Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 28.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og nysnø vil legge opp ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot nord til øst. Vedvarende svake lag med kantkorn vil fortsatt være et skredproblem, særlig høyt til fjells der snødekket er lite påvirket av varme.
Det ligger 10-30 cm nysnø i terrenget, økende mengde oppover i høyden. Snøoverflaten er fuktig opp til ca. 1200 moh., og dette gjør at fokksnø som har kommet de siste dager stabiliseres fort. Høyere opp er snødekket tørrere og stabiliseringen tar lenge tid. Det ligger smelte-fryseskare i eller nær overflaten mange steder under 1000-1200 moh.
Over 1000 moh. ligger det et vedvarende svakt lag av kantkorn mellom gammel snøpakke og fokksnø. Dette laget begynner nok nå å bli varmepåvirket mange steder opptil ca 1200 moh. Laget har trolig størst utbredelse i Ø-SØ deler av regionen. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn under skare i det gamle snødekket over ca 1300 moh.
Fredag gikk det noen naturlig utløste str. 2 våte løssnøskred i Luster. Samme dag ble det meldt om et tørt flakskred på 1100 moh. i Aurland.
Lørdag morgen hadde det kommer 3-10 cm nysnø i fjellet siste døgn.
2-5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør, endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4-6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør, endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

28.03.2021 kl. 13:42

1483 moh

Linda@Nortind (**)

Tester

LBT@50cm Bryter lett, men ikke glatt. Svakt lag av kantkorn 1-1,5 mm store utgjør det svake laget.

ObsID: 264461

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

28.03.2021 kl. 09:00

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264393

Indre Sogn / Luster

Snø

27.03.2021 kl. 16:18

1409 moh

Ainakvam@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat To skredproblem som er svake sjiktovergongar i fokksnøen og kantkorn. Ved tilleggsbelastning samt helling kan desse bli påverka. Kantkorna må ligge høgare oppe i snødekket skal ein kunne påverke dette. Dei svake sjiktovergongane i fokksnøen vil stabilisere seg innan 1-3 dagar med den temperaturen me har. Ved meir nysnø eller vind vil det skapast meir svake sjiktovergongar. Kantkornet kjem til å bli liggjande som eit vedvarande svakt lag, men kjem ikkje til å utvikle seg stort i desse temperaturane. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -4 °C 6 m/s fra SV ↗ 80% skyer Litt snø i lufta, mest opphald. Snøfokk frå SV

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1400 moh Kantkorn under skare. Målte ingen temperaturgradient i/over/ under skarelaget som kan tyde på at utviklinga no går seint, men me har eit vedvarande kantkornlag som ligg i snødekket. Der det ligg mykje snø oppå er dette vanskeleg å påverke med dersom dette ligg høgare oppe i snødekket eks konvekse heng kan det bli påverka.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV mellom 1400 moh og 900 moh Fokksnøproblemet ligg i hovudsak i NV til Ø no, men sidan vindretninga snur, samt lokale varriasjonar kan dette bli meir utbredt. Dette problemet kjem til å stabilisere seg fort med dei temperaturane me har. Det har heller inga evne til propagering.

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Under overflata er snøen fuktig. På overflata varrierar det frå å vere vindpakka mjuk/hard og skare.

Snøprofil

1 cm F DF D, 70 cm 1F/P RG D-M, 2 cm K MFcr M, 20 cm P MF/RGxf M, 1 cm K MFcr M, 5 cm 4F FC 3 mm M, 20 cm P MF M -4 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm Tok ein CT test og ein ECT test, fekk utslag på totalt 3 sjiktovergongar i fokksnøen, men ingen propagering i nokon av laga i ECT-testen. Greidde og å påverke kantkornlaget på CT25@80Q2 etter att me hadde tatt vekk dei øvste laga i fokksnøen, då var det ca 60 cm snø oppå kantkornlaget. Greidde ikkje å påverke kantkornlaget i det heile tatt under ECT testen, sjølv då me hadde kun 10 cm snø oppå, og eg trampa oppå spaden.

ObsID: 264356

Indre Sogn / Luster

Snø

27.03.2021 kl. 14:17

1143 moh

Ainakvam@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ainakvam@forsvaret Kommentar:  Skred på austsida av vanndalsvatnet

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Skildring: Såg 3 skred. Bilete frå vanndalsvatnet. Flakskred som hat løysna i bratthenget og fortsatt ned i bekkeslukta. Truleg eit par dagar gammalt.

Skredaktivitet

27. mar. 0-6 Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. N, S, SV, V, NV. Mellom 1400 moh og 900 moh

ObsID: 264357

Indre Sogn / Lærdal

Snø

27.03.2021 kl. 12:50

1350 moh

August Einstabland (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 264293

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.03.2021 kl. 12:00

912 moh

IvarL (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  IvarL

Skredaktivitet

27. mar. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ Eit i bollen under 1520 (bilete) og eit mindre i same aspekt i bollen under Nystølsfjellet.

ObsID: 264331

Indre Sogn / Lærdal

Snø

27.03.2021 kl. 09:28

918 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet 0 grader og vindstille
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tråkker igjenom tynn skorpe på toppen

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Litt kaldere enn i går. Vindstille her. Ser ikke snøfokk men litt flatt lys.

Snødekke

Tråkka bare uti grøfta her smelteformer som har litt fryst til på toppen.

ObsID: 264253

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

27.03.2021 kl. 08:53

209 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kan være svake lag som kan briste.. Uforandret skredfare neste døgn: Synkende temperatur og snøen vil stabilisere seg.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264246

Indre Sogn / Luster

Snø

26.03.2021 kl. 17:03

1177 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Leirdalen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøbyge hagel kommer også
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fuktig nysnø ligger nå i høfjellet tørrere over enn 1200moh. Våt i lavlandet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ny dag med bygevær og vind. Økende temp fra i går og målte 0 grader på 1200moh. Til dels kraftige byger i kombinasjon med vind , rufsete. Legger opp fersk fokksnø dette er lett å løse ut så lenge været står på. Men stabiliseres raskt når det roer seg, men forventer bra mengder innblåst i høyfjellet nå, der tar det lengre tid. Kant finnes fortsatt over enn 1300moh og kan finnes over 1000moh men trolig blitt smeltekant mister litt "piffen". Det er svært vinterlig i høyfjell og helt bart i lavlandet. Under 1000moh generelt mer stabile forhold men våt nysnø er dårlig festet til hard skare, våte løssnøskred. Bygevær i helgen men noe kaldere vær. Fokksnøen for nok stabilisert seg men fortatt tenkter jeg lett å løse ut også i helgen da i fære heng evt. Neste uke ser ut som mer nedbør i starten med ganske høye temperaturer før det skal klarna mer opp og synkende tempraturer. Det vil være denne fokksnøen også i uken som kommer lett å løse ut i starten av uken så skal det mer til i slutten av uken. Under 1000moh generelt mer stabile forhold men enkelte våte skred kan forekomme. Kanten i høyden er der fortsatt. Så litt nå på værprognoser for Mandag og Tirsdag til uken, kan endre seg men vi ligger kanskje på vippen mot fg 3 - får se på nedbørsmengder og vinden. Tenker vi fortsatt er på lett å løse ut igjennom helgen.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 9 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevær lange perioder med opphold men kom også en sikkelig byge når jeg var ute. Kraftig snøvær over enn 900-1000moh og plask regn under. Opphold igjen nå i seint i ettermidag. Sikten kom og gikk i perioder dårlig, ble selvsagt bedre når jeg var nede typisk det. Men generelt dårlig sikt i høyfjellet og rufsete disse bygene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Transport av snø over enn 1000-1200moh inn i le. Og den ferske snø sprekker noe opp fra rundt høyde 1100moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Kant fra kuldeperioden i Jan / feb er fortsatt med oss i høyfjellet.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 1100 moh Fersk transport av snø inn i le heng. Lett å løse ut i høyfjellet , stabiliseres fort hvis transporten stopper.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Fuktig Umulig å si nysnø mengde men snør over enn 900-1000moh men fuktig snø også på 1200moh , men spor føyket igjen over 1000moh. Snøfokk hele tiden mens jeg var ute i høyfjellet over enn 1000-1200moh. Under den høyde er snøen våt og til dels sugende. Det ligger jevnt over 10cm våt nysnø økende til 20-30cm over høyde 1000moh. Enda mer i innblåste formasjoner kuler har det blitt dannet varm / litt myk skare. Kant finnes over enn 1300moh mulig også noe fra 1000moh men har nok fått varmen i seg.

Snøprofil

5 cm 1F RG M, 15 cm 4F DF D-M, 1 cm P MF M, 39 cm 4F+ RGxf D, 15 cm P MF D, 10 cm P+ MFcr Sand skaren, 15 cm 1F+ MF D, 5 cm 1F- FCxr D -0,2 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -2,1 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -2,9 °C @ 60 cm, -2,9 °C @ 70 cm 1190moh nø rundt 0 grader i luften

ObsID: 264168

Indre Sogn / Luster

Snø

26.03.2021 kl. 15:39

940 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm 4F+ MF W, 8,5 cm 4F RG M, 3 cm P+/4F+ MF W, 6 cm 1F RG M, 15 cm 1F MF M-W, 10 cm P MFcr Sand skaren, 100 cm 4F+/1F+ MF W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 120 cm 950moh øst snødybde var 173cm

ObsID: 264170

Indre Sogn / Luster

Snø

26.03.2021 kl. 13:31

973 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe dårlig lys med skredaktivitet i form av våte løssnøskred noen med ganske lange utløp. Men ingen så lange at de har gått igjennom skogen og ned på vannet. Alle har løsna over skogen og stoppa før skogen. Sånn jeg kan se nå.

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh Trolig gått pga temp økning på kaldere snø. Løsna i overflaten flere str 1 også noen str 2. noe flatt lys med ser slike opp til ca høyde 1000moh

ObsID: 264120

Indre Sogn / Luster

Snø

26.03.2021 kl. 12:31

416 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Leirdalen overskyet par pluss og opphold nå, ingen snø på klipper og steiner under skogen. Mens på ryggen i høyde 1300-1600 moh ser man nysnø på klippene. Ser også snøfokk fra vest , skavel vendt mot øst. Ikke enorme skavler men er alltid skavler mot øst her, noe år svært store andre år noe mindre.

Vær

Ikke nedbør 4,5 °C 0 m/s 100% skyer Ørlite blaff med nysnø i lavere strøk i går morres. Tempen steg utover dagen og nysnøen forsvant fort. Nå i dag enkelte regn byger i lavlandet men lange perioder med opphold, ingen vind her nede og par plussgrader.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk Våt løssnø Våt Ser snøfokk langs ryggen mot hest. Her nede er det nå 50cm våte smelteformer i hele snødekke. Snødybde på Lørdag 20.03 var 60cm

ObsID: 264100

Indre Sogn / Aurland

Snø

26.03.2021 kl. 11:44

1017 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Str 1,5, naturlig utløst flakskred mellom kl 10-12.15. Gikk ned til veien, men ikke over.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God Ingen brudd. For myk og varm snø i flaket

LBT@30cmQ1 Nedføyka løs snø

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det gikk et Naturlig utløst flakskred mellom kl 10 og kl 12.15, ca str 1,5. Utløst som tørt flak 1100 moh, NV lesider, men drar med seg våt/kram snø i skredbanen.

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Nysnøen som kom i går ligger på skare og sklir relativt lett ut under 900 moh.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh Svakt lag føyka ned i snøværet i går.

Snødekke

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm M, 20 cm 4F/4F- DF 1 mm D-M Varierende hardhet, 3 cm F DF 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm M, 3 cm K MFcr M, 20 cm 1F RG 0 mm M, 2 cm K MFcr M, 7 cm 1F RG 0 mm M, 75 cm P MF 2 mm M 0 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen HS 150 cm, NV, 1016 moh

ObsID: 264123

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

26.03.2021 kl. 07:56

209 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Svake lag og våt nysnø kan utløse skred. Uforandret skredfare neste døgn: Vedvarende nedbør og vind i fjellet .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264036

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.03.2021 kl. 13:58

981 moh

Toboggan (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0,7 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Litt vind og dårlig sikt

Tester

CTN God Hele bunnlaget rykker ikke etter 30 taps

CTM14@15cmQ2 Middels

CTN God Deep tap test Vi trodde det var et svakt lag i bunn, fordi vi fant faceted crystal DTN

Snødekke

Lett snøfokk Våt løssnø Våt

Snøprofil

9 cm F PP 1 mm, 2 cm P RG 0 mm, 3 cm 4F RG 1 mm, 19 cm F DF 0 mm, 26 cm 1F MF 2 mm, 28 cm 4F MF 1 mm, 33 cm F MF 1 mm, 39 cm 4F MF 1 mm, 1 cm P FC 1 mm -0,1 °C @ 1 cm, -0,5 °C @ 5 cm, -0,9 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,6 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm, -0,4 °C @ 110 cm, -0,3 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 130 cm, -0,2 °C @ 140 cm, -0,2 °C @ 160 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ca 160cm tykt lag

ObsID: 263970

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.03.2021 kl. 10:06

1017 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tore@VLFK

Skredfarevurdering

2 Moderat Grunna mykje vind og snøtransport er det veldig lett å løyse ut flak i leheng. Grunna høg temperatur vil snøen stabilisere seg fort.

Vær

Snø 0,5 °C 9 m/s fra SV ↗ 100% skyer 0,5 grader og snø ved botn av heisa. I høgda var middelvinden omtrent 9m/s, men ein del kraftigare kasta.

Tester

ECTN1@20cmQ3 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 900 moh

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Veldig dårlig sikt

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig/kram snø opp til omtrent 900. På 600 moh er snøen under nysnøen fuktig. Over tregrensa er det Moderat snøfokk og i leheng mot NØ er det lett å tråkke ut flak. Per no er flaks mjuke og klarer ikkje å danne store flak her eg er. I områder med meir vind kan truleg flaka bli ein del større

Snøprofil

40 cm F/4F RG D-M, 3 cm K MFcr M, 20 cm P RG M, 2 cm 1F MF M, 20 cm P RG M, 2 cm K MFcr D, 13 cm K D 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofil på 1000 moh NØ-vendt leheng. Grunna mykje vind var det vanskelig å sjå etter kant i snøen

ObsID: 263941

Indre Sogn / Luster

Snø

25.03.2021 kl. 08:33

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Opphold nå, men kom en liten snøbyge i stad. Meldt litt skiftende også i dag.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s 100% skyer Snødde ganske tett i 5min nå i stad og la seg litt nysnø. Nå er det opphold og plussgrader. Temperaturen stiger nok utover dagen, og meldt bygevær også i dag.

Snødekke

1 cm nysnø Ca 1 cm fuktig nysnø her

ObsID: 263879

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org