Snøskredvarsel for Helgeland onsdag 24.02.2021

4
Stor
Publisert:

Værskifte! Naturlig utløste skred ventes pga. temperaturstigning og regn. Fokksnøproblem høyt til fjells. Hold deg unna skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er i hovedsak basert på værprognoser da det er en B-region og få observasjoner av snødekket. Det har vært lite snø i regionen og lave temperaturer over en lengre periode gjør at det kan finnes svakt lag av kantkorn i snødekket, slik som situasjonen er i naboregionen Svartisen. Observasjon fra Kveldstuva i Vefsen fredag 19.02 tyder på at det er både nedføyka kantkorn og rim under fokksnøen. Det ventes mye nedbør, særlig i indre deler av regionen. Mildværsgrensa går høyt til fjells og det ventes naturlig utløste våte flakskred. Over mildværsgrensa vil det legges opp ustabile fokksnøflak, og også her vil skredene kunne gå naturlig og faren er størst i forbindelse med vindøkning utover dagen.
25 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / HEMNES

Snø

21.02.2021 kl. 17:16

382 moh

ToreK (Ukjent)

Snødekke

15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen, bruddforplantning mer enn 10 meter

ObsID: 257061

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org