Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 01.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i høyfjellet, det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Våte løssnøskred kan løsne der sola tar eller der snøen blir vannmettet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høyt til fjells finnes det kantkornlag i snødekket. Generelt skal det stor belastning til for å løse ut skred i kantkornlaget. Enkelte steder der snødekket er tynt i høyden kan det likevel være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred. Dersom skred først løsner kan de bli store. Fuktig snødekke vil fryse til i klarværet om natten, men tine igjen der solen tar på dagtid. I solvendt terreng vil stabiliteten i snødekket svekkes, og skredfaren øker utover dagen.
Mildvær og regn de siste dagene har fuktet snødekket. Over mildværsgrensen har nysnøen blåst inn i nord- og østvendte leformasjoner. Det er mest snø i østvendt terreng. De største skavlene finnes også i denne himmelretningen. Snøgrensen varierer innad i regionen. Høyest snøgrense i fjordnære strøk. I Jostedalen og Sogndalsdalen er det skiføre fra 400 moh.
Før mildværet mandag-tirsdag fantes det et vedvarende svakt lag med kantkorn i snødekket. Det er usikkert hvordan mildværet har påvirket dette laget, men sannsynligvis er det fortsatt tilstede høyt til fjells.
Tirsdag ble det observert et skred nordvest for Eldrevatnet ved fv. 52 over Hemsedalsfjellet. Mandag ble det meldt om et naturlig utløst str. 2 flakskred i Gunvordalen i Sogndal. Det ble også observert mange naturlig utløste str. 2 løssnøskred i samme område.
Onsdag morgen var det 5°C og rolige vindforhold ved fjorden ved Sogndal.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Lettere skydekke utover dagen. Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

01.04.2021 kl. 14:35

1200 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Lite skyer midt på dagen mot Asbjørnosi og Hest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tynt med snø nederst i Engjadalen rundt 500moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vorfjellet syd side
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skare også her på 1100moh men begynner å finne småe småe lommer med tørrere snø fra denne høyde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot vest side i Engjadalen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Eldre kant fra Jan og feb finnes fortsatt trolig. Har ikke vært så høyt etter mildværet men observasjoner fra grenseområdet så er jeg ganske sikker på at det også finnes her i indre Sogn. Nøyaktig hva som skal til for å belaste det er noe usikkert men tenker det skal noe til, men skreden kan bli store.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV under 2000 moh Solen mykner hard skare utover dagen. I skyggesider er nok snøen hard hele dagen mens solsider kan man løse ut overflatesnøen , mulig et og anna kan gå av seg selv. Solen tar også høyt til fjells vinkel på snøen har mye å si , jo brattere jo mer tar solen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur mye syd / sø 500-1200moh. Snødekke har fryst ordentlig til å dannet hard skare som solen mykner utover dagen, da i solsider med litt vinkel. Kan lett løses ut denne overflate snøen utover dagen. Men gir også super fint skiføre. Kant finnes trolig høyt til fjells. Finnes områder med tørrere snø av ulik hardhet over enn 1300-1400moh oppå denne kanten. Fokksnøen i seg selv har trolig stabilisert seg. Det er kanten som holder skredfaren på fg 2 ellers lavere ned er skredfaren liten. Lite endringer, men solen vil nok ta mindre i morgen enn i dag, pga meldt vind som kjølner. før Søndag da det skal komme inn nedbør som danner fokksnø flak som lett lar seg løse ut. For se ved hvilken høyde det kommer som snø og evt regn. Men under ca 1000moh er det mye grovkornet smelteformer nå som trolig vil drenere regn bra.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 400 moh Skare Tørr Barmark under enn 400moh høyere i syd sider og fjordnært da må du nok gjerne opp til kanskje 700-800moh. Snødekke ble utsatt for varme og regn opp til ca 1200-1300moh mandag tirsdag. Frøs noe til i går. Men full frysning i natt, betong skare tidlig på dagen. Bærende på beina. Solen mykner denne utover dagen i sol sider med litt vinkel. Fortsatt hard trolig hele dagen i skyggen. Noe mer skyet utover dagen i dag. Det er tendenser til tørrer lommer med snø over ca 1100moh. Men snakket med noe og du må nok til høyde 1300-1400moh før det virkelig gjelder. Her finner du tørrer snø av ulik hardhet da gjerne mot øst. Det er skrint med snø skogsområdet men mer snø over ca 1000moh. Mest snø er i østlig himmelretninger men ikke så store forskjeller.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 20% skyer Temp målt på rundt 1100moh i tolv tiden. Lite skyer utover dagen i går. Skyfritt i natt og lite skyer først på dagen i dag, skyet mer og mer over utover dagen. Overskyet nå.

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser våte løsnøskred fra mildværet Mandag - Tirsdag i både sol og skygge himmelretninger gjerne under enn 1100moh

ObsID: 265090

Indre Sogn / Luster

Snø

01.04.2021 kl. 14:20

1419 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørrsnø over ca 1200. I solsider har nok sola påverka det meste. Finn framleis tørr kantkorn unde skare her. Men har oversikt over mykje terreng og ser ikkje skred på dette laget

ObsID: 265094

Indre Sogn / Luster

Snø

01.04.2021 kl. 13:30

1327 moh

Rune@nortind (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn fra konveks med hardt snødekke. En person. Forplantning ca 20m opp og 50m ned

ObsID: 265096

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

01.04.2021 kl. 07:50

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 265021

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2021 kl. 15:30

1378 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Linda@Nortind Kommentar:  Solpåvirket nysnø
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Linda@Nortind

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

ObsID: 264936

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2021 kl. 09:30

moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sola kaster skygge nå, blikk stille fjord.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 100% skyer Etter to dager med nedbør også nedbør i dag tidlig. Så ser det ut som værer leter nå, sola er i ferd med å komme igjennom å skydekke sprekker opp. Vindstille her nede og ser rolig ut også i fjellet.

ObsID: 264862

Indre Sogn / Luster

Snø

30.03.2021 kl. 15:36

981 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Har er sikten noe bedre med fortsatt henger tåka både over og under meg
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ned mot Geisdaldalen og Myrhyrna
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Våt snø i overflaten er dårlig festet til hardere snø - skare under. Dette fra ca 950moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Kan fra langvarig kulde periode i Jan og halve feb. Tidligere Mildvær har ødelagt det til ca 1300moh det har dannet seg enkelte steder nytt lag over enn 1000moh det har trolig nå mildvær mer eller mindre ødelagt. Men fortsatt vil det finnes høyt til fjells, trolig. Ikke sjekket men ut i fra målestasjoner så har ikke mildværet ødelagt det. Det kan ha gått naturlig skred på dette lag pga økt belastning men umulig å si pga dårlig sikt. Men jeg tenker det er hakke lettere å trigge nå pga den økte belastning så setter lett å løse ut, men naturlig skal ikke utelukkes men trolig ikke sannsynleg. Men vanskelig å si bare synsing.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Tipper på høyde ihverfall under 1000moh men trolig også noe høyere. Nysnø fra mandag får varmen i seg, har løsna flere i går men noen kommer / kan komme i dag. Du kutter også lety ut med ski i bratt terreng den våte snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur til rundt 1000moh. Nysnø i går ca 15-20cm i høyden fikk utover dagen i går varme å regn på seg. Dette fortsetter også i dag. Våte skred trolig mest som løsnøskred under mildværsgrensen og tørreere flak over. Flakene vil stabilisere fort men det finnes et dypere lag av kantkorn nedi snødekke som fortsatt mest trolig er med oss. Status på dette lag har ikke blitt sjekket siste dager pga dårlig sikt i høyfjellet. Se kommentar under skredproblem. Skiføre: Den våte snø er jo litt sugende med ok glid egentlig begynt å blir mer grovkornet, hard skare under. Utover Onsdagen og Torsdsg er det er meldt opphold og mindre skyer kanskje kommer sola? Tempen skal også synke med nattefrost også ved fjorden. Dette vil stabilisere det våte snødekke , fryse til skare. Høyt til fjells vil kanten fortsatt være der men vanskelig å løse ut og lite sannsynslig men store skred. Oppholds vær første del av helgen lite endringer, før slutten av helgen skal det komme noe mer nedbør meldt, vi legge opp ferske flak. Mens eldre snø blir nok ansett som mer eller mindre stabilt opp til enn høyde 1200-1300moh. Begynte å komme mer nedbør nå men synes det har kommet noe mindre enn meldt . Men mulig det skal regne jevnt nå utover ettermiddag kveld. Synes varselet ser greit ut men det er usikkert hvor fuktet overliggende snø er i høyden.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt Det kom litt snø i går nærmest til fjorden. Den smeltet fort igjen lavest ned men du finner den igjen over enn 400-500moh. Så det er nå barmark under den høyde og tynt snødekke opp til ca 1000moh betydlig mer snø over det. På vindutsatte steder er det tynnt snødekke mens ferskest snø ligger i østlig terreng, det kan du finne flere meter i høyfjellet også støre skavler. Nysnøen fra sist døgn ca 15-20cm har blitt våt, den er det til ihverfall 1000moh kom meg ikke høyere men trolig er den det også noe over det kanskje til 1200-1300moh. Men det er kun de øverste 10cm som er våte på 1000moh fuktig vanlig snø under der.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 0 m/s 100% skyer Lavt skydekke / tåke null sikt over skogen og tåka heng også godt nedi skogen. For det meste opphold når jeg var ute begynte å komme nedbør nå i 15 tiden. Pluss 1 på 1000moh 4 pluss på 600moh.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). Naturlig utløst Hørte et på andre siden av dalen tett tåke så ingen ting hørtes ikke så stort ut.

Snøprofil

10 cm F MF 2 mm W, 7 cm 1F RG 0 mm M, 10 cm 1F+ MF/MFcr W, 10 cm P+ MFcr Sand skaren, 50 cm 1F+ MF 2 mm M-W, 40 cm 1F- MFcl 3 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 980moh sv rundt pluss 1 i luften

ObsID: 264785

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

30.03.2021 kl. 14:17

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 264772

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

30.03.2021 kl. 14:17

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 264794

Indre Sogn / Luster

Snø

30.03.2021 kl. 12:55

626 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tåke i Jostedalen også kommer å går litt men henger for det meste godt nedi skogen også
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profil fra skogen rundt 600moh finner jeg igjen fra sist Onsdag. Nå er det 5-6cm mindre snø enn da.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

68 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt Profil fra skogen Onsdag 24.03 var snødybde 75cm.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 0 m/s 100% skyer Tåke som henger godt nedi skogen, opphold nå eller par regndråper men mindre nedbør enn meldt hittil i dag? Vindstille

Snøprofil

5 cm F MF V, 0,5 cm P MFcr W, 63 cm 4F/1F+ MFcl W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm Ca 600moh nv rundt pluss 4 i luften

ObsID: 264749

Indre Sogn / Lærdal

Snø

30.03.2021 kl. 12:10

1104 moh

Eirik (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Eirik

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

Skredhendelse

30. mar 12:10 Skredet startet på 1213 moh og sluttet på 1164 moh

Vær

Regn 4,5 °C 6 m/s fra NV ↘

ObsID: 264750

Indre Sogn / Luster

Snø

30.03.2021 kl. 10:55

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ganske tett tåke her nå har vært sånn i morgentimene / formiddag , lett yr i lufta.

Vær

Yr 3,5 °C 0 m/s 100% skyer Lett yr i lufta par pluss og tett tåke, vindstille.

ObsID: 264722

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2021 kl. 19:52

529 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Eksempel på skredaktivitet dette fra nord side av Togga. Tatt fra parkering Frudalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dalavatnet rundt 400moh med utsikt inn mot Gunnvordalen. Disse glidesprekker inne ved Grånipa som kommer ved mildvær synes ikke har vært synlige før i vinter.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø fra i natt her på parkering Frudalen rundt 550moh er mer slaps nå.

Skredfarevurdering

Biltur Hafslo - Frudalen

Snødekke

Noe nysnø i natt smeltet i løpet av dagen under ca 400-500moh. Har også fått varmen i seg og har vært en god del skredaktivitet i denne overflate snø. Du må nok høyt opp før tørrsnø enn 1200-1300moh vil jeg tror, målestasjon på rundt 1600moh hadde maks temp på 0.0, så minus så og si hele dagen der. Skavler mot øst har bygd seg siste dager og det er mest snø i østvend terreng men også snø i alle himmelretninger. Barmark under enn 400moh noe høyere i syd. Ganske skrint med snø i skogen betydlig mer over skogen.

Vær

Regn 3 °C 0 m/s 100% skyer Regn på morgningen / formiddagen før det var en periode med opphold og litt sol faktisk. Før det ble noen regnbyger nå i kveld igjen. Kraftig vind særlig på ettermiddagen også i lavlandet, store tær svaia godt. Men roligere nå i kveld.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Under 1300 moh Så fersk ut bruddkanten gått i svak lag ganske så grunnt bruddkant på kanskje 50cm vanskelig å si eksakt. Men hadde nok spred seg mer hvis det hadde gått på kanten dypere ned. Men vet ikke og noe dårlig lys men så ut som fersk bruddkant ja. Gått i nø vendt terreng under høyde 1387 i Gunnvordalen

29. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1100 moh Mange str 1-2 skred i overflaten. Kom nysnø i natt som så fikk varme og regn på seg.

ObsID: 264639

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2021 kl. 10:51

968 moh

poggen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  poggen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  poggen Kommentar:  Eit Lite gløtt i skydekke, elles flatt og veldig dårlig sikt. Det snør fuktig snø under observasjonen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På denne staden. Skildring: Dårleg sikt

Skredproblem

Tørre flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store Kl 10 er det framleis for kaldt til at dette blir potent, men utover dagen med varsla regn kan dette endre seg.

Skredfarevurdering

Våt nysnø minst opp til 1000 m kl 1015

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Fuktig

Vær

Sludd 0 °C 3,3 m/s fra Ø ← 90% skyer

Snøprofil

20 cm F DF/MF 1 mm M, 12 cm 4F RG 1 mm D-M, 2 cm 4F-1F MFcr Porøs, 40 cm 4F/1F RG M, 4 cm 1F MFcr Porøs, 30 cm 1F- RG M, 54 cm 1F MF/MFcr Samlepakke mf/mfcr 0 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm Omlag 160 cm

ObsID: 264571

Indre Sogn / Luster

Snø

29.03.2021 kl. 10:47

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  3-4cm nysnø som er veldig våt nå her nede. Snøen her nede regner nok bort i løpet av dagen.

Snødekke

4 cm totalt 4 cm nysnø

Vær

Regn 2,5 °C 0 m/s 100% skyer Nysnø i dag tidlig gått over til pluss grader nå og lett regn.

ObsID: 264554

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2021 kl. 10:43

991 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Når eg var ute var det fortsatt for kaldt til at det hadde hopa seg opp vatn i snødekket 1000moh. Utover dagen når mildværsgrensa går høgare, kan detta verta eit problem.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Kantkorn frå januar. Om mildværet går høgt nok ila dagen og går djupt nok i snødekket, kan dette skredproblemet også gå naturleg.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildt og mykje nedbør i dag. Nedbøren kom som snø i dag tidleg ned til ca 100moh. No kl 10 var det ca 0 grader 1000moh, og sludd. Opphoping av vatn i snødekket er det problemet som er mest aktuelt utover dagen i dag. Vert det midt nok kan det også gå naturlege skred på det gamle kantkornlaget frå januar, men dette trur eg skal meir til, sidan det ligg djupt i snødekket og ifrå 1300moh og oppover. Når nedbørsintensiteten avtar og/eller temperaturen synk vil snødekket stabelisera seg og skredfaren synka. Skredfaren vil også synke etter at skredsyklusen av naturlege skred avtar. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Fuktig Det snøa ned til ca 100moh i dag tidleg, snøen som kom i låglandet regnar vekk ila dei neste timane. Snøgrensa ligg mellom 400-450 moh i N sider og ca 500 moh i S sider. Snødekket er svært vått/sørpe i låglandet og fuktig ca 1000moh no kl 10.00.

Vær

Sludd 0,1 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Nedbøren starta i går ettermiddag. Intensiteten på nedbøren auka utover natta. Ca 0 grader kl 10, ca 1000moh

Snøprofil

20 cm F DF/MF 1 mm M, 12 cm 4F RG 1 mm D-M, 2 cm 4F-1F MFcr/MF Porøs, 40 cm 4F/1F RG M, 4 cm 1F MFcr Porøs, 30 cm 1F- RG M, 50 cm 1F MF/MFcr Fleire skarelag inni denne pakken. 0 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm

ObsID: 264581

Indre Sogn / Luster

Snø

29.03.2021 kl. 10:18

315 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø 0,4 °C

ObsID: 264548

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2021 kl. 09:10

598 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Snødekke

8 cm nysnø Våt løssnø Meget våt Kom som snø i natt. Regn no. Sludda ned til ca 100moh, kanskje lenger ned. Men det kjem til å regne vekk ila dagen.

Vær

Regn 1 °C Starta å regna i går kveld. Kraftig nedbør no. Det kom som snø i dag tidleg, har gått over til regn no. 1 plussgrad no på 600moh

ObsID: 264538

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

29.03.2021 kl. 06:59

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stigende temperatur med overgang til regn i fjellet kan utløse skred.. Uforandret skredfare neste døgn: Meldinger tilsier ein del nedbør i form av regn heilt til fjells..

ObsID: 264523

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org