Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 11.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Naturlig utløste skred ventes i det varme været. Dype vedvarende svake lag kan igjen bli aktive. Skred kan bli store. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt plussgrader til fjelltopphøyde vil svekke snødekket og opprettholder faren for naturlig utløste våte skred. Vedvarende svake lag fra tidligere i vinter, kan igjen aktiveres i varmen og gi enkelte større våte flakskred. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor ustabile disse gamle lagene er, men sannsynligvis vil problemet være størst i heng mot nord som er lite påvirket av sola tidligere. Våte løssnøskred kan løses ut av skiløper eller naturlig i bratte heng. Faren for glideskred og skavelbrudd øker og gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.
Snøoverflata er påvirket av varmt vær uten nattefrost de siste dagene. I skyggesider uten soloppvarming ventes det at fokksnøflakene fra tidligere har blitt våte. I sørvendte heng og under 1000 moh er hele snøpakka smelteomdanna. Fortsatt skiføre fra ca 500 moh i nordvendte heng. Høyere mot sør.
I det gamle snødekket ligger vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den overliggende snøen blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt. Kantkorn og rim som har ligget nært overflata blir raskt ødelagt av smeltevann som trenger ned i snødekket, men kan fortsatt være et problem i de høyeste nordvendte fjellsidene.
Det er observert flere små løssnøskred og glideskred søndag i Jølster
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-1 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
0 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Periodevis liten kuling i indre strøk først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

11.05.2021 kl. 20:55

480 moh

skyperk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skyperk Kommentar:  First one
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skyperk Kommentar:  1 minute later
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skyperk Kommentar:  2 minutes later
ObsID: 272062

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

11.05.2021 kl. 19:27

1225 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis gløtt av sol
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Delvis snødekke frå ca 600 moh mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande vått snødekke frå ca 600 - 700 moh og oppover
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Høgare snøgrense sørvendt, opp mot 8-900 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Begynt å sprekke opp i overgangen til brattare terreng. Vanleg å sjå sprekker kvart år her, pga underlag av sva.
Bilde Av Vær
Bilde 10 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Stor snøsmelting pga høgare temperatur og varm vind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Høge temperaturar og soloppvarming kan gi naturleg utløyst skredaktivitet med små våte laussnøskred i svært bratt terreng. Det vil også være lett for skiløparar å løyse ut våte laussnøskred i bratt terreng. Der snødekket ligg på bratte sva eller glatt underlag kan det gi glideskred. Typisk faretegn er sigesprekker i snødekket. Vær også obs i nærheten av skavlar. Snødekket er svært vått. Frå ca 1100 moh nordvendt er der restar av gamle skarelag i snødekket som gir dårleg drenering, og mykje vatn i snødekket, men ingen tydeleg svake lag. Fortsatt høge temperaturar og fråvær av nattefrost gir stor snøsmelting. Ingen store endringar. Dei gamle skarelaga vil gradvis løyse seg opp, og snødekket vil drenere vatnet betre. Varslet faregrad er riktig Så høgt som eg var i dag til 1250 moh liten skredfare, men ein bør holde avstand til skavlar og bratt terreng med sigesprekker. Kan fortsatt være meir utsatt i dei høgastliggande fjellområda, men vanskeleg for meg å seie utifrå det eg kunne sjå her.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Glideskred i bratt terreng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Lett å løyse ut små våte laussnøskred i bratt terreng. Kan også gå nokon naturleg utløyste pga soloppvarming og høge temperaturar

Vær

Ikke nedbør 3 °C 8 m/s fra S ↑ 60% skyer Delvis skya oppholdsvær, periodevis litt sol. Varierande vind frå sørleg retning

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Meget våt Delvis snødekke frå ca 500 moh i nordvendt terreng. Sørvendt terreng har snøgrense på ca 8-900 moh. Våt og råtten snø nederst, frå ca 6-700 moh fastare snødekke med bærande våt snø. Frå ca 1100 moh nordvendt er det restar av nokon gamle skarelag i snødekket som gir dårleg drenering av vatn. På 1200 moh fleire skarelag og meir vatn i snødekket.

Tester

LBT Ingen brudd

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F MF 2 mm W, 10 cm 1F MF 1 mm V, 2 cm P MF 1 mm S, 27 cm 1F MF 1 mm V, 3 cm P MF 1 mm S, 10 cm P MF 1 mm V, 5 cm P MF 1 mm S, 1 cm K MFcr 1 mm W, 10 cm P MF 1 mm V, 3 cm P MF 1 mm S, 2 cm K MFcr 1 mm W, 10 cm P MF 0 mm V, 5 cm K MFcr 2 mm W, 15 cm P MF 1 mm V, 2 cm P MF 1 mm S, 2 cm K MFcr 1 mm W, 10 cm P MF 1 mm V, 5 cm P MF 1 mm S, 3 cm I IF W Fleire restar av gamle skarelag i snødekket som gir dårleg drenering, og mykje vatn rundt desse laga. Temperatur +0.3 grader gjennom heile profilen. Får ikkje til å legge inn plussgrader.

ObsID: 272063

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.05.2021 kl. 15:59

1117 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Små laussnøskred i bratthenget under skavlen på Olahansen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest, overskya oppholdsvær på ettermiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis lettare skydekke og gløtt av sol utover ettermiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 500 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Høgare temperatur og regn i formiddag har gjort nysnøen frå i går våt til over 11-1200 moh, og gir små våte laussnøskred i bratt terreng. I dei høgastliggande fjellområda der nysnøen fortsatt er tørr, kan det finnast ustabile nysnøflak som ligg på svakt lag av kantkorn. Høgare temperatur og regn høgt til fjells vil gi dårlegare bindingar i snødekket der det fortsatt er lagdelt snø. I dei lågareliggande områda der snødekket er smelteomvandla vil snødekket drenere vatnet godt. Der snødekket ligg på sva vil mildvêr og regn gi større fare for glideskred. Varslet faregrad er riktig Opp til 1100 moh som eg var i dag, liten skredfare. Fokksnøen frå i går er våt og har stabilisert seg, og kantkornlaget ligg under eit skarelag. I svært bratt terreng fare for små laussnøskred i den våte nysnøen

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Skildring: Små laussnøskred i siste nysnøen i brattheng

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1300 moh

Vær

Regn 0 °C 8 m/s fra SV ↗ 80% skyer Regn på formiddagen, høgare temperatur enn i går. Vind på toppane. Oppholdsvær og gløtt av sol i ettermiddag.

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Tynt snødekke frå ca 500 moh i nordvendt terreng, høgare snøgrense sørvendt. Store variasjonar i snødekket med himmelretning og høgde. Smelteomvandla vått snødekke i lågareliggande områder. Over skoggrensa nordvendt fortsatt lagdelt snødekke, men med høgare temperatur og regn i formiddag var det i dag vått til over 1100 moh. Har vore vindtransport av nysnøen frå i går over 8-900 moh men denne er no våt og har stabilisert seg så høgt som eg var i dag.

Tester

LBT@20cmQ2 Middels belastning

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 1000 moh Glideskred i brattheng under Blånipa på Ålhus. Løsneområde på sva.

9. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 1100 moh Små laussnøskred i brattheng under skavlen på Olahansen. Siste nysnøen frå i går som har blitt våt

Snøprofil

14 cm 4F RG 1 mm W, 5 cm 1F MF 1 mm W, 1 cm P MFcr 2 mm W, 3 cm 4F FCxr 1 mm W, 7 cm P MF 2 mm W, 45 cm P RG 1 mm W, 3 cm 1F MF 2 mm W, 30 cm P MFcr 2 mm W 0 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -1,1 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 100 cm

ObsID: 271791

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

08.05.2021 kl. 12:30

1149 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nedbør som snø ved Jølstravatnet på 200 moh på ettermiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær på morgonen
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøvêr utover dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Snø 0 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skya oppholdsvær på morgonen med enkelte solgløtt. Tilskyande og snøvêr frå ca kl 12. Bygevêr seinare på ettermiddagen. Nedbør som snø ned på ca 200 moh langs Jølstravatnet på ettermiddagen, begynt å legge seg på bakken ned på 300 moh.

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh i nordvendt terreng, høgare snøgrense sørvendt. Smelteomvandla gjenfryst snødekke med eit tynt dryss nysnø oppå ved turstart på morgonen. Kom ca 5 cm nysnø i løpet av turen.

ObsID: 271697

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org