Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 31.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarende svake lag med usikker utbredelse i høyfjellet. Vær varsom i bratte heng med myk våt snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes synkende temperatur og en gradvis stabilisering av snødekket. Men det kan ofte bli en forsinkelse i svekkelsen av dype vedvarende svake lag etter kraftige mildværsrunder, så enkelte naturlig utløste skred kan forekomme også onsdag. I de høyestliggende områdene er det mulig mildværet ikke nådde. Der vil faren for fjernutløsning og personutløste tørre flakskred fortsatt være tilstede. Der det finnes vedvarende svake lag vil skred kunne bli store. I de lavereliggende delene vil det fortsatt være mulig å løse ut noen våte løssnøskred.
Snøoverflaten er nå fuktet nesten opp til fjelltopphøyde. I lavereliggende deler av regionen har det vært mange plussgrader og sammen med regn har dette gjort at snøpakka er gjennomfuktet. Det er mest snø i østvendt terreng og også noen skavler i denne himmelretningen. Det er skrint med snø i skogen og barmark under 400-600 moh.
Før mildværet mandag-tirsdag fantes det et vedvarende svakt lag med kantkorn i snødekket i høyfjellet. Det er usikkert om mildværet nå har nøytralisert dette helt til fjelltopphøyde eller om det fortsatt kan være tilstede i de høyestliggende delene av regionen. Om det fortsatt er tilstede, skal det nå trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke det.
Tirsdag ble det observert et skred nær fv. 53 nord for Eldrevatnet. Mandag ble det meldt om et naturlig utløst str. 2 flakskred i Gunvordalen i nærheten av Sogndal. Det ble også observert mange naturlig utløste str. 2 løssnøskred i samme område.
Fra mandag morgen har det vært mildvær i regionen med plussgrader høyt til fjells. Temperaturene er ventet å synke noe i løpet av tirsdag.
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Lettere skydekke utover dagen. Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2021 kl. 15:30

1378 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Linda@Nortind Kommentar:  Solpåvirket nysnø
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Linda@Nortind

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

ObsID: 264936

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2021 kl. 09:30

moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sola kaster skygge nå, blikk stille fjord.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 100% skyer Etter to dager med nedbør også nedbør i dag tidlig. Så ser det ut som værer leter nå, sola er i ferd med å komme igjennom å skydekke sprekker opp. Vindstille her nede og ser rolig ut også i fjellet.

ObsID: 264862

Indre Sogn / Luster

Snø

30.03.2021 kl. 15:36

981 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Har er sikten noe bedre med fortsatt henger tåka både over og under meg
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ned mot Geisdaldalen og Myrhyrna
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Våt snø i overflaten er dårlig festet til hardere snø - skare under. Dette fra ca 950moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt Det kom litt snø i går nærmest til fjorden. Den smeltet fort igjen lavest ned men du finner den igjen over enn 400-500moh. Så det er nå barmark under den høyde og tynt snødekke opp til ca 1000moh betydlig mer snø over det. På vindutsatte steder er det tynnt snødekke mens ferskest snø ligger i østlig terreng, det kan du finne flere meter i høyfjellet også støre skavler. Nysnøen fra sist døgn ca 15-20cm har blitt våt, den er det til ihverfall 1000moh kom meg ikke høyere men trolig er den det også noe over det kanskje til 1200-1300moh. Men det er kun de øverste 10cm som er våte på 1000moh fuktig vanlig snø under der.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Kan fra langvarig kulde periode i Jan og halve feb. Tidligere Mildvær har ødelagt det til ca 1300moh det har dannet seg enkelte steder nytt lag over enn 1000moh det har trolig nå mildvær mer eller mindre ødelagt. Men fortsatt vil det finnes høyt til fjells, trolig. Ikke sjekket men ut i fra målestasjoner så har ikke mildværet ødelagt det. Det kan ha gått naturlig skred på dette lag pga økt belastning men umulig å si pga dårlig sikt. Men jeg tenker det er hakke lettere å trigge nå pga den økte belastning så setter lett å løse ut, men naturlig skal ikke utelukkes men trolig ikke sannsynleg. Men vanskelig å si bare synsing.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Tipper på høyde ihverfall under 1000moh men trolig også noe høyere. Nysnø fra mandag får varmen i seg, har løsna flere i går men noen kommer / kan komme i dag. Du kutter også lety ut med ski i bratt terreng den våte snø.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 0 m/s 100% skyer Lavt skydekke / tåke null sikt over skogen og tåka heng også godt nedi skogen. For det meste opphold når jeg var ute begynte å komme nedbør nå i 15 tiden. Pluss 1 på 1000moh 4 pluss på 600moh.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). Naturlig utløst Hørte et på andre siden av dalen tett tåke så ingen ting hørtes ikke så stort ut.

Snøprofil

10 cm F MF 2 mm W, 7 cm 1F RG 0 mm M, 10 cm 1F+ MF/MFcr W, 10 cm P+ MFcr Sand skaren, 50 cm 1F+ MF 2 mm M-W, 40 cm 1F- MFcl 3 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 980moh sv rundt pluss 1 i luften

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur til rundt 1000moh. Nysnø i går ca 15-20cm i høyden fikk utover dagen i går varme å regn på seg. Dette fortsetter også i dag. Våte skred trolig mest som løsnøskred under mildværsgrensen og tørreere flak over. Flakene vil stabilisere fort men det finnes et dypere lag av kantkorn nedi snødekke som fortsatt mest trolig er med oss. Status på dette lag har ikke blitt sjekket siste dager pga dårlig sikt i høyfjellet. Se kommentar under skredproblem. Skiføre: Den våte snø er jo litt sugende med ok glid egentlig begynt å blir mer grovkornet, hard skare under. Utover Onsdagen og Torsdsg er det er meldt opphold og mindre skyer kanskje kommer sola? Tempen skal også synke med nattefrost også ved fjorden. Dette vil stabilisere det våte snødekke , fryse til skare. Høyt til fjells vil kanten fortsatt være der men vanskelig å løse ut og lite sannsynslig men store skred. Oppholds vær første del av helgen lite endringer, før slutten av helgen skal det komme noe mer nedbør meldt, vi legge opp ferske flak. Mens eldre snø blir nok ansett som mer eller mindre stabilt opp til enn høyde 1200-1300moh. Begynte å komme mer nedbør nå men synes det har kommet noe mindre enn meldt . Men mulig det skal regne jevnt nå utover ettermiddag kveld. Synes varselet ser greit ut men det er usikkert hvor fuktet overliggende snø er i høyden.

ObsID: 264785

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

30.03.2021 kl. 14:17

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 264772

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

30.03.2021 kl. 14:17

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 264794

Indre Sogn / Luster

Snø

30.03.2021 kl. 12:55

626 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profil fra skogen rundt 600moh finner jeg igjen fra sist Onsdag. Nå er det 5-6cm mindre snø enn da.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tåke i Jostedalen også kommer å går litt men henger for det meste godt nedi skogen også

Snødekke

68 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt Profil fra skogen Onsdag 24.03 var snødybde 75cm.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 0 m/s 100% skyer Tåke som henger godt nedi skogen, opphold nå eller par regndråper men mindre nedbør enn meldt hittil i dag? Vindstille

Snøprofil

5 cm F MF V, 0,5 cm P MFcr W, 63 cm 4F/1F+ MFcl W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm Ca 600moh nv rundt pluss 4 i luften

ObsID: 264749

Indre Sogn / Lærdal

Snø

30.03.2021 kl. 12:10

1104 moh

Eirik (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Eirik

Vær

Regn 4,5 °C 6 m/s fra NV ↘

Skredhendelse

30. mar 12:10 Skredet startet på 1213 moh og sluttet på 1164 moh

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

ObsID: 264750

Indre Sogn / Luster

Snø

30.03.2021 kl. 10:55

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ganske tett tåke her nå har vært sånn i morgentimene / formiddag , lett yr i lufta.

Vær

Yr 3,5 °C 0 m/s 100% skyer Lett yr i lufta par pluss og tett tåke, vindstille.

ObsID: 264722

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2021 kl. 19:52

529 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø fra i natt her på parkering Frudalen rundt 550moh er mer slaps nå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dalavatnet rundt 400moh med utsikt inn mot Gunnvordalen. Disse glidesprekker inne ved Grånipa som kommer ved mildvær synes ikke har vært synlige før i vinter.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Eksempel på skredaktivitet dette fra nord side av Togga. Tatt fra parkering Frudalen

Snødekke

Noe nysnø i natt smeltet i løpet av dagen under ca 400-500moh. Har også fått varmen i seg og har vært en god del skredaktivitet i denne overflate snø. Du må nok høyt opp før tørrsnø enn 1200-1300moh vil jeg tror, målestasjon på rundt 1600moh hadde maks temp på 0.0, så minus så og si hele dagen der. Skavler mot øst har bygd seg siste dager og det er mest snø i østvend terreng men også snø i alle himmelretninger. Barmark under enn 400moh noe høyere i syd. Ganske skrint med snø i skogen betydlig mer over skogen.

Vær

Regn 3 °C 0 m/s 100% skyer Regn på morgningen / formiddagen før det var en periode med opphold og litt sol faktisk. Før det ble noen regnbyger nå i kveld igjen. Kraftig vind særlig på ettermiddagen også i lavlandet, store tær svaia godt. Men roligere nå i kveld.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Under 1300 moh Så fersk ut bruddkanten gått i svak lag ganske så grunnt bruddkant på kanskje 50cm vanskelig å si eksakt. Men hadde nok spred seg mer hvis det hadde gått på kanten dypere ned. Men vet ikke og noe dårlig lys men så ut som fersk bruddkant ja. Gått i nø vendt terreng under høyde 1387 i Gunnvordalen

29. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1100 moh Mange str 1-2 skred i overflaten. Kom nysnø i natt som så fikk varme og regn på seg.

Skredfarevurdering

Biltur Hafslo - Frudalen

ObsID: 264639

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2021 kl. 10:51

968 moh

poggen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  poggen Kommentar:  Eit Lite gløtt i skydekke, elles flatt og veldig dårlig sikt. Det snør fuktig snø under observasjonen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  poggen

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På denne staden. Skildring: Dårleg sikt

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Fuktig

Skredproblem

Tørre flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store Kl 10 er det framleis for kaldt til at dette blir potent, men utover dagen med varsla regn kan dette endre seg.

Vær

Sludd 0 °C 3,3 m/s fra Ø ← 90% skyer

Snøprofil

20 cm F DF/MF 1 mm M, 12 cm 4F RG 1 mm D-M, 2 cm 4F-1F MFcr Porøs, 40 cm 4F/1F RG M, 4 cm 1F MFcr Porøs, 30 cm 1F- RG M, 54 cm 1F MF/MFcr Samlepakke mf/mfcr 0 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm Omlag 160 cm

Skredfarevurdering

Våt nysnø minst opp til 1000 m kl 1015

ObsID: 264571

Indre Sogn / Luster

Snø

29.03.2021 kl. 10:47

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  3-4cm nysnø som er veldig våt nå her nede. Snøen her nede regner nok bort i løpet av dagen.

Snødekke

4 cm totalt 4 cm nysnø

Vær

Regn 2,5 °C 0 m/s 100% skyer Nysnø i dag tidlig gått over til pluss grader nå og lett regn.

ObsID: 264554

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2021 kl. 10:43

991 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Fuktig Det snøa ned til ca 100moh i dag tidleg, snøen som kom i låglandet regnar vekk ila dei neste timane. Snøgrensa ligg mellom 400-450 moh i N sider og ca 500 moh i S sider. Snødekket er svært vått/sørpe i låglandet og fuktig ca 1000moh no kl 10.00.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Når eg var ute var det fortsatt for kaldt til at det hadde hopa seg opp vatn i snødekket 1000moh. Utover dagen når mildværsgrensa går høgare, kan detta verta eit problem.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Kantkorn frå januar. Om mildværet går høgt nok ila dagen og går djupt nok i snødekket, kan dette skredproblemet også gå naturleg.

Vær

Sludd 0,1 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Nedbøren starta i går ettermiddag. Intensiteten på nedbøren auka utover natta. Ca 0 grader kl 10, ca 1000moh

Snøprofil

20 cm F DF/MF 1 mm M, 12 cm 4F RG 1 mm D-M, 2 cm 4F-1F MFcr/MF Porøs, 40 cm 4F/1F RG M, 4 cm 1F MFcr Porøs, 30 cm 1F- RG M, 50 cm 1F MF/MFcr Fleire skarelag inni denne pakken. 0 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildt og mykje nedbør i dag. Nedbøren kom som snø i dag tidleg ned til ca 100moh. No kl 10 var det ca 0 grader 1000moh, og sludd. Opphoping av vatn i snødekket er det problemet som er mest aktuelt utover dagen i dag. Vert det midt nok kan det også gå naturlege skred på det gamle kantkornlaget frå januar, men dette trur eg skal meir til, sidan det ligg djupt i snødekket og ifrå 1300moh og oppover. Når nedbørsintensiteten avtar og/eller temperaturen synk vil snødekket stabelisera seg og skredfaren synka. Skredfaren vil også synke etter at skredsyklusen av naturlege skred avtar. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 264581

Indre Sogn / Luster

Snø

29.03.2021 kl. 10:18

315 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø 0,4 °C

ObsID: 264548

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2021 kl. 09:10

598 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Snødekke

8 cm nysnø Våt løssnø Meget våt Kom som snø i natt. Regn no. Sludda ned til ca 100moh, kanskje lenger ned. Men det kjem til å regne vekk ila dagen.

Vær

Regn 1 °C Starta å regna i går kveld. Kraftig nedbør no. Det kom som snø i dag tidleg, har gått over til regn no. 1 plussgrad no på 600moh

ObsID: 264538

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

29.03.2021 kl. 06:59

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stigende temperatur med overgang til regn i fjellet kan utløse skred.. Uforandret skredfare neste døgn: Meldinger tilsier ein del nedbør i form av regn heilt til fjells..

ObsID: 264523

Indre Sogn / Sogndal

Snø

28.03.2021 kl. 13:42

1483 moh

Linda@Nortind (**)

Tester

LBT@50cm Bryter lett, men ikke glatt. Svakt lag av kantkorn 1-1,5 mm store utgjør det svake laget.

ObsID: 264461

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

28.03.2021 kl. 09:00

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264393

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org