Snøskredvarsel for Heiane lørdag 10.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. I solvendte heng kan snøskred løsne av seg selv.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Været roer seg og faren for naturlig utløste skred avtar. Fersk fokksnø må fremdeles betraktes som ustabil og skiløpere kan løse ut store skred. Dersom sola titter fram vil det være fare for naturlig utløste skred og skavlbrekk i fjellsider med dirkete solinnstråling.
Vindtransportert snø fra de siste dager dekker mye av terrenget, med mest snø i øst- og sørvendte leområder. Den gamle snøoverflaten er generelt bærende med skare og smelteformer. Det er relativt store variasjoner på snømengde innad i regionen. Det ligger snø på bakken fra ca. 200 moh, men det er generelt lite snø for årstiden i regionen.
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / SULDAL

Snø

09.04.2021 kl. 19:42

602 moh

Opplett (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Opplett
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Opplett

Vær

Snø -1,7 °C fra NV ↘ 50% skyer Snøbyger og vekslende vind. Snøfokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nymåket vei fokke fort igjen og det legger seg opp små skavler/fonner i terrenget her.

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er nok ikkje kome like mykje snø her som det var meldt, men kan nok være store lokale forskjeller i heia her. Ser at t.d Sauda skisenter melder om 40 cm nysnø.

Snødekke

25 cm nysnø

ObsID: 266594

Heiane / Åseral

Snø

09.04.2021 kl. 11:06

815 moh

Nina@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Konstant moderat snøfokk med kraftige vindkast innimellom.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -1,1 °C 13 m/s fra V → 50% skyer Skiftende vær med lett snøfall, sol og mye vind med til dels kraftig vindkast. Over 500 moh har det snødd i over et døgn, men i går la snøen seg bare i høyden. I natt og i dag litt kaldere, så at snøen blir liggende fra 500m og oppover. Snø i lufta lengre nede i dalen også men legger seg ikke der. Mye vind fra vest som gir opphopning i østvendte lesider.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Dagens varsel treffer godt, men etter min obs kan man sette ned høyden for flakskred til 600 moh. Det har vært kaldt nok i denne høyden til å danne fokksnøflak (sjekket litt rundt huset). Østvendt terreng har samlet på en del snø og jo høyere man kommer desto større kan skredene bli. Over 800m har alt nedbør kommet som snø, lavere har det vært sludd innimellom. Fortsatt mye vind i dag og i morgen, så at fokksnø problemet gjenstår i hvertfall et døgn til. Fra søndag vil det trolig stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ over 600 moh

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 350 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøoverflaten varierer mellom avblåst skare/fjell og vindpakket myk, noen enkelte steder vindpakket hard. Veldig ujevn snøfordeling pga av kraftig vind. Mest snø i ostlig sektor. Det gamle snødekket er smelteomvandlet og bærende. Sørvent terreng som har fått mye solinnstråling den siste tiden har veldig lite snø igjen. Sammenhengende skiføre fra ca. 500moh

Tester

LBT@20cmQ2 Går veldig lett

Snøprofil

15 cm 1F RG/DFbk 0 mm/1 mm D, 15 cm 4F DF/RG 0 mm/2 mm D, 60 cm K/P MF 1 mm/4 mm -1,5 °C @ 0 cm, -1,3 °C @ 10 cm, -1,2 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,7 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm

ObsID: 266527

Heiane / Sirdal

Snø

07.04.2021 kl. 11:46

778 moh

marie@rogfk (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  marie@rogfk Kommentar:  Skare, avblåst lyng og snødump i leformasjonar. Litt snøføyk i lyngen.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  marie@rogfk Kommentar:  Ny snø oppå gammal skare. Gode bindingar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra NV ↘ 90% skyer Lett snø, ein del vind. Stort sett overskya.

Skredfarevurdering

2 Moderat Har ikkje observert snø som flaker seg, er enten skare eller litt fuktig og mjuk snø i levendte sider. Ingen sjangs til å få brudd med Iille blokktest. Virker som det er sterke bindingar. Var bare til 800 m i dag pga sikt og vind, kan vera meir spenningar i snøen lenger opp. Meir snø og vind er meldt inn mot helga. Kan gi høgare faregrad. Varslet faregrad er riktig Vipper mot liten skredfare.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 200 moh Vindpakket myk Fuktig Rester av det gamle, frosne snødekket er dekka av snøen som har kome denne veka. Avblåst på toppar og vindutsatte sider. Lyng og stein stikker opp. Dump med snø i leformasjonar.

Tester

LBT Ingen brudd. Fikk lirka laust ei blokk som braut på eit mjukare lag i den gamle fryste snøpakken.

Snøprofil

17 cm 1F DF 0 mm M, 11 cm K MF 2 mm M, 4 cm 1F MF 3 mm W, 40 cm K MF 2 mm M For mykje hard frossen snø til å grave til bakken.

ObsID: 266068

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org