Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 27.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over fredagens mildværsgrense kan det finnes ustabile nysnøflak i de høyeste fjellområdene. Disse kan fortsatt påvirkes av en enkelt skiløper. Kaldere vær utover dagen gjør at faren for våte skred avtar. Høgt til fjells kan det finnes svake lag av kantkorn djupt i snødekket i enkelte heng.
Snøoverflata er preget av høye temperaturer og vekslende vær den siste uka, tidvis plussgrader opp til 1000 moh. Under denne høyden er snøen våt og delvis smelteomdanna. Høyere til fjells er rygger og fjelltopper er avblåst. Det ligger mest fokksnø i leheng mot nord og øst. Det er lite snø for årstida og under tregrensa er det tynt snødekke begrensa skiføre mange steder.
Vedvarande svake lag frå kuldeperioden i januar/februar kan fortsatt være et problem noen steder over 1300 moh.
14 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør.
-5 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Periodevis stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

27.03.2021 kl. 11:50

1049 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest på morgonen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis blå himmel og sol
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 500 moh. Ein del lyng og stein som stikk fram
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka men mjuk snøoverflate, bortsett frå mest vindutsatte ryggane som er avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin nysnø i leområder
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra V → 50% skyer Bygevêr fredag og ein del nedbør i natt. Oppholdsvær med enkelte lokale snøbyger. Periodevis ein del blå himmel og sol. Vind frå vest til sørvestleg retning og lett snøfokk langs bakken frå skoggrensa og oppover

Tester

LBT@25cmQ2 Middels belastning, ikkje heilt glatt brudd

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke frå ca 500 moh. Vått i bunn etter mildvêret siste dagane, med eit dryss nysnø oppå. Frå skoggrensa, ca 700 moh og oppover ligg der att av den gamle snøen i forsenkningar i terrenget og formasjonar som har samla snø gjennom vinteren. Ca 10 cm nysnø frå denne høgda, men varierande snøoverflate pga vind, mjuk, lett vindpåvirka snøoverflate i leformasjonar . Avblåst ned på skare eller lyng og stein på vindutsatte ryggar.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Over skoggrensa, frå ca 700 moh

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind har danna ustabile nysnøflak i leområder, bak ryggar og kantar i terrenget som kan være lette å løyse ut. I bratt solvendt terreng kan det gå nokon våte laussnøskred. Nysnøen vil stabilisere seg relativt raskt. Men stigande temperatur og regn kan gi noko våte skred i bratt terreng når nysnøen blir våt. Over nysnøgrensa vil vind og nedbør som snø oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV I brattheng der sola kjem fram

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 800 moh

Snøprofil

10 cm 4F DF 2 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 5 cm P-K MFcr 2 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 7 cm 1F RG 1 mm M, 5 cm K MFcr 2 mm D, 15 cm P MF 1 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D 0 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 264301

Indre Fjordane / Stryn

Snø

27.03.2021 kl. 11:10

1772 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Middels til stort flakskred, trolig fra i går, i nedre Grasdalen, NV 12-1300 m. Vil anslå bruddkant til en drøy halvmeter.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -9 °C 10 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Tester

CTM20@25cmQ2 Middels 1350 NØ. Nedføyka løssnø.

CTE10@35cmQ1 Middels 1600 m NØ. Tynn regnskare, så mildværet har gjort snarvisitt svært høyt.

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 650 moh. Grense for lagdelt snø er på 950 moh Vindpakket myk Tørr Skiføret begynner på 7-800m Oppstryn, noe lavere nedstryn. Fuktig, skrinn base under litt tørr snø, opp til knapt 1000 m, hvorfra økende snødybde og tørrhet. 15-20 cm gjennomsynk nederst, mot hard frosset såle i overgang til halvtørr og etterhvert tørr fokksnøsåle fra ca 1100. I leheng ligger det ca 15 cm tørr, ubundet øverst, helt opp til 1550 m. Fokksnø og avblåst øverst og på lo, men ikke vindskavling. Lagdelinger av betydning er tynt, Q1-glatt regnskarelag under øverste fokksnøen på 1600 m, og nedføyket løssnølag på 1350. Inntakte kantkornlag over 1300, som neppe er skiløperpåvirkbare.

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst N, S, SV, V, NV Gått både våte og tørre skred siste dager.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fin løssnø i leheng gjør det lett å overse mulig lagdeling i sålen. Gjør blokktester og vær obs på glatt skarelag under fokksnø. Fortsatt lett snøtransport. Eldre lagdelinger stabiliserer gradvis. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V Avhenger av sol.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 1400 moh

Snøprofil

35 cm 1F/P- RG D, 0,5 cm K MFcr, 120 cm 1F/1F-P RG D, 30 cm 4F FC/RGxf D 1600 m NØ

ObsID: 264313

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snø

25.03.2021 kl. 19:11

882 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv

Skredaktivitet

25. mar. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ett mindre skred kl. 19:11, slo ut med 'middels pålitelighet' i infralydanlegg. 33 sekunders varighet; antar str. 2.

ObsID: 264038

Indre Fjordane / Kvitenova

Snø

25.03.2021 kl. 07:29

1420 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Sætreskarsfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Raudnova
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Grasdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Midstolhyrna

Vær

På målar ved Sætreskardsfjellet (1260 moh) har det vore minusgrader i lufta gjennom natta, plussgrader fra ca. kl. 08:00 i dag. (http://snowsense.is/no#!/maelir/239_t).

Snødekke

Foto frå Kvitenova torsdag morgon.

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen synlig, fersk skredaktivitet, basert på bilder og infralydmålinger.

ObsID: 263872

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snø

24.03.2021 kl. 22:09

882 moh

tore@svv (*****)

Skredaktivitet

24. mar. 18-24 (+01:00) Ett (1). Naturlig utløst NV Skred rapportert fra Ryggfonn i annen observasjon (https://www.regobs.no/registration/263891), ser ut til å slå ut kl. 22:09 også på flere parametere i infralydanlegg ved Oppljostunnelen. Lydkilden er derimot for svak til at den når opp til terskelverdi. Dette skyldes trolig skyggeeffekt og avstand.

ObsID: 263929

Indre Fjordane / Ryggfonn

Snø

24.03.2021 kl. 22:09

1342 moh

Hedda (*****)

Skredhendelse

24. mar 22:09 (+01:00) Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skål Ryggfonn Automatisk detektert

ObsID: 263891

Indre Fjordane / Napefonna

Snø

24.03.2021 kl. 15:00

1579 moh

Jens@SVV (*****)

Skredhendelse

24. mar 15:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff N-vendt Skredet startet på 1616 moh og sluttet på 402 moh Brattheng Napefonna Napefonna vart sprengt ingår. Skredet kom over kanten og så vidt ned i dalen. Ikkje veldig store skredmassar denne gongen

ObsID: 263887

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org