Snøskredvarsel for Helgeland tirsdag 24.03.2020

4
Stor
Publisert:

Betydelige mengder nedbør vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

"Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5". Tirsdag er det meldt betydelige mengder nedbør i kombinasjon med kraftig vind. Dette gjør at det vil legge seg opp ferske fokksnøflak i mange heng. Siste 3 dagene har det kommet ca. 25-50 cm nysnø i kombinasjon med vind fra SV. Lørdag er det meldt om 15 cm nysnø på 600 moh. Skredfaren vil være størst der det kommer mest nedbør. Hold god avstand til skredterreng, skred kan løsne naturlig. Det vil være lite trivelig skivær, alternative aktiviteter anbefales. Nedbør vil komme som regn i lavlandet, dette vil kunne påvirke ferske fokksnøflak. Det kan ikke utelukkes våte skred opp til mildværsgrensa.
30 mm i døgnet, opp mot 70 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Periodevis sterk kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / VEFSN

Snø

24.03.2020 kl. 15:11

400 moh

Caroline M Onarheim (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Caroline M Onarheim
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Vær

Regn 4 °C Mye vind og regn

Skredhendelse

24. mar 15:11 (+01:00) Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Brattheng Observert nytt skred på avstand. Øyfjellet. Føere plasser ser du også småskred. Observert flakskred oppsiden ved øyfjelltrappa

ObsID: 225417

Helgeland / D1801(55160) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

24.03.2020 kl. 09:54

66 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Rafossen (500moh) kl 09:55 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Forholdvis lite snø i området. . Økende skredfare neste døgn: Melder mye regn det neste døgnet..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Skredaktivitet

24. mar 10:01 (+01:00) - 23. mar 10:01 (+01:00) Sørpeskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv76 Rafossen - Barstad, Lite sørpeskred har stoppet ca. 100 m fra veien.

ObsID: 225367

Helgeland / VEFSN

Snø

22.03.2020 kl. 15:58

385 moh

Lars Berge (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Lars Berge
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Lars Berge
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Lars Berge
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Lars Berge

Vær

Sludd 1 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Sludd/regn, sterk vind fra sør. Kanskje 12m/s på toppen. Noe mindre ved regobs punkt

Skredhendelse

22. mar 16:00 (+01:00) Vått flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 402 moh og sluttet på 396 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 25 cm høy og 15 m bred bruddkant Leområder Kom fra siden inn i noe mikroterreng og løste ut et flakskred foran meg. Bruddkant fra ca. 10-30cm. Lengde kanskje 15m. Tung og våt snø samt endel småtrær / busker i skredbanen kunne ført til at en person fort kunne fått vansker å komme seg løs uten hjelp.

Snødekke

Moderat snøfokk Våt løssnø Fuktig Stedvis mykt vinpakket / våt løssnø.

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels S

Notater

Det er store lokale variasjoner. Denne fjellsiden kan være litt «lur» med mye mikroterreng som nødvendigvis ikke fremkommer på bratthetskartet. Selv om jeg har vært her tiidligere og er ganske kjent burde jeg nok ha valgt en annen tur idag. Alternativt holdt meg hjemme...

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Ulykke/hendelse

Ingen skade Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 225101

Helgeland / VEFSN

Snø

21.03.2020 kl. 14:00

646 moh

Caroline M Onarheim (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Caroline M Onarheim
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Caroline M Onarheim
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Caroline M Onarheim
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Caroline M Onarheim
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Caroline M Onarheim

Vær

Snø 6 m/s Mye vind i natt, og mye snø de siste 24 t

Tester

22Q3

ECTX Middels ECT22, q3 Slag 22 gav sprekkdanning i snøen, men ingen forplanting og snøen henger ikke sammen. Med ekstrem stor belastning kan en klare å påvirke det skarelaget som er 90cm under snøen. Der er det skliflate, q1.. men klarte ikke påvirke dette på selve testen.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 224955

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org