Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 08.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har lagt seg opp store mengder snø de siste dagene. Stigende temperatur og soloppvarming gir fare for naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes store fokksnøflak i fjellet som vil trenge tid for å stabiliseres. Det vil fortsatt være mulig å løse ut store skred i noen heng. Mest utsatt er leområder mot S-SØ-Ø. På ettermiddagen vil vindøkning fra sørvest gi stor snøtransport i høyden og danne nye, ustabile fokksnøflak i nye hengretninger. Dette vil gi fare for store naturlig utløste skred i utsatte heng mot nord og nordøst. I lavere områder vil mildvær og regn i snøen gi fare for våte løssnøskred. I høyden kan soloppvarming mellom bygene gi fare for løssnøskred. Spesielt utsatt er lune områder som har fersk, løs snø. I høyfjellet kan det finnes svakt lag av kantkorn som kan påvirkes. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke.
Snøoverflaten er preget av de siste dagenes kraftige bygevær og det ligger nå snø helt ned i lavlandet mange steder. I fjellet har kraftig vind gitt ujevn snøfordeling med mest snø i heng mot øst og sør. På vindutsatte steder er snødekket hardt eller avblåst ned til vegetasjon. Tidlig i uka ble snøen fuktet av mildvær og regn høyt til fjells. Det er generelt lite snø for årstiden, mest snø i formasjoner mot nord og øst.
Kantkorn som ble dannet i det kalde været i januar og februar kan fremdeles utgjøre et problem noen steder høyt til fjells over 1300-1400 moh.
Mandag og tirsdag ble det meldt om flere store naturlig utløste skred i Indre Nordfjord og et i Våtedalen. Tirsdag gikk det skred på vei ved Lundebotn (RV5). Tirsdag ble det meldt om drønn i snødekket ved Sandane.
Søndag til onsdag kom det 60-70 mm nedbør mange steder. Ved Kjelstadlia steg snødybden med 70 cm denne perioden. I høyden har det tidvis blåst kraftig.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Delvis skyet.
Lavere nullgradersgrense utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Volda

Snø

08.04.2021 kl. 13:36

663 moh

Danielpåtur (Ukjent)

Tester

LBTQ2 Brudd 60 cm ved kraftige slag mellom delvis nedbrutte nedbørspartikler og smeltelag.

ECTX Middels Øverste 5cm med nysnø gle ut under utgraving.

Snødekke

120 cm totalt

Vær

100% skyer

Snøprofil

5 cm F PP, 1 cm P MF, 55 cm 4F DF, 35 cm P MF, 25 cm K MF 1 test knyttet til snøprofilen Profil vendt mot nord-vest ved noe skog. Få tegn til fokksnø.

ObsID: 266383

Indre Fjordane / Lundavarden SØ-vendt leformasjon

Snø

08.04.2021 kl. 11:08

741 moh

Kobbenes (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Snøfokk grunna vind frå SØ.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kobbenes
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Obspunkt. Spade kviler på toppen av gammalsnølag. Fingertest i ny snø, inga tydelig lagdeling.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Nysnø ved obspunkt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ingen tydelige svake lag eller nedfokka nysnøkorn, men mykje nysnø som kan flytte seg. Endringar i vindretning gjer dette uforutsigbart. Skredproblem: laussnøskred både i V/NV og A/SA Meir nedbør og vind vil gjere at skredproblemet vedvarer Varslet faregrad er riktig Sjekka varselet etter at eg gjorde eiga vurdering, og dei stemte overeins.

Snødekke

110 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite snø grunna mildvær. Gammal snø høgt oppe (ca over 700m?), og denne er omdanna og avlagt i NV. Nysnø er avlagt i SØ, og NV er avblåst lenger nede. 10-20 cm fersk, ubunden tørr nysnø, med kram nysnø under (høgda av spaden på bilete) kanskje 50cm. Ingen klare lagdelinger, berre gradvis meir fast. Kviler på ein såle av knallhard gammalsnø, kanskje halvmeter.

Vær

Ikke nedbør -3 °C fra SØ ↖ 100% skyer Bygevær frå nordaust fire dagar, til dels store snømengder. Variabel temperatur. Minusgrader i natt. Er ein del ubunden laussnø heilt til topps tross dårlig vær. Vindretning har no skifta til SØ

Snøprofil

Sjå bilete. 110 cm total, 15cm tørr nysnø, deretter ca 50 cm kram ny snø (frå siste veke?) deretter hard gammalsnø til bakken

ObsID: 266276

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.04.2021 kl. 20:47

658 moh

SebSun (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Brudd q2
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Brudd q2
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Før isolering, Steindalen bak.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Laginndeling. Ca 85 cm.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mindre Løssnøskred fra karifjellet til venstre og under Hestefjellet til høyre.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Gryta, Øst. Fra toppen av skiheis.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Steindalen, Nord. Fra obersvajsonspunkt.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V Dette er en antagelse av den generelle faren på fjellet. Ved solpåvirkning vil faren for våte løssnøskred i lavere høyder øke samt tørre løssnøskred i høyden. Se bilder for eksempel på løssnøskred som har gått ila siste 24 timer, solvendte heng!

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden og snøfallet de siste dagene har lempet store mengder snø inn i respektive le sider på fjellet. Snøprofilen i denne observasjonen viser snødekket på "flatmark".

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kommet godt over halvmeteren nysnø i denne fjellsiden siste 3-4 dagene.

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tydelige løssnøskred under Karifjellet og Hestefjellet. Se bilder

Tester

LBT@75cmQ2 Brudd ved stor tilleggsbelastning i hardhetsforskjell/nedføyket nysnø over gammel snø(smelteformer).

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ca 85 cm snødybde ved observasjonspunkt. 75cm av snødekket er nysnøen de siste 3-4 dagene. Da solen har stått noe på i dag, har snødekket sukket sammen. Nysnøen har blitt tyngre og kompakt, men holdt seg tørr, D-M.

Notater

For lite grunnlag for skredfarevurdering.

Vær

Snø -5,3 °C 80% skyer Solen har sluppet igjennom større deler av denne dagen, etter mye nedbør/snø de siste dagene. Dette har påvirket snødekket.

Snøprofil

2 cm F PP 1 mm D, 1,5 cm 4F DF 1 mm D, 27,5 cm F/4F DF 1 mm D-M, 40 cm 1F RGwp 1 mm D-M, 10 cm P MF 2 mm/3 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -1,9 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm Ca 85cm snødybde.

ObsID: 266162

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.04.2021 kl. 20:00

933 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bilde henta frå innlegg på Facebook

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø Usikkerhet om tidspunkt. I løpet av siste 2 døgn. Løsneområde i bratt overgang/skavlkant. Lang bruddkant nedover langs ryggen av fjellet. Info om skredet er henta frå innlegg som vart lagt ut på Facebook-gruppe. https://www.facebook.com/groups/182551695192843/permalink/3993885187392789/

ObsID: 266160

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.04.2021 kl. 19:37

852 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det største snøfallet setter seg, men løssnøskred fortsatt mulig. Styr unna bratt fokksnø. Aprilsola kan gi svært rask oppvarming. Når klarværet kommer vil alle de første sva utløste solskredene bli såpass store at de kan dra mye på seg nedover. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 500 moh Enda noe ukonsolidert i dybden.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 1000 moh Antagelser

Tester

LBT Homogen tørrsnøpakke. Ingen lagdeling før smeltepakke. 860 m S

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Nordvesten har tatt moderat. Vil være mye typisk lokal variasjon. Helt ubundet på 860 m sørhelling. Små gløtt oppover tyder på økende snøfordeling mot toppene, og mulig flakdannelse utsatte steder. Trolig også ubundet til topps andre steder. På 860 er tørrsnøpakka drøyt 95 cm over den skrinne smeltepakka på 15. Jevn og fin hardhetsøkning i tørr snøen F-1F uten merkbar lagdeling. Typisk tung dyp løssnø som blir tyngre under skoggrensen. Mange løssnø skred men tipper de fleste kom i forgårs.

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 95% skyer Lett bygevær

Snøprofil

5 cm F PP D, 40 cm 4F/1F DF/DFbk D, 50 cm 1F RG/DFbk D, 15 cm P MF M -0,8 °C @ 10 cm, -1 °C @ 30 cm, -2 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 90 cm 860 m S

ObsID: 266144

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.04.2021 kl. 19:00

878 moh

HaraldO (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HaraldO
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HaraldO

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø. Over 900 moh To store naturleg utløyst skred frå austvendte helningar og i retning bollen på Bjørsetfjellet. Litt vanskeleg å anslå høgda på brotkanten frå avstand, men bikka nok meteren på det høgste. Skredbana følgde heilt ned i bjørkeskogen.

ObsID: 266158

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.04.2021 kl. 17:20

1129 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodar med lågt skydekke, snøbyger og dårleg sikt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lettare skydekke og gløtt av blå himmel
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mykje laussnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Nokon cm nysnø sidan i går. Mykje laussnø frå snøfallet mandag/tirsdag. Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga kraftig vind under snøfallet. For det meste mjuk fokksnø av varierande djupne, men avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein på dei mest vindutsatte ryggane.

Vær

Snø 1 °C 2 m/s fra V → 80% skyer Overskya og lågt skydekke på formiddagen. Meir skiftande utover dagen med periodar med lettare skydekke. Enkelte snøbyger i løpet av ettermiddagen. Lite vind

ObsID: 266157

Indre Fjordane / Bukkeskårs

Snø

07.04.2021 kl. 13:34

43 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

7. apr 13:34 Snø på FV5724 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.

ObsID: 267278

Indre Fjordane / 450m aust for vikasetra

Snø

07.04.2021 kl. 12:32

47 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

Skredhendelse

7. apr 12:32 Snø på FV5722 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 267293

Indre Fjordane / Snytta

Snø

07.04.2021 kl. 11:57

49 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

7. apr 11:57 Snø på FV5722 løsnet fra fjell/dalside >200m. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 267295

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snø

07.04.2021 kl. 10:07

882 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Amplitude trykkbøger (registrert av infralydanlegg i Grasdalen)

Tester

Skredkontroll kl. 10:07:49; førte ikke til skred.

Notater

Rv. 15 over Strynefjellet var stengt fra 5.7.2021 kl. 06:32 til 7.4.2021 kl. 13:24.

Skredaktivitet

7. apr. 6-12 Ingen skredaktivitet Skredkontroll kl. 10:07: Sprengning av snø (midt i bildet) førte ikke til skred i dag. Skred fra i går vises derimot på bilder.

ObsID: 266122

Indre Fjordane / Like merkingsjølet

Snø

07.04.2021 kl. 08:31

80 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

7. apr 08:31 Snø på FV5723 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 267290

Indre Fjordane / Lodalen drotningane

Snø

07.04.2021 kl. 07:39

57 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

7. apr 07:39 Snø på FV5723 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.

ObsID: 267292

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

06.04.2021 kl. 19:07

974 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og bygevêr
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Eit gløtt av blå himmel mellom bygene
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  50 cm nysnø i løpet av siste 2 døgn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga kraftig vind, utsatte ryggar er avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snøfall i kombinasjon med kraftig vind har gitt stor pålagring og der fins ustabile sjikt i nysnøen. Spesielt bak ryggar og kantar i terrenget og i overgangen til brattare terreng kan det være lett å løyse ut skred. Kan også forekomme enkelte naturleg utløyste skred i heng som har fått spesielt stor pålagring. I bratt terreng kan det også gå naturleg utløyste laussnøskred. Gunstige temperaturar gjer at fokksnøen stabiliserar seg raskt. Det gir synkande skredfare. Men det er laussnø tilgjengeleg for vindtransport. Utviklinga avheng av vindtransport og nedbørsmengde. Ved ny vindauke og pålagring vil det oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. I så fall kan faregrad også bli opprettholdt. Varslet faregrad er for høy Utifrå det eg kunne sjå i dette området har fokksnøen satt seg ein del sidan i går. Det finst ustabile lagdelingar i nysnøen, men har vore mindre vind og pålagring i dag.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV I svært bratt terreng

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Over skoggrensa

Tester

CTM12@15cmQ1 Middels

LBT@15cmQ1 Middels belastning

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Såg ingen ferske skred, men kun korte periodar med litt sikt.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Stort snøfall med ca 50 cm nysnø frå søndag kveld og fram til i ettermiddag, ca 30 cm siste døgn. Nysnøen er fuktig opp til ca 600 moh. Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga kraftig vind under snøfallet natt til søndag og heile mandag. Vindutsatte ryggar er avblåst ned på gammal skare, leområder har mange plassar over ein meter innblåst nysnø. Fokksnøen har relativt gjevn fasthet, men stadvis lausare sjikt. Mindre vind og intensitet i snøbygene no i ettermiddag.

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Snøvêr store delar av mandag med mykje vind. Tirsdag snø, på ettermiddagen mindre nedbør, snøbyger og periodar med lettare skydekke. Kraftig vind søndag og mandag, lite vind i ettermiddag.

Snøprofil

15 cm 1F DF 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 75 cm 1F DF 1 mm D, 35 cm P RG 1 mm D, 40 cm P MF 2 mm -2,6 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -5,7 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -5,7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265953

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

06.04.2021 kl. 15:00

738 moh

erlend@nordfjordfhs (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 600 moh Kantkorn som har dannet seg helt øverst i den gamle snøpakka med smelteformer. Var høyst sannsynlig dette laget som ga drønn. Usikker på utbredelse, men finnes i hvertfall i denne fjellsiden. Og sannsynligvis i ett større område.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2-3 tydelige drønn. To skiløpere som tilleggsbelastning.

ObsID: 266047

Indre Fjordane / Samndvikja

Snø

06.04.2021 kl. 14:02

42 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

6. apr 14:02 Snø på FV5724 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: >1000m^3.Blokkert veglengde: >100m.

ObsID: 267276

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

06.04.2021 kl. 14:00

838 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Et lite glimt sørover mot Våtedalen mellom to byger.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Avblåst rygg vendt mot NV.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har vært skikkelig ruskevær i fjellet de siste dagene og kombinasjonen av kraftige snøbyger og mye jevnt mye vind har ført til store fokksnøansamlinger i mange leheng mot NØ-Ø-SØ-S. Høye temperaturer er gunstig for stabilisering av fokksnøen, så skredfaren avtar fort når været roer seg. Sola varmer godt når den titter fram og bidrar til å kortvarig svekke stabiliteten i solvendte sider. Med fortsatt snø og vind i høyden vil skredfaren holdes på rundt fg3, men raskt synke ved roligere vær.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det har komt en del snø i perioder med lite vind òg, så heng med løs snø fins i de fleste himmelretninger

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Tester

LBT@40cmQ2 Middels kraft

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 800 moh Dårlig sikt gjør det vanskelig å få oversikt, men ser små tørre løssnøskred i de fleste himmelretninger.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Mye snø siden søndag kveld, ca 20-30cm nede i bygda, betydelig mer over 600moh. Kraftig vind har flyttet bra på snøen og i noen leheng er det 150cm fersk fokksnø. Solgløtt tiner opp snøoverflaten og gjør denne fuktig i solsidene. På vindutsatte steder er snødekket hardt eller avblåst ned til vegetasjon. Store forskjeller mellom le og lo.

Vær

Snø -1,8 °C 2 m/s fra S ↑ 95% skyer Stort sett tett og lavt skydekke med snøbyger. Innimellom bygene letter det noe og korte glimt av sol. Kraftige byger fra NV hele siste døgn.

Snøprofil

15 cm F PP M, 25 cm 4F DF D, 35 cm F DF D, 10 cm 4F DF D, 5 cm K MFcr -0,2 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 85 cm, -0,1 °C @ 90 cm Snøprofilet er tatt i overgang til lite leheng.

ObsID: 265919

Indre Fjordane / Volda

Snø

06.04.2021 kl. 13:36

554 moh

Markus@natguidestud (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

4 Stor Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 3 - Store

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Små drønn

Tester

LBT@70cmQ2 Brøt veldig lett

ECTN11@70cmQ3 Dårlig

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -3 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snøprofil

80 cm F PP D, 20 cm 1F MF W 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265939

Indre Fjordane / Kroka

Snø

06.04.2021 kl. 12:53

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

6. apr 12:53 Snø på FV5724 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: >1000m^3.

ObsID: 267280

Indre Fjordane / Vikasætra

Snø

06.04.2021 kl. 12:14

44 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

6. apr 12:14 Snø på FV5722 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 267300

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

06.04.2021 kl. 11:20

40 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

6. apr 11:33 - 5. apr 11:33 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst Ø. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv5724 Olden - Briksdalen, Gått fleire ras i Oldedalen og ett i Lodalen

ObsID: 265850

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

06.04.2021 kl. 11:20

5 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og vind. Uforandret skredfare neste døgn: Har gått ras både i Lodalen og Oldedalen og fare for nye ras.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

Vær

Snø 0 °C Oldedalen (0moh) kl 11:27 60 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Lodalen (0 moh) kl 11:30 Snø, 0,0 °C. 60 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 265851

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

06.04.2021 kl. 10:00

352 moh

hilde@svv (****)

Skredhendelse

6. apr 10:00 Tørt flakskred Ukjent Naturlig utløst NØ-vendt Svaberg Fjærlandstunellen vest https://www.nrk.no/vestland/snoras-stengjer-rv-5-1.15444582

ObsID: 265883

Indre Fjordane / Stryn

Snø

06.04.2021 kl. 10:00

51 moh

GOF (Ukjent)

Skredhendelse

6. apr 10:00 Tørt løssnøskred 4 - Svært store Naturlig utløst Skredet startet på 1016 moh og sluttet på 58 moh Brattheng Lisje-Merkingsjøl https://www.fjordingen.no/nyhende/2021/04/08/Tok-bilde-av-Raudifonna-s%C3%A5-kom-eit-nytt-skred-23774007.ece

ObsID: 266446

Indre Fjordane / Stryn

Snø

06.04.2021 kl. 07:44

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

57 cm totalt 30 cm nysnø

Vær

Snø -2,6 °C

ObsID: 265779

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snø

06.04.2021 kl. 07:29

882 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Bilde fra Raudnova dagen etter. Mulig bruddkant midt i bildet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Bilde over Grasdalen dagen etter (spor av skredaktivitet vises i bildet).
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Bilde over Grasdalen dagen etter (spor av skredaktivitet vises i bildet).

Faretegn

Ferske skred

Notater

Rv. 15 over Strynefjellet var stengt fra 5.7.2021 kl. 06:32 til 7.4.2021 kl. 13:24. Navn på skredsoner

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Noen (2-5) N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 800 moh Tre mulige ferske skred derektert vha. infralydteknologi kl. 05:24 (21 s), 07:08 (30 s) og 12:15 (23 s). De to første kom nord- eller vestvendt, i følge målingene, fra Raudnova/Kvitenova. Et tredje skred ble detektert kl. 12:15. Dette gikk øst- eller sørvendt i sektoren kalt "Grasdalen aust eller Grasdalen vest/Sætreskarsfjellet". Begge deteksjonene er klassifisert med middels pålitelighet og er derfor ikke overført automatisk til Regobs.

ObsID: 265773

Indre Fjordane / Raudi

Snø

06.04.2021 kl. 06:00

61 moh

GOF (Ukjent)

Skredhendelse

6. apr 06:00 Tørt løssnøskred 5 - Ekstremt store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1605 moh og sluttet på 59 moh Brattheng Raudifonna https://www.fjordingen.no/nyhende/2021/04/08/Tok-bilde-av-Raudifonna-s%C3%A5-kom-eit-nytt-skred-23774007.ece "Raudifonna har ikkje gått så stor på 40, kanskje 50 år, og sperrar no vegen ca. 200 meter og i ca. 5 meter høgde"

ObsID: 266447

Indre Fjordane / Våtedalen

Snø

05.04.2021 kl. 18:50

190 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

5. apr 18:50 Snø på EV39 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 265774

Indre Fjordane / Stryn

Snø

05.04.2021 kl. 18:32

940 moh

Tommy@NVE (*****)

Skredhendelse

5. apr 18:32 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1602 moh og sluttet på 93 moh Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng Kroka Sett i nyhetssak med video. Ti minutter senere gikk et skred i naboløpet fra Sandvikfjellet, mulig str 2. https://www.fjordingen.no/nyhende/2021/04/05/Her-g%C3%A5r-Kroka-23757041.ece?

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Noen (2-5)

ObsID: 265723

Indre Fjordane / Stryn

Snø

05.04.2021 kl. 17:14

1291 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde tatt to dagar seinare da sikta om (delvis) tilbake. Lasta opp av tore@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde tatt to dagar seinare da sikta om (delvis) tilbake. Lasta opp av tore@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde tatt to dagar seinare da sikta om (delvis) tilbake. Lasta opp av tore@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde tatt to dagar seinare da sikta om (delvis) tilbake. Lasta opp av tore@svv

Skredhendelse

5. apr 12:00 Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff SØ-vendt Grasdal aust og grasdal vest Skredkontroll i Grasdalen. Skred løyst ut og nådde ned til dalbotn. Usikkert om det traff vegen. Snøsky kom bort til Oppljostunnelen

ObsID: 265705

Indre Fjordane / Napefonna

Snø

05.04.2021 kl. 17:12

1579 moh

Jens@SVV (*****)

Skredhendelse

5. apr 15:00 Tørt flakskred 4 - Svært store Utløst med sprengstoff N-vendt Skredet startet på 1592 moh og sluttet på 286 moh Leområder Napefonna Skredkontroll i Napefonna. Skred kom over kanten og stoppa i dalen. 8-10 cm snø på vegen etter snøskya

ObsID: 265704

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

05.04.2021 kl. 15:12

818 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ein kort pause mellom snøbygene, med litt lettare vêr
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Notater

Snudde ved skoggrensa på ca 800 moh pga tett snøvêr, vind og dårleg sikt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snøfall i kombinasjon med kraftig vind gir ustabile nysnøflak i leområder som vil være lette å løyse ut. Kan også gå naturleg utløyste skred ved stor pålagring i enkelte heng.

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Synkande temperatur og nysnøgrense seint på ettermiddagen søndag, og nedbør som snø heilt til fjorden frå søndag kveld. Ca 20 cm nysnø på 600 moh. Vind og snøfokk frå skoggrensa og oppover.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Vind og snøfokk

Vær

Snø -2 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevêr, vind og snøfokk, dårleg sikt over skoggrensa pga nedbør og vind.

ObsID: 265691

Indre Fjordane / Volda

Snø

05.04.2021 kl. 11:21

274 moh

kp@nortind (***)

Snødekke

33 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -3 °C

ObsID: 265630

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

05.04.2021 kl. 10:12

77 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Snødekke

15 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig 15 cm nysnø i løpet av natta

ObsID: 265610

Indre Fjordane / Stryn

Snø

05.04.2021 kl. 10:06

397 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

27 cm totalt 27 cm nysnø Tørr Mye nedbør i går kom som snø over 600m

Vær

Snø -2 °C 100% skyer

ObsID: 265608

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snø

05.04.2021 kl. 06:18

882 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Ikke sikt på noen av bildene mot Sætreskarsfjellet 5. april 2021

Skredhendelse

5. apr 12:00 Se info om kontrollert, utløste skred i annen observasjon: https://www.regobs.no/Registration/265705

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mulige snøskred fra Grasdal aust eller Grasdal vest/Sætreskarsfjellet, detektert ved hjelp av infralydmålinger med middels påliteligheit. Skredene gikk i så fall kl. 06:16 og 07:02. Varighet hhv. 25 og 40 sekunder.

Notater

I tillegg til naturlige skred om morgenen: Skredkontroll midt på dagen, to detonasjoner: kl. 11:59:38 (4s) og 12:01:04 (4s). Første sprenging førte til et stort skred med 32 s varighet, sistnevnte til ett til to mindre skred med 15 s og 7s varighet (i følge infralydalgoritmer). Rv. 15 over Strynefjellet var stengt fra 5.7.2021 kl. 06:32 til 7.4.2021 kl. 13:24.

ObsID: 265582

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org