Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 29.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vi venter våte naturlig utløste flakskred. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høg temperatur, sterk vind og regn høgt til fjells vil gjennomvæte fokksnøflak som kan føre til naturleg utløysing av våte flakskred. Leformasjonane der fokksnøflak har bygd seg opp dei siste dagane er mest utsett. Problemet avtar med høgda og vil truleg ha lite omfang over 14-1500 moh. Der svakt lag av kantkorn ligg djupt i snødekket kan regnvêret gi stor nok tilleggsbelastning til å løyse ut skred. Problemet er truleg avgrensa til enkelte heng høgt til fjells, men skred på dette laget kan bli store. Over mildvêrsgrensa vil påfyll av snø og vind frå sør og sørvest danne fokksnøflak i nord- og austvendte leformasjonar der ein skiløpar lett kan løyse ut skred.
Laurdag la det seg nysnø/fokksnø ned mot 700 moh. MiIdvêr fredag fukta snøoverflata opp mot 1000 moh. Under denne høgda er snøen våt og delvis smelteomdanna. Over mildvêrsgrensa blåste nysnøen inn i nordvendte leformasjonar. Det ligg mest fokksnø i leheng mot nord og aust. Det er lite snø for årstida, og under tregrensa er det lite snø.
Vedvarande svakt lag frå kuldeperioda i januar/februar kan framleis vere eit problem nokre stedar over 1300 moh.
Søndag vart det observert skred frå Nonsnibba i Kjenndalen. Skredet har starta høgt i fjellet.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-4 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stad

Snø

28.03.2021 kl. 13:19

760 moh

Kobbenes (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Frå toppen og vestover
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Frå toppen mot søraust. Skavlar i nordvendte heng.

Vær

Mildt med vind frå sørøst. Byger

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk Fuktig Lite snø, vindpakka gammal snø frå østavær frå førre obs. Nysnø avlagt etter søraustlig vind, men denne var fuktig. Observerte betydelig snøfokk på dombesteinseggene over fjorden, va 1000m.

ObsID: 264472

Indre Fjordane / Stryn

Snø

28.03.2021 kl. 11:26

605 moh

skyperk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skyperk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skyperk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skyperk
ObsID: 264421

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

27.03.2021 kl. 11:50

1049 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest på morgonen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis blå himmel og sol
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 500 moh. Ein del lyng og stein som stikk fram
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka men mjuk snøoverflate, bortsett frå mest vindutsatte ryggane som er avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin nysnø i leområder
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra V → 50% skyer Bygevêr fredag og ein del nedbør i natt. Oppholdsvær med enkelte lokale snøbyger. Periodevis ein del blå himmel og sol. Vind frå vest til sørvestleg retning og lett snøfokk langs bakken frå skoggrensa og oppover

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke frå ca 500 moh. Vått i bunn etter mildvêret siste dagane, med eit dryss nysnø oppå. Frå skoggrensa, ca 700 moh og oppover ligg der att av den gamle snøen i forsenkningar i terrenget og formasjonar som har samla snø gjennom vinteren. Ca 10 cm nysnø frå denne høgda, men varierande snøoverflate pga vind, mjuk, lett vindpåvirka snøoverflate i leformasjonar . Avblåst ned på skare eller lyng og stein på vindutsatte ryggar.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Over skoggrensa, frå ca 700 moh

Tester

LBT@25cmQ2 Middels belastning, ikkje heilt glatt brudd

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV I brattheng der sola kjem fram

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind har danna ustabile nysnøflak i leområder, bak ryggar og kantar i terrenget som kan være lette å løyse ut. I bratt solvendt terreng kan det gå nokon våte laussnøskred. Nysnøen vil stabilisere seg relativt raskt. Men stigande temperatur og regn kan gi noko våte skred i bratt terreng når nysnøen blir våt. Over nysnøgrensa vil vind og nedbør som snø oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F DF 2 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 5 cm P-K MFcr 2 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 7 cm 1F RG 1 mm M, 5 cm K MFcr 2 mm D, 15 cm P MF 1 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D 0 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 264301

Indre Fjordane / Stryn

Snø

27.03.2021 kl. 11:10

1772 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Middels til stort flakskred, trolig fra i går, i nedre Grasdalen, NV 12-1300 m. Vil anslå bruddkant til en drøy halvmeter.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -9 °C 10 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 650 moh. Grense for lagdelt snø er på 950 moh Vindpakket myk Tørr Skiføret begynner på 7-800m Oppstryn, noe lavere nedstryn. Fuktig, skrinn base under litt tørr snø, opp til knapt 1000 m, hvorfra økende snødybde og tørrhet. 15-20 cm gjennomsynk nederst, mot hard frosset såle i overgang til halvtørr og etterhvert tørr fokksnøsåle fra ca 1100. I leheng ligger det ca 15 cm tørr, ubundet øverst, helt opp til 1550 m. Fokksnø og avblåst øverst og på lo, men ikke vindskavling. Lagdelinger av betydning er tynt, Q1-glatt regnskarelag under øverste fokksnøen på 1600 m, og nedføyket løssnølag på 1350. Inntakte kantkornlag over 1300, som neppe er skiløperpåvirkbare.

Tester

CTM20@25cmQ2 Middels 1350 NØ. Nedføyka løssnø.

CTE10@35cmQ1 Middels 1600 m NØ. Tynn regnskare, så mildværet har gjort snarvisitt svært høyt.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V Avhenger av sol.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 1400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Fin løssnø i leheng gjør det lett å overse mulig lagdeling i sålen. Gjør blokktester og vær obs på glatt skarelag under fokksnø. Fortsatt lett snøtransport. Eldre lagdelinger stabiliserer gradvis. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst N, S, SV, V, NV Gått både våte og tørre skred siste dager.

Snøprofil

35 cm 1F/P- RG D, 0,5 cm K MFcr, 120 cm 1F/1F-P RG D, 30 cm 4F FC/RGxf D 1600 m NØ

ObsID: 264313

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org