Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 20.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Fare for ustabil nysnø i høyden og våte løssnøskred lavere ned. Det kan også løsne store naturlig utløste flakskred, særlig i nordvendte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: I store svært bratte heng bør dere bevege dere på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe mer nedbør vil gi nysnø over 1000 moh og danne nysnøflak. I høyfjellet kan det i heng som får direkte solinnstråling løsne snøskred av seg selv. Der nedbør kommer som regn vil stabiliteten i snødekket svekkes og skiløpere kan løse ut våte skred. Noe naturlig skredaktivitet kan også forekomme i lavereliggende strøk. I nordlig sektor, i høyfjellet, viser nylig skredaktivitet at det trolig finnes vedvarende svake lag som enda ikke har stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for skred dersom snødekket varmes opp, vanligvis på ettermiddag/kveld. Skredene kan bli store og gå langt. Unngå utløpsterreng. Hold god avstand til skavler.
Snøoverflaten er våt etter varmt vær de siste dagene. Over ca.1200 moh ligger noe nysnø som ventes å stabilisere seg raskt. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 400-800 moh. Lavest i nordvendt terreng.
I det gamle snødekket ligger det noen steder vedvarende svake lag, som nå gradvis kan bli aktive når varme og vann trenger ned i snødekket. Vedvarende svake lag begynner nå bli omdannet til smelteformer også på de høyeste toppene.
Mange naturlig utløste våte skred observert 19.05. Flest str. 2, men også str.3. Stort steinras i østvendt terreng på Midtstolhyrna i Skjerdingsdalen på Strynefjellet, observert 17.05.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

19.05.2021 kl. 10:28

845 moh

EllenMarte@friluftsliv_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda

Faretegn

Ferske skred Mange ferske våte løssnøskred

Notater

Mye regn i natt, veldig vått snødekke. Mange små skred (over 10) noen store (over 3).

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng

ObsID: 273774

Indre Fjordane / Stryn

Snø

17.05.2021 kl. 14:10

653 moh

obr (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  obr

Skredhendelse

17. mai 14:13 (+02:00) Skredet startet på 1194 moh og sluttet på 607 moh Stort steinskred i ruta opp til Midtstolhyrna. Tidspunkt usikkert. Kan være noen dager gammelt.

ObsID: 272570

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org