Snøskredvarsel for Helgeland tirsdag 30.03.2021

4
Stor
Publisert:

Krevende forhold. Store ansamlinger av fersk fokksnø og mulig vedvarende svake lag nede i snødekket og kan føre til store skred som løsner av seg selv.

Høyeste faregrad per dag:

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5 Store mengder med nysnø i fjellet i kombinasjon med kraftig vind gjør at det forventes omfattende naturlig utløst skredaktivitet. Der nedbøren kommer som regn er det fare for naturlig utløste våte skred. På høyfjellet og i indre strøk kan det finnes et dypt vedvarende svake lag i snødekket. I naboregionen Svartisen har det vært registret et svært stort skred i dette laget den siste tiden.
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.
Periodevis sterk kuling frem til i kveld.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org