Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 11.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Store snøskred kan løsne av seg selv. Fjellsider med direkte solinnstråling er særlig utsatt. Vær varsom i leområder med fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker grunnet sol og varme. Når solen varmer opp snøen kan det løsne store skred av seg selv. Faren vil være størst ut på ettermiddagen, i bratte lune fjellsider der solen får godt tak. Mindre løssnøskred og trillende snøballer er tydelige faretegn. Fokksnø i leområder kan enkelte steder løses ut av skiløpere og vær oppmerksom på at det under siste tids fokksnø har utviklet seg kantkorn som kan påvirkes, spesielt i overganger mellom tynt og tykt snødekke. Drønn i snødekket er et tydelig faretegn. I høyfjellet finnes det svake kantkornlag i snødekket. Det er krevende å vurdere hvor man kan påvirke slike svake lag. Svært store skred har løsnet på dette laget og fjernutløsning kan være mulig. Der kantkornlag finnes, kan økt belastning og generelle svekkelser i snødekket, samt skred i overliggende snø påvirke disse svake lagene og føre til svært store skred.
Det ligger nysnø til fjordnivå, med sammenhengende gammelt snødekke fra ca. 500moh. Snødekket under ca. 700 moh har fuktig nysnø over skare. Høyere til fjells har flere områder skare i overflaten og fokksnøen er ujevnt fordelt med en generelt vindpreget overflate. Mengden og hardheten på fokksnøen varierer, med mest fokksnø i øst- og sørlig sektor.
Mellom skarelag og siste tids fokksnø har det dannet seg et kantkornlag. Utbredelse på dette laget er forbundet med usikkerhet. Dypt begravde vedvarende svake lag av kantkorn er fremdeles tilstede og kan muligens påvirkes høyt til fjells.
Den siste perioden har det løsnet mange store skred i regionen. Svake lag har vært innad i fokksnø og i vedvarende svake lag lengre ned i snødekket.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Mest nedbør i nord

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-15 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh.
Klarvær.
Tilskyende utover ettermiddagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 15:40

896 moh

hrefvik (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange små, noen litt større skred som løsnet i bratte sørsider ved Nigardsbreen kontinuerlig fra ca 11 og utover dagen

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kjente et drønn i snøen som virket å være dypt nede, og over et stort område

ObsID: 267088

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 15:30

1219 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tørr løsere snø i skyggen dette fra ca 1000mohm
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Store områder her med mykere / løsere tørr snø andre steder har vinden blåst bort denne og det er skrare opp i dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ned mot Dalsdalen og Kattøyra fra denne sol siden gikk det flere skred pga solen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Buskrednosi
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Elven nede i Vigdalen er delvis åpen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye nysnø denne her uken også med kraftig vind fra vest. Mellom denne snøen og den eldre smelteformet snøen har det dannet seg et nytt kantkornlag. Det ser ut til å finnes over 1000moh, noen steder i regionen finner du det trolig ikke. Fra før finnes det et eldre kant over 1300moh. Solen varmer i solsider og svekker bindinger i snøen der. I solsider bidrar solen til å svekke bindinger i snøen og naturlige skred vil gå. Men det bidrer også til å stabilisere snødekke i disse hilmmelretninger. Men viktigs å merke seg er denne kanten over skaren, den må følges med på. Men mye tyder på at den er her og er aktiv. Eldre kant vil fortsatt være høyt til fjells. Ja enig i at kant over skare har blitt et skredproblem. Jeg mener du må over 1000moh før den er gjeldene.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh Solen varmer .

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Eldre kant lite sannsynelig men skred kan bli svært store.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Det har dannet seg ny kant over skare. Noe ulikt hvor aktivt den er. Gravd på 900moh,1000moh og 1150moh i nord. Finner den ikke på 900moh mer tegn og mer tydelig på 1000moh enda mer tydelig på 1150moh. Mest snø i øst og sør men du har flak i alle himmelretninger.

Tester

ECTN20@15cmQ2 Gjorde to tester fikk sånn ca samme resultat på begge.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Denne uken har det kommet en helt del nysnø i kombianasjon med vind fra vest. Det har snødd helt ned til fjorden, men her nede begynner nå snøen å synke sammen / smelte bort. Eldre snø finner du over ca 400-500moh Dette har fraket snø inn i le sider og lo sider er mange steder avblåst ned til hard skare snø. Men det er også store områder der vinden har vært betydelig mindre og du finner løs snø i mange himmelretinger også i høyfjellet. Fokksnøflakene er av ulik hardhet. Solen varmer i solsider som lager våte / fuktigere snø samt solskare, mens den forblir tørr i skyggen. Under ca 600-700moh er snøen påvirke av varme i alle himmelretninger. Det er to kantkorn lag i snødekke et over ca 1000moh og et dypere ned over ca 1300moh. Der det er løs snø i overflaten er det blitt noe overflatekant i den, men disse er småe og mye løs snø også.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen drønn eller andre faretegn stort sett tørr myk snø gått også på tynnere dekke.

Notater

Film av snøprofilen https://vimeo.com/535563783

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1) Gikk et skred på Buskrednosi så det ikke men hørte om det. Kjenner ikke mer til det.

11. apr. 12-18 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV, V Tørre / våte løssnsøkred gikk i dag, flere og flere utover dagen.

Snøprofil

15 cm 4F+ DF/RG D, 5 cm F+ FC/FCxr 1 mm/2 mm D, 40 cm P- MF/MFcr -5 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1150moh nord

ObsID: 266950

Indre Sogn / Lærdal

Snø

11.04.2021 kl. 15:21

1067 moh

Maria (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Maria Kommentar:  Stort flakskred

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 266948

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 14:38

1320 moh

pivers (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Flere drønn langs ryggen

ObsID: 266940

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 14:26

1500 moh

JL (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn med stor forplantingsevne. Kom i overgang mellom mjukeare og hardare fokksnøflak. Ingen synlige sprekker, tilnærma flatt terreng.

ObsID: 266936

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 14:10

1289 moh

Evenfm (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 266931

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 13:49

1301 moh

Linda@Nortind (**)

Tester

LBT@40cm Bruddet går lett og glatt. Kantkorn rett under tynt lag (0,5 cm) av smelteomvandlet snø. Gravd i nordvestlig himmelretning. Størrelse kantkorn (1-1,5 mm). Kantkornlag 1 cm. Ligger oppå smelteskare.

ObsID: 266928

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 13:00

961 moh

Sondre (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  blomen93
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  blomen93

Tester

ECTP15@20cmQ1 Middels

Faretegn

Ferske skred Løssnøskred observert 100m N/Ø for snøobservasjon i nordvendt side.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra NØ ↙

Snøprofil

5 cm 1F DF 1 mm D, 4 cm P DF 1 mm D, 1 cm F SH 2 mm M, 10 cm F DF 1 mm M, 5 cm P DF 0 mm W, 15 cm P RG 0 mm W, 5 cm K RG 0 mm W, 30 cm 1F RG 1 mm W, 15 cm 4F MF 2 mm W, 2 cm K MFcr 1 mm W, 33 cm 1F MF 2 mm W, 10 cm 4F RG 1 mm W, 25 cm P FC 2 mm W -6,2 °C @ 1 cm, -5,2 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -1,8 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,6 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 140 cm, -0,1 °C @ 160 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266982

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 12:49

612 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mykje laussnø med gjenno.brudd skare i solhellingar..

ObsID: 266909

Indre Sogn / LUSTER

Snø

11.04.2021 kl. 12:39

1143 moh

Amaanum (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Store skytende sprekker og drønn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mange og kraftige drønn

ObsID: 266908

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 12:22

733 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Blå himmel og sol
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Småe "snøballer" har løsna i bratt syd sola varmer nå

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Under 1100 moh Småe "snøballer" har løsna fra bratt syd

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra Ø ← Svært pent vær , ingen skyer. Var skyet frem til sånn i 10 tiden så klarna det opp. Fortsatt minus grader her i skyggen

ObsID: 266904

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 10:43

1030 moh

ØHenjum (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ØHenjum
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ØHenjum Kommentar:  Ca 80cm nysnø før ein kjem til det gamle snødekket. Nedføyka kantkorn som utgjorde drønnet. Innafor 1 m, overliggande lag er mjukt. Såg ut som det var fleire lag med kantkorn i det gamle snødekket. Dette er også litt lågare i terrenget enn det som er varsla. Ellers fint skiføre, sola tar godt for tida.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Held seg tørt i overflata der sola ikkje tar, men der sola slepp til vert overflata raskt kram

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enormt drønn som vart forplanta til heile bollen. Me gjekk då fire stk relativt samla i slakt terreng

Vær

Ikke nedbør Skyfri himmel, lett trekk i lufta. Varmt i sola, tar godt.

ObsID: 266925

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 10:38

942 moh

August Einstabland (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  August Einstabland

Tester

ECTN15@35cmQ3 Middels

ObsID: 266866

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 10:28

942 moh

August Einstabland (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  August Einstabland

Tester

LBT@70cmQ3 Lett, men ikke glatt. Nedføyket nysnølag. Små krystaller. Tynt svakt lag.

Vær

Ikke nedbør fra Ø ←

ObsID: 266864

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

11.04.2021 kl. 06:25

7 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

11. apr 06:28 - 10. apr 06:28 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst V. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv55 Dragsvik - Balestrand,

ObsID: 266826

Indre Sogn / Luster

Snø

10.04.2021 kl. 18:35

883 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været

Skredfarevurdering

Skitur 500-900moh kramt i solsider tørrere i skyggen, ingen åpenbare fartegn.

Snødekke

150 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Et ørlite dryss med nysnø i går kveld. Snø til fjorden etter større snøfall tidligere i uken. Men eldre snø ligger fra 400-500moh. Har vært vest - nord vest hele uken mest snø i le for dette, men snø også i de andre himmelretninger. Den er fuktig i lavere høyder og sol sider, sol sider trolig opp til en 1000moh kanskje også høyere. På 750moh var feks all ny fokksnø fuktig i solsider betydelig tørrere i skyggen, store forskjeller nå. Det er avblåst mange plasser ulikt hardhet på fokksnøen , men også løsere i skjerma formasjoner.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ok sikt

Vær

Ikke nedbør -2,2 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Mye opphold og sol men også nedbør som snø / hagel byger. Noe vekslende, bygevær. Krafig vind høy fart på skyene og surt enkelte steder.

Snøprofil

50 cm 4F DF D, 20 cm 1F- RG D-M, 20 cm K MFcr -3,4 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,4 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm 880moh NØ -2.2 i luften

ObsID: 266802

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

10.04.2021 kl. 16:58

815 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv50 Hol - Aurland,

Vær

Snø 2 °C Hol- Aurland (1100moh) kl 16:59 Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 266752

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.04.2021 kl. 16:54

1139 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Linda@Nortind
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Linda@Nortind

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10 m/s fra V → 60% skyer Tydelig tegn til vindtransportert snø i snøoverflaten.

ObsID: 266751

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.04.2021 kl. 16:30

1025 moh

Jan Helge (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jan Helge Kommentar:  Godt med vind i høgda.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jan Helge Kommentar:  Litt vind i snøen i øverste delen av skogen. Fortsatt fint skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jan Helge Kommentar:  Mykje snøtransport, avblåst på ryggar

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr snø fra ca 550 moh, litt kram under dette til parkering på ca 420. Byrjar å bli vindpåvirka eit stykke ned i skogen. Fortsatt lommer med fint skiføre over skogen, men stort sett vindpåvirka snø med varierende fastheit.

Vær

10 m/s fra NV ↘ 40% skyer

ObsID: 266756

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.04.2021 kl. 16:27

913 moh

Alexm96 (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Alexm96
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Alexm96
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Alexm96 Kommentar:  30 and 60cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@60cm Rutschblocktest

Snødekke

Moderat snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -2,6 °C 6 m/s fra NV ↘ 30% skyer Snowfall

Snøprofil

20 cm 4F DF 1 mm, 40 cm F DF 1 mm, 45 cm P MFcr 2 mm, 10 cm K MFcr 3 mm, 5 cm 1F MFcr 1 mm, 25 cm K MFcr 5 mm, 20 cm 1F MF 4 mm W -4,4 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,9 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 70 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -2,3 °C @ 90 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 110 cm, -0,7 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 130 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 150 cm, 0 °C @ 160 cm

ObsID: 266758

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.04.2021 kl. 16:03

924 moh

VetleØvrebotten (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VetleØvrebotten Kommentar:  Ukjent når det er utløst. Trolig naturlig
ObsID: 266744

Indre Sogn / Luster

Snø

10.04.2021 kl. 15:51

1030 moh

Even@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig m stor forplantning. Kant over skare under fersk fokksnø

ObsID: 266743

Indre Sogn / Luster

Snø

10.04.2021 kl. 12:03

771 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr En god del pågående vindtransport i høyden. Vindpåvirka snø godt ned under tregrensa der det er litt åpent.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 266691

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.04.2021 kl. 11:59

755 moh

hanes (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  hanes

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Skredhendelse

10. apr 11:34 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Innmeldt av gjest i skisenter, i område kalla gønnerunet, i tregrensa

Vær

-1 °C 10 m/s

ObsID: 266689

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.04.2021 kl. 09:27

920 moh

August Einstabland (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  August Einstabland

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lite flak (30x30 cm, 1-2 cm tykt) løsnet mellom skisporene mine og skisporene til makker.

Vær

fra NV ↘ Mye vind fra NV. Tydelig fokksnø. Mye løssnø å hente. Flakdannelse i øvre lag. Varierende skydekke. Potensiale for mye flakdannelse særlig høyt til fjells.

ObsID: 266649

Indre Sogn / Årdal

Snø

09.04.2021 kl. 18:16

892 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Det jeg vil mene er sprøhagl.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Det jeg vil mene er sprøhagl (2mm grid)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ Vil vel være både nysnø og hardhetsforskjeller i fokksnø som svakt lag. Med mer både nedbør å vind vil vel dette holde seg aktuelt i en del dager fremover før det vel vil stabilisere seg med "roligere" vær i løpet man-tir. Naturlig utløst vs liten tilleggsbelastning vil vel avhenge mye av været.

Snødekke

Moderat snøfokk 25 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Vindpakka myk snø fra tregrensa og oppover. 20-30cm nysnø her siden i går ettermiddag. Veksla mellom det som vel er lett og moderat snøfokk, spora oppover føyka nesten igjen i løpet av 30-40min..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye pågående vindlagring og veldig lett å løse ut større flak som sklir greit selv i små testheng.

Vær

Snø fra V → Veksla mellom klart og sol, skya og nedbør. Bygevær med andre ord. Noe snø og det kom også en god del av det jeg vil mene er sprøhagl (se bilder).

ObsID: 266597

Indre Sogn / Luster

Snø

09.04.2021 kl. 17:14

1043 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 1000moh tørrt i skyggen her gravde profil her
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fokksnø dette fra vestlig
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst fersk myk skavel
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Der vinden ikke har laget hardere snø synker du ned til kneet uten ski
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot sætrene i Geisdalen gått skred pga varme / sol i denne vest / nv side

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skitur 550-1050moh mest øst til syd. Sesongens største snøfall i kombinasjon med vind i høyfjellet legger opp ferske flak i mange himmelretninger. Størst flak og trolig løsner av seg selv i østlig ++. I de andre himmelretninger har det også dannet seg flak noe mindre meltighet. Fikk drønn småe i trolig kant over skare vært å merke seg , nøyaktig hvor brudde vil skje i fokksnøen er ikke godt å si. Sola tar godt når den er fremme og varmer kald snø som løsner som løsnøskred i bratt terreng. Fokksnøen vil stablisers og faren for naturlig skred avtar i morgen. Solen varmer godt å kan forvente også skred fra den i morgen og ikke minst Søndagen / mandagen da vil solen steike i solsidene hvis meldt vær blir som det står nå. I skyggesider vil snøen trolig forbli tørr høyt til fjells. Så økt skredaktivitet i solsider utover helgen og start neste uke. Dette vil på sikt stabilitere fokksnøen i de sider som får sol. Følg med på kant over skare er det et skredproblem i regionen eller ikke? Hvor er det osv? Jeg fant det i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV over 900 moh Nysnø med vind legger opp ferske store flak kan gå av seg selv i få / noen heng mens været - vinden står på.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Det finnes eldre kant fra tidligere i vinter. Løsna et svært stort naturlig på dette tidligere i uken og ha vært skredaktivitet tidlig i påsken på det pga regn / varme. Så det et ikke borte ennå men ligger dypere skal nok mer til å løsne men skreden kan bli svært store.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mye nysnø og vind danner flak i mange himmelretninger. Flakene er større i øst enn vest men du kan nok løsne i mange himmelretninger. Myke flak er lettest å løse ut men de blir mindre enn harde flak som er vanskeligere å løse ut. Merk det finnes også kant over skare nøyaktig hvor evt brudd vil skje er ikke godt å si.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Det har kommet mye nysnø siste døgn 30-50cm. Helt ned til fjorden. Den blir nå kram / seig i solsider og under ca 600-700moh mens i skyggen er det knusk tørt selv seint på dag. Sola tar såpass mye at det lavest ned hadde blitt en liten skorpe med smelteformer i overflaten nå. Det er for det mest løsere snø j skogen og som sagt ulikt på sol / skyggesider. Over skogen har vinden jobbet tydelig tegn i snøen, sprekker noe opp og du tråkker lett ut myke skaveler. Dannet seg flak i mange himmelretninger. Løsner på løsere nysnø men jeg fikk drønn i kant over skare. Så nøyaktig om det går i nysneøn eller på denne kant over skare er ikke godt å si. Kanskje begge steder? Utsatt terreng som stikker opp og gjerne vestlig er helt avblåst.

Faretegn

Drønn i snøen Tre små et av de noe større i trolig kant over skare alle kom over 1000moh , tre stk på kort avstand mellom de .

Fersk vindtransportert snø Lett til moderat transport over skogen fra vest

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. V. Under 1600 moh Vest side av Vangsen fikk et solglim og mener jeg så en brudkant stort str 2 trolig kanskje str 3 men litt feil himmelretning? Så litt usikker på denne litt dårlig sikt og kikkerten lå igjen i bilen....

Vær

Ikke nedbør -3 °C 8 m/s fra V → 80% skyer Oppholdsvær med også lengre perioder med solinnstråling. 0 grense rundt 700moh.

Snøprofil

20 cm 4F DF D, 2 cm F+ FCxr 2 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm F+ FCxr 2 mm D, 4 cm K MFcr, 50 cm P- RG/MF D, 30 cm P+/1F MFcl M-W -3,1 °C @ 0 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -1,4 °C @ 60 cm 1000moh nord -3 i luften

ObsID: 266570

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.04.2021 kl. 16:25

881 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Linda@Nortind

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Blåser kraftig 10-12m/s fra vest. Mye snø tilgjengelig for transport.

ObsID: 266565

Indre Sogn / Luster

Snø

09.04.2021 kl. 14:44

622 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet og opphold nå
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1100 moh Nysnø fra i natt for nå litt varme på seg. Tørre / våte løsnøskred kommer nå pga temp øking samt noe sol som kommer litt igjennom. Str 1-2. Hustak nede i Jostedalen raser også.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Store perioder med opphold og sol som kaster skygge men er overskyet. Rundt 0 grader ved denne høyde. Pluss 3 ved fjorden.

Snøprofil

8 cm 4F- DF M, 18 cm 4F- DF D-M, 17 cm 1F- RG M, 65 cm K MFcr 0 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -1 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 80 cm 620moh nv

ObsID: 266555

Indre Sogn / Luster

Snø

09.04.2021 kl. 14:30

1025 moh

jostein@nve (*****)

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Moderat snøfokk Tørr Moderat snøfokk over 8-900 moh.snøen vart markert meir vindpåverka mellom fyrste og andre tur. Litt fuktigheit i overflata opp til 6-700 moh, men det vart kaldare i løpet av dagen og dette frøys til (men ikkje nok fukt til å lage skare)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst SØ, S, SV Sola løyste ut litt, kanskje enkelte opp på str 2

9. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NV Har hatt begrensa sikt. Men såg likevel eit ferskt og eit litt eldre (frå i dag tidleg? ) flakskred

ObsID: 266588

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.04.2021 kl. 11:57

959 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Små sluff skred midt i bilete
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Andre svake laget er innimellom siste dagers snøfall. Hadde ikkje danna seg noko særleg til flak der eg var. Kun mjuke flak.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Hadde for smale ski i dag. Må på shopping snart..

Skredfarevurdering

3 Betydelig Per no så er skredproblemet mykje nysnø på eitt døgn, over 40 cm nokre stadar. I høgden bles det mykje og skal fortsette med det det nærmaste døgnet. Skredproblem vil også vere nedføyka nysnø der det har danna seg flak i fokksnøen generelt på fjellet. Pågåande vêr med mykje vind i fjellet no. Mulig vinden ikkje løyer før utover i morgon (laurdag). Meldt sol på dagane framover så sørsidene vil vere eksponert framover. Vanskelig å seie kor mildt det vil bli på dagtid, men nattestid er det generelt meldt ganske kaldt med ned mot 22 grader på feks Spørtseggbu. Groforhold for kantkorn framover? Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Der vinden har pålagra og pakka snøen nok vil liten belastning løyse skred. Usikker på kor stor forplantning det vil vere då men. Pågår mykje vind i høgden endå, og masse snø tilgjengeleg for transport.

Snødekke

200 cm totalt Kraftig snøfokk 45 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Nysnøen er blitt ein del blautare ila dei siste timane då det er ganske mildt i lufta. Mykje vind i høgden så den plukkar med seg frå vest. Kom ikkje så høgt at eg fant flak, men tydeleg med fokksnø i lufta. Blåste inn masse snø i gropa mi medan eg jobba.

Tester

LBT@56cmQ1 Gjekk i brudd på noko som kunne sjå ut som nedføyka nysnø over gammal skare. Vanskeleg å sjå med lupe då det blåste inn mykje nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje nysnø på eitt døgn i kombinasjon med mykje vind i fjellet.

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 1000 moh

Vær

Snø -0,5 °C 10 m/s fra V → 100% skyer I kasta mulig opp i 15 m/s. Først ved rundt 750 at vinden virkelig tok tak. Glimt av sol innimellom snøgyge og vindrokene.

Snøprofil

10 cm F PP 2 mm D-M, 12 cm 4F DF 1 mm D-M, 37 cm F DF 1 mm D-M, 42 cm K MFcr D -0,6 °C @ 0 cm, -1,8 °C @ 10 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1,9 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 100 cm 56 cm ned i snøpakka kom gammal smelteskare.

ObsID: 266536

Indre Sogn / Lærdal

Snø

09.04.2021 kl. 11:53

31 moh

Tommy@NVE (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tidvis og stedvis bra med vindtransport i høyden nedover Lærdalen.

ObsID: 266507

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.04.2021 kl. 09:09

425 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv

Snødekke

40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

Vær

Snø -0,5 °C 1 m/s fra SV ↗ 90% skyer

ObsID: 266461

Indre Sogn / Luster

Snø

09.04.2021 kl. 08:55

309 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  Har snødd ein del i natt. Bilen var i bruk i går.

Snødekke

ObsID: 266459

Indre Sogn / Luster

Snø

09.04.2021 kl. 08:04

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mye nysnø her fra 325moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinter igjen også i lavere områder nå

Snødekke

43 cm totalt 35 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr Siden Torsdag kl 14 har det kommet 35cm her. Nysnø trolig til fjorden men mer snø i høyden. Under 500moh lander den mange steder så og si på bar bakke. Evt tynnt lag med smelteformer.

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 0 m/s 90% skyer Lett snøvær ser litt blå himmel også

ObsID: 266442

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.04.2021 kl. 07:47

445 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 30-35 cm snø siden i går.

ObsID: 266438

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

09.04.2021 kl. 06:42

15 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 266434

Indre Sogn / Luster

Snø

08.04.2021 kl. 20:54

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps

Snødekke

20 cm totalt 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Trolig snø helt ned til fjorden, 12cm her på 325moh.

Vær

Snø -2,5 °C 100% skyer Nedbør har lagt seg på bakken også her har ligget under null siden 14 tiden, da begynte det å legge seg. Hakke kaldere enn meldt.

ObsID: 266385

Indre Sogn / Sogndal

Snø

08.04.2021 kl. 13:40

845 moh

HR (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  HR Kommentar:  LBT@25cmQ2
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  HR Kommentar:  LBT@90cmQ3

Tester

LBT@90cmQ3 35 cm skarelag

LBT@25cmQ2 Nedføyket nysnølag

Vær

Snø 0 °C 4 m/s 100% skyer

ObsID: 266326

Indre Sogn / Luster

Snø

08.04.2021 kl. 13:16

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tetner seg til nå og nedbør har kommet inn, fortatt ligger det eldre snø fra tidligere i uken rundt Hafslovannet.

Vær

Snø 0,5 °C 0 m/s 100% skyer Det klarnet mer og mer utover dagen i går, sola kom frem. Nå i dag starta dagen med overskyet og ganske så høyt skydekke. Før det nå utover formiddagen tetna seg mer og mer til, nedbør kom. Som snø her men legger seg ikke. Kommer rett ned rolig vindforhold her og lite vind også på målestasjon i høyden.

ObsID: 266316

Indre Sogn / Sogndal

Snø

08.04.2021 kl. 13:03

1026 moh

Fettleif (Ukjent)

Tester

LBT@90cmQ3 Svakt lag? Ja. Lett og glatt? Nei. Under 1m? Ja. Store gjenkjennbare krystaller? Nei. Tykkelse under 2cm? Ja.

ECTN23@15cmQ3

Vær

Snø 0 °C fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 266308

Indre Sogn / Luster

Snø

08.04.2021 kl. 12:17

1006 moh

Sindre (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 266322

Indre Sogn / Kambafjell

Snø

08.04.2021 kl. 09:30

1051 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Profil ved ca. 1050 moh, opp mot Kambafjell
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Fra gravepunkt, ser mot sørøst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Avblåst til skare på kulformasjon ved 900 moh. Ser mot øst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Kambafjell
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Skavler mot sørøst ved ca. 900 moh
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk

Skredfarevurdering

Tur mellom 600-1100 moh, sørlig og sørøstlig sektor. Profil ved ca. 1050 moh, brudd i nedføyket lag med nysnø ca. 20 cm ned på denne plassen. Det virker som fokksnøen har begynt å stabilisere seg etter siste dagers snøfall, men et nytt lavtrykk på gang. Fg 2 med gjeldende forhold, regner med fg3 med meldt nedbør og økende vind.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I dag tidlig hadde det kommet ca. 1 cm nysnø med lite vind ved 1000 moh. Det snødde ned til fjorden. Ujevn fordeling av den siste snøen som har kommet siden søndag. Avlåst til skare utsatte steder, og løs snø i leformasjoner. Stort sett dårlig sikt, så vanskelig å få helt oversikt over snøfordelingen. Snøen fra de siste dagene er stort sett godt vindpåvirket, men løst de øvre 10 cm i flere områder. Fant ikke kantkorn mellom den siste fokksnøen og skarelag ved graveplass.

Tester

ECTN12@17cmQ2 Brudd i nedføyket lag med nysnø

Vær

Snø -7 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lett snøvær/byger på morgenen i 08 tiden, lite vind. -2 grader ved 600 moh, -7 ved 1100 moh. Tettere snøvær utover formiddagen.

Snøprofil

2 cm F PP D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F-1F RG 1 mm D, 45 cm 1F-P RG D, 3 cm K MFcr, 3 cm 1F FCxr/MF 1 mm, 4 cm P MFcr, 1 cm 1F FCxr/MF, 15 cm P MF -7 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm

ObsID: 266284

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org