Snøskredvarsel for Hardanger mandag 27.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Nysnø og vind gir økt skredfare. Hold god avstand til terreng som samler fokksnø og utløpsområder.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør og kraftig vind vil føre til dannelse av ustabile nysnøflak i leområder. Vindtransportert snø, både ny og eldre, som kan påvirkes av skiløpere, har relativt stor utbredelse og det oppfordres til våkne veivalg. Eldre fokksnø vil være vanskeligere å påvirke, men må også tas med i betraktning og har i grove trekk sammenfallende utbredelse som nysnøflakene.
Det er stor variasjon i snødekket i regionen. Det gamle snødekket er stabilt med mye smelteomvandlet snø og skarelag etter perioder med kraftig vind og nedbør både som regn og snø. Det har kommet betydelige mengder nysnø de siste 3 døgnene, mest i fjellområdene vest i regionen. Tidvis med kraftig vind. Lavere ned er snøen smelteomvandlet og fuktig/våt.
I naboregioner rapporteres det om synlige sigesprekker i enkelte fjellsider. Det finnes ikke observasjoner på dette i Hardanger, men det er grunn til å tro at det finnes også her. Det oppfordres til konservative veivalg og god avstand til områder med eventuelle sigesprekker.
2 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør.
-4 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 17 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

27.01.2020 kl. 08:24

83 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør 7,2 °C 1 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Relativt likt vêr siste 48 timane. Mildvêrsgrense på ca 900-1000 moh.

Notater

Satser på obstur i løpet av veka;onsdag/torsdag.

Snødekke

Nysnøgrense på 900 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Varierande snødekke. Enkelte plasser, spesielt for ytre del og fjordane, må ein opp i 900-1000 moh for å.finne noko som kan minne om samanhengande dekke. Noko lågare for indre del. Smelteomvandla frå ca 1000 og ned. Over det potensielt meir vindpåvirka. Registrerte kraftig snøfokk i høgda i går, sundag.

ObsID: 209975

Hardanger / Rosendal

Snø

25.01.2020 kl. 10:43

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Yr 8,8 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Varierande vêr den siste veka. Gårsdagen baud på både regn og sol. Relativt mildt. Mildvêrsgrensa ligg på om lag 800-900 moh. Denne låg høgare tidlegare i veka. Registrerer at det har falle litt snø i høgda over denne høgda siste 24 timar. Usikker på mengde. Varierande vindstyrke også, men vindmåler på 700 moh registrerer at det har vore opp til 10 m/s siste døger, så noko vindtransport der nedbøren har falle som snø har det vore. Ca 0 grader på 800-900 moh. Smelteomvandla snødekke med litt nysnø/fokksnø over er nok ikkje langt frå sanninga.

Notater

Kjem meg mest truleg ikkje ut i felt denne helga.

Snødekke

Kraftig snøfokk Stor variasjon i regionen mtp snødekke; snødjupne, grense for lagdelt snø osb. Det var mildvêr høgt til fjells tidlegare i veka, men dei siste 24-48 timane har denne grensa senka seg lågare. I dag ligger det nysnø på om lag 8-900 moh. Det har også vore noko vind og påfallande vindtransport i høgda, men usikker på kor mykje. Generelt er nok snødekket ein god kombinasjon smelteomvandla snø, fokksnø der vinden har fått jobba og nysnø. Observerer kraftig snøfokk i høgda; der snøen ligg tilgjengeleg for transport.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk observert der snøen er tilgjengeleg for transport.

ObsID: 209671

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org