Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 28.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå bratte heng med mykje mjuk og våt snø. Temperaturauke kan føre til naturleg utløyste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høge temperaturar og solinnstråling vil gje auka vassinnhald i snøen. Våte laussnøskred kan løysne av seg sjølv eller bli utløyst av skilparar. Skredfaren vil vere høgast på ettermiddagen når temperaturen er på det høgaste. I nordvendte fjellsider høgt til fjells i indre strøk finst det framleis vedvarande svake lag djupt i snødekket. Stigande temperaturar kan føre til at det løysnar flakskred på desse laga. I resten av regionen vil det skredproblem vere knytta til våt snø i overflata og faregrad vil vere 1 - liten. Ver merksam på fare for glideskred og skavlbrot.
Snødekket er stort sett smelteomvandla. Men det kan vere unntak i nordsider i høgfjellet. Snøgrensa ligg rundt 800 moh i nordvendt terreng, høgare i sørvendt terreng. Grensa for lagdelt snø ligg på ca. 1300 moh.
Det kan framleis ligge vedvarende svake lag djupt det gamle snødekket i høgfjellet, men forventa utbreiing av dette er begrensa. Problemet er truleg kun til stades i dei høge fjella nordaust i regionen.
Onsdag vart det observert nokre mindre glideskred i Jølster.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-2 °C til 10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-2 °C til 13 °C på 1400 moh.
Plussgrader til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

27.05.2021 kl. 13:52

1169 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fint og klart vêr på morgonen, noko skydekke i aust
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt tilskyande utover formiddagen, men mykje sol
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest. Lettskya fint vêr
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bart til over 700 moh også nordvendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snødekke frå ca 800 moh, men begynner å bli store bare områder vidare oppover også
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande smelteomvandla snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot søraust
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Annet Våt Snøgrensa kryp oppover mot 800 moh i nordvendt terreng, høgare snøgrense sørvendt. Vått bærande smelteomvandla snødekke. Ingen tydeleg svake lag i snødekket opp til denne høgda. Finnast restar av gamle skarelag nede i snødekket, men ingen opphoping av vatn rundt desse laga no.

Vær

Ikke nedbør 12 °C 4 m/s fra N ↓ 30% skyer Klart og fint vêr på morgonen, noko tilskyande i løpet av formiddagen. 12 grader i Sanddalen ved Jølstravatnet på formiddagen. Lettskya fint vêr

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt smelteomvandla snødekke, der det kan være mulig å utløyse små våte laussnøskred i brattheng der sola står på. Må ellers være obs i fjellsider med sigesprekker og utløpssoner under desse, og holde avstand til skavlar. Fortsatt varmt og fint vêr. Ingen store endringar Faregrad 1 liten i områda eg har oversikt over. Vanskeleg å sei om det fortsatt er faregrad 2 i dei høgastliggande fjellområda nordaust i regionen

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Høge temperaturar og soloppvarming gjer at det kan være lett å løyse ut små våte laussnøskred i bratt terreng der snøen vert blaut. Mest utsatt i solvendte brattheng.

Tester

LBT Ingen brudd

Skredaktivitet

27. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm 4F MF 2 mm W, 50 cm 1F-P MF 2 mm W, 1 cm K MFcr 2 mm W, 10 cm P MF 2 mm W, 2 cm K MFcr 2 mm W, 10 cm P MF 2 mm W, 20 cm 1F MF 1 mm W, 15 cm P MF 1 mm W, 2 cm K MFcr 1 mm W, 50 cm P MF 2 mm W Vått smelteomvandla snødekke med nokon skarelag nedover.

ObsID: 274517

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.05.2021 kl. 20:15

1279 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden. Skildring: Sigesprekker i brattheng på 11-1200 moh mot nordvest i området ved Tverrfjellet. Snødekket ligg på sva.

Skredaktivitet

26. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, NV. Mellom 1300 moh og 1100 moh Str 1 og 2, løsneområde på sva i fjellsider med sigesprekker.

ObsID: 274473

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org