Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 17.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Fare for ustabil nysnø i høyden og våte løssnøskred lenger ned. Det kan også gå store naturlig utløste flakskred, særlig i nordvendte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær gir snødekket mulighet til å drenere ut vann og stabiliseres. Det ligger nå nysnø over 1200-1300 moh. Denne vil bli destabilisert hvis solen ligger på. Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Både under og over nysnøgrensen. Det kan fortsatt gå store naturlig utløste skred på gamle vedvarende svake lag eller der vann samles over skarelag. Nord- til østvendte heng er mest utsatt og skredene vil gå når snødekket varmes opp, vanligvis på ettermiddag og kveld. Store flakskred løses som regel ut over 1200 moh men de kan bli store og gå langt. Unngå utløpsterreng. Mye vann i snøen kan også gjøre at det går enkelte glideskred. Disse kan bli store og de kan løsne alle tider på døgnet. Begrens eksponeringstiden i og under bratt terreng. Hold også god avstand til skavler som blir svekket i mildværet.
Snøoverflaten er våt etter varmt vær de siste dagene. Over 1200 moh ligger det en del nysnø. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. I alle sørvendte heng og under 1100-1200 moh i nord er hele snøpakken smelteomdannet. Snøgrensen ligger på rundt 500-900 moh. Lavest i nordvendt.
I det gamle snødekket ligger noen steder vedvarende svake lag, som nå gradvis kan bli aktive når varme og vann trenger ned i snødekket. På Sætreskarsfjellet fant en observatør delvis intakt kantkorn 1 m ned i snødekket i en østvendt side på 1600 moh. Vedvarende svake lag begynner nå bli omdannet til smelteformer også på de høyeste toppene.
Fredag ettermiddag ble et vått løssnøskred observert i østsiden av Skarsteinsfjellet ved Olden. Det har også gått en del store våte skred i bratte fjellsider rundt Breimsvatnet. Sannsynligvis utløst av skavelbrudd.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør.
-1 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-4 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

17.05.2021 kl. 14:10

653 moh

obr (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  obr

Skredhendelse

17. mai 14:13 (+02:00) Skredet startet på 1194 moh og sluttet på 607 moh Stort steinskred i ruta opp til Midtstolhyrna. Tidspunkt usikkert. Kan være noen dager gammelt.

ObsID: 272570

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

15.05.2021 kl. 15:43

615 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Fleire våte skred under skavlar i løpet av dagen

ObsID: 272400

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

15.05.2021 kl. 15:23

1280 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Våte laussnøskred i bratt terreng under skavl
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Våte skred i bratt terreng under skavlen på Storaksla
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Sigesprekker i snødekket på sva
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Våt Delvis snødekke frå ca 600 moh nordvendt, meir samanhengane frå ca 700 moh, høgare snøgrense sørvendt. Bærande vått smelteomvandla snødekke, frå ca 1100 moh med restar av gamle skarelag som gir dårleg drenering og opphoping av vatn rundt desse laga. Men ingen tydeleg svake lag.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Skildring: Nokon laussnøskred frå skavl, mulig utløyst av skavlbrot. Og eit glideskred på underlag av sva

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Glideskred i brattheng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV I svært bratt terreng, og ved skavlbrudd kan det utløyse laussnøskred

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt snødekke opp til denne høgda, men bør holde avstand til bratte sider under skavlar, og bratt terreng med sigesprekker i snødekket. I svært bratt terreng kan det varme vêret forårsake laussnøskred. Det kan også gå naturleg utløyste glideskred i bratt terreng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag, og skavlbrot kan forårsake skred. Regn i morgon, kan gi meir opphoping av vatn rundt gamle skarelag i snødekket, og auka fare for flakskred i desse laga. I dei høgastliggande fjellområda der nedbøren kjem som snø, kan det i kombinasjon med vind gi ustabile nysnøflak i leområder. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren.

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Overskya på morgonen, oppklarning til lettskya fint vêr i løpet av formiddagen. Tilskyande seint i ettermiddag

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NV. Over 1100 moh

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Over 1400 moh

Snøprofil

20 cm 1F MF 2 mm W, 3 cm 1F MF 1 mm V, 30 cm P RG 1 mm W, 2 cm P MF 1 mm V, 1 cm K MFcr 1 mm W, 2 cm P MF 1 mm V, 25 cm P MF 2 mm W, 3 cm P MF 1 mm S, 1 cm K MFcr 1 mm W, 3 cm P MF 1 mm S, 1 cm K MFcr 1 mm W, 5 cm P MF 2 mm W, 2 cm P MF 1 mm S, 1 cm K MFcr 1 mm W, 20 cm P MF 1 mm V, 1 cm K MFcr 1 mm W, 30 cm 1F MF 2 mm W 0 °C @ 0 cm Temperatur pluss 0,3 grader.

ObsID: 272418

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

15.05.2021 kl. 10:23

1384 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng Dei siste dagane har det løysna fleire våte skred som har gått frå toppen og heilt ned i vatnet. Nokon er nok utløyst av skavlbrekk. Uansett skavl eller ikkje så er varmen utløysande faktor. Observasjons punkt satt på løysnepunkt

ObsID: 272370

Indre Fjordane / Stryn

Snø

14.05.2021 kl. 15:12

861 moh

skyperk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skyperk
ObsID: 272317

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.05.2021 kl. 13:28

1476 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Snødekke

Snøgrense på 500 moh Våt Delvis snødekke frå ca 500 moh i nordvendt terreng, og ca 800 moh sørvendt. Vått bærande snødekke.

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra S ↑ 50% skyer Delvis skya, sol. Kraftig vind frå sørleg retning

ObsID: 272307

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org