Snøskredvarsel for Heiane fredag 30.04.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i bratte solvendte sider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nattefrost gjør at snødekket fryser til og danner en stabil snøoverflate. Kanskje kommer det et lite dryss med nysnø, men neppe nok til å skape ustabile fokksnøflak. Om sola får skikkelig tak kan det gå enkelte våte skred i bratt terreng.
Snøoverflaten er for det meste smelteomvandlet og hard etter mildvær med påfølgende gjenfrysing. Høyt til fjells kan det fortsatt være tørr fokksnø i skyggesider.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-9 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-10 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Åseral

Snø

30.04.2021 kl. 10:35

796 moh

Nina@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Trygg is på Kvitevatn (730) ennå. Bilde tatt mot nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot øst. Vestvendt side av Vardeheia neste uten snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot vest. Mest snø igjen i østvendt terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot vest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

Tok ikke test siden hele snøpakka var veldig kompakt og det fantes ikke svake lag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s 50% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Kjenner meg igjen i dagens varsel, veldig stabile forhold og eneste skredproblem som gjenstår er våte løssnøskred som kan løsne naturlig ved solinnstråling el veldig milde temperaturer. Nattefrosten ser ut til å vare noen dager til og det er ikke nedbør i vente før evt tirsdag. Så situasjonen forblir mest sannsynligvis uendret i noen dager til. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Fuktig Bærende skare etter nattefrost i høyden, noen cm med våt løssnø under 700moh og ingen snø lenger under 550 moh. Målte snødekket litt underveis, i høyden 730 til 830 moh varierer det fra 50cm til 140 cm (dette i østvendt terreng). Smelteomvandlet snø av litt forskjellig hardhet gjennom hele snødekket. Veldig lite snø igjen i sør/vestvendt terreng

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV, V over 700 moh

Snøprofil

5 cm P MF/MFpc 2 mm/4 mm W, 15 cm K MF 2 mm, 35 cm P MF/MFpc 3 mm/5 mm W, 30 cm 1F/P MF/MFpc 3 mm/5 mm W

ObsID: 270699

Heiane / SULDAL

Snø

27.04.2021 kl. 13:24

569 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Grimsvatn

Snødekke

47 cm totalt Gjennomsnitt av målinger over strekke på stedet.

ObsID: 270357

Heiane / SULDAL

Snø

27.04.2021 kl. 12:31

1027 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

188 cm totalt Målt snittverdi over et strekke på stedet.

ObsID: 270356

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org