Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 04.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og lokalt mye snø gir økende skredfare nordvest i regionen. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Enkelte skred kan løsne naturlig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snø og sterk vind danner flak i leformasjoner. Det vil være lett å løse ut middels store skred i mange leheng med fersk innblåst snø. I noen heng kan skredene bli store, og enkelte kan løsne naturlig. Skred kan løsne både innad i fokksnøen og skli på glatt skare. Nordvestlige deler av regionen får mest snø og er derfor mest utsatt. Høyt til fjells finnes det kantkornlag i snødekket. Generelt skal det stor belastning til for å løse ut skred i kantkornlaget, da det ligger under harde og bærende lag. Men enkelte steder, spesielt der snødekket er tynt, kan det likevel være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred.
Under ca. 1000 moh. er det hard skare i overflaten. Over dette finnes lommer med fokksnøflak av varierende hardhet, som øker i tykkelse med høyden. I skyggesider og der solen ikke har tatt tak er fokksnøen tørr. Det er mest snø i østvendt terreng. De største skavlene finnes også i denne himmelretningen. Snøgrensen varierer innad i regionen. Høyest snøgrense i fjordnære strøk. I Jostedalen og Sogndalsdalen er det skiføre fra 400 moh.
Før mildværet tidlig i påsken fantes det et vedvarende svakt lag med kantkorn i snødekket. Det er usikkert hvordan mildværet har påvirket dette laget, men sannsynligvis er det fortsatt tilstede høyt til fjells.
Fredag ble det observert et str. 4 skred nordøst for Nonsholten (1387 moh.) i Sogndalsdalen. Tidspunkt for skredet er ukjent, sannsynligvis løsnet det på kantkorn i forbindelse med mildvær. Det har vært observert flere små naturlig utløste skred i soleksponerte heng de siste dagene.
Det er gjort observasjon av overflaterim i enkelte heng mot nord. Som følge av temperatursvingninger gjennom døgnet kan det noen steder også ha utviklet seg kantkorn i overflaten. Lørdag ble det rapportert om ett drønn i snøen på Asbjørnnosi (1488 moh.) i Jostedalen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-10 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Tilskyende utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest.
-13 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Synkende temperatur og nysnøgrense om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.04.2021 kl. 17:30

531 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innover Frudalen nå i ettermiddag, dårlig sikt og snø - sludd byger som kommmer ganske så vannrett nedover terrenget
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst side på Togga skrint med snø nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Gunnvordalen med nord side skiføre fra 400moh men skrint i starten nærmest kamera mer sol side helt bart.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 550moh parkering Frudalen mer enn nok snø her og nysnøen legger seg litt på våte grove smeltefomer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et Busstopp ved hovedveien i Sogndalsdalen ca420moh.

Vær

Snø 0,5 °C 8 m/s fra V → 100% skyer I perioder kraftige sludd / snøbyger kommer nærmest vannrett ved Dalavatnet / Frudalen. Skyene henger godt nedover skogen. Ufyselig / rufsete vær og lavt skydekke / dårlig sikt.

Skredfarevurdering

Biltur Hafslo - Frudalen . Nysnø og vind legger opp ferske flak , lett å løse ut der den er tørrere enkelte skred kan mulig gå naturlig. Det ble observert før dagens snøvær,rim - overflatekant områder med dette høyt til fjells, svært lett å løse ut når / hvis nysnøen legger seg over dette. Trolig liten utbredelse. Det finnes eldre kant i dekke over ca 1300moh trolig så tåler kanten den økte pålagring men vanskelig å si nøyaktig hvor mye den tåler. Men under mildvær og regn Mandag / Tirsdag gikk det trolig ikke mange skred på kanten. Så lite sannsynlig at det skjer men skreden kan bli store/svært store. Meldt mer nedbør og vind med litt svingende nysnøgrense kommende natt trolig så og si til fjorden. Skredfaren er økende men raskt synkende når været roer seg. Det er meldt mest nedbør nv i regionen rundt Jostedalsbreen og høyest skredfare i de områder med mest nedbør, sø i regionen er det meldt noe mindre nedbør i disse områder vil varselet for feks Hallingdal mulig være mer treffende. Det er knyttet usikkerhet til hvordan evt kanten vil takle økt pålagring. Men trolig løsner det ikke naturlige skred på det men skal ikke utelukkes helt. Skredvarselet kommende dager har lagt seg på en linje med litt , verst tenkelig utfall. Men det står mulig og ikke sannsynleg med naturleg skred men man kunne også ha meldt lett å løse ut og skrevet naturlig i teksten. Men det er jo ikke lett å si nøyaktig hva som skjer. For Tirsdag ser jeg det er meldt sannsynlig og jo ja igjen vanskelig å si nøyaktig hva som skjer men varslet er nok ja heller noe høyt enn for lavt meldt.

Snødekke

Nysnøgrense på 550 moh Nå i ettermiddag snør det over ca 550moh legger seg i terrenget der men våt / fuktig snø. På 650moh ligger det enn 5cm nysnø. Underliggende snø er våte smeltefomer på denne høyde. Det er skrint med snø i skogen og snøgrense på 400moh i nord og 700moh i syd.

ObsID: 265537

Indre Sogn / Luster

Snø

04.04.2021 kl. 13:30

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Regn og vind preger været her nede, ikke det store turværet.

Vær

Regn 3,5 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Opphold i dag tidlig mer og mer nedbør utover dagen. Meldt kaldere utover dagen men fortsatt plussgrader og som regn her nede. Regnet pisker mot ruta ikke det helt store turværet.

ObsID: 265504

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 15:49

1213 moh

Mikel (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen i dette området. Trigget to ganger med 30 meter mellomrom.

ObsID: 265417

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 14:50

1490 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Flyttet på blokka med hansken for å markere bruddet. Blokka flytta seg IKKE under kollapsen.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Gammel sastrugioverflate synlig etter at blokken som kollapset ble fjernet
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Hardheter markert (F under 1F RG øverst, P ned til kant som kollapset, K under dette).
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Saga står i kantlaget som kollapset. Så ikke nøyere på krystallene enn at de var enkle å kjenn eigjen som kant på lyd og følelse i hansken.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Kollapset blokk - den nederste saga står i kantkornet som kollapset.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Sørvendt, kjapp grop først og fremst for å se etter kant/beger som jeg fant lenger nord. Det fant jeg ikke på 1 m dybde. RG herfra var seig og av K hardhet, så jeg gadd ikke grave lenger. Total snødybde: 220 cm.

Tester

ECTP27@50cmQ3 God Samme resultat samme sted som forrige test.

ECTP28@50cmQ3 God Gikk på kant oppå sastrugi. Kanskje en snøoverflate som fikk ligge lenge i dagen under sterk vind og mye kulde i forskjellige perioder?

ObsID: 265403

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 13:27

1468 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Sag er 50 cm lang og står på bakken. Gravde der jeg fikk drønn: en liten forsenkning på flatmark.

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S Har sett noen våre solutløste i terreng hvor jeg forventer det. Drønnet mitt oppå flata fjernitløste IKKE henget rett øst for denne posisjonen (da hadde jeg blitt overrasket..!).

Snødekke

60 cm totalt Snødekket her er 5 cm DF på 3 cm regnskare på 50 cm velutvikla kant og beger (opp i 5 mm) av av hardhet mellom F og 4F. Innimellom også noen gamle skarelag fra tidligere i vinter. Mao: det finnes kant under skare på flatmark i denne høyden.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På denne staden. Skildring: Stort drønn når jeg kom opp på flata her, følte at det gikk over 50 m avgårde.

ObsID: 265375

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.04.2021 kl. 13:19

1337 moh

NØ (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Vær

fra V →

Skredhendelse

3. apr 13:27 (+02:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 20 cm høy og 18 m bred bruddkant Leområder Nedføyket overflatekant

ObsID: 265386

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 13:07

1451 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Rimelig rimaktig.

Snødekke

Det har dannet seg overflaterim på overflaten på denne høyden. Tror utbredelsen er begrenset til enkelte heng mot N og NØ. sola tar godt og skydannelse rundt toppene gir også refleksjon av langbølga utstråling

ObsID: 265373

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 12:40

1277 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Fortsatt løs nok snø for fin skikjøring med et par titalls cm tørr snø hvorav øverste er en blanding av vindpakka myk eller ruflesnø. Det under er noe løsere. Ligger stort sett på skare fra mandag/tirsdag.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr I østvendt: 5-30 cm vindpakka myk (burger med litt hardere oppå type nedføyka løs DF). Trolig fortsatt fin å stå på ski i,men kan bli vaklevoren om det kommer stivere flak oppå ved neste snøfall. Nedsynking ski: 10 cm. Bærende Skare hvertfall opp til 1100 i sørvendt.

ObsID: 265370

Indre Sogn / Luster

Snø

02.04.2021 kl. 17:25

1499 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været mot Fivla her nede i syd vendt bjøreskog varmen solen virkelig godt, men når man kom opp på høyfjellet kom den sure kalde nv vinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  En pytt på ca 550moh fortsatt is sånn i 13tiden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 550moh skare som myknes der den vender mot solen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 1100moh anna type snø her fersk innblåst snø ca 20-30cm liten lomme tørr i skyggen fuktig i solen. Underliggende snø er hard.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 1300moh tynt snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 1300moh fokknsøen sprekker noe opp
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 1450moh en stor lomme med myk snø som består også av overflatekant god glid og fint å svinge litt i denne snøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Toppunktet ser kanskje ikke så kaldt ut på bilde men her var det bare å få tatt et bilde og komme seg ned, frista svært lite å grave solgropp i dag i høyfjellet. Dere ser at vinden har laget hardere flak her ikke bærende.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke ganske myk her men når jeg skulle ned hadde vinden jobba litt mer å mange steder laget liten harde "skorpe" på snøen. Ok å kjøre på ski i men måtte jobbe litt mer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Stor lomme med mykere snø men også her har vinden jobbet noe

Vær

Ikke nedbør -6,5 °C 13 m/s fra NV ↘ Stor sol men bitende kald vind i høyfjellet. Godt å varmt i lavlandet i solveggen. Forskjell på sol og skyggesider stor forskjell

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1100 moh Fersk snø fra i dag kan også løsne på skaren.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V under 1200 moh Kan også komme noe naturlig feks den isen jeg hørte. Slike kommer daglig fra dette sva i Vigdalen vil jeg tro. I skyggen er skaren fortsatt hard og stabil mens den mykner solen utover dagen.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Det har hersket en viss uvisse om hva som er status på kanten etter mildværet / regn. Mandag og Tirsdag denne uken. Konklusjonen min etter dagens tur er at den overhode ikke er ødelagt av mildværet den er fortsatt tørr luftig og tydelig. Men du må nok over 1300moh for å finne den og den kan være noe krevende å finne, eller noen steder ligger den svært dybt under flere meter med snø. Mens andre er det kun 30-50cm ned til den.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 500-1500moh mye syd mens også fått sjekket litt både i øst og vest. Snødekke er svært ulikt med tanke på høyde over havet , himmelretning og vinkel på snøen - se under snødekke. Så i solsider kan man løse ut våte løsnøskred særlig seint på dagen. Over ca 1100moh har det i dag dannet seg ferske flak som lett lar seg løse ut samt det finnes også eldre kant i høyfjellet, men fikk ingen drønn eller åpenbare fartegn fra det men de ligger under der i alle himmelretninger på ulike dybder over 1300moh. Skituren i dag kan oppsummeres med sur vind og stor sol, ulike tørr snø hardheter i høyfjellet og flotte myke grove smelteformer i syd under 1000moh. Mye av det samme i morgen før Søndag og mandag vil legge seg opp ferske fokksnøflak som lett lar seg løse ut. Mest nedbør ser ut til å bli nv i regionen, også melt nedbør videre utover uken. Under 1000moh vil evt snødekke takle regnet bra. Kanten vil være der fortsatt i høyfjellet Burde kanskje ha hatt med ferske flak i dag? Ellers synes jeg det er bra. Greit å få senket høydenivå mellom skaren og mer vinterlig snø. Ellers dette str 4 skredet som i dag ble meldt inn i Gunnvordalen, gikk trolig på Mandag denne uken. Jeg meldte det nok inn som str 2 skred, fordi jeg sto ved veien og så ikke hele skredet. Det lå litt skjult. Og jeg hadde noe dårlig sikt.

Skredaktivitet

2. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Under 600 moh Fra sva ovenfor parkering i Vigdalen hørte et når jeg kom ned. Trolig is som løsna . Ellers ser jeg eldre våte løssnøskred også høyt til fjells feks syd side fra Vangsen på 1600moh.

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Barmark under 400moh en liten cm nysnø over 500moh. Hard skare til 1000moh og stedhvis også høyre, mykner i solen forblir hard i skyggen. Fint skiføre der den er myk seint på dag blir den råtten i bratt syd. Over 1000moh finnes lommer med fersk fokksnø økende med høyde over havet, skare på kuler så innblåst. Solen mykner skaren og fukter fokknsnøen det solen får tak. Men over enn 1200-1300moh er det full vinter med tørr snø da særlig mot skyggesider. Så oppsummert snødekke er ulikt med tanke på høyde over havet, himmelretninger samt vinkel på snøen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøfokk fra nv over ca 1000-1100moh langs bakken lett / moderat.

Snøprofil

0,5 cm 1F MF D, 9 cm 4F+ DF/FCsf D, 1 cm P MFcr D, 4 cm 4F RG/DF D, 55 cm 1F/P RG D, 0,5 cm I IF D, 9,5 cm F FC 2 mm D, 0,5 cm I IF D, 4,5 cm F FC D -5,3 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm 1320moh nord

ObsID: 265263

Indre Sogn / LUSTER

Snø

02.04.2021 kl. 14:31

1443 moh

joranska (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  joranska Kommentar:  Snøfokk på toppenene og nedover fjellsiden, tidvis ned til ca. 900 moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 265234

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.04.2021 kl. 12:57

1305 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Begge stavene var satt til 150 cm. Den nederste nådde ikke ned i noen form for bunn - det var bare å stappe den ned i bruddktantet. Snø til høyre i bildet har blitt pålagret etter skredet.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  paulv
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  paulv Kommentar:  En rask profil fra gliflaten en stubb nedenfor bruddkantet. For mye vind og snøfokk for å gjøre en god observasjon. "Hvit" snø øverst tror jeg har blitt pålagret etter skredet. "Grå" snø lenger ned var av smelteformer av K hardhet: altså skredet kan ha godt i starten av regnet mandag/tirsdag, slik at det etterpå regnet på gliflaten som fikk fryse til i de kalde nettene etterpå.
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Stavbildet i bruddkanten ble tatt i bruddkantet helt til venstre i dette bildet. Jeg ville ikke gå lenger inn på bruddkanten pga frykt for utglidning hvis jeg skulle komme til hard snø, og at det var steinete og bratt nedenfor meg.
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Ca dette området løsnet, etter hva jeg kunne se - altså 30 000 m2. Gitt 1 m dybde på hele flaket, hadde skredet str. 4.

Notater

Flere bilder fra skred etter at jeg fikk kommet meg hjem og logga meg på regobs.

Snødekke

Lett snøfokk Skare Tørr Skare helt opp på 1380 moh. Moderat snøfokk, lite snø i lufta i forhold til vindstyrken. Svært få leheng innblåst med 5-10 cm (maks 30 )tørr snø. Sola tar etterhvert godt og mykner skaren godt opp under 1000 moh - her kan man ha kul skikjøring om man taimer sløsjen :)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Vanskelig å løse ut 3 - Store over 1200 moh Har ikke kontinuiteten i utbredelse av kant fra kuldeperiode tidligere i vinter. Jeg baserer denne informasjonen kun på skredobservasjonen. Fant ikke kant under skrare ved graving, siden smelteformene i toppen etter mandag/tirsdag var svært tidkrevende og harde å grave i.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst SØ, S, SV, V Sola tar godt når det ikke er nok skyer. Dermed er våte solutløste løssnøskred er mulig der det er snø og bratt.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø over 1100 moh Fokksnøflak i leheng er lette å kjenne igjen. Lehengene under Grånipa var NØ til Ø-vendte.

ObsID: 265246

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.04.2021 kl. 12:10

1279 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde: Paul
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde: Paul
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde: Paul. Dreneringsriller frå 1250moh og nedover.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde: Paul
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde: Sander. Oversikt frå vegen

Skredhendelse

30. mar 13:10 (+02:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1305 moh og sluttet på 1087 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 300 cm høy og 200 m bred bruddkant Fekk fortalt at det har gått eit skred som har mellom 3-4 m brotkant, mest truleg gått naturleg, på kantkorn. Usikker på tidspunkt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Over 1000moh

ObsID: 265218

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.04.2021 kl. 12:00

724 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  sindrejh

Notater

Skredet er gammelt. Kanskje siste mildvær. Str 4? Startet på ca. 1300 moh. og endt på ca. 750 moh. Ca. 1,7 km skredbane. Vi var ikke borte til det, men synes likevel det var verdt en obs. Jeg tenker det tydelig viser at det trolig finnes vedvarende svake lag i høyden fortsatt, og at skred kan bli store. Et imponerende skred.

ObsID: 265275

Indre Sogn / Luster

Snø

01.04.2021 kl. 14:35

1200 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Lite skyer midt på dagen mot Asbjørnosi og Hest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tynt med snø nederst i Engjadalen rundt 500moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vorfjellet syd side
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skare også her på 1100moh men begynner å finne småe småe lommer med tørrere snø fra denne høyde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot vest side i Engjadalen

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 20% skyer Temp målt på rundt 1100moh i tolv tiden. Lite skyer utover dagen i går. Skyfritt i natt og lite skyer først på dagen i dag, skyet mer og mer over utover dagen. Overskyet nå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Eldre kant fra Jan og feb finnes fortsatt trolig. Har ikke vært så høyt etter mildværet men observasjoner fra grenseområdet så er jeg ganske sikker på at det også finnes her i indre Sogn. Nøyaktig hva som skal til for å belaste det er noe usikkert men tenker det skal noe til, men skreden kan bli store.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV under 2000 moh Solen mykner hard skare utover dagen. I skyggesider er nok snøen hard hele dagen mens solsider kan man løse ut overflatesnøen , mulig et og anna kan gå av seg selv. Solen tar også høyt til fjells vinkel på snøen har mye å si , jo brattere jo mer tar solen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur mye syd / sø 500-1200moh. Snødekke har fryst ordentlig til å dannet hard skare som solen mykner utover dagen, da i solsider med litt vinkel. Kan lett løses ut denne overflate snøen utover dagen. Men gir også super fint skiføre. Kant finnes trolig høyt til fjells. Finnes områder med tørrere snø av ulik hardhet over enn 1300-1400moh oppå denne kanten. Fokksnøen i seg selv har trolig stabilisert seg. Det er kanten som holder skredfaren på fg 2 ellers lavere ned er skredfaren liten. Lite endringer, men solen vil nok ta mindre i morgen enn i dag, pga meldt vind som kjølner. før Søndag da det skal komme inn nedbør som danner fokksnø flak som lett lar seg løse ut. For se ved hvilken høyde det kommer som snø og evt regn. Men under ca 1000moh er det mye grovkornet smelteformer nå som trolig vil drenere regn bra.

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ser våte løsnøskred fra mildværet Mandag - Tirsdag i både sol og skygge himmelretninger gjerne under enn 1100moh

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 400 moh Skare Tørr Barmark under enn 400moh høyere i syd sider og fjordnært da må du nok gjerne opp til kanskje 700-800moh. Snødekke ble utsatt for varme og regn opp til ca 1200-1300moh mandag tirsdag. Frøs noe til i går. Men full frysning i natt, betong skare tidlig på dagen. Bærende på beina. Solen mykner denne utover dagen i sol sider med litt vinkel. Fortsatt hard trolig hele dagen i skyggen. Noe mer skyet utover dagen i dag. Det er tendenser til tørrer lommer med snø over ca 1100moh. Men snakket med noe og du må nok til høyde 1300-1400moh før det virkelig gjelder. Her finner du tørrer snø av ulik hardhet da gjerne mot øst. Det er skrint med snø skogsområdet men mer snø over ca 1000moh. Mest snø er i østlig himmelretninger men ikke så store forskjeller.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 265090

Indre Sogn / Luster

Snø

01.04.2021 kl. 14:20

1419 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørrsnø over ca 1200. I solsider har nok sola påverka det meste. Finn framleis tørr kantkorn unde skare her. Men har oversikt over mykje terreng og ser ikkje skred på dette laget

ObsID: 265094

Indre Sogn / Luster

Snø

01.04.2021 kl. 13:30

1327 moh

Rune@nortind (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn fra konveks med hardt snødekke. En person. Forplantning ca 20m opp og 50m ned

ObsID: 265096

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

01.04.2021 kl. 07:50

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 265021

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org