Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 26.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Det finnes vedvarende svake lag høyt til fjells, men de er vanskelig å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og solinnstråling vil enkelte steder gi høy vannmetning i snødekket. Våte løssnøskred kan her løsne av seg selv eller løses ut av skiløpere. Vær særlig oppmerksom i bratt terreng med tilhørende terrengfeller. Skredfaren vil være størst i sør- og vestvendte sider om ettermiddagen i forbindelse med stigende temperatur og solinnstråling. I skyggeområder høyt til fjells finnes det fortsatt vedvarende svake lag som ikke er fullstendig smelteomvandlet, men det skal nå stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred på disse lagene. Det har, og kan fremdeles gå glideskred. Hold god avstand til områder med glidesprekker. Vær varsom i nærheten av skavler som nå svekkes av varmen.
Snøoverflaten er våt og smelteomvandlet opp til fjelltopphøyde. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og i skyggesider i høyden finnes fortsatt finkornet snø mot bakken. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på omlag 600 moh. Den er lavest i nordvendt terreng.
Høyt i terrenget finnes det enkelte steder vedvarende svake lag i det gamle snødekket, men etter lenger tid med mildvær er lagene nå i ferd med å bli smelteomvandlet. Problemet er trolig kun til stede nord og øst i regionen.
De siste dagene har varmt vær og fravær av nattefrost gitt mye snøsmelting i fjellet
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Periodevis frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-1 °C til 10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.05.2021 kl. 20:15

1279 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden. Skildring: Sigesprekker i brattheng på 11-1200 moh mot nordvest i området ved Tverrfjellet. Snødekket ligg på sva.

Skredaktivitet

26. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, NV. Mellom 1300 moh og 1100 moh Str 1 og 2, løsneområde på sva i fjellsider med sigesprekker.

ObsID: 274473

Indre Fjordane / Gloppen / Indre Fjordane

Snø

23.05.2021 kl. 13:20

844 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Mot Skavegga og Nuken i nord.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Skarelag på 40cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  SV-vendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Nordvendt side.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Et par av skredene ser ganske ferske ut, tipper i går ettermiddag/kveld.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er vår i fjellet og skredfaren er i hovedsak knyttet til soloppvarming av snø i brattheng. Faren er størst utpå ettermiddag/kveld når sola har fått jobba litt, men etter en periode med mye fint vær antas det at mye har sklidd ut allerede. Det fins fremdeles svake lag av gammelt kantkorn rundt skarelag, men dette er trolig begrenset til bratte nordvendte heng over ca 1000moh. Når oppvarming/fukt når ned til disse lagene kan en forventet flakskred opp mot str 3, men dette gjelder få heng. Noe nedbør de neste dagene kan gi ytterligere fukting og smelting nedover i snødekket.

Vær

Ikke nedbør 8,9 °C 2 m/s fra S ↑ 60% skyer

Faretegn

Mye vann i snøen

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 750 moh Våt løssnø Våt Et par solfylte dager har gitt høye temp og god smelting høyt til fjells. I solvendt terreng må en opp til ca 9-1000moh for å finne noenlunde sammenhengende skiføre, i skyggesider 700moh. Under 1000moh er snødekket isotermt i alle himmelretninger, over 1000moh fins det fremdeles lagdelt snø i nordvendte brattheng.

Tester

LBT@45cmQ3 Gikk under skarelag med mye kraft tilført.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mest sannsynlig på ettermiddag/kveld.

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, NV. Over 900 moh

Snøprofil

15 cm F MF W, 5 cm 4F MF W, 10 cm 4F MF 5 mm W, 10 cm F MF 2 mm V, 15 cm 4F MF W, 2 cm I MFcr W, 5 cm F MF 4 mm M, 12 cm 1F MF M, 1 cm I MFcr M, 15 cm F MF W, 5 cm 1F MF V -0,1 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 5 cm, -0,2 °C @ 95 cm

ObsID: 274163

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

23.05.2021 kl. 12:16

1228 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Delvis skya. Periodevis sol
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Høge temperaturar og soloppvarming gjer det lett å løyse ut laussnøskred i det våte snødekket. Manglande gjenfrysing om natta gir mindre variasjonar i løpet av dagen. Kan også løsne naturleg i brattheng, spesielt rundt framstikkande stein som blir oppvarma. Bør holde avstand til utløpssoner under bratte sider som har sigesprekker og skavlar Ved nedbør av betydning vil det gi meir vatn i snødekket som gir dårlegare bindingar i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 14 °C 6 m/s fra S ↑ 50% skyer Delvis skya oppholdsvær, periodevis sol. Vind frå sørleg retning. 14 grader ved bilen på 500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh Annet Våt Snøgrense på ca 700 moh, enkelte stader flekkvis snødekke ned mot 600 moh nordvendt og nordaustvendt. Mot sør høgare snøgrense. Har vore mildare i natt enn siste 2 nettene, så våtare og mjukare snøoverflate frå morgonen i dag. Vått grovkorna, smelteomvandla snødekke med nokon restar av gamle skarelag nede i snødekket

Tester

LBT Ingen brudd

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm 4F MF 2 mm W, 1 cm P MFcr 1 mm W, 15 cm P MF, 5 cm K MFcr 2 mm, 5 cm 1F MF, 5 cm P MF, 3 cm K MFcr 2 mm, 10 cm 1F MF 2 mm, 2 cm P MFcr 2 mm, 10 cm P MF, 5 cm K MFcr, 50 cm P MF

ObsID: 274169

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org