Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 09.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner som samler vindtransportert snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt snøvær gir ferske flak i leheng mot øst. Disse stabiliserer seg raskt men der de er ferske kan det være lett å løse ut store skred. Skred kan også gå naturlig. Store mengder nysnø kan gi løssnøskred i mange heng. Observasjoner på svært store skred gir en mistanke om at det finnes nye vedvarende svake lag rundt mildværsskare høyt i snødekket. I leheng, der det er stor pålagring kan disse lagene gi store naturlig utløste skred. Fjernutløsning vil være mulig. Hvis solen kommer frem og varmer opp snøen vil det være fare for naturlig utløste skred i sør- og sørvest-vendte heng.
Byger fra nordvest har siden søndag den 4. gitt sesongens største snøfall. Det har snødd helt ned til havnivå de fleste steder. Snøen har kommet med tidvis kraftig vind og over skoggrensen er snøen ujevnt fordelt i terrenget. Leformasjoner mot sør, sørøst og øst har samlet mest snø. Rygger har fortsatt tynt snødekke. Vind og relativt milde temperaturer har påvirket snøen over skoggrensen. Under skoggrensen er det rikelig med løssnø.
I noen regioner er det observert kantkorndannelse i den nye snøen rundt mildværsskare. Svært store naturlig utløste skred med lange bruddkanter kan indikere at disse lagene er aktive over skoggrensen. Utbredelsen til disse lagene er svært usikker.
Det er observert et størrelse 3 skred på østsiden av Bjørsetfjellet på rundt 8-900 moh.
Siden søndag 4. har det til sammen kommet opp mot en meter snø flere steder i regionen. I høyden har det i perioder blåst storm. Skavler har bygd seg store mange steder, spesielt mot Ø og S. Total snømengde er fortsatt langt under normalen i store deler av regionen.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.04.2021 kl. 18:54

952 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis lettare skydekke utover ettermiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøbyge på vei
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mykje nysnø frå siste dagars snøfall i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar i høgda
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skispor frå tidlegare i dag var delvis gjenblåste frå 700 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Utsatte ryggar er avblåst ned på lyng og stein eller skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpakka mjuk fokksnø over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Har vore litt skredaktivitet under skavlen på Olahansen, nordvendt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -4 °C 8 m/s fra SV ↗ 70% skyer Lågt skydekke og bygevêr på formiddagen, periodevis lettare skydekke utover ettermiddagen med enkelte solgløtt mellom snøbygene. Vind frå sørvest til vestleg retning med snøfokk langs bakken frå ca 700 moh.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er ustabile nysnøflak i den sist innblåste nysnøen som er mest utsett. Mykje nysnø siste veka kan gi stor forflytting av snø og stor pålagring, slik at skreda kan bli store. Vil være lett å løyse ut, og kan også løsne naturleg. Den eldre fokksnøen har gjevn hardheit utan tydelege svake lag. I bratt terreng og renneformasjonar kan det også gå naturleg utløyste laussnøskred. Nysnøflaka stabiliserar seg forholdsvis raskt, men mykje tilgjengeleg nysnø og ny vindtransport gir stadig pålagring og dannar fortløpande nye ustabile lagdelingar, som opprettheld skredproblemet og skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@20cmQ1 Brudd ved lett belastning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Frå ca 700 moh

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh I svært bratt terreng og renner kan store nysnømengder gi naturleg utløyste laussnøskred. Der sola kjem fram vil soloppvarming i bratt terreng gi skredaktivitet

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Lett å løyse ut skred i den sist innblåste snøen. Mykje snø tilgjengeleg, så kan bygge seg opp store snømengder

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 1100 moh Fleire laussnøskred i brattheng under skavlen på Olahansen. Truleg frå i går. Mulig nokon av dei var små flakskred

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke heilt til fjorden etter snøfallet siste veka. På 500 moh 50 cm snødjupne. Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga kraftig vind i går og i dag. Avblåst nedpå lyng og skare på utsatte ryggar. Ellers store områder med mjuk vindpakka nysnø, varierande frå 10 cm til over meteren. I skogen og i skjerma formasjonar ubunden laussnø.

Snøprofil

10 cm 4F PP 2 mm D, 10 cm F PP 2 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm 1F DF 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 80 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm P MFcr 2 mm D -4,9 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm

ObsID: 266601

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

09.04.2021 kl. 17:50

74 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ferske skred, ventende store nedbørsmengder.. FV5723 Loen - Bødal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

Skredaktivitet

9. apr 17:58 - 8. apr 17:58 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 1300 moh og 1200 moh Gjelder Fv5723 Loen - Bødal,

ObsID: 266575

Indre Fjordane / D1405(35321) Indre Sunnfjord 2015-2020 (21)

Snø

09.04.2021 kl. 16:47

208 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 266569

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.04.2021 kl. 12:32

597 moh

ojs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ojs
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ojs

Vær

Ikke nedbør 0 °C 1 m/s fra NV ↘ 99% skyer

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 50 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig

ObsID: 266640

Indre Fjordane / Volda

Snø

08.04.2021 kl. 13:36

663 moh

Danielpåtur (Ukjent)

Vær

100% skyer

Tester

LBTQ2 Brudd 60 cm ved kraftige slag mellom delvis nedbrutte nedbørspartikler og smeltelag.

ECTX Middels Øverste 5cm med nysnø gle ut under utgraving.

Snødekke

120 cm totalt

Snøprofil

5 cm F PP, 1 cm P MF, 55 cm 4F DF, 35 cm P MF, 25 cm K MF 1 test knyttet til snøprofilen Profil vendt mot nord-vest ved noe skog. Få tegn til fokksnø.

ObsID: 266383

Indre Fjordane / Lundavarden SØ-vendt leformasjon

Snø

08.04.2021 kl. 11:08

741 moh

Kobbenes (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Snøfokk grunna vind frå SØ.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kobbenes
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Obspunkt. Spade kviler på toppen av gammalsnølag. Fingertest i ny snø, inga tydelig lagdeling.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Nysnø ved obspunkt

Vær

Ikke nedbør -3 °C fra SØ ↖ 100% skyer Bygevær frå nordaust fire dagar, til dels store snømengder. Variabel temperatur. Minusgrader i natt. Er ein del ubunden laussnø heilt til topps tross dårlig vær. Vindretning har no skifta til SØ

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ingen tydelige svake lag eller nedfokka nysnøkorn, men mykje nysnø som kan flytte seg. Endringar i vindretning gjer dette uforutsigbart. Skredproblem: laussnøskred både i V/NV og A/SA Meir nedbør og vind vil gjere at skredproblemet vedvarer Varslet faregrad er riktig Sjekka varselet etter at eg gjorde eiga vurdering, og dei stemte overeins.

Snødekke

110 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite snø grunna mildvær. Gammal snø høgt oppe (ca over 700m?), og denne er omdanna og avlagt i NV. Nysnø er avlagt i SØ, og NV er avblåst lenger nede. 10-20 cm fersk, ubunden tørr nysnø, med kram nysnø under (høgda av spaden på bilete) kanskje 50cm. Ingen klare lagdelinger, berre gradvis meir fast. Kviler på ein såle av knallhard gammalsnø, kanskje halvmeter.

Snøprofil

Sjå bilete. 110 cm total, 15cm tørr nysnø, deretter ca 50 cm kram ny snø (frå siste veke?) deretter hard gammalsnø til bakken

ObsID: 266276

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.04.2021 kl. 20:47

658 moh

SebSun (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Brudd q2
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Brudd q2
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Før isolering, Steindalen bak.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Laginndeling. Ca 85 cm.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mindre Løssnøskred fra karifjellet til venstre og under Hestefjellet til høyre.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Gryta, Øst. Fra toppen av skiheis.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Steindalen, Nord. Fra obersvajsonspunkt.

Vær

Snø -5,3 °C 80% skyer Solen har sluppet igjennom større deler av denne dagen, etter mye nedbør/snø de siste dagene. Dette har påvirket snødekket.

Tester

LBT@75cmQ2 Brudd ved stor tilleggsbelastning i hardhetsforskjell/nedføyket nysnø over gammel snø(smelteformer).

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden og snøfallet de siste dagene har lempet store mengder snø inn i respektive le sider på fjellet. Snøprofilen i denne observasjonen viser snødekket på "flatmark".

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kommet godt over halvmeteren nysnø i denne fjellsiden siste 3-4 dagene.

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tydelige løssnøskred under Karifjellet og Hestefjellet. Se bilder

Notater

For lite grunnlag for skredfarevurdering.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V Dette er en antagelse av den generelle faren på fjellet. Ved solpåvirkning vil faren for våte løssnøskred i lavere høyder øke samt tørre løssnøskred i høyden. Se bilder for eksempel på løssnøskred som har gått ila siste 24 timer, solvendte heng!

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ca 85 cm snødybde ved observasjonspunkt. 75cm av snødekket er nysnøen de siste 3-4 dagene. Da solen har stått noe på i dag, har snødekket sukket sammen. Nysnøen har blitt tyngre og kompakt, men holdt seg tørr, D-M.

Snøprofil

2 cm F PP 1 mm D, 1,5 cm 4F DF 1 mm D, 27,5 cm F/4F DF 1 mm D-M, 40 cm 1F RGwp 1 mm D-M, 10 cm P MF 2 mm/3 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -1,9 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm Ca 85cm snødybde.

ObsID: 266162

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.04.2021 kl. 20:00

933 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bilde henta frå innlegg på Facebook

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø Usikkerhet om tidspunkt. I løpet av siste 2 døgn. Løsneområde i bratt overgang/skavlkant. Lang bruddkant nedover langs ryggen av fjellet. Info om skredet er henta frå innlegg som vart lagt ut på Facebook-gruppe. https://www.facebook.com/groups/182551695192843/permalink/3993885187392789/

ObsID: 266160

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.04.2021 kl. 19:37

852 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 95% skyer Lett bygevær

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det største snøfallet setter seg, men løssnøskred fortsatt mulig. Styr unna bratt fokksnø. Aprilsola kan gi svært rask oppvarming. Når klarværet kommer vil alle de første sva utløste solskredene bli såpass store at de kan dra mye på seg nedover. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT Homogen tørrsnøpakke. Ingen lagdeling før smeltepakke. 860 m S

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 500 moh Enda noe ukonsolidert i dybden.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 1000 moh Antagelser

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Nordvesten har tatt moderat. Vil være mye typisk lokal variasjon. Helt ubundet på 860 m sørhelling. Små gløtt oppover tyder på økende snøfordeling mot toppene, og mulig flakdannelse utsatte steder. Trolig også ubundet til topps andre steder. På 860 er tørrsnøpakka drøyt 95 cm over den skrinne smeltepakka på 15. Jevn og fin hardhetsøkning i tørr snøen F-1F uten merkbar lagdeling. Typisk tung dyp løssnø som blir tyngre under skoggrensen. Mange løssnø skred men tipper de fleste kom i forgårs.

Snøprofil

5 cm F PP D, 40 cm 4F/1F DF/DFbk D, 50 cm 1F RG/DFbk D, 15 cm P MF M -0,8 °C @ 10 cm, -1 °C @ 30 cm, -2 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 90 cm 860 m S

ObsID: 266144

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.04.2021 kl. 19:00

878 moh

HaraldO (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HaraldO
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HaraldO

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø. Over 900 moh To store naturleg utløyst skred frå austvendte helningar og i retning bollen på Bjørsetfjellet. Litt vanskeleg å anslå høgda på brotkanten frå avstand, men bikka nok meteren på det høgste. Skredbana følgde heilt ned i bjørkeskogen.

ObsID: 266158

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.04.2021 kl. 17:20

1129 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodar med lågt skydekke, snøbyger og dårleg sikt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lettare skydekke og gløtt av blå himmel
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mykje laussnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Snø 1 °C 2 m/s fra V → 80% skyer Overskya og lågt skydekke på formiddagen. Meir skiftande utover dagen med periodar med lettare skydekke. Enkelte snøbyger i løpet av ettermiddagen. Lite vind

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Nokon cm nysnø sidan i går. Mykje laussnø frå snøfallet mandag/tirsdag. Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga kraftig vind under snøfallet. For det meste mjuk fokksnø av varierande djupne, men avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein på dei mest vindutsatte ryggane.

ObsID: 266157

Indre Fjordane / Bukkeskårs

Snø

07.04.2021 kl. 13:34

43 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

7. apr 13:34 Snø på FV5724 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 267278

Indre Fjordane / 450m aust for vikasetra

Snø

07.04.2021 kl. 12:32

47 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

7. apr 12:32 Snø på FV5722 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 267293

Indre Fjordane / Snytta

Snø

07.04.2021 kl. 11:57

49 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

7. apr 11:57 Snø på FV5722 løsnet fra fjell/dalside >200m. Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 267295

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snø

07.04.2021 kl. 10:07

882 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Amplitude trykkbøger (registrert av infralydanlegg i Grasdalen)

Tester

Skredkontroll kl. 10:07:49; førte ikke til skred.

Notater

Rv. 15 over Strynefjellet var stengt fra 5.7.2021 kl. 06:32 til 7.4.2021 kl. 13:24.

Skredaktivitet

7. apr. 6-12 Ingen skredaktivitet Skredkontroll kl. 10:07: Sprengning av snø (midt i bildet) førte ikke til skred i dag. Skred fra i går vises derimot på bilder.

ObsID: 266122

Indre Fjordane / Like merkingsjølet

Snø

07.04.2021 kl. 08:31

80 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

7. apr 08:31 Snø på FV5723 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 267290

Indre Fjordane / Lodalen drotningane

Snø

07.04.2021 kl. 07:39

57 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

7. apr 07:39 Snø på FV5723 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 267292

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

06.04.2021 kl. 19:07

974 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og bygevêr
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Eit gløtt av blå himmel mellom bygene
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  50 cm nysnø i løpet av siste 2 døgn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga kraftig vind, utsatte ryggar er avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Snøvêr store delar av mandag med mykje vind. Tirsdag snø, på ettermiddagen mindre nedbør, snøbyger og periodar med lettare skydekke. Kraftig vind søndag og mandag, lite vind i ettermiddag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snøfall i kombinasjon med kraftig vind har gitt stor pålagring og der fins ustabile sjikt i nysnøen. Spesielt bak ryggar og kantar i terrenget og i overgangen til brattare terreng kan det være lett å løyse ut skred. Kan også forekomme enkelte naturleg utløyste skred i heng som har fått spesielt stor pålagring. I bratt terreng kan det også gå naturleg utløyste laussnøskred. Gunstige temperaturar gjer at fokksnøen stabiliserar seg raskt. Det gir synkande skredfare. Men det er laussnø tilgjengeleg for vindtransport. Utviklinga avheng av vindtransport og nedbørsmengde. Ved ny vindauke og pålagring vil det oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. I så fall kan faregrad også bli opprettholdt. Varslet faregrad er for høy Utifrå det eg kunne sjå i dette området har fokksnøen satt seg ein del sidan i går. Det finst ustabile lagdelingar i nysnøen, men har vore mindre vind og pålagring i dag.

Tester

CTM12@15cmQ1 Middels

LBT@15cmQ1 Middels belastning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Over skoggrensa

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV I svært bratt terreng

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Såg ingen ferske skred, men kun korte periodar med litt sikt.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Stort snøfall med ca 50 cm nysnø frå søndag kveld og fram til i ettermiddag, ca 30 cm siste døgn. Nysnøen er fuktig opp til ca 600 moh. Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga kraftig vind under snøfallet natt til søndag og heile mandag. Vindutsatte ryggar er avblåst ned på gammal skare, leområder har mange plassar over ein meter innblåst nysnø. Fokksnøen har relativt gjevn fasthet, men stadvis lausare sjikt. Mindre vind og intensitet i snøbygene no i ettermiddag.

Snøprofil

15 cm 1F DF 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 75 cm 1F DF 1 mm D, 35 cm P RG 1 mm D, 40 cm P MF 2 mm -2,6 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -5,7 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -5,7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265953

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

06.04.2021 kl. 15:00

738 moh

erlend@nordfjordfhs (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2-3 tydelige drønn. To skiløpere som tilleggsbelastning.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 600 moh Kantkorn som har dannet seg helt øverst i den gamle snøpakka med smelteformer. Var høyst sannsynlig dette laget som ga drønn. Usikker på utbredelse, men finnes i hvertfall i denne fjellsiden. Og sannsynligvis i ett større område.

Snødekke

Lett snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 266047

Indre Fjordane / Samndvikja

Snø

06.04.2021 kl. 14:02

42 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

6. apr 14:02 Snø på FV5724 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: >1000m^3.Blokkert veglengde: >100m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 267276

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

06.04.2021 kl. 14:00

838 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Et lite glimt sørover mot Våtedalen mellom to byger.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Avblåst rygg vendt mot NV.

Vær

Snø -1,8 °C 2 m/s fra S ↑ 95% skyer Stort sett tett og lavt skydekke med snøbyger. Innimellom bygene letter det noe og korte glimt av sol. Kraftige byger fra NV hele siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har vært skikkelig ruskevær i fjellet de siste dagene og kombinasjonen av kraftige snøbyger og mye jevnt mye vind har ført til store fokksnøansamlinger i mange leheng mot NØ-Ø-SØ-S. Høye temperaturer er gunstig for stabilisering av fokksnøen, så skredfaren avtar fort når været roer seg. Sola varmer godt når den titter fram og bidrar til å kortvarig svekke stabiliteten i solvendte sider. Med fortsatt snø og vind i høyden vil skredfaren holdes på rundt fg3, men raskt synke ved roligere vær.

Tester

LBT@40cmQ2 Middels kraft

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det har komt en del snø i perioder med lite vind òg, så heng med løs snø fins i de fleste himmelretninger

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 800 moh Dårlig sikt gjør det vanskelig å få oversikt, men ser små tørre løssnøskred i de fleste himmelretninger.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Mye snø siden søndag kveld, ca 20-30cm nede i bygda, betydelig mer over 600moh. Kraftig vind har flyttet bra på snøen og i noen leheng er det 150cm fersk fokksnø. Solgløtt tiner opp snøoverflaten og gjør denne fuktig i solsidene. På vindutsatte steder er snødekket hardt eller avblåst ned til vegetasjon. Store forskjeller mellom le og lo.

Snøprofil

15 cm F PP M, 25 cm 4F DF D, 35 cm F DF D, 10 cm 4F DF D, 5 cm K MFcr -0,2 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 85 cm, -0,1 °C @ 90 cm Snøprofilet er tatt i overgang til lite leheng.

ObsID: 265919

Indre Fjordane / Volda

Snø

06.04.2021 kl. 13:36

554 moh

Markus@natguidestud (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredfarevurdering

4 Stor Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@70cmQ2 Brøt veldig lett

ECTN11@70cmQ3 Dårlig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Små drønn

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 3 - Store

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Snøprofil

80 cm F PP D, 20 cm 1F MF W 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265939

Indre Fjordane / Kroka

Snø

06.04.2021 kl. 12:53

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

6. apr 12:53 Snø på FV5724 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: >1000m^3.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 267280

Indre Fjordane / Vikasætra

Snø

06.04.2021 kl. 12:14

44 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

6. apr 12:14 Snø på FV5722 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 267300

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

06.04.2021 kl. 11:20

40 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

6. apr 11:33 - 5. apr 11:33 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst Ø. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv5724 Olden - Briksdalen, Gått fleire ras i Oldedalen og ett i Lodalen

ObsID: 265850

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

06.04.2021 kl. 11:20

5 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Oldedalen (0moh) kl 11:27 60 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Lodalen (0 moh) kl 11:30 Snø, 0,0 °C. 60 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og vind. Uforandret skredfare neste døgn: Har gått ras både i Lodalen og Oldedalen og fare for nye ras.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 265851

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

06.04.2021 kl. 10:00

352 moh

hilde@svv (****)

Skredhendelse

6. apr 10:00 Tørt flakskred Ukjent Naturlig utløst NØ-vendt Svaberg Fjærlandstunellen vest https://www.nrk.no/vestland/snoras-stengjer-rv-5-1.15444582

ObsID: 265883

Indre Fjordane / Stryn

Snø

06.04.2021 kl. 10:00

51 moh

GOF (Ukjent)

Skredhendelse

6. apr 10:00 Tørt løssnøskred 4 - Svært store Naturlig utløst Skredet startet på 1016 moh og sluttet på 58 moh Brattheng Lisje-Merkingsjøl https://www.fjordingen.no/nyhende/2021/04/08/Tok-bilde-av-Raudifonna-s%C3%A5-kom-eit-nytt-skred-23774007.ece

ObsID: 266446

Indre Fjordane / Stryn

Snø

06.04.2021 kl. 07:44

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Vær

Snø -2,6 °C

Snødekke

57 cm totalt 30 cm nysnø

ObsID: 265779

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snø

06.04.2021 kl. 07:29

882 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Bilde fra Raudnova dagen etter. Mulig bruddkant midt i bildet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Bilde over Grasdalen dagen etter (spor av skredaktivitet vises i bildet).
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Bilde over Grasdalen dagen etter (spor av skredaktivitet vises i bildet).

Faretegn

Ferske skred

Notater

Rv. 15 over Strynefjellet var stengt fra 5.7.2021 kl. 06:32 til 7.4.2021 kl. 13:24. Navn på skredsoner

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Noen (2-5) N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 800 moh Tre mulige ferske skred derektert vha. infralydteknologi kl. 05:24 (21 s), 07:08 (30 s) og 12:15 (23 s). De to første kom nord- eller vestvendt, i følge målingene, fra Raudnova/Kvitenova. Et tredje skred ble detektert kl. 12:15. Dette gikk øst- eller sørvendt i sektoren kalt "Grasdalen aust eller Grasdalen vest/Sætreskarsfjellet". Begge deteksjonene er klassifisert med middels pålitelighet og er derfor ikke overført automatisk til Regobs.

ObsID: 265773

Indre Fjordane / Raudi

Snø

06.04.2021 kl. 06:00

61 moh

GOF (Ukjent)

Skredhendelse

6. apr 06:00 Tørt løssnøskred 5 - Ekstremt store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1605 moh og sluttet på 59 moh Brattheng Raudifonna https://www.fjordingen.no/nyhende/2021/04/08/Tok-bilde-av-Raudifonna-s%C3%A5-kom-eit-nytt-skred-23774007.ece "Raudifonna har ikkje gått så stor på 40, kanskje 50 år, og sperrar no vegen ca. 200 meter og i ca. 5 meter høgde"

ObsID: 266447

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org