Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 29.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå bratte heng med mykje mjuk og våt snø. Høge temperaturar kan føre til naturleg utløyste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høge temperaturar og solinnstråling vil gje auka vassinnhald i snøen. Våte laussnøskred kan løysne av seg sjølv eller bli utløyst av skilparar. Skredfaren vil vere høgast på ettermiddagen når temperaturen er på det høgaste. I nordvendte fjellsider høgt til fjells i indre strøk finst det framleis vedvarande svake lag djupt i snødekket. Stigande temperaturar kan føre til at det løysnar flakskred på desse laga. I resten av regionen vil det skredproblem vere knytta til våt snø i overflata og faregrad vil vere 1 - liten. Ver merksam på fare for glideskred og skavlbrot.
Snødekket er stort sett smelteomvandla. Men det kan vere unntak i nordsider i høgfjellet. Snøgrensa ligg rundt 800 moh i nordvendt terreng, høgare i sørvendt terreng. Grensa for lagdelt snø ligg på ca. 1300 moh.
Det kan framleis ligge vedvarende svake lag djupt det gamle snødekket i høgfjellet, men forventa utbreiing av dette er begrensa. Problemet er truleg kun til stades i dei høge fjella nordaust i regionen.
Onsdag vart det observert nokre mindre glideskred i Jølster.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-2 °C til 13 °C på 1400 moh.
Plussgrader til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest.
0 °C til 16 °C på 1400 moh.
Plussgrader til topps om ettermiddagen.
Klarvær.
Mulighet for noe høye skyer

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

29.05.2021 kl. 11:05

1250 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Nordsida av Geitenyken.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Vestover mot Gjegnalundsbreen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Sørside
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Nordside
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Løssnøskred innover Myklebustdalen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Løssnøskred innover Myklebustdalen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 900 moh Våt løssnø Våt Snøen forsvinner fort og ski er etterhvert for de spesielt interesserte her i midtre Nordfjord. Fjellene rundt Gloppefjorden har snø de øverste 2-300 høydemeter. Innover mot Myklebustbreen og sørover mot Kandal og Naustdal-Gjengedal er fjellene høyere og det er fremdeles mulig å få seg en god tur. Noen hundre høydemeter med bæring må en uansett regne med. Har kun sett våte løssnøskred og antar at kun få bratte heng høyt til fjells kan ha rester av svake lag som kan gi flakskred.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfaren er nå i hovedsak knyttet til solutløste skred i bratte heng. Mye har gått de siste ukene, men mye fuktighet i snødekket og mye varme i dagene framover vil nok gi flere våte løssnøskred. Faren er størst utover ettermiddag og kveld, men fravær av nattefrost hindrer stabilisering gjennom natta. I få bratte skyggesider høyt til fjells kan det fremdeles finnes svake lag som kan gi flakskred, men utbredelsen er nok liten. Ingen store endringer i sikte.

Vær

Ikke nedbør 11 °C 1 m/s Klart og sol, en liten trekk oppover mot breen. Ikke en sky i sikte.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Over 900 moh Innover Myklebustdalen.

28. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Over 900 moh Nordsida av Geitenyken.

Snøprofil

20 cm 4F MF W, 1 cm K MFcr M, 35 cm 1F MF M, 4 cm P MFcr M -0,2 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm

ObsID: 274664

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

27.05.2021 kl. 13:52

1169 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fint og klart vêr på morgonen, noko skydekke i aust
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt tilskyande utover formiddagen, men mykje sol
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest. Lettskya fint vêr
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bart til over 700 moh også nordvendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snødekke frå ca 800 moh, men begynner å bli store bare områder vidare oppover også
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande smelteomvandla snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot søraust
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT Ingen brudd

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Høge temperaturar og soloppvarming gjer at det kan være lett å løyse ut små våte laussnøskred i bratt terreng der snøen vert blaut. Mest utsatt i solvendte brattheng.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Annet Våt Snøgrensa kryp oppover mot 800 moh i nordvendt terreng, høgare snøgrense sørvendt. Vått bærande smelteomvandla snødekke. Ingen tydeleg svake lag i snødekket opp til denne høgda. Finnast restar av gamle skarelag nede i snødekket, men ingen opphoping av vatn rundt desse laga no.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt smelteomvandla snødekke, der det kan være mulig å utløyse små våte laussnøskred i brattheng der sola står på. Må ellers være obs i fjellsider med sigesprekker og utløpssoner under desse, og holde avstand til skavlar. Fortsatt varmt og fint vêr. Ingen store endringar Faregrad 1 liten i områda eg har oversikt over. Vanskeleg å sei om det fortsatt er faregrad 2 i dei høgastliggande fjellområda nordaust i regionen

Vær

Ikke nedbør 12 °C 4 m/s fra N ↓ 30% skyer Klart og fint vêr på morgonen, noko tilskyande i løpet av formiddagen. 12 grader i Sanddalen ved Jølstravatnet på formiddagen. Lettskya fint vêr

Skredaktivitet

27. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

15 cm 4F MF 2 mm W, 50 cm 1F-P MF 2 mm W, 1 cm K MFcr 2 mm W, 10 cm P MF 2 mm W, 2 cm K MFcr 2 mm W, 10 cm P MF 2 mm W, 20 cm 1F MF 1 mm W, 15 cm P MF 1 mm W, 2 cm K MFcr 1 mm W, 50 cm P MF 2 mm W Vått smelteomvandla snødekke med nokon skarelag nedover.

ObsID: 274517

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.05.2021 kl. 20:15

1279 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Skredaktivitet

26. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, NV. Mellom 1300 moh og 1100 moh Str 1 og 2, løsneområde på sva i fjellsider med sigesprekker.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden. Skildring: Sigesprekker i brattheng på 11-1200 moh mot nordvest i området ved Tverrfjellet. Snødekket ligg på sva.

ObsID: 274473

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org