Snøskredvarsel for Hardanger fredag 28.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold, men fare for mindre våte skred. Glideskred kan forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snøoverflata er mjuk og laus kan ein løyse ut mindre våte laussnøskred. I enkelte områder kan det også løysne våte flakskred pga opphopning av vatn i snødekket. Lettast å løyse ut skred om ettermiddagen når temperaturen er på det høgaste. Ver merksam på sprekkar i snødekket. Viss desse går heilt til bakken i områder der snøen ligg på bratte svaberg er det eit teikn på at det kan løysne glideskred.
Snødekket er stort sett smelteomvandla. Ein lyt opp i dei høgaste områda og rundt breen for å finne skiføre.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nord om formiddagen.
-1 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-5 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

28.05.2021 kl. 11:44

844 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  "Normalruta" opp til Blådalshorga, 1300 moh følgjer snøbanda midt i biletet. Samanhengande skiføre frå ca 800-900 moh, men det er ikkbe representativt for alle sektorar. Nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lite snø att. Austvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Skia set spor der sola får tak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lite lag av skare i skuggesidene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ca 60 cm tjukt dekke. Skare-Smelteformer (4f-1f)-islag/Smelteformer-smelteformer. Isotermt
Bilde Av Notater
Bilde 8 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  På tide med sumar...

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Vær

Ikke nedbør 7 °C 0 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Våt Generelt lite snø. Stort sett smelteomvandla i overflata. Tynn smelt-frysskare i skuggesidene i høgda - mot nord. Mot nord og dels tilgrensande sektor består snødekket av smelteformer med eit sjikt av ulike islag (p-k) midt i pakken. Dette brytes gradvis ned. I andre sektorar er det tilsynelatende smelteformer. Meir snø i nordsidene, naturlig nok.

Tester

LBT Stabilt. Ingen utslag anna enn i overgang på topplaget mellom skare og smelteformer.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold. Ver obs på våte laussnøskred der sola får tak. Best og mest stabilt skiføre tidleg på dag. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Tidleg på dag.

Notater

Finpusser obs I kveld med litt flere bilete og tekst. Ingen obs som utfordrer dagens varsel.

Snøprofil

1 cm K MFcr M, 15 cm 4F-1F MF W, 10 cm 1F MF W, 20 cm P-K IF/MF M-W, 15 cm 1F MF W 0 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm I skuggeside mot nord-nordvest - ca 1000 moh.

ObsID: 274583

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org