Kanskje FG 1 og nemnte tekst i tekstvarselet kan vere nok for å dekke det...

Vær

Yr 100% skyer

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, NV over 1100 moh Ikkje høgt nok til å finne dette i dag, men legg det inn som ein betraktning. Det er nok ikkje like aktuelt over heile regionen. Ein må høgt til fjells og vil anta at det framleis er mest aktuelt mot nord, og del tilgrensende sektor. Ville latt det stå i tekstvarselet med tilleggsinformasjon om å vere ekstra obs om det auka på med nedbør. Utan nedbør av betydning så vil eg tru at det smeltar fint ned.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsida. Skildring: Det er våt snø, så kunne mogleg ha huka av "Mykje vatn i snøen", men det har vore status ei stund uten den heilt store aktiviteten.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1000 moh. Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Annet Våt Enkelte plasser er det snøfritt heilt til topps - opp mot 1300-1400 moh. I sørvendte- og tilgrensande sider, der det ligg snø, er det stort sett smelteomvandla snø som ligg att - like til topps. Mot nord og tilgrensande sider bere snødekket preg av smelteformer ispedd islag, men ein må over ca 1100 moh for å finne dette. Mildvêr døgnet rundt så det smeltar gradvis og stillferdig ned slik status er i dag.

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Relativt tidleg på dag, ca kl. 11. Mogleg tiltakande aktivitet utover dagen, men ser ikkje for meg noko anna enn str 1 skred. Om det kjem nedbør i form av regn så kan det potensielt gå nokre større skred i høgda mot nord.

ObsID: 274079

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org