Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 21.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. I høyfjellet finnes det vedvarende svake lag, særlig i nordlig sektor, som kan føre til store naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Mildt vær fortsetter og spesielt når dagen er på sitt varmeste og ved direkte solinnstråling kan våte løssnøskred løsne av seg selv. Brattheng med vannmettet snø må betraktes som ustabile og skiløpere kan løse ut våte skred. I høyfjellet der snøoverflaten fryser til vil faren for våte løssnøskred være liten. I nordlig sektor, høyt til fjells, viser nylig skredaktivitet at det trolig finnes vedvarende svake lag som enda ikke har stabilisert seg. Når og hvor skredene løsner er uvisst. Skredene kan bli store og gå langt. Unngå utløpsterreng. Hold god avstand til skavler og områder med sigesprekker.
Snøoverflaten er våt og smelteomvandlet opp til til ca. 1400 moh. Over dette finnes nysnø i overflaten som er fuktig. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på omlag 600 moh. Lavest i nordvendt terreng.
I det gamle snødekket ligger det noen steder vedvarende svake lag, som nå gradvis kan bli aktive når varme og vann trenger ned i snødekket. Vedvarende svake lag begynner nå bli omdannet til smelteformer også på de høyeste toppene.
Mange naturlig utløste våte skred observert i regionen 19.05. Flest str. 2, men også str.3.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-10 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Jølster / Indre Fjordane

Snø

21.05.2021 kl. 18:57

1170 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nokon små laussnøskred i vestvendt brattheng på Isvassnipa. Usikker på kor gamle
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lettskya fint vêr
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Noko meir skydekke mot vest utover ettermiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøgrense på ca 700 moh nordvendt, flekkvis snødekke ned mot 600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå ca 700 moh meir samanhengane snødekke. Bare ryggar.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm 1F MF 2 mm W, 5 cm K MFcr 3 mm W, 3 cm 1F MF 3 mm W, 20 cm 1F MF 1 mm W, 2 cm P MFcr 2 mm W, 10 cm 4F MF 2 mm W, 1 cm K MFcr 1 mm W, 30 cm P MF 1 mm W, 2 cm I IF, 60 cm P MF 1 mm W

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C 40% skyer Lettskya fint vêr, noko meir skydekke mot vest utover ettermiddag/kveld. Så og seie vindstille til topps. 13 grader ved bilen på 500 moh

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh Annet Våt Snøgrense på ca 700 moh nordvendt, enkelte stader delvis snødekke frå ca 600 moh, høgare snøgrense sørvendt på ca 900 moh. Smelteomvandla, våt grovkorna snø med restar av gamle skarelag nede i snødekket. Nordvendt tendens til skare frå ca 1000 moh.

Tester

LBT@36cmQ3 Middels til hard belastning

Skredfarevurdering

1 Liten Det er mindre vatn i snødekket enn det har vore sidan varmen kom, drenerer vatn betre. Grovkorna smelteomvandla snødekke så høgt som eg var, liten skredfare her. Må være obs på utløpssoner under skavlar, sigesprekker, og svært bratt terreng der sola varmar opp framstikkande stein. Skredfaren varierer med temperaturen i løpet av dagen, ellers små endringar Liten skredfare utifrå det eg har sett. Men kan ikkje utelukke at det kan være faregrad 2 i dei høgastliggande fjellområda

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mest utsatt i solvendte brattheng der sola kjem fram. Kan også løsne naturleg, spesielt i brattheng med framstikkande stein som blir oppvarma

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ingen heilt ferske skred, men nokon små laussnøskred i svært bratt terreng under skavl og i brattheng med framstikkande stein frå tidlegare i veka

ObsID: 274030

Indre Fjordane / Stryn

Snø

21.05.2021 kl. 14:37

1606 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 9 m/s fra S ↑ 95% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 1400 moh. Snøgrense på 750 moh. Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Våt løssnø Våt Mye vann i øverste halvmeteren under nysnøhøgda. Nattefrost tar bare i overflaten og stabiliserer lite. Siste uken ser ut til å gjennomfuktet snødekket. Gravde tre og en halv meter ned i NØ leheng 1480 m, og fant omvandling helt ned, selv om fuktigheten er moderat i dybden. Observert tre flakskred totalt, alle nordvendt. Et utløst av løssnø skred, et skavlaktig i konvekst knekkpunkt, og et med 2-300 m bruddkant i knapt 1500 m høyde. Utenom høye nordhellinger er bratte sva nå stort sett rensket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Økende oppfuktning i dybden og svakere nattefrost, gjør at det fortsatt er mulighet for enkelte flakskred på dyp nordvendt lagdeling øverst (breområder), men forventer svært få av disse. Skiløperutløste og naturlige løssnø skred er hovedproblemet. Dyp lagdeling nøytraliseres. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snøprofil

2 cm 1F MFcr Smeltet skare med nysnøen fra i går., 30 cm 4F MF M, 95 cm 1F MF M, 10 cm 1F MF W Nedbrutt skare og gammel kant., 70 cm 1F MF M, 2 cm P MF M Nedbrutt skare, 130 cm P MF M Nylig omvandla 1480 m NØ. 420 cm snødybde.

ObsID: 274019

Indre Fjordane / Stryn

Snø

19.05.2021 kl. 10:28

845 moh

EllenMarte@friluftsliv_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  EllenMarte@friluftsliv_hivolda

Faretegn

Ferske skred Mange ferske våte løssnøskred

Notater

Mye regn i natt, veldig vått snødekke. Mange små skred (over 10) noen store (over 3).

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng

ObsID: 273774

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org