Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 03.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Stort sett stabile forhold, men litt varierande høgt til fjells. Sol og varme vil svekke stabiliteten midt på dagen og enkelte små, våte skred er venta.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er stort sett stabilt i lågare fjellområde. Fokksnø frå dei siste dagane vil stabilsere seg raskt, men ny vindauke i om kvelden vil gi meir vindtransport i fjellet. I solvendt terreng vil stabiliteten i snødekket svekkast litt midt på dagen der sola får tak, og små laussnøskred er venta. Der oppsprukken snø ligg på bratte, glatte sva, kan heile snøpakka gli ut som glideskred. Unngå opphald under slike sprekkar! Enkelte stader høgt til fjells kan ein framleis finne kantkornlag djupt i snødekket, men der ikkje gjort observasjonar av dette på ein månad. Sannsynlegvis er utbreiinga av skredproblemet er truleg avgrensa til få, utsette heng i dei høgaste fjellområda.
Tidleg i veka vart snøen fukta av regn og mildvêr høgt til fjells. Over mildvêrsgrensa blåste nysnøen inn i nordvendte leformasjonar. Det ligg mest snø i leheng som vender mot nord og aust. Det er lite snø for årstida, og under tregrensa er det stort sett snøfritt.
Kantkornlag djupt i snøen danna under kulde i januar og februar, kan framleis vere eit problem nokre stadar høgt til fjells over 1300 - 1400 moh.
Tysdag gjekk eit stort flakskred ved Salsegga på sørsida av Jølstravatnet. Onsdag vart det observert våte laussnøskred og glideskred ved Blånipa (1049 moh) på nordsida av Jølstravatnet.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-10 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Skyet om natta, oppklarning utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-11 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

03.04.2021 kl. 15:29

211 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Sludd 1 °C 100% skyer Nedbør no. Sludd, på grensa til snø langs Jølstravatnet på 200 moh

ObsID: 265388

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

03.04.2021 kl. 13:11

1034 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt delvis snødekke frå ca 600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lite snø på ryggar som har vore avblåst gjennom vinteren
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Meir samanhengane snødekke i leformasjonar som har samla snø gjennom vinteren
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og dårleg sikt på toppane
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Olahansfjellet mot Skei i nordaust

Tester

LBT Ingen brudd

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skya oppholdsvær, nesten vindstille til topps. Periodevis lågt skydekke og dårleg sikt på toppane

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt i lågareliggande områder. Over mildvêrsgrensa frå mandag/tirsdag der det kom meir nedbør som snø, vil vinden i går ha danna ferske ustabile nysnøflak som kan være lette å løyse ut. Ved ny nedbør i kombinasjon med vind vil det gi pålagring og ustabile nysnøflak i leområder. Ved forventa store nedbørsmengder vil skredfaren auke. Varslet faregrad er riktig Liten skredfare så høgt som eg var i dag. Men forventar at varsla faregrad er riktig i dei høgastliggande fjellområda.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1400 moh Over mildvêrsgrensa frå mandag/tirsdag der det var meir nysnø tilgjengeleg for vindtransport vil vinden i går ha danna ferske nysnøflak

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt, delvis snødekke frå ca 600 moh, gjenfryst til skare med 2-3 cm nysnø oppå. Meir samanhengane snødekke frå 7-800 moh, Avblåste ryggar ned på gammal skare og små tynne flakdannelsar i leområder. Ubetydelege flakdannelsar under mildvêrsgrensa frå mandag/tirsdag sidan her berre kom nokon få cm nysnø.

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm P/1F MFcr 2 mm D, 15 cm P MFcr 2 mm D, 1 cm K IF, 8 cm P RG 1 mm D, 10 cm 1F MF 2 mm M, 40 cm P MF 2 mm M 0 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 265385

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

03.04.2021 kl. 11:21

444 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot aust

Vær

Ikke nedbør -1 °C 100% skyer Overskya oppholdsvær

ObsID: 265350

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

02.04.2021 kl. 13:20

1135 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Enkelte lokale snøbyger
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis lettare skydekke og gløtt av sol
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka snøoverflate over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Gjenfryst bærande snødekke med eit par cm nysnø
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Eit tynt lag nysnø oppå gjenfryst bærande snødekke

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Vind frå nord til nordvest og lett til moderat snøfokk over skoggrensa. Begrensa flakdannelsar, lite tilgjengeleg laussnø opp til denne høgda.

Vær

8 m/s fra V → 70% skyer For det meste overskya oppholdsvær, periodevis lettare skydekke og gløtt av sol. Enkelte lokale byger.

Skredfarevurdering

Stabile forhold og kun små tynne flakdannelsar i leområder opp til denne høgda.

Snødekke

Moderat snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke frå ca 600 moh. Gjenfryst snødekke med eit tynt dryss nysnø oppå. Vindpåvirka snøoverflate over skoggrensa, med små tynne flakdannelsar i leområder og avblåste ryggar. Berre nokon få cm nysnø oppå skare, så begrensa pålagring.

ObsID: 265267

Indre Fjordane / Stryn

Snø

02.04.2021 kl. 13:00

415 moh

skyperk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skyperk
ObsID: 265231

Indre Fjordane / Stryn

Snø

02.04.2021 kl. 13:00

316 moh

skyperk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skyperk
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skyperk
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skyperk
ObsID: 265230

Indre Fjordane / Stryn

Snø

02.04.2021 kl. 12:32

1240 moh

Henrik (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik Kommentar:  Bilde mot sørøst. Snøfokk og erodert snøoverflate.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik Kommentar:  Bilde mot sør, snøfokk langs ryggen og skavldanning.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vest-Nordvestlig-Nord vind og lett til moderat snøfokk. Moderat snøfokk i høyereliggende områder

ObsID: 265210

Indre Fjordane / Stryn

Snø

02.04.2021 kl. 09:17

1549 moh

Henrik (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik Kommentar:  Bilde mot vest mot Sætreskarsfjellet fra Fonnbu

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 265156

Indre Fjordane / Stryn

Snø

01.04.2021 kl. 16:10

1334 moh

Vidar@obskorps (****)

Vær

Snø -5 °C 9 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lett nedbør, vekslende økende vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk flakdannelse kan gi lett utløste småsked. Smeltepakke lite påvirkbar i minusgrader. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Oppfuktet smeltepakke under øverste tørr snø, har nå frosset og hardnet til i vekslende grad. Et eldre dypere skarelag er tydeligste deling. Vindøkningen begynner å gi små flak utsatte punkt, som vil binde dårlig mot nedføyka løst på hard skare. Bare småtteri foreløpig.

ObsID: 265146

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

01.04.2021 kl. 14:29

1196 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Eit flakskred nordvendt som truleg er eit par dagar gammalt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  2 skred i svært bratt terreng, løsneområde under framstikkande stein. Truleg frå mildvêret mandag eller tirsdag
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest på ettermiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Tester

LBT Ingen brudd

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Tilskyande, lågt skydekke og dårleg sikt. Litt snø i lufta frå kl 15

Skredfarevurdering

1 Liten I høgfjellet der det kom mest nysnø kan det fortsatt være ustabile lagdelingar der det har vore vindtransport. Der det har vore sol kan det også gå skred i bratt terreng som blir soloppvarma. Nysnøen vil stabilisere seg. Ved vindauke og ny vindtransport kan det føre til ny pålagring. Der sola kjem fram kan soloppvarming i bratt terreng gi våte skred. Varslet faregrad er riktig Liten skredfare i dei lågareliggande områda. Faregrad 1 utifrå det eg kunne sjå opp til denne høgda i dag. Tenker varselet gir eit riktig bilde av skredfaren i dei høgastliggande fjellområda.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 1400 moh I høgfjellet der det kom mest nysnø

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV I bratt terreng hvis sola får jobbe

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen N 1 flakskred og nokon laussnøskred som er nokon dagar gamle. Sannsynlegvis gått i løpet av mandag eller tirsdag når det var mildvêr høgt til fjells

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 1 cm 1F MFcr 2 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm M, 15 cm K MFcr 2 mm D, 10 cm 1F MF 2 mm W, 50 cm P RG 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm

ObsID: 265099

Indre Fjordane / Stryn

Snø

01.04.2021 kl. 11:34

1221 moh

Henrik (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Henrik
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Henrik Kommentar:  Mot nordvest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT Ikke LBT, men Spadeprøve STM35cmQ2

Vær

Vindstyrke øker med retning fra nordvest. Begynner å transportere noe lett snø i overflaten.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 5-10 cm tørr DF/PP over bærende skarelag.

Snøprofil

7 cm F DF/PP D, 2 cm P RG D, 1 cm 1F RG D, 1 cm I MFcr D, 10 cm K MFcr/IF D Pakke med smelteomvandling, is og skare., 13 cm 1F RG D, 1 cm K MFcr D, 5 cm 1F/P MF/FC M Mulig noe kant opp mot skarelag. Brudd Q2 på spadeprøve STM, 15 cm I IF/MFcr D, 10 cm 1F MF/DH D, 5 cm I IF D

ObsID: 265089

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

01.04.2021 kl. 10:59

689 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot sørvest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 600 - 700 moh. Gjenfryst til skare med eit tynt dryss nysnø

Vær

Ikke nedbør 1 °C 50% skyer Skiftande skydekke, oppklarning på morgonen, men meir skydekke igjen i løpet av formiddagen. Vindstille

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 650 moh Skare Tørr Delvis snødekke frå ca 600 moh, meir samanhengane frå 700 moh. Gjenfryst til skare, med eit tynt dryss nysnø frå natt til onsdag.

ObsID: 265058

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

01.04.2021 kl. 10:49

1028 moh

LarsO@obskorps (****)

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst

1. apr. I løpet av dagen Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng

ObsID: 265054

Indre Fjordane / Kvitenova

Snø

01.04.2021 kl. 10:29

1420 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Sætreskarsfjellet: Ferske skispor i løssnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Sætreskarsfjellet: Ferske skispor i løssnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Raudnova: Små løssnøskred i bratthenget undre Raudnova

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Litt nysnø på Sætreskarsfjellet (jf. skispor)

ObsID: 265120

Indre Fjordane / Volda

Snø

31.03.2021 kl. 22:25

308 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Str 3, Ukjent tidspunkt. Bilde tatt ca kl 15 i dag. Ca nordvendt/1200

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Ett (1). 3 - Store

ObsID: 264980

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.03.2021 kl. 16:53

1575 moh

brit-siv@obskorps (***)

Tester

LBT@83cmQ2 Middels til hard belastning. Det gamle kantkornlaget frå tidlegare i vinter. Fann ikkje kantkorn i dette laget no. Ligg djupt, så skal nok mykje til å påvirke dette laget no.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tegn til vindpåvirka snøoverflate i nordvendt terreng

Skredfarevurdering

2 Moderat Kan finnast ustabile nysnøflak i leområder som mot nord til nordaust som kan løysast ut av skiløparar. I bratt terreng der sola får tak kan det gå våte laussnøskred. Det finst noko laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke, som kan føre til nye ustabile nysnøflak. I bratt solvendt terreng kan det gå våte laussnøskred Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV mellom 1400 moh og 700 moh Brattheng som blir soloppvarma

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1000 moh

Snøprofil

10 cm F PP 2 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm D, 20 cm 1F DF 1 mm D, 30 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 1 cm P MFcr 1 mm D, 3 cm 1F MF 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D

ObsID: 264950

Indre Fjordane / Stryn

Snø

31.03.2021 kl. 16:00

1766 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Ubundet til topps.

Tester

CTN God 1600 Ø

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra N ↓ 30% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Oppfuktning under øverste tørr snøen, særlig 9-1300 m, men dette stabiliserer raskt. Nattefrost stabiliserer oppfuktning. Fokksnø setter seg. Soloppvarming blir største problem. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 650 moh. Snøgrense på 650 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Har vært lite vind, siste runde med snø lå ubundet til topps. Forutsigbar variasjon i forhold til høyde. Kraftig oppfuktning omtrent så høyt som dekket er skrinnt (900 m). Gjennomsynk taper seg oppover. Mildværet fuktet under øverste tørr snøen omtrent til 1300 hvorpå parti med hardt underlag. 13-1600 dypest tørr snø. Vindskare under siste løssnøen helt øverst men god binding til fokksnøen fra helgen. Observert kun løssnø skred, våte og tørre. Vil være lokale vindforskjeller, men fokksnø problem er begrenset. .

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV, V

ObsID: 264988

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.03.2021 kl. 14:54

1216 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst N. Mellom 1200 moh og 1000 moh Løsneområde i svært bratt terreng under Salsegga, litt over 1200 moh. Stoppa på ca 1000 moh ved Sundsvatnet. Bruddkant er nok 200 meter lang

ObsID: 264929

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.03.2021 kl. 13:46

1024 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis sol
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skiftande skydekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 500 - 600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nokon cm nysnø frå i natt
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fortsatt skydekke rundt breen seint på ettermiddagen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Ikke nedbør 2 °C 4 m/s fra N ↓ 50% skyer Lågt skydekke og byger på morgonen. Lettare skydekke og periodevis gløtt av sol utover formiddagen. Lokale forskjellar. Mykje sol på nordsida av Jølstravatnet, mens skydekket hang igjen lenger utover dagen rundt breen.

Snødekke

3 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke frå ca 5-600 moh. Eit tynt dryss nysnø oppå vått smelteomvandla snødekke. Frå ca 1100 - 1200 moh og oppover 5-10 cm nysnø. Vore lite vind i siste nysnøen, men tegn til vindpåvirka snøoverflate i nordvendt terreng.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N Skred frå skavlen på Olahansen, truleg etter skavlbrudd i mildvêret mandag eller tirsdag, ca på 1150 moh

ObsID: 264924

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

31.03.2021 kl. 10:46

833 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Lavt (600moh) og tett skydekke fra morgenen, tendenser til lettere skydekke.

Skredfarevurdering

1 Liten Har ikke vært over tørrsnøgrensa(1200moh?), så antar at det vil finnes flere skredproblemer der oppe. Er ellers typiske vårforhold med fuktig og vått snødekke og muligheter for våte løssnøskred i bratte heng. Mest utsatt i solhellinger utover dagen. Meldinger om tørt og fint vær vil føre til gjenfrysing av snødekket nattestid og tining på dagtid.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1400 moh Høydegrense basert på skredvarsel, på min tur fant jeg like forhold opp til 1000moh.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 600 moh Våt løssnø Fuktig Det minker stadig på snøen under 1000moh selv om det kommer noen små dryss nattestid innimellom. Ikke antydning til aktive kantkornlag og snødekket er i praksis homogent under 1000moh.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ

Snøprofil

5 cm F PP M, 15 cm 4F MF W, 5 cm 1F MF M, 12 cm P MFcr M -2 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 37 cm

ObsID: 264990

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org