Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 15.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere. Flakskred i vedvarende svake lag kan ikke utelukkes. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer og mye vann i snøen skaper skredproblemene. Hvis solen kommer frem stiger skredfaren i solvendte heng. Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Skikjørere må være obs på skred de selv løser ut og kjøre ut av fallinjen på vei ned. Det kan ikke utelukkes at våte flakskred kan løsne naturlig på gamle vedvarende svake lag eller der vann samles over skarelag. Begrens eksponeringstiden i og under bratt terreng. Skredfaren vil være størst ut på ettermiddagen og kvelden. Mye snøsmelting kan også løse ut glideskred. Disse kan bli store og de kan løsne alle tider på døgnet. Hold også god avstand til skavler som blir svekket i mildværet.
Snøoverflaten er påvirket av varmt vær uten nattefrost de siste dagene. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. I alle sørvendte heng og under 1100-1200 moh i nord er hele snøpakken smelteomdannet. Snøgrensen ligger på rundt 500-800 moh. Lavest i nordvendt.
I det gamle snødekket ligger noen steder vedvarende svake lag, som nå gradvis kan bli aktive når varme og vann trenger ned i snødekket. På Sætreskarsfjellet fant en observatør delvis intakt kantkorn 1 m ned i snødekket i en østvendt side på 1600 moh. Vedvarende svake lag begynner nå bli omdannet til smelteformer også på de høyeste toppene.
Fredag ettermiddag ble et vått løssnøskred observert i østsiden av Skarsteinsfjellet ved Olden. Det har også gått en del mindre løssnøskred.
I Sunnfjord ble de tirsdag observert at skarelag gir dårlig drenering av smeltevann over 1100 moh.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
0 °C til 12 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
0 °C til 10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

15.05.2021 kl. 15:43

615 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Fleire våte skred under skavlar i løpet av dagen

ObsID: 272400

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

15.05.2021 kl. 15:23

1280 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Våte laussnøskred i bratt terreng under skavl
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Våte skred i bratt terreng under skavlen på Storaksla
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Sigesprekker i snødekket på sva
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Overskya på morgonen, oppklarning til lettskya fint vêr i løpet av formiddagen. Tilskyande seint i ettermiddag

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Skildring: Nokon laussnøskred frå skavl, mulig utløyst av skavlbrot. Og eit glideskred på underlag av sva

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Glideskred i brattheng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV I svært bratt terreng, og ved skavlbrudd kan det utløyse laussnøskred

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Våt Delvis snødekke frå ca 600 moh nordvendt, meir samanhengane frå ca 700 moh, høgare snøgrense sørvendt. Bærande vått smelteomvandla snødekke, frå ca 1100 moh med restar av gamle skarelag som gir dårleg drenering og opphoping av vatn rundt desse laga. Men ingen tydeleg svake lag.

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NV. Over 1100 moh

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Over 1400 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt snødekke opp til denne høgda, men bør holde avstand til bratte sider under skavlar, og bratt terreng med sigesprekker i snødekket. I svært bratt terreng kan det varme vêret forårsake laussnøskred. Det kan også gå naturleg utløyste glideskred i bratt terreng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag, og skavlbrot kan forårsake skred. Regn i morgon, kan gi meir opphoping av vatn rundt gamle skarelag i snødekket, og auka fare for flakskred i desse laga. I dei høgastliggande fjellområda der nedbøren kjem som snø, kan det i kombinasjon med vind gi ustabile nysnøflak i leområder. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren.

Snøprofil

20 cm 1F MF 2 mm W, 3 cm 1F MF 1 mm V, 30 cm P RG 1 mm W, 2 cm P MF 1 mm V, 1 cm K MFcr 1 mm W, 2 cm P MF 1 mm V, 25 cm P MF 2 mm W, 3 cm P MF 1 mm S, 1 cm K MFcr 1 mm W, 3 cm P MF 1 mm S, 1 cm K MFcr 1 mm W, 5 cm P MF 2 mm W, 2 cm P MF 1 mm S, 1 cm K MFcr 1 mm W, 20 cm P MF 1 mm V, 1 cm K MFcr 1 mm W, 30 cm 1F MF 2 mm W 0 °C @ 0 cm Temperatur pluss 0,3 grader.

ObsID: 272418

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

15.05.2021 kl. 10:23

1384 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng Dei siste dagane har det løysna fleire våte skred som har gått frå toppen og heilt ned i vatnet. Nokon er nok utløyst av skavlbrekk. Uansett skavl eller ikkje så er varmen utløysande faktor. Observasjons punkt satt på løysnepunkt

ObsID: 272370

Indre Fjordane / Stryn

Snø

14.05.2021 kl. 15:12

861 moh

skyperk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skyperk
ObsID: 272317

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.05.2021 kl. 13:28

1476 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra S ↑ 50% skyer Delvis skya, sol. Kraftig vind frå sørleg retning

Snødekke

Snøgrense på 500 moh Våt Delvis snødekke frå ca 500 moh i nordvendt terreng, og ca 800 moh sørvendt. Vått bærande snødekke.

ObsID: 272307

Indre Fjordane / Stryn

Snø

13.05.2021 kl. 15:40

1605 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

3 °C 0 m/s fra S ↑ 70% skyer

Tester

LBT@100cmQ3 1600. Kantkorn mot bakken, i ferd med å ødelegges.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 1000 moh Forutsetter manglende nattefrost og varmen som meldes.

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 1300 moh Liten sannsynlighet, men dersom slike lag går, blir det kommende dager.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Rullende snøballføre.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 750 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Våt Omvandling/oppfuktning kryper ned gjennom siste tørr snøen i høyden. På 1300 NØ, er det ca 1 m ned til halvtørr. På 1600 Ø var kantkorn på 1 m dybde delvis inntakte. Oppfuktning av kantkornlag vil trolig fullføres kommende dager, seinest i leheng med stor overdekking. Generelt moderat skredaktivitet, temperaturstigningen tatt i betraktning. Stort sett løssnø skred og rensking av oppvarmet fjell. Enkelte mindre skavlbrudd. Overraskende lite sigesprekker foreløpig. Den lange tørre perioden med nattefrost har trolig dempet spenningene i snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett utløsning i alle brattheng. Stresstest på kantkornlag i den meldte varmen fredag. Uten utløsning vil disse omvandles første dager. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

15 cm 4F MF M, 30 cm 1F MF M, 5 cm P MF W Nedbrutt smeltfrys., 50 cm 1F/P- MF M Avtagende fukt og overgang mot rg i bunn., 25 cm F FC D Påbegynt oppfuktning/omvandling. 1600 m Ø.

ObsID: 272248

Indre Fjordane / Gloppen / Indre Fjordane

Snø

13.05.2021 kl. 14:03

814 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Ca 600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Ca 700moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LarsO@obskorps

Vær

Ikke nedbør 8,2 °C 1 m/s 2% skyer Varmt, nesten skyfritt og nesten vindstille

Tester

LBT Får ikke brudd.

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh Våt løssnø Våt Variert snødekke, nedsmeltet på rygger og topper, mens søkk og skyggesider har 60-200cm snø. Sporadiske snøflekker fra 600moh, mer eller mindre skiføre fra ca 700moh. Sol og varm trekk gir effektiv snøsmelting.

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Hovedsakelig solutløste skred som er problemet og det er mest sannsynlig mot ettermiddag/kveld. Noen sigesprekker rundt svaberg indikerer at vi kan forvente glideskred i tida fremover, men dette er vanskelig å tidfeste. I høyfjellet fins rester av kantkorn rundt gamle skarelag dypt i snødekket, men antar at utbredelsen er liten og at det skal mye til for å løse ut.

Snøprofil

20 cm F MF W, 40 cm 4F MF M, 3 cm K MFcr M, 50 cm 1F MF M, 5 cm K MFcr M, 70 cm 1F MF M 0 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 188 cm

ObsID: 272225

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org