Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 27.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolig vind vil ikke gi pålagring av ferske fokksnøflak og dette bidrar til gradvis stabilisering av fokksnøen. Dette vil ta lengst tid høyt til fjells, der kalde temperaturer gjør at stabilisering tar tid. Vedvarende svake lag av kantkorn virker generelt vanskelig å påvirke, men vær varsom der fokksnøen er tynn/myk og høyt til fjells der snødekket er mindre påvirket av varme. Enkelte steder kan det være mulig å påvirke det svake laget. Skred som løsner på det svake laget kan bli store.
Det ligger fokksnø i fjellet av varierende hardhet og utbredelse utfra hvor vindutstatt terrenget er. Observasjon fra Jostedalen onsdag på 1200 moh sier at snøoverfalten er fuktig opp til denne høyden og dette stabiliserer fokksnøen. Høyere opp er snødekket tørrere. Det ligger smeltefryseskare i eller nær overflaten mange steder under ca 1000-1200moh.
Over 1000 moh ligger det et vedvarende svakt lag av kantkorn mellom gammel snøpakke og fokksnø. Dette laget begynner nok nå å bli varmepåvirket mange steder opptil ca 1200 moh. Laget har trolig størst utbredelse i Ø-SØ deler av regionen. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn under skare i det gamle snødekket over ca 1300 moh.
6 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Skyet.
Periodevis stiv kuling i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2-5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør, endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

27.03.2021 kl. 16:18

1409 moh

Ainakvam@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F DF D, 70 cm 1F/P RG D-M, 2 cm K MFcr M, 20 cm P MF/RGxf M, 1 cm K MFcr M, 5 cm 4F FC 3 mm M, 20 cm P MF M -4 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm Tok ein CT test og ein ECT test, fekk utslag på totalt 3 sjiktovergongar i fokksnøen, men ingen propagering i nokon av laga i ECT-testen. Greidde og å påverke kantkornlaget på CT25@80Q2 etter att me hadde tatt vekk dei øvste laga i fokksnøen, då var det ca 60 cm snø oppå kantkornlaget. Greidde ikkje å påverke kantkornlaget i det heile tatt under ECT testen, sjølv då me hadde kun 10 cm snø oppå, og eg trampa oppå spaden.

Skredfarevurdering

2 Moderat To skredproblem som er svake sjiktovergongar i fokksnøen og kantkorn. Ved tilleggsbelastning samt helling kan desse bli påverka. Kantkorna må ligge høgare oppe i snødekket skal ein kunne påverke dette. Dei svake sjiktovergongane i fokksnøen vil stabilisere seg innan 1-3 dagar med den temperaturen me har. Ved meir nysnø eller vind vil det skapast meir svake sjiktovergongar. Kantkornet kjem til å bli liggjande som eit vedvarande svakt lag, men kjem ikkje til å utvikle seg stort i desse temperaturane. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Under overflata er snøen fuktig. På overflata varrierar det frå å vere vindpakka mjuk/hard og skare.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1400 moh Kantkorn under skare. Målte ingen temperaturgradient i/over/ under skarelaget som kan tyde på at utviklinga no går seint, men me har eit vedvarande kantkornlag som ligg i snødekket. Der det ligg mykje snø oppå er dette vanskeleg å påverke med dersom dette ligg høgare oppe i snødekket eks konvekse heng kan det bli påverka.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV mellom 1400 moh og 900 moh Fokksnøproblemet ligg i hovudsak i NV til Ø no, men sidan vindretninga snur, samt lokale varriasjonar kan dette bli meir utbredt. Dette problemet kjem til å stabilisere seg fort med dei temperaturane me har. Det har heller inga evne til propagering.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -4 °C 6 m/s fra SV ↗ 80% skyer Litt snø i lufta, mest opphald. Snøfokk frå SV

ObsID: 264356

Indre Sogn / Luster

Snø

27.03.2021 kl. 14:17

1143 moh

Ainakvam@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ainakvam@forsvaret Kommentar:  Skred på austsida av vanndalsvatnet

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Skildring: Såg 3 skred. Bilete frå vanndalsvatnet. Flakskred som hat løysna i bratthenget og fortsatt ned i bekkeslukta. Truleg eit par dagar gammalt.

Skredaktivitet

27. mar. 0-6 Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. N, S, SV, V, NV. Mellom 1400 moh og 900 moh

ObsID: 264357

Indre Sogn / Lærdal

Snø

27.03.2021 kl. 12:50

1350 moh

August Einstabland (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 264293

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.03.2021 kl. 12:00

912 moh

IvarL (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  IvarL

Skredaktivitet

27. mar. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ Eit i bollen under 1520 (bilete) og eit mindre i same aspekt i bollen under Nystølsfjellet.

ObsID: 264331

Indre Sogn / Lærdal

Snø

27.03.2021 kl. 09:28

918 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet 0 grader og vindstille
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tråkker igjenom tynn skorpe på toppen

Snødekke

Tråkka bare uti grøfta her smelteformer som har litt fryst til på toppen.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Litt kaldere enn i går. Vindstille her. Ser ikke snøfokk men litt flatt lys.

ObsID: 264253

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

27.03.2021 kl. 08:53

209 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kan være svake lag som kan briste.. Uforandret skredfare neste døgn: Synkende temperatur og snøen vil stabilisere seg.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264246

Indre Sogn / Luster

Snø

26.03.2021 kl. 17:03

1177 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Leirdalen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøbyge hagel kommer også
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fuktig nysnø ligger nå i høfjellet tørrere over enn 1200moh. Våt i lavlandet.

Snøprofil

5 cm 1F RG M, 15 cm 4F DF D-M, 1 cm P MF M, 39 cm 4F+ RGxf D, 15 cm P MF D, 10 cm P+ MFcr Sand skaren, 15 cm 1F+ MF D, 5 cm 1F- FCxr D -0,2 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -2,1 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -2,9 °C @ 60 cm, -2,9 °C @ 70 cm 1190moh nø rundt 0 grader i luften

Skredfarevurdering

2 Moderat Ny dag med bygevær og vind. Økende temp fra i går og målte 0 grader på 1200moh. Til dels kraftige byger i kombinasjon med vind , rufsete. Legger opp fersk fokksnø dette er lett å løse ut så lenge været står på. Men stabiliseres raskt når det roer seg, men forventer bra mengder innblåst i høyfjellet nå, der tar det lengre tid. Kant finnes fortsatt over enn 1300moh og kan finnes over 1000moh men trolig blitt smeltekant mister litt "piffen". Det er svært vinterlig i høyfjell og helt bart i lavlandet. Under 1000moh generelt mer stabile forhold men våt nysnø er dårlig festet til hard skare, våte løssnøskred. Bygevær i helgen men noe kaldere vær. Fokksnøen for nok stabilisert seg men fortatt tenkter jeg lett å løse ut også i helgen da i fære heng evt. Neste uke ser ut som mer nedbør i starten med ganske høye temperaturer før det skal klarna mer opp og synkende tempraturer. Det vil være denne fokksnøen også i uken som kommer lett å løse ut i starten av uken så skal det mer til i slutten av uken. Under 1000moh generelt mer stabile forhold men enkelte våte skred kan forekomme. Kanten i høyden er der fortsatt. Så litt nå på værprognoser for Mandag og Tirsdag til uken, kan endre seg men vi ligger kanskje på vippen mot fg 3 - får se på nedbørsmengder og vinden. Tenker vi fortsatt er på lett å løse ut igjennom helgen.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Fuktig Umulig å si nysnø mengde men snør over enn 900-1000moh men fuktig snø også på 1200moh , men spor føyket igjen over 1000moh. Snøfokk hele tiden mens jeg var ute i høyfjellet over enn 1000-1200moh. Under den høyde er snøen våt og til dels sugende. Det ligger jevnt over 10cm våt nysnø økende til 20-30cm over høyde 1000moh. Enda mer i innblåste formasjoner kuler har det blitt dannet varm / litt myk skare. Kant finnes over enn 1300moh mulig også noe fra 1000moh men har nok fått varmen i seg.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Transport av snø over enn 1000-1200moh inn i le. Og den ferske snø sprekker noe opp fra rundt høyde 1100moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Kant fra kuldeperioden i Jan / feb er fortsatt med oss i høyfjellet.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 1100 moh Fersk transport av snø inn i le heng. Lett å løse ut i høyfjellet , stabiliseres fort hvis transporten stopper.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 9 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevær lange perioder med opphold men kom også en sikkelig byge når jeg var ute. Kraftig snøvær over enn 900-1000moh og plask regn under. Opphold igjen nå i seint i ettermidag. Sikten kom og gikk i perioder dårlig, ble selvsagt bedre når jeg var nede typisk det. Men generelt dårlig sikt i høyfjellet og rufsete disse bygene.

ObsID: 264168

Indre Sogn / Luster

Snø

26.03.2021 kl. 15:39

940 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm 4F+ MF W, 8,5 cm 4F RG M, 3 cm P+/4F+ MF W, 6 cm 1F RG M, 15 cm 1F MF M-W, 10 cm P MFcr Sand skaren, 100 cm 4F+/1F+ MF W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 120 cm 950moh øst snødybde var 173cm

ObsID: 264170

Indre Sogn / Luster

Snø

26.03.2021 kl. 13:31

973 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe dårlig lys med skredaktivitet i form av våte løssnøskred noen med ganske lange utløp. Men ingen så lange at de har gått igjennom skogen og ned på vannet. Alle har løsna over skogen og stoppa før skogen. Sånn jeg kan se nå.

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh Trolig gått pga temp økning på kaldere snø. Løsna i overflaten flere str 1 også noen str 2. noe flatt lys med ser slike opp til ca høyde 1000moh

ObsID: 264120

Indre Sogn / Luster

Snø

26.03.2021 kl. 12:31

416 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Leirdalen overskyet par pluss og opphold nå, ingen snø på klipper og steiner under skogen. Mens på ryggen i høyde 1300-1600 moh ser man nysnø på klippene. Ser også snøfokk fra vest , skavel vendt mot øst. Ikke enorme skavler men er alltid skavler mot øst her, noe år svært store andre år noe mindre.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk Våt løssnø Våt Ser snøfokk langs ryggen mot hest. Her nede er det nå 50cm våte smelteformer i hele snødekke. Snødybde på Lørdag 20.03 var 60cm

Vær

Ikke nedbør 4,5 °C 0 m/s 100% skyer Ørlite blaff med nysnø i lavere strøk i går morres. Tempen steg utover dagen og nysnøen forsvant fort. Nå i dag enkelte regn byger i lavlandet men lange perioder med opphold, ingen vind her nede og par plussgrader.

ObsID: 264100

Indre Sogn / Aurland

Snø

26.03.2021 kl. 11:44

1017 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Str 1,5, naturlig utløst flakskred mellom kl 10-12.15. Gikk ned til veien, men ikke over.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det gikk et Naturlig utløst flakskred mellom kl 10 og kl 12.15, ca str 1,5. Utløst som tørt flak 1100 moh, NV lesider, men drar med seg våt/kram snø i skredbanen.

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Nysnøen som kom i går ligger på skare og sklir relativt lett ut under 900 moh.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh Svakt lag føyka ned i snøværet i går.

Tester

ECTX God Ingen brudd. For myk og varm snø i flaket

LBT@30cmQ1 Nedføyka løs snø

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm M, 20 cm 4F/4F- DF 1 mm D-M Varierende hardhet, 3 cm F DF 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm M, 3 cm K MFcr M, 20 cm 1F RG 0 mm M, 2 cm K MFcr M, 7 cm 1F RG 0 mm M, 75 cm P MF 2 mm M 0 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen HS 150 cm, NV, 1016 moh

ObsID: 264123

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

26.03.2021 kl. 07:56

209 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Svake lag og våt nysnø kan utløse skred. Uforandret skredfare neste døgn: Vedvarende nedbør og vind i fjellet .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264036

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.03.2021 kl. 13:58

981 moh

Toboggan (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk Våt løssnø Våt

Tester

CTN God Hele bunnlaget rykker ikke etter 30 taps

CTM14@15cmQ2 Middels

CTN God Deep tap test Vi trodde det var et svakt lag i bunn, fordi vi fant faceted crystal DTN

Vær

Snø 0,7 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Litt vind og dårlig sikt

Snøprofil

9 cm F PP 1 mm, 2 cm P RG 0 mm, 3 cm 4F RG 1 mm, 19 cm F DF 0 mm, 26 cm 1F MF 2 mm, 28 cm 4F MF 1 mm, 33 cm F MF 1 mm, 39 cm 4F MF 1 mm, 1 cm P FC 1 mm -0,1 °C @ 1 cm, -0,5 °C @ 5 cm, -0,9 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,6 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm, -0,4 °C @ 110 cm, -0,3 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 130 cm, -0,2 °C @ 140 cm, -0,2 °C @ 160 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ca 160cm tykt lag

ObsID: 263970

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.03.2021 kl. 10:06

1017 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tore@VLFK

Snøprofil

40 cm F/4F RG D-M, 3 cm K MFcr M, 20 cm P RG M, 2 cm 1F MF M, 20 cm P RG M, 2 cm K MFcr D, 13 cm K D 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofil på 1000 moh NØ-vendt leheng. Grunna mykje vind var det vanskelig å sjå etter kant i snøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Grunna mykje vind og snøtransport er det veldig lett å løyse ut flak i leheng. Grunna høg temperatur vil snøen stabilisere seg fort.

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Veldig dårlig sikt

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig/kram snø opp til omtrent 900. På 600 moh er snøen under nysnøen fuktig. Over tregrensa er det Moderat snøfokk og i leheng mot NØ er det lett å tråkke ut flak. Per no er flaks mjuke og klarer ikkje å danne store flak her eg er. I områder med meir vind kan truleg flaka bli ein del større

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 900 moh

Vær

Snø 0,5 °C 9 m/s fra SV ↗ 100% skyer 0,5 grader og snø ved botn av heisa. I høgda var middelvinden omtrent 9m/s, men ein del kraftigare kasta.

Tester

ECTN1@20cmQ3 Dårlig

ObsID: 263941

Indre Sogn / Luster

Snø

25.03.2021 kl. 08:33

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Opphold nå, men kom en liten snøbyge i stad. Meldt litt skiftende også i dag.

Snødekke

1 cm nysnø Ca 1 cm fuktig nysnø her

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s 100% skyer Snødde ganske tett i 5min nå i stad og la seg litt nysnø. Nå er det opphold og plussgrader. Temperaturen stiger nok utover dagen, og meldt bygevær også i dag.

ObsID: 263879

Indre Sogn / Luster

Snø

24.03.2021 kl. 17:08

1203 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været over Gjerde og Krundalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fersk innblåst mot N til sø. Fuktig her på 1075moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kommer ut av skogen og på høyfjellet treffer du på større og større felter med fersk hvit snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke i høyfjellet dette fra enn 1050moh har smelteformer våte nå med en liten skorpe på toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nigardavannet og breen blåisen kommer mer til synet. I svært bratt terreng mot solen er det smeltet bort mye.

Snøprofil

10 cm 4F DF D-M, 1 cm P MF, 9 cm 1F RG M, 1 cm P MF, 19 cm 1F+ RG/RGxf D-M, 8 cm P MFcr Sand skaren, 42 cm 1F FCxr D-M, 10 cm 4F FCxr D-M, 20 cm 1F MF D-M -2,9 °C @ 0 cm, -1,7 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm, -1,8 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -1,4 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm, -0,7 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1200moh nø snødybde 160cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Mild værtype gir fuktig - våt snø. Snudde på 1200moh i dag begynte da å bli tørrere. Så høyt til fjells finnes fersk fokksnø N-SØ og kant lengre ned. Mer stabile forhold i lavlandet. Tempen vil svinge litt opp og ned den nærmeste uken, 600-700moh en dag så 1200- 1300moh neste dag. 0 grensen altså. Det er meldt noe nedbør tempen styrer hvor den kommer som regn / snø. Fersk fokksnø og da gjerne kald er lett å løse ut. Kanten vil være der i høyden og mulig den kanten på 1000moh nå begynner å kjenne mer og mer på varmen. Snøforholdene vil svinge fra dag til dag ettersom tempen svinger. Vått dekke fryser til ved kulde , myknes ved varme feks. Nøyaktig hva som skal til for å løsne fokksnø og ved hvilken høyde, får vi nesten bare ut å sjekke. Det vil nok også variere igjennom døgnets timer.

Skredaktivitet

24. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng Så og hørte et nå i 17:45 tiden. Is - snø og evt jord kom ned nå, høres tydelig men var lite. Det vil nok gå noen slike der det henger snø og is oppi fjellsidene så lenge det er pluss grader og at det er snø og is igjen da.

24. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser ingen flak men ser eldre våte - tørre løsnsøskred.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 200 moh Vindpakket myk Fuktig Snøgrensen vil varier lengst inn i Jostedalen finnes det snø på 200moh mens rundt Lærdal og Aurland må du over skogen nesten , 800moh. Generelt vil jeg si 400moh med skiføre over 500-600moh. Forskjell på sol og skyggesider også. Ellers er snøen opp til ca 1000moh mye smelteformer med spor av fokksnø. Bedre hold i den under 700moh enn over. Og det er forskjell ja på sol / skygge samt bratthet og tykkelse på snødekke. Over 1000moh har du lommer med fersk innblåst mot N-SØ. Fuktig til 1100-1200moh lett lett fokk langs baken på 1200moh snudde der. Virker seig og uten fartegn. Noe ulik hardhet på den fra nærmest bærende på ski til løsere i lune søkk. Tynnt snødekke feks kuler - topper har nå smelteformet også i høyfjellet, liten vond skare finnes også på toppen, bryter igjennom råtten snø.Så best skiføre i dag var under 700moh der det var ok hold i snøen og brukbar glid i våte smeltefomer. Litt mer brytende fokksnø og skare over det med innslag av råttne felter.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Gammel kant finnes over enn 1300moh. Men merk det finnes en nyere kant over 1000moh gjerne øst / sø i regionen men også spor av den i Jostedalen og Sogndalsdalen men den har nok nå også begynt å kjenne litt på varmen og vil trolig være mindre aktivt enn tidligere. Generelt skal vanskelig å påvirke kanten men den ligger jo på svært varierende dybde.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1200 moh Fersk fokksnø binder seg bra pga varme men i høyden noe dårligere. Mulig mulig at det kan finnes mykere tørrere snø høyt til fjells som lett lar seg løse ut, men trolig liten utbredelse. Men litt skjerma søkk / renne feks.

Faretegn

Ingen faretegn observert Innblåst fokksnø virker seig og sprekker ikke opp var til 1200moh.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra V → 80% skyer Bygevær med kraftig vind i høyden tidligere i dag. Mindre vind nå i ettermiddag, lange perioder med opphold men også en og anna kort 5-10min byge.

Tester

ECTX Fikk ikke noe utslag

ObsID: 263824

Indre Sogn / Luster

Snø

24.03.2021 kl. 14:55

1074 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 4F DF/RG M, 50 cm 4F- DF D-M, 40 cm 1F RG/MF M, 10 cm P MF M, 10 cm K MFcr Skaren med sand i seg noe farget, 15 cm 1F-/1F+ MF M Kunne ikke se noen tydelige kant men kan være spor av det 0 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -1,1 °C @ 20 cm, -1,4 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 100 cm 1070moh nø ikke til bakken ca 260cm snø men fersk innblåst

ObsID: 263813

Indre Sogn / Lærdal

Snø

24.03.2021 kl. 14:00

1215 moh

Annouchka (Ukjent)

Skredaktivitet

24. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Both on the trip and on the road from Hemsedal to Kongvein.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Fuktig Heavily affected by the wind; Snow started to be heated by the sun on South slopes. At 1100 m, we found 10 cm at 20 Deg inclination on a south slope.

Notater

We didn't find any sign of wind slab possible to trigger on South slopes up to 1300 m.

Skredproblem

The trip was short, south facing. We didn't find any significant avalanche problem at this specific site

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Area: In this mountain side. Description: On the other side of the road, on the opposite mountain slopes, on going drifting snow mainly on the summits (due in lower altitudes to no transportable snow : icy surface seen in the distance)

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra SV ↗ 15% skyer 16 at the peak, less in protected area. At the transition between cloudy conditions : blue sky at the east and cloudy and snowy at the west.

Tester

LBT No evident weak layer at 1100m, south slope, 20deg, in an obvious snowdrift.

ObsID: 263822

Indre Sogn / Luster

Snø

24.03.2021 kl. 12:59

624 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet med solbyger og nedbørsbyger, kom også litt hagel når jeg dro hjemmefra.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Krundalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profilen ørlite kram nysnø på smelteformer ok hold i snøen ja
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 5 °C 4 m/s 100% skyer Bygevær men lange perioder med opphold, skyene beveger seg fort. Trær rører seg men betydelig mer stille her nede. Pluss 9-10 i Gaupne.

Snøprofil

1 cm 4F DF/RG M, 74 cm 1F/P+ MFcl 3 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm 640moh nv pluss 5 i lufta

ObsID: 263788

Indre Sogn / Luster

Snø

24.03.2021 kl. 10:55

1069 moh

Rune@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune@nortind

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk fra topper og rygger i Geisdalen og Vanndalen. Observert fra dalen.

Vær

ObsID: 263743

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org