Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 05.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå områder med fersk fokksnø, skred kan løsne av seg selv og bli store. Det finnes også svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøvær og kraftig vind fortsetter å danne ustabil fokksnø i leformasjoner og det forventes noen naturlig utløste store skred. Det anbefales å holde tilstrekkelig sikkerhetsavstand til alt skredterreng med fersk vindtransportert snø. Nedbørsmengden vil variere innad i regionen med nordvestlige deler som mest utsatt. Høyt til fjells finnes det kantkornlag i snødekket. Generelt kreves det stor tilleggsbelastning for å løse ut skred i kantkornlaget, da det i hovedsak ligger under harde og bærende lag. Der kantkornlag finnes, kan vekten av siste dagers fokksnø og skred i fokksnøen påvirke disse svake lagene og føre til svært store skred. Enkelte steder, spesielt på tynt snødekke, kan det være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred i kantkorn også i himmelretninger som ikke har fersk fokksnø.
Snøoverflate 04.04: Under ca. 1000 moh. er det hard skare i overflaten. Over dette finnes lommer med fokksnøflak av varierende hardhet, som øker i tykkelse med høyden. I skyggesider og der solen ikke har tatt tak er fokksnøen tørr. Det er mest snø i østvendt terreng. De største skavlene finnes også i denne himmelretningen. Stor variasjon i snøkvalitet, snømengde og snøgrense innad i regionen. Høyest snøgrense i fjordnære strøk. I Jostedalen og Sogndalsdalen er det skiføre fra ca. 500 moh.
Før mildværet tidlig i påsken fantes det et vedvarende svakt lag med kantkorn i snødekket. Skredaktivitet og observerte drønn i snødekket viser at kantkornlag fremdeles er tilstede høyt til fjells.
Fredag ble det observert et str. 4 skred nordøst for Nonsholten (1387 moh.) i Sogndalsdalen. Løsnetidspunkt er ukjent, men sannsynligvis løsnet det på kantkorn i forbindelse med mildvær. Det har vært observert flere små naturlig utløste skred i soleksponerte heng de siste dagene.
Lørdag ble det gjort observasjon av overflaterim i nordlig sektor i Jostedalen. Lørdag rapporteres det også om drønn i snøen på ulike steder i Jostedalen. Som følge av temperatursvingninger gjennom døgnet har det enkelte steder dannet seg kantkorn nær overflaten.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest.
-13 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Synkende temperatur og nysnøgrense om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør på Jostedalsbreen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Aurland

Snø

05.04.2021 kl. 21:09

1051 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

5. apr 21:09 (+02:00) 2 - Middels Utløst med sprengstoff NV-vendt Skredet startet på 1052 moh og sluttet på 945 moh

ObsID: 265726

Indre Sogn / Aurland

Snø

05.04.2021 kl. 21:07

1116 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

5. apr 21:07 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff N-vendt Skredet startet på 1148 moh og sluttet på 937 moh Nr 7

ObsID: 265725

Indre Sogn / Luster

Snø

05.04.2021 kl. 19:14

947 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nedover mot Jostedalen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Super sikt i 5 minutter så ingen skred da men så snøfokk på toppene
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 900moh rundt 25-30cm nysnø på harde smelteformer

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ikke sett noe men mye dårlig sikt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøfokk på toppene

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Eldre kant finnes fortsatt i dekke. Finnes i alle himmelretninger. Det har i le for vest / nv vinder kommet pålagring av snø oppå. I disse områder kan trolig skred bli svært store. Nøyaktig hva som skal til å trigge laget er usikkert. Mulig det kan gå naturlig , men tenker det er lite sannsynnelig. Det var mildvær tidligere i uken da gikk det svært store skred på laget. Men trolig ligger det under hardere lag men fra tynnt snødekke kan det lettere trigges og økt pålagring gjør det lettere å trigge, og som sagt kan ikke helt utelukke naturlige skred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Fersk innblåst snø inn i leheng skal ikke utelukkes naturlige utløst også i få heng

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger kraftige, enkelte småe 5 minutts solbyger. Ingen vind under skogen økende vind over. Dårlig sikt over skogen.

Snøprofil

30 cm F+/4F- DF/PP D, 25 cm K/P MFcr/MF D, 65 cm 1F-/P+ MFcl W -0,8 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 920moh til bakken rundt -2 i lufta

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøvær til fjorden lander rett på bar bakke der, noe fuktet under 650moh tørrere over det. Eldre snø finnes over ca 400moh høyere i syd og fjordnært. Eldre snø består kun av smelteformer til rundt 1000moh, fryst til i overflaten bærende. Over 1000moh finnes eldre fokksnø flak / løsere snø. Nå i går i dag har det kommet mye nysnø i kombinasjon med krafig vind. Dette har dannet flak av ulik hardhet, i skogen er det løs mens over er det noen steder helt avblåst mens andre steder flak av ulikt hardhet. En god del snø i innblåste heng 50cm ++. Det finnes eldre kant over 1300moh ligger trolg under hardere snø og pålagring med snø er trolig ikke nok for at det løsner av seg selv.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skitur 550-950moh. Vintern i tilbake nysnø helt til fjorden. Ca 25cm ved skogrense 850moh mindre ved fjorden. Dette i kombinasjon med kraftig vind danner flak i le heng som lett lar seg løse ut, enkelte skred kan også løsne naturlig. Over 1300moh finnes eldre kant i dekke det er usikkert nøyaktig hva som skal til å trigge dette. Det vil nok variere fra sted til sted, se under skredproblem. Der snøen er løs kan det løsne tørre løsnøskred / våte løsnøskred. Snøen var fuktig under ca 650moh dårlig festet til skaren. Mer nysnø og vind meldt le heng vil være lett å løse ut og mens været står på kan enkle skred løsne av seg selv. Kanten vil fortsatt være i snødekke. Onsdag meldt noe roligere vær snødekke vil stabiliters fort , men høyt til fjells der det har lastet inn mye snø og snøen er kald vil det fortsatt være lett å løse ut. Videre Torsdag og Fredag meldt igjen nedbør som igjen vil gi pålagring. Ganske kald værtype. Hvis solen titter frem vil den varme snøen og lett løse ut nysnøen i solsider mens den fortsatt vil være tørr i skyggen.

ObsID: 265714

Indre Sogn / Luster

Snø

05.04.2021 kl. 17:54

718 moh

MajaZ (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  MajaZ

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Area: In this mountain side

Stort snøfall Area: Generally in the mountains

Vær

Snø -4 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

Kraftig snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vinden har jobbet godt med snøen. Varierte mellom 0-1 meter nysnø i terrenget.

ObsID: 265713

Indre Sogn / Sogndal

Snø

05.04.2021 kl. 17:31

976 moh

Christian Lund (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christian Lund Kommentar:  Flaket var svært lett å tråkke ut der det var passe tynt (20-30cm), omlag 1m fra skaren og inn på fokksnøen. Skjøt lange sprekker

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk fra NV lagres i denne siden, avblåst på konvekser og ryggene. Solid lagring i noen heng der bunden fokksnø bryter lett og glatt på regnskaren under.

Notater

Snøen legger seg dårligere jo høyere opp man kommer, svært kraftig vind på tur. Mye nysnø rundt tregrensa som var langt mindre bunden

ObsID: 265778

Indre Sogn / Luster

Snø

05.04.2021 kl. 10:48

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøbyge noe lettere nå.

Vær

Snø 1 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger lettere vær nå.

Snødekke

5 cm totalt 5 cm nysnø Snøbyger trolig helt ned til fjorden her har det kommet ca 5cm snøen er noe fuktig her. Var barmark her før dagens snøfall. I høyfjellet har det kommet mer nysnø i kombinasjon med kraftig vind.

ObsID: 265619

Indre Sogn / Sogndal

Snø

05.04.2021 kl. 10:34

1031 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Hard bærande skare på 1000moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Små lommer med vindpakka mjuk snø ca 1000moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregionen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh

Vær

Snø -6,2 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Kraftig nedbør i går og natt. Kaldare temperaturar utover natta i natt, nedbøren går ifrå regn i låglandet til snø ila. natta.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Vindpakket myk Tørr Kaldare temperaturar ila natta førte til at nedbøren gjekk ifrå regn til snø i låglandet. Ca 2 minus og 4cm med (ny)snø kl 09.00 i dag 200moh. Ved 700moh ligg det 10-20cm med vindpakka mjuk (ny)snø i skogen. Over skoggrensa er det meste vindpåverka. Alle kular og ryggar der eg gjekk på tur var avblåst ned til mildværsskaren. I forseinkingar låg det mellom 20-40cm med vindpakka snø. Temperaturen på fokksnøen ved ca 1050 moh var -6 grader på 10cm og -2,7 grader på 20cm.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig vind og nedbør har lagt opp ferske flak i le sider. Størrelse og hardheit på flaka varierar ein del, men det kan tenkjast at det kan gå naturleg utløyste skred str 3 i lesider. Problemet med svakt lag av nedsnøa kantkorn er eg meir usikker på. Det gjekk fleire naturlege skred på dette laget i forrige veke. Så eg tenker at det som ikkje har losna til no har allerede vorte påverka av mildvær og regn i forrige veke. Før det vart kaldare og den fuktige snøen i overflat fraus på. Skredfaren vil vara til nedbøren og vinden avtar. Men når det skjer tenker eg at flaka bil stabelisera seg raskt og skredfaren synka. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 265637

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.04.2021 kl. 17:30

531 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innover Frudalen nå i ettermiddag, dårlig sikt og snø - sludd byger som kommmer ganske så vannrett nedover terrenget
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst side på Togga skrint med snø nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Gunnvordalen med nord side skiføre fra 400moh men skrint i starten nærmest kamera mer sol side helt bart.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 550moh parkering Frudalen mer enn nok snø her og nysnøen legger seg litt på våte grove smeltefomer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et Busstopp ved hovedveien i Sogndalsdalen ca420moh.

Vær

Snø 0,5 °C 8 m/s fra V → 100% skyer I perioder kraftige sludd / snøbyger kommer nærmest vannrett ved Dalavatnet / Frudalen. Skyene henger godt nedover skogen. Ufyselig / rufsete vær og lavt skydekke / dårlig sikt.

Snødekke

Nysnøgrense på 550 moh Nå i ettermiddag snør det over ca 550moh legger seg i terrenget der men våt / fuktig snø. På 650moh ligger det enn 5cm nysnø. Underliggende snø er våte smeltefomer på denne høyde. Det er skrint med snø i skogen og snøgrense på 400moh i nord og 700moh i syd.

Skredfarevurdering

Biltur Hafslo - Frudalen . Nysnø og vind legger opp ferske flak , lett å løse ut der den er tørrere enkelte skred kan mulig gå naturlig. Det ble observert før dagens snøvær,rim - overflatekant områder med dette høyt til fjells, svært lett å løse ut når / hvis nysnøen legger seg over dette. Trolig liten utbredelse. Det finnes eldre kant i dekke over ca 1300moh trolig så tåler kanten den økte pålagring men vanskelig å si nøyaktig hvor mye den tåler. Men under mildvær og regn Mandag / Tirsdag gikk det trolig ikke mange skred på kanten. Så lite sannsynlig at det skjer men skreden kan bli store/svært store. Meldt mer nedbør og vind med litt svingende nysnøgrense kommende natt trolig så og si til fjorden. Skredfaren er økende men raskt synkende når været roer seg. Det er meldt mest nedbør nv i regionen rundt Jostedalsbreen og høyest skredfare i de områder med mest nedbør, sø i regionen er det meldt noe mindre nedbør i disse områder vil varselet for feks Hallingdal mulig være mer treffende. Det er knyttet usikkerhet til hvordan evt kanten vil takle økt pålagring. Men trolig løsner det ikke naturlige skred på det men skal ikke utelukkes helt. Skredvarselet kommende dager har lagt seg på en linje med litt , verst tenkelig utfall. Men det står mulig og ikke sannsynleg med naturleg skred men man kunne også ha meldt lett å løse ut og skrevet naturlig i teksten. Men det er jo ikke lett å si nøyaktig hva som skjer. For Tirsdag ser jeg det er meldt sannsynlig og jo ja igjen vanskelig å si nøyaktig hva som skjer men varslet er nok ja heller noe høyt enn for lavt meldt.

ObsID: 265537

Indre Sogn / Luster

Snø

04.04.2021 kl. 13:30

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Regn og vind preger været her nede, ikke det store turværet.

Vær

Regn 3,5 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Opphold i dag tidlig mer og mer nedbør utover dagen. Meldt kaldere utover dagen men fortsatt plussgrader og som regn her nede. Regnet pisker mot ruta ikke det helt store turværet.

ObsID: 265504

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 15:49

1213 moh

Mikel (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen i dette området. Trigget to ganger med 30 meter mellomrom.

ObsID: 265417

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 14:50

1490 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Flyttet på blokka med hansken for å markere bruddet. Blokka flytta seg IKKE under kollapsen.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Gammel sastrugioverflate synlig etter at blokken som kollapset ble fjernet
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Hardheter markert (F under 1F RG øverst, P ned til kant som kollapset, K under dette).
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Saga står i kantlaget som kollapset. Så ikke nøyere på krystallene enn at de var enkle å kjenn eigjen som kant på lyd og følelse i hansken.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Kollapset blokk - den nederste saga står i kantkornet som kollapset.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Sørvendt, kjapp grop først og fremst for å se etter kant/beger som jeg fant lenger nord. Det fant jeg ikke på 1 m dybde. RG herfra var seig og av K hardhet, så jeg gadd ikke grave lenger. Total snødybde: 220 cm.

Tester

ECTP27@50cmQ3 God Samme resultat samme sted som forrige test.

ECTP28@50cmQ3 God Gikk på kant oppå sastrugi. Kanskje en snøoverflate som fikk ligge lenge i dagen under sterk vind og mye kulde i forskjellige perioder?

ObsID: 265403

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 13:27

1468 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Sag er 50 cm lang og står på bakken. Gravde der jeg fikk drønn: en liten forsenkning på flatmark.

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S Har sett noen våre solutløste i terreng hvor jeg forventer det. Drønnet mitt oppå flata fjernitløste IKKE henget rett øst for denne posisjonen (da hadde jeg blitt overrasket..!).

Faretegn

Drønn i snøen Område: På denne staden. Skildring: Stort drønn når jeg kom opp på flata her, følte at det gikk over 50 m avgårde.

Snødekke

60 cm totalt Snødekket her er 5 cm DF på 3 cm regnskare på 50 cm velutvikla kant og beger (opp i 5 mm) av av hardhet mellom F og 4F. Innimellom også noen gamle skarelag fra tidligere i vinter. Mao: det finnes kant under skare på flatmark i denne høyden.

ObsID: 265375

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.04.2021 kl. 13:19

1337 moh

NØ (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

3. apr 13:27 (+02:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 20 cm høy og 18 m bred bruddkant Leområder Nedføyket overflatekant

Vær

fra V →

ObsID: 265386

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 13:07

1451 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Rimelig rimaktig.

Snødekke

Det har dannet seg overflaterim på overflaten på denne høyden. Tror utbredelsen er begrenset til enkelte heng mot N og NØ. sola tar godt og skydannelse rundt toppene gir også refleksjon av langbølga utstråling

ObsID: 265373

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 12:40

1277 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Fortsatt løs nok snø for fin skikjøring med et par titalls cm tørr snø hvorav øverste er en blanding av vindpakka myk eller ruflesnø. Det under er noe løsere. Ligger stort sett på skare fra mandag/tirsdag.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr I østvendt: 5-30 cm vindpakka myk (burger med litt hardere oppå type nedføyka løs DF). Trolig fortsatt fin å stå på ski i,men kan bli vaklevoren om det kommer stivere flak oppå ved neste snøfall. Nedsynking ski: 10 cm. Bærende Skare hvertfall opp til 1100 i sørvendt.

ObsID: 265370

Indre Sogn / Luster

Snø

02.04.2021 kl. 17:25

1499 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været mot Fivla her nede i syd vendt bjøreskog varmen solen virkelig godt, men når man kom opp på høyfjellet kom den sure kalde nv vinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  En pytt på ca 550moh fortsatt is sånn i 13tiden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 550moh skare som myknes der den vender mot solen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 1100moh anna type snø her fersk innblåst snø ca 20-30cm liten lomme tørr i skyggen fuktig i solen. Underliggende snø er hard.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 1300moh tynt snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 1300moh fokknsøen sprekker noe opp
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 1450moh en stor lomme med myk snø som består også av overflatekant god glid og fint å svinge litt i denne snøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Toppunktet ser kanskje ikke så kaldt ut på bilde men her var det bare å få tatt et bilde og komme seg ned, frista svært lite å grave solgropp i dag i høyfjellet. Dere ser at vinden har laget hardere flak her ikke bærende.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke ganske myk her men når jeg skulle ned hadde vinden jobba litt mer å mange steder laget liten harde "skorpe" på snøen. Ok å kjøre på ski i men måtte jobbe litt mer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Stor lomme med mykere snø men også her har vinden jobbet noe

Skredaktivitet

2. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Under 600 moh Fra sva ovenfor parkering i Vigdalen hørte et når jeg kom ned. Trolig is som løsna . Ellers ser jeg eldre våte løssnøskred også høyt til fjells feks syd side fra Vangsen på 1600moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøfokk fra nv over ca 1000-1100moh langs bakken lett / moderat.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1100 moh Fersk snø fra i dag kan også løsne på skaren.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V under 1200 moh Kan også komme noe naturlig feks den isen jeg hørte. Slike kommer daglig fra dette sva i Vigdalen vil jeg tro. I skyggen er skaren fortsatt hard og stabil mens den mykner solen utover dagen.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Det har hersket en viss uvisse om hva som er status på kanten etter mildværet / regn. Mandag og Tirsdag denne uken. Konklusjonen min etter dagens tur er at den overhode ikke er ødelagt av mildværet den er fortsatt tørr luftig og tydelig. Men du må nok over 1300moh for å finne den og den kan være noe krevende å finne, eller noen steder ligger den svært dybt under flere meter med snø. Mens andre er det kun 30-50cm ned til den.

Vær

Ikke nedbør -6,5 °C 13 m/s fra NV ↘ Stor sol men bitende kald vind i høyfjellet. Godt å varmt i lavlandet i solveggen. Forskjell på sol og skyggesider stor forskjell

Snøprofil

0,5 cm 1F MF D, 9 cm 4F+ DF/FCsf D, 1 cm P MFcr D, 4 cm 4F RG/DF D, 55 cm 1F/P RG D, 0,5 cm I IF D, 9,5 cm F FC 2 mm D, 0,5 cm I IF D, 4,5 cm F FC D -5,3 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm 1320moh nord

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Barmark under 400moh en liten cm nysnø over 500moh. Hard skare til 1000moh og stedhvis også høyre, mykner i solen forblir hard i skyggen. Fint skiføre der den er myk seint på dag blir den råtten i bratt syd. Over 1000moh finnes lommer med fersk fokksnø økende med høyde over havet, skare på kuler så innblåst. Solen mykner skaren og fukter fokknsnøen det solen får tak. Men over enn 1200-1300moh er det full vinter med tørr snø da særlig mot skyggesider. Så oppsummert snødekke er ulikt med tanke på høyde over havet, himmelretninger samt vinkel på snøen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 500-1500moh mye syd mens også fått sjekket litt både i øst og vest. Snødekke er svært ulikt med tanke på høyde over havet , himmelretning og vinkel på snøen - se under snødekke. Så i solsider kan man løse ut våte løsnøskred særlig seint på dagen. Over ca 1100moh har det i dag dannet seg ferske flak som lett lar seg løse ut samt det finnes også eldre kant i høyfjellet, men fikk ingen drønn eller åpenbare fartegn fra det men de ligger under der i alle himmelretninger på ulike dybder over 1300moh. Skituren i dag kan oppsummeres med sur vind og stor sol, ulike tørr snø hardheter i høyfjellet og flotte myke grove smelteformer i syd under 1000moh. Mye av det samme i morgen før Søndag og mandag vil legge seg opp ferske fokksnøflak som lett lar seg løse ut. Mest nedbør ser ut til å bli nv i regionen, også melt nedbør videre utover uken. Under 1000moh vil evt snødekke takle regnet bra. Kanten vil være der fortsatt i høyfjellet Burde kanskje ha hatt med ferske flak i dag? Ellers synes jeg det er bra. Greit å få senket høydenivå mellom skaren og mer vinterlig snø. Ellers dette str 4 skredet som i dag ble meldt inn i Gunnvordalen, gikk trolig på Mandag denne uken. Jeg meldte det nok inn som str 2 skred, fordi jeg sto ved veien og så ikke hele skredet. Det lå litt skjult. Og jeg hadde noe dårlig sikt.

ObsID: 265263

Indre Sogn / LUSTER

Snø

02.04.2021 kl. 14:31

1443 moh

joranska (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  joranska Kommentar:  Snøfokk på toppenene og nedover fjellsiden, tidvis ned til ca. 900 moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 265234

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.04.2021 kl. 12:57

1305 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Begge stavene var satt til 150 cm. Den nederste nådde ikke ned i noen form for bunn - det var bare å stappe den ned i bruddktantet. Snø til høyre i bildet har blitt pålagret etter skredet.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  paulv
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  paulv Kommentar:  En rask profil fra gliflaten en stubb nedenfor bruddkantet. For mye vind og snøfokk for å gjøre en god observasjon. "Hvit" snø øverst tror jeg har blitt pålagret etter skredet. "Grå" snø lenger ned var av smelteformer av K hardhet: altså skredet kan ha godt i starten av regnet mandag/tirsdag, slik at det etterpå regnet på gliflaten som fikk fryse til i de kalde nettene etterpå.
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Stavbildet i bruddkanten ble tatt i bruddkantet helt til venstre i dette bildet. Jeg ville ikke gå lenger inn på bruddkanten pga frykt for utglidning hvis jeg skulle komme til hard snø, og at det var steinete og bratt nedenfor meg.
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Ca dette området løsnet, etter hva jeg kunne se - altså 30 000 m2. Gitt 1 m dybde på hele flaket, hadde skredet str. 4.

Snødekke

Lett snøfokk Skare Tørr Skare helt opp på 1380 moh. Moderat snøfokk, lite snø i lufta i forhold til vindstyrken. Svært få leheng innblåst med 5-10 cm (maks 30 )tørr snø. Sola tar etterhvert godt og mykner skaren godt opp under 1000 moh - her kan man ha kul skikjøring om man taimer sløsjen :)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Vanskelig å løse ut 3 - Store over 1200 moh Har ikke kontinuiteten i utbredelse av kant fra kuldeperiode tidligere i vinter. Jeg baserer denne informasjonen kun på skredobservasjonen. Fant ikke kant under skrare ved graving, siden smelteformene i toppen etter mandag/tirsdag var svært tidkrevende og harde å grave i.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst SØ, S, SV, V Sola tar godt når det ikke er nok skyer. Dermed er våte solutløste løssnøskred er mulig der det er snø og bratt.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø over 1100 moh Fokksnøflak i leheng er lette å kjenne igjen. Lehengene under Grånipa var NØ til Ø-vendte.

Notater

Flere bilder fra skred etter at jeg fikk kommet meg hjem og logga meg på regobs.

ObsID: 265246

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.04.2021 kl. 12:10

1279 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde: Paul
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde: Paul
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde: Paul. Dreneringsriller frå 1250moh og nedover.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde: Paul
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde: Sander. Oversikt frå vegen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Over 1000moh

Skredhendelse

30. mar 13:10 (+02:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1305 moh og sluttet på 1087 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 300 cm høy og 200 m bred bruddkant Fekk fortalt at det har gått eit skred som har mellom 3-4 m brotkant, mest truleg gått naturleg, på kantkorn. Usikker på tidspunkt.

ObsID: 265218

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.04.2021 kl. 12:00

724 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  sindrejh

Notater

Skredet er gammelt. Kanskje siste mildvær. Str 4? Startet på ca. 1300 moh. og endt på ca. 750 moh. Ca. 1,7 km skredbane. Vi var ikke borte til det, men synes likevel det var verdt en obs. Jeg tenker det tydelig viser at det trolig finnes vedvarende svake lag i høyden fortsatt, og at skred kan bli store. Et imponerende skred.

ObsID: 265275

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org