Snøskredvarsel for Heiane fredag 07.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær likevel forsiktig i bratt soleksponert terreng og i leheng i høyden der det finnes fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snøoverflaten mykes opp utover dagen, pga høyere temperaturer eller gløtt av sol, kan det løsne våte løssnøskred. Områder med nysnø som enda ikke har blitt utsatt for sol og oppvarming er mest utsatt. Enkelte steder i høyden kan det fortsatt være mulig å løse ut skred i fokksnøen. Litt nysnø kan danne ferske flak.
Snøoverflaten består av noen cm nysnø på hard skare. Stedvis finnes lommer med mer fokksnø, hovedsakelig i leheng mot vest. Under dette består snøoverflaten for det meste av smelteomvandlet og hard snø etter mildvær med påfølgende gjenfrysing. I sørsider er mye av snøen smeltet bort.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-8 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-9 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Åseral

Snø

07.05.2021 kl. 11:32

890 moh

Nina@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  740 moh østvendt 15-20 cm fokksnø og 150 cm totalt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  180 cm i NØ vendt helning
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot nordvest (Skrivarknuten 985m)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Snøen forsvinner fort på toppene nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  770 moh mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot øst Vardehei 885m
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 4,3 °C 2 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 550 moh Skare Fuktig Skare er mest fremtredende på turen i dag, men innimellom ligger det litt vindpakket myk fokksnø etter tirsdagens snøfall. I løpet av dagen blir overflaten mer og mer slushete ved solinnstråling. Mest snø i østvendt terreng. Der vinden har lagt fra seg mye snø i løpet av sesongen kan det fortsatt ligge mye, opptil 1,80 (på rundt 800 moh) etter mine målinger i dag. Sammenhengende skiføre fra ca 700 moh. Litt av og på med ski mellom 600 og 700 moh, her er det mest snø igjen i løypa, lite i terrenget.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT Ikke brudd

Skredfarevurdering

1 Liten Enig med dagen varsel. Stabile forhold og den lille mengden nysnø som kom tirsdag, har ikke klart å lage store flak. Dessuten ser det ut som om mildværet på dagen og kalde nattetemp har ført til en rask stabilisering. Våte løssnøskred ved solinnstråling virker som mest aktuelt skredproblem, men de utsatte fjellsider S og V er snart tomme for snø. Samme situasjon i morgen. Det er meldt 2 dager med mye regn søn og man og slutt på nattefrost. Dermed vil snømengden minke betraktelig den neste uken. Ved regnvær helt til topps, blir den resterende snøen veldig våt og løse skred kan forekomme i alle himmelretninger. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 1F MF 3 mm V Slush, 20 cm P MF 3 mm M Gjenfryst etter nattefrost, 30 cm 1F MF 3 mm W, 70 cm P/K MF/MFpc 1 mm/5 mm M Snøpakka er isoterm.

ObsID: 271591

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org