Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 06.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå områder med fersk fokksnø. Store skred kan løsne av seg selv. Solvendt terreng er utsatt. Det finnes også svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er varslet mer nedbør og fremdeles kraftig vind fra vestlig retning. Dette fører til ytterligere pålagring av fersk vindtransportert snø til leområder. Nedbørsmengden er usikker, men nordvestlige deler av regionen er mest utsatt. Enkelte store skred kan fremdeles løsne av seg selv og det anbefales å holde tilstrekkelig sikkerhetsavstand til alt skredterreng med fersk fokksnø. Dersom sola titter fram kan det i fjellsider med direkte solinnstråling løsne store løssnøskred og skavler av seg selv. Høyt til fjells finnes det kantkornlag i snødekket. Generelt kreves det stor tilleggsbelastning for å løse ut skred i kantkornlaget, da det i hovedsak ligger under harde og bærende lag. Der kantkornlag finnes, kan vekten av siste dagers fokksnø og skred i fokksnøen påvirke disse svake lagene og føre til svært store skred. Enkelte steder, spesielt på tynt snødekke, kan det være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred i kantkorn også i himmelretninger som ikke har fersk fokksnø.
Det gamle snødekket under ca. 1000 moh. består av hard skare i overflaten, over dette lå i hovedsak bærende fokksnø av ulik hardhet. Snøgrensa for gammelt snødekke varierer, men i Jostedalen og Sogndalsdalen er det skiføre fra ca. 500 moh. Søndag begynte det å snø ned til havnivå med økende mengde fokksnø i øst- og sørvendte leomåder med høyde over havet.
Før mildværet tidlig i påsken fantes det et vedvarende svakt lag med kantkorn i snødekket. Skredaktivitet og observerte drønn i snødekket viser at kantkornlag fremdeles er tilstede og kan muligens påvirkes høyt til fjells.
Fredag ble det observert et str. 4 skred nordøst for Nonsholten (1387 moh.) i Sogndalsdalen. Løsnetidspunkt er ukjent, men sannsynligvis løsnet det på kantkorn i forbindelse med mildvær.
Lørdag ble det gjort observasjon av overflaterim i nordlig sektor i Jostedalen. Lørdag rapporteres det også om drønn i snøen på ulike steder i Jostedalen. Som følge av temperatursvingninger gjennom døgnet har det enkelte steder dannet seg kantkorn nær overflaten.
12 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør på Jostedalsbreen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør på Jostedalsbreen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

06.04.2021 kl. 17:02

1124 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Olav Grov
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Olav Grov
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Olav Grov

Snødekke

35 cm nysnø Våt

Skredhendelse

6. apr 19:30 (+02:00) Tørt løssnøskred Naturlig utløst Skredet startet på 1409 moh og sluttet på 377 moh Ubunden snø Greini usikker på volum i skredmassane og skredstorleik. Men Fonnvinden kom på/mellomhusa på Grov. Litt uventa himmelretning for skred etter siste vindretningar. Løysneområdet ligg også i skugge for sola.

Vær

Ikke nedbør Har snødd ein del. 30-40 cm her nede siSte døgn. Typisk nv vær med byger og sol innimellom

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V

6. apr. 12-18 (+02:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S Vind frå nv har pålagra snø. Det eg har bilete av her er utløyst av soloppvarming. observasjonspunkt satt på punkt for skred på biletet. Vanskelg å sjå tjukkelse. Str 2-3. Har også fått beskjed om fleire skred i Leirdalen.

Ulykke/hendelse

"Fonnvind" Snø Påvirket ingenting Hus

ObsID: 265936

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.04.2021 kl. 14:54

833 moh

LarsR (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsR
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsR
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsR

Tester

LBT@60cmQ3 Brudd ved liten belastning, men ingen utglidning.

ObsID: 265945

Indre Sogn / Luster

Snø

06.04.2021 kl. 12:57

531 moh

Linda@Nortind (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk og drønn på dette sted. Fokksnø i overflaten.

ObsID: 265941

Indre Sogn / Luster

Snø

06.04.2021 kl. 12:47

1180 moh

Rune@nortind (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Rune@nortind
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Rune@nortind

Skredaktivitet

6. apr. 0-6 (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ To flakskred som må ha gått i morgentimene, da nattens snø ikke vå å se i skredne. Str 2 i NØ side, bruddkant lidt unner 1200moh, og skredtunga slutter 50hm unner Str 2+ i N side bruddkant på 1220moh, og skredtunga slutter nesten 100hm unner ute på flata. Mange små løssnøskred i bratt sørvendt terreng.

ObsID: 265955

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.04.2021 kl. 12:15

923 moh

Niklas Forsberg (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Niklas Forsberg
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Niklas Forsberg Kommentar:  Lokaliserer det svake laget vi fikk brudd i ved 40cm. Litt løsere lag ved 20cm også.

Tester

LBT@40cmQ1 Lett og glatt brudd. På to tester i nærheten av hverandre. Østvendt og sørvendt.

ObsID: 265957

Indre Sogn / Luster

Snø

06.04.2021 kl. 10:53

189 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Linda@Nortind

Vær

Snø 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer 25 cm nysnø på dette sted

ObsID: 265830

Indre Sogn / Aurland

Snø

05.04.2021 kl. 21:09

1051 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

5. apr 21:09 (+02:00) 2 - Middels Utløst med sprengstoff NV-vendt Skredet startet på 1052 moh og sluttet på 945 moh

ObsID: 265726

Indre Sogn / Aurland

Snø

05.04.2021 kl. 21:07

1116 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

5. apr 21:07 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff N-vendt Skredet startet på 1148 moh og sluttet på 937 moh Nr 7

ObsID: 265725

Indre Sogn / Luster

Snø

05.04.2021 kl. 19:14

947 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nedover mot Jostedalen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Super sikt i 5 minutter så ingen skred da men så snøfokk på toppene
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 900moh rundt 25-30cm nysnø på harde smelteformer

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøvær til fjorden lander rett på bar bakke der, noe fuktet under 650moh tørrere over det. Eldre snø finnes over ca 400moh høyere i syd og fjordnært. Eldre snø består kun av smelteformer til rundt 1000moh, fryst til i overflaten bærende. Over 1000moh finnes eldre fokksnø flak / løsere snø. Nå i går i dag har det kommet mye nysnø i kombinasjon med krafig vind. Dette har dannet flak av ulik hardhet, i skogen er det løs mens over er det noen steder helt avblåst mens andre steder flak av ulikt hardhet. En god del snø i innblåste heng 50cm ++. Det finnes eldre kant over 1300moh ligger trolg under hardere snø og pålagring med snø er trolig ikke nok for at det løsner av seg selv.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Eldre kant finnes fortsatt i dekke. Finnes i alle himmelretninger. Det har i le for vest / nv vinder kommet pålagring av snø oppå. I disse områder kan trolig skred bli svært store. Nøyaktig hva som skal til å trigge laget er usikkert. Mulig det kan gå naturlig , men tenker det er lite sannsynnelig. Det var mildvær tidligere i uken da gikk det svært store skred på laget. Men trolig ligger det under hardere lag men fra tynnt snødekke kan det lettere trigges og økt pålagring gjør det lettere å trigge, og som sagt kan ikke helt utelukke naturlige skred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Fersk innblåst snø inn i leheng skal ikke utelukkes naturlige utløst også i få heng

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger kraftige, enkelte småe 5 minutts solbyger. Ingen vind under skogen økende vind over. Dårlig sikt over skogen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skitur 550-950moh. Vintern i tilbake nysnø helt til fjorden. Ca 25cm ved skogrense 850moh mindre ved fjorden. Dette i kombinasjon med kraftig vind danner flak i le heng som lett lar seg løse ut, enkelte skred kan også løsne naturlig. Over 1300moh finnes eldre kant i dekke det er usikkert nøyaktig hva som skal til å trigge dette. Det vil nok variere fra sted til sted, se under skredproblem. Der snøen er løs kan det løsne tørre løsnøskred / våte løsnøskred. Snøen var fuktig under ca 650moh dårlig festet til skaren. Mer nysnø og vind meldt le heng vil være lett å løse ut og mens været står på kan enkle skred løsne av seg selv. Kanten vil fortsatt være i snødekke. Onsdag meldt noe roligere vær snødekke vil stabiliters fort , men høyt til fjells der det har lastet inn mye snø og snøen er kald vil det fortsatt være lett å løse ut. Videre Torsdag og Fredag meldt igjen nedbør som igjen vil gi pålagring. Ganske kald værtype. Hvis solen titter frem vil den varme snøen og lett løse ut nysnøen i solsider mens den fortsatt vil være tørr i skyggen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøfokk på toppene

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ikke sett noe men mye dårlig sikt

Snøprofil

30 cm F+/4F- DF/PP D, 25 cm K/P MFcr/MF D, 65 cm 1F-/P+ MFcl W -0,8 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 920moh til bakken rundt -2 i lufta

ObsID: 265714

Indre Sogn / Luster

Snø

05.04.2021 kl. 17:54

718 moh

MajaZ (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  MajaZ

Snødekke

Kraftig snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vinden har jobbet godt med snøen. Varierte mellom 0-1 meter nysnø i terrenget.

Vær

Snø -4 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Area: In this mountain side

Stort snøfall Area: Generally in the mountains

ObsID: 265713

Indre Sogn / Sogndal

Snø

05.04.2021 kl. 17:31

976 moh

Christian Lund (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christian Lund Kommentar:  Flaket var svært lett å tråkke ut der det var passe tynt (20-30cm), omlag 1m fra skaren og inn på fokksnøen. Skjøt lange sprekker

Notater

Snøen legger seg dårligere jo høyere opp man kommer, svært kraftig vind på tur. Mye nysnø rundt tregrensa som var langt mindre bunden

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk fra NV lagres i denne siden, avblåst på konvekser og ryggene. Solid lagring i noen heng der bunden fokksnø bryter lett og glatt på regnskaren under.

ObsID: 265778

Indre Sogn / Luster

Snø

05.04.2021 kl. 10:48

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøbyge noe lettere nå.

Snødekke

5 cm totalt 5 cm nysnø Snøbyger trolig helt ned til fjorden her har det kommet ca 5cm snøen er noe fuktig her. Var barmark her før dagens snøfall. I høyfjellet har det kommet mer nysnø i kombinasjon med kraftig vind.

Vær

Snø 1 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger lettere vær nå.

ObsID: 265619

Indre Sogn / Sogndal

Snø

05.04.2021 kl. 10:34

1031 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Hard bærande skare på 1000moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Små lommer med vindpakka mjuk snø ca 1000moh

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Vindpakket myk Tørr Kaldare temperaturar ila natta førte til at nedbøren gjekk ifrå regn til snø i låglandet. Ca 2 minus og 4cm med (ny)snø kl 09.00 i dag 200moh. Ved 700moh ligg det 10-20cm med vindpakka mjuk (ny)snø i skogen. Over skoggrensa er det meste vindpåverka. Alle kular og ryggar der eg gjekk på tur var avblåst ned til mildværsskaren. I forseinkingar låg det mellom 20-40cm med vindpakka snø. Temperaturen på fokksnøen ved ca 1050 moh var -6 grader på 10cm og -2,7 grader på 20cm.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh

Vær

Snø -6,2 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Kraftig nedbør i går og natt. Kaldare temperaturar utover natta i natt, nedbøren går ifrå regn i låglandet til snø ila. natta.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig vind og nedbør har lagt opp ferske flak i le sider. Størrelse og hardheit på flaka varierar ein del, men det kan tenkjast at det kan gå naturleg utløyste skred str 3 i lesider. Problemet med svakt lag av nedsnøa kantkorn er eg meir usikker på. Det gjekk fleire naturlege skred på dette laget i forrige veke. Så eg tenker at det som ikkje har losna til no har allerede vorte påverka av mildvær og regn i forrige veke. Før det vart kaldare og den fuktige snøen i overflat fraus på. Skredfaren vil vara til nedbøren og vinden avtar. Men når det skjer tenker eg at flaka bil stabelisera seg raskt og skredfaren synka. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregionen

ObsID: 265637

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.04.2021 kl. 17:30

531 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innover Frudalen nå i ettermiddag, dårlig sikt og snø - sludd byger som kommmer ganske så vannrett nedover terrenget
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst side på Togga skrint med snø nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Gunnvordalen med nord side skiføre fra 400moh men skrint i starten nærmest kamera mer sol side helt bart.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 550moh parkering Frudalen mer enn nok snø her og nysnøen legger seg litt på våte grove smeltefomer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et Busstopp ved hovedveien i Sogndalsdalen ca420moh.

Snødekke

Nysnøgrense på 550 moh Nå i ettermiddag snør det over ca 550moh legger seg i terrenget der men våt / fuktig snø. På 650moh ligger det enn 5cm nysnø. Underliggende snø er våte smeltefomer på denne høyde. Det er skrint med snø i skogen og snøgrense på 400moh i nord og 700moh i syd.

Vær

Snø 0,5 °C 8 m/s fra V → 100% skyer I perioder kraftige sludd / snøbyger kommer nærmest vannrett ved Dalavatnet / Frudalen. Skyene henger godt nedover skogen. Ufyselig / rufsete vær og lavt skydekke / dårlig sikt.

Skredfarevurdering

Biltur Hafslo - Frudalen . Nysnø og vind legger opp ferske flak , lett å løse ut der den er tørrere enkelte skred kan mulig gå naturlig. Det ble observert før dagens snøvær,rim - overflatekant områder med dette høyt til fjells, svært lett å løse ut når / hvis nysnøen legger seg over dette. Trolig liten utbredelse. Det finnes eldre kant i dekke over ca 1300moh trolig så tåler kanten den økte pålagring men vanskelig å si nøyaktig hvor mye den tåler. Men under mildvær og regn Mandag / Tirsdag gikk det trolig ikke mange skred på kanten. Så lite sannsynlig at det skjer men skreden kan bli store/svært store. Meldt mer nedbør og vind med litt svingende nysnøgrense kommende natt trolig så og si til fjorden. Skredfaren er økende men raskt synkende når været roer seg. Det er meldt mest nedbør nv i regionen rundt Jostedalsbreen og høyest skredfare i de områder med mest nedbør, sø i regionen er det meldt noe mindre nedbør i disse områder vil varselet for feks Hallingdal mulig være mer treffende. Det er knyttet usikkerhet til hvordan evt kanten vil takle økt pålagring. Men trolig løsner det ikke naturlige skred på det men skal ikke utelukkes helt. Skredvarselet kommende dager har lagt seg på en linje med litt , verst tenkelig utfall. Men det står mulig og ikke sannsynleg med naturleg skred men man kunne også ha meldt lett å løse ut og skrevet naturlig i teksten. Men det er jo ikke lett å si nøyaktig hva som skjer. For Tirsdag ser jeg det er meldt sannsynlig og jo ja igjen vanskelig å si nøyaktig hva som skjer men varslet er nok ja heller noe høyt enn for lavt meldt.

ObsID: 265537

Indre Sogn / Luster

Snø

04.04.2021 kl. 13:30

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Regn og vind preger været her nede, ikke det store turværet.

Vær

Regn 3,5 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Opphold i dag tidlig mer og mer nedbør utover dagen. Meldt kaldere utover dagen men fortsatt plussgrader og som regn her nede. Regnet pisker mot ruta ikke det helt store turværet.

ObsID: 265504

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 15:49

1213 moh

Mikel (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen i dette området. Trigget to ganger med 30 meter mellomrom.

ObsID: 265417

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 14:50

1490 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Flyttet på blokka med hansken for å markere bruddet. Blokka flytta seg IKKE under kollapsen.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Gammel sastrugioverflate synlig etter at blokken som kollapset ble fjernet
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Hardheter markert (F under 1F RG øverst, P ned til kant som kollapset, K under dette).
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Saga står i kantlaget som kollapset. Så ikke nøyere på krystallene enn at de var enkle å kjenn eigjen som kant på lyd og følelse i hansken.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Kollapset blokk - den nederste saga står i kantkornet som kollapset.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Sørvendt, kjapp grop først og fremst for å se etter kant/beger som jeg fant lenger nord. Det fant jeg ikke på 1 m dybde. RG herfra var seig og av K hardhet, så jeg gadd ikke grave lenger. Total snødybde: 220 cm.

Tester

ECTP27@50cmQ3 God Samme resultat samme sted som forrige test.

ECTP28@50cmQ3 God Gikk på kant oppå sastrugi. Kanskje en snøoverflate som fikk ligge lenge i dagen under sterk vind og mye kulde i forskjellige perioder?

ObsID: 265403

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 13:27

1468 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Sag er 50 cm lang og står på bakken. Gravde der jeg fikk drønn: en liten forsenkning på flatmark.

Snødekke

60 cm totalt Snødekket her er 5 cm DF på 3 cm regnskare på 50 cm velutvikla kant og beger (opp i 5 mm) av av hardhet mellom F og 4F. Innimellom også noen gamle skarelag fra tidligere i vinter. Mao: det finnes kant under skare på flatmark i denne høyden.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På denne staden. Skildring: Stort drønn når jeg kom opp på flata her, følte at det gikk over 50 m avgårde.

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S Har sett noen våre solutløste i terreng hvor jeg forventer det. Drønnet mitt oppå flata fjernitløste IKKE henget rett øst for denne posisjonen (da hadde jeg blitt overrasket..!).

ObsID: 265375

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.04.2021 kl. 13:19

1337 moh

NØ (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Vær

fra V →

Skredhendelse

3. apr 13:27 (+02:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 20 cm høy og 18 m bred bruddkant Leområder Nedføyket overflatekant

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 265386

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 13:07

1451 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Rimelig rimaktig.

Snødekke

Det har dannet seg overflaterim på overflaten på denne høyden. Tror utbredelsen er begrenset til enkelte heng mot N og NØ. sola tar godt og skydannelse rundt toppene gir også refleksjon av langbølga utstråling

ObsID: 265373

Indre Sogn / Luster

Snø

03.04.2021 kl. 12:40

1277 moh

paulv (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paulv Kommentar:  Fortsatt løs nok snø for fin skikjøring med et par titalls cm tørr snø hvorav øverste er en blanding av vindpakka myk eller ruflesnø. Det under er noe løsere. Ligger stort sett på skare fra mandag/tirsdag.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr I østvendt: 5-30 cm vindpakka myk (burger med litt hardere oppå type nedføyka løs DF). Trolig fortsatt fin å stå på ski i,men kan bli vaklevoren om det kommer stivere flak oppå ved neste snøfall. Nedsynking ski: 10 cm. Bærende Skare hvertfall opp til 1100 i sørvendt.

ObsID: 265370

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org