Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 28.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i skyggeområder med ustabil fokksnø, og i soleksponert brattheng midt på dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt påfyll av snø og vind frå sør dannar fokksnøflak i nordvendte leheng der ein skiløpar kan løyse ut skred. Eldre fokksnø er truleg vansklegare å påvirke. Høgt til fjells kan det finnes svake lag av kantkorn djupt i snødekket i enkelte heng.
MiIdvêr fredag fukta snøoverflata opp mot 1000 moh. Over mildvêrsgrensa blåste nysnøen inn i nordvendte leformasjonar. Under denne høgda er snøen våt og delvis smelteomdanna. Høgare til fjells er ryggar og fjelltoppar avblåst. Det ligg mest fokksnø i leheng mot nord og aust. Det er lite snø for årstida, og under tregrensa er det lite snø.
Vedvarande svakt lag frå kuldeperioda i januar/februar kan framleis vere eit problem nokre stedar over 1300 moh.
7 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stad

Snø

28.03.2021 kl. 13:19

760 moh

Kobbenes (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Frå toppen og vestover
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Frå toppen mot søraust. Skavlar i nordvendte heng.

Vær

Mildt med vind frå sørøst. Byger

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk Fuktig Lite snø, vindpakka gammal snø frå østavær frå førre obs. Nysnø avlagt etter søraustlig vind, men denne var fuktig. Observerte betydelig snøfokk på dombesteinseggene over fjorden, va 1000m.

ObsID: 264472

Indre Fjordane / Stryn

Snø

28.03.2021 kl. 11:26

605 moh

skyperk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skyperk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skyperk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skyperk
ObsID: 264421

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

27.03.2021 kl. 11:50

1049 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest på morgonen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis blå himmel og sol
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 500 moh. Ein del lyng og stein som stikk fram
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka men mjuk snøoverflate, bortsett frå mest vindutsatte ryggane som er avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin nysnø i leområder
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@25cmQ2 Middels belastning, ikkje heilt glatt brudd

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind har danna ustabile nysnøflak i leområder, bak ryggar og kantar i terrenget som kan være lette å løyse ut. I bratt solvendt terreng kan det gå nokon våte laussnøskred. Nysnøen vil stabilisere seg relativt raskt. Men stigande temperatur og regn kan gi noko våte skred i bratt terreng når nysnøen blir våt. Over nysnøgrensa vil vind og nedbør som snø oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Over skoggrensa, frå ca 700 moh

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra V → 50% skyer Bygevêr fredag og ein del nedbør i natt. Oppholdsvær med enkelte lokale snøbyger. Periodevis ein del blå himmel og sol. Vind frå vest til sørvestleg retning og lett snøfokk langs bakken frå skoggrensa og oppover

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV I brattheng der sola kjem fram

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 800 moh

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke frå ca 500 moh. Vått i bunn etter mildvêret siste dagane, med eit dryss nysnø oppå. Frå skoggrensa, ca 700 moh og oppover ligg der att av den gamle snøen i forsenkningar i terrenget og formasjonar som har samla snø gjennom vinteren. Ca 10 cm nysnø frå denne høgda, men varierande snøoverflate pga vind, mjuk, lett vindpåvirka snøoverflate i leformasjonar . Avblåst ned på skare eller lyng og stein på vindutsatte ryggar.

Snøprofil

10 cm 4F DF 2 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 5 cm P-K MFcr 2 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 7 cm 1F RG 1 mm M, 5 cm K MFcr 2 mm D, 15 cm P MF 1 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D 0 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 264301

Indre Fjordane / Stryn

Snø

27.03.2021 kl. 11:10

1772 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Middels til stort flakskred, trolig fra i går, i nedre Grasdalen, NV 12-1300 m. Vil anslå bruddkant til en drøy halvmeter.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM20@25cmQ2 Middels 1350 NØ. Nedføyka løssnø.

CTE10@35cmQ1 Middels 1600 m NØ. Tynn regnskare, så mildværet har gjort snarvisitt svært høyt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fin løssnø i leheng gjør det lett å overse mulig lagdeling i sålen. Gjør blokktester og vær obs på glatt skarelag under fokksnø. Fortsatt lett snøtransport. Eldre lagdelinger stabiliserer gradvis. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -9 °C 10 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V Avhenger av sol.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 1400 moh

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst N, S, SV, V, NV Gått både våte og tørre skred siste dager.

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 650 moh. Grense for lagdelt snø er på 950 moh Vindpakket myk Tørr Skiføret begynner på 7-800m Oppstryn, noe lavere nedstryn. Fuktig, skrinn base under litt tørr snø, opp til knapt 1000 m, hvorfra økende snødybde og tørrhet. 15-20 cm gjennomsynk nederst, mot hard frosset såle i overgang til halvtørr og etterhvert tørr fokksnøsåle fra ca 1100. I leheng ligger det ca 15 cm tørr, ubundet øverst, helt opp til 1550 m. Fokksnø og avblåst øverst og på lo, men ikke vindskavling. Lagdelinger av betydning er tynt, Q1-glatt regnskarelag under øverste fokksnøen på 1600 m, og nedføyket løssnølag på 1350. Inntakte kantkornlag over 1300, som neppe er skiløperpåvirkbare.

Snøprofil

35 cm 1F/P- RG D, 0,5 cm K MFcr, 120 cm 1F/1F-P RG D, 30 cm 4F FC/RGxf D 1600 m NØ

ObsID: 264313

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snø

25.03.2021 kl. 19:11

882 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv

Skredaktivitet

25. mar. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ett mindre skred kl. 19:11, slo ut med 'middels pålitelighet' i infralydanlegg. 33 sekunders varighet; antar str. 2.

ObsID: 264038

Indre Fjordane / Kvitenova

Snø

25.03.2021 kl. 07:29

1420 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Sætreskarsfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Raudnova
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Grasdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Midstolhyrna

Vær

På målar ved Sætreskardsfjellet (1260 moh) har det vore minusgrader i lufta gjennom natta, plussgrader fra ca. kl. 08:00 i dag. (http://snowsense.is/no#!/maelir/239_t).

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen synlig, fersk skredaktivitet, basert på bilder og infralydmålinger.

Snødekke

Foto frå Kvitenova torsdag morgon.

ObsID: 263872

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org