Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 13.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag under fokksnøen. Drønn er tydelige faretegn. Naturlig utløste skred kan løsne av solinnstråling.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varslet vær endrer ikke en kompleks skredsituasjon, bortsett fra at sola kan svekke stabiliteten i fjellsider som får direkte innstråling. Dette kan føre at noen snøskred løsner av seg selv. Mest aktuelle skredproblem vurderes til å være vedvarende svake lag mellom skarelag og siste periodes vindtransporterte snø. Drønn i snødekket er tydelige faretegn som må tas på alvor. I høyfjellet finnes det svake kantkornlag også dypere i snødekket. Det er krevende å vurdere hvor man kan påvirke slike svake lag. Der kantkornlag finnes, kan økt belastning og generelle svekkelser i snødekket, samt skred i overliggende snø, påvirke disse svake lagene og føre til svært store skred.
Forrige uke kom det mye nysnø med vind fra vest, og det ligger nå nysnø til fjordnivå med sammenhengende gammelt snødekke fra ca. 500 moh. Snødekket under ca. 700 moh har fuktig nysnø over skare. Høyere opp er det en generelt vindpåvirket overflate med variert hardhet. Mest fokksnø finnes i østlig og sørlig sektor. Det finnes også en del løssnø der vinden ikke har tatt. Der sola tar tak blir det fuktigere snø utover dagen, samt dannelse av solskare,
Mellom skarelag og siste tids fokksnø har det dannet seg et kantkornlag. Utbredelse på dette laget er forbundet med usikkerhet, men det er gjort observasjoner på det i regionen. Dypt begravde vedvarende svake lag av kantkorn er fremdeles tilstede og kan muligens påvirkes høyt til fjells.
Den siste perioden har det løsnet mange store skred i regionen. Svake lag har vært innad i fokksnø og i vedvarende svake lag lengre ned i snødekket. Det rapporteres om mange mindre til middels løssnøskred grunnet solinnstråling på søndag.
Mandag formiddag meldes det om lett snøfokk over 700-800 moh. Søndag ble det observert flere tydelige drønn med god forplantningsevne mange steder i regionen. Det ble også observert skytende sprekker. Det er observert begynnende kantkorndannelse under solskare i toppen av snødekket.
1 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-13 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.
Mest nedbør i øst

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 16:16

1219 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Linda@Nortind

Vær

Snø -2 °C 10 m/s fra V → 80% skyer Tydelige vindtegn i snøoverflaten

ObsID: 267350

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 11:24

566 moh

Alexm96 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Alexm96
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Alexm96
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTH7@26cmQ2

ECTN20@80cm

ECTN20@43cm

Vær

-0,3 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm, 33 cm F DF 2 mm, 55 cm 4F RG 1 mm, 12 cm P MFcr 6 mm, 29 cm 4F MF 6 mm, 30 cm P MF 6 mm, 20 cm 1F MFcr 8 mm -0,2 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 183 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 267346

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 11:20

570 moh

Toboggan (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Toboggan Kommentar:  Øverste dekke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Toboggan Kommentar:  Bunnlag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Toboggan Kommentar:  Ect test
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Toboggan Kommentar:  Rutchblock rb7
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTV God Rutchblock test rb7

CTV God Shovel shear test STN

CTV@124cmQ1 God Deep tap test dt23

ECTN17@20cmQ3 Middels

CTM23@50cmQ3 God Compression test

Vær

Snø 0,3 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Snøprofil

0,5 cm F PP 3 mm, 33 cm F DF 0 mm, 27 cm 4F RG 0 mm, 13 cm F MF 2 mm, 47 cm 4F MF 1 mm -2,5 °C @ 5 cm, -2,3 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 110 cm 5 tester knyttet til snøprofilen Bunnlaget har varierende fontstørrelse

ObsID: 267309

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 11:16

566 moh

EmStein (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  EmStein
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

CTH24@30cmQ2 God

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

164 cm totalt 1 cm nysnø

Snøprofil

0,5 cm F PP 1 mm D, 30 cm F RG 1 mm M, 15 cm 4F RG 1 mm M, 9 cm 1F RG 0 mm M, 11 cm 1F RG 0 mm M, 10 cm P RG 0 mm M, 5 cm P MF 2 mm, 7 cm 1F MFcr 3 mm, 24 cm 1F MF 2 mm, 20 cm P MF 2 mm, 17 cm 1F MF 2 mm, 15 cm 4F MFcr 2 mm -0,1 °C @ 0 cm, -1,3 °C @ 5 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -1,4 °C @ 15 cm, -1,2 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 25 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 35 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 45 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 55 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 75 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 110 cm, -0,1 °C @ 120 cm, -0,1 °C @ 130 cm, -0,1 °C @ 140 cm, -0,1 °C @ 150 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 30grader hellning

ObsID: 267347

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 11:15

570 moh

Sondre (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sondre
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Sondre Kommentar:  CTE 5
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Sondre Kommentar:  CTH 22

Tester

CTH22@85cmQ1 God

CTM15@30cmQ1 Middels

CTE5@13cmQ1 Middels

Vær

Snø 0,5 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Lett snøfall

Faretegn

Ferske skred Løssnøskred, eldre enn 24t. observert 200m nord for posisjon.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig

Snøprofil

2 cm F PP 3 mm W, 18 cm F DF 2 mm W, 20 cm F DF 1 mm W, 17 cm 4F DF 1 mm W, 11 cm 1F DF 1 mm W, 32 cm 4F MF 2 mm W, 1 cm K MFcr 1 mm W, 49 cm 1F MF 2 mm W -1,2 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 150 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 267330

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 11:12

566 moh

Astrid Alme (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Astrid Alme
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0,5 °C fra V → 100% skyer

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm W, 45 cm 4F DF 1 mm W, 50 cm 1F DF 1 mm W, 20 cm 1F MF 2 mm M, 5 cm 4F MF 3 mm M, 20 cm 1F MF 2 mm M, 20 cm 1F MF 2 mm M, 20 cm 4F MF 3 mm W 0 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1,4 °C @ 20 cm, -0,9 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm, 0 °C @ 180 cm

ObsID: 267310

Indre Sogn / Luster

Snø

13.04.2021 kl. 10:46

1000 moh

August Einstabland (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  August Einstabland

Tester

LBT Lbt løsnet ved utgraving på sidene. Ikke isolert på baksiden. Løsnet ca. 35 cm ned

ObsID: 267257

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

13.04.2021 kl. 06:41

188 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267227

Indre Sogn / Luster

Snø

12.04.2021 kl. 14:53

1197 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Eldre kant. Skal det tas med skal det ikke? Jeg vet ikke helt men jeg tar det med for det finnes jo der. Og kan jo trigges og skredene kan bli svært store. Men det ligger nok også under hardere snø mange steder.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Du har nå flak i mange himmelretninger ulik hardhet på det enkelte kan finnes lavere enn 1000moh men det nyere kantkorn over eldre smeltepakke ser ut til å starte rundt 1000moh. I dag fersk vind fra N / nø danner nysnø flak i le. Så om skred løsner på løsere nysnø eller kanten er ikke godt å si. Jeg slår det problem sammen her. Nysnøflak vil nok bli str 1-2 skred og disse kan finnes noe lavere i høyden feks i overgang skog høyfjell. 850-900moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har dannet seg et kantkorn mellom eldre smeltepakke og nysnø fra sist uke. Flakene finnes i mange himmelretninger. Jeg får ingen åpnenbare faretegn fra snødekke så baserer meg også på drønn som er registrert i helgen. Men jeg finner laget når jeg graver men ennå ikke fått super utslag på tester. Vind i dag frakter ferske nysnøflak i le for N - nø vind, ganske så surt over skogen. Eldre kant finnes dypere ned og kan gi svært store skred. Meldt ingen nedbør videre utover uken men gløtt av sol og perioder med stor sol. Det er vinden og skylaget som avgjør hvor mye den varmer. På en vindstille skyfri dag varmer den svært godt og hvis vind og skyer varmer svært lite. Fokksnø flakene vil stablisers noe med dette tar tid siden det har dannet seg dette kantlag over eldre smeltepakke. I solsider vil på sikt snøen stabilisers raskere. For vi nå dager med sol og nattefrost gjentatte dager vil solsider bli betydlig mer stabile enn skyggesider.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 9 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Par minus i høyfjellet og en sur kaldt vind fra nø. Betydlig lunere og varmere nede ved fjorden men vind også her.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Siste store snøfall var på fredag. Da snødde det helt ned til fjorden. Fra før fantes eldre snø fra 400-500moh. Denne nysnø har siden fått varmen i seg til rundt 600moh i alle himmelretninger betydlig høyere i solsider, sola stekte bra i går. I dag fraktes den med n/nø vinder brrrr litt sur fjellet. Fra før har den blitt fraktet fra vest. Så du finner flak av ulik hardhet i trolig alle himmelretninger nå, men som sagt dagsferske fra n/nø. Mildvskare er oggsæ blåst frem flere steder. Men også mye fin skikjører snø finnes i mer skjerma / lune formasjoner og vinden har tatt litt ulikt i regionen. Mellom denne snø og eldre snø har det blitt kantkorn observert flere store drønn i dette i helgen. Det finnes også eldre kant lengre ned.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke sett noen ok sikt til tider

Snøprofil

15 cm 4F+ DF D, 5 cm 4F- DF D, 20 cm 1F- RG D, 10 cm 4F+ FC/RG 1 mm D, 40 cm P MF/MFcr D, 10 cm 1F FCxr D -4,3 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -5,2 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm 1200moh nø

ObsID: 267175

Indre Sogn / Sogndal

Snø

12.04.2021 kl. 12:59

869 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra N

ObsID: 267141

Indre Sogn / Luster

Snø

12.04.2021 kl. 12:31

749 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Leirdalen overskyet / tynt skydekke og snøfokk på toppene synes når man kjører innover.

Vær

Ikke nedbør -0,1 °C 6 m/s fra NØ ↙ 100% skyer En flott dag i går med skyfritt og så og si vindstille, utover kvelden skyet det over. Og i natt økte vinden også på fra nø retning. Vinden og skyene gjør at solen ikke kommer riktig til og er nok ikke et skredprobem i dag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over ca 700-800moh føyker det nå fra nø, på utsatte topper / rygger ser man tydelig snøfokken står ut.

Snødekke

Lett snøfokk Lett lett snøfokk her nede fra nø på topper ser det ut som betydlig mer snøfokk. Kommer litt å sånne vind roser. Skispor synes fra i helgen synes også videre opppver fra her jeg står men også noen er føyket igjen. Snøen kjennes også tørr fra hytta og ned til vannet.

ObsID: 267132

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

12.04.2021 kl. 06:41

188 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 267059

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 15:40

896 moh

hrefvik (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange små, noen litt større skred som løsnet i bratte sørsider ved Nigardsbreen kontinuerlig fra ca 11 og utover dagen

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kjente et drønn i snøen som virket å være dypt nede, og over et stort område

ObsID: 267088

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 15:30

1219 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tørr løsere snø i skyggen dette fra ca 1000mohm
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Store områder her med mykere / løsere tørr snø andre steder har vinden blåst bort denne og det er skrare opp i dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ned mot Dalsdalen og Kattøyra fra denne sol siden gikk det flere skred pga solen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Buskrednosi
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Elven nede i Vigdalen er delvis åpen.

Tester

ECTN20@15cmQ2 Gjorde to tester fikk sånn ca samme resultat på begge.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh Solen varmer .

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Eldre kant lite sannsynelig men skred kan bli svært store.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Det har dannet seg ny kant over skare. Noe ulikt hvor aktivt den er. Gravd på 900moh,1000moh og 1150moh i nord. Finner den ikke på 900moh mer tegn og mer tydelig på 1000moh enda mer tydelig på 1150moh. Mest snø i øst og sør men du har flak i alle himmelretninger.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye nysnø denne her uken også med kraftig vind fra vest. Mellom denne snøen og den eldre smelteformet snøen har det dannet seg et nytt kantkornlag. Det ser ut til å finnes over 1000moh, noen steder i regionen finner du det trolig ikke. Fra før finnes det et eldre kant over 1300moh. Solen varmer i solsider og svekker bindinger i snøen der. I solsider bidrar solen til å svekke bindinger i snøen og naturlige skred vil gå. Men det bidrer også til å stabilisere snødekke i disse hilmmelretninger. Men viktigs å merke seg er denne kanten over skaren, den må følges med på. Men mye tyder på at den er her og er aktiv. Eldre kant vil fortsatt være høyt til fjells. Ja enig i at kant over skare har blitt et skredproblem. Jeg mener du må over 1000moh før den er gjeldene.

Notater

Film av snøprofilen https://vimeo.com/535563783

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen drønn eller andre faretegn stort sett tørr myk snø gått også på tynnere dekke.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Denne uken har det kommet en helt del nysnø i kombianasjon med vind fra vest. Det har snødd helt ned til fjorden, men her nede begynner nå snøen å synke sammen / smelte bort. Eldre snø finner du over ca 400-500moh Dette har fraket snø inn i le sider og lo sider er mange steder avblåst ned til hard skare snø. Men det er også store områder der vinden har vært betydelig mindre og du finner løs snø i mange himmelretinger også i høyfjellet. Fokksnøflakene er av ulik hardhet. Solen varmer i solsider som lager våte / fuktigere snø samt solskare, mens den forblir tørr i skyggen. Under ca 600-700moh er snøen påvirke av varme i alle himmelretninger. Det er to kantkorn lag i snødekke et over ca 1000moh og et dypere ned over ca 1300moh. Der det er løs snø i overflaten er det blitt noe overflatekant i den, men disse er småe og mye løs snø også.

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1) Gikk et skred på Buskrednosi så det ikke men hørte om det. Kjenner ikke mer til det.

11. apr. 12-18 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV, V Tørre / våte løssnsøkred gikk i dag, flere og flere utover dagen.

Snøprofil

15 cm 4F+ DF/RG D, 5 cm F+ FC/FCxr 1 mm/2 mm D, 40 cm P- MF/MFcr -5 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1150moh nord

ObsID: 266950

Indre Sogn / Lærdal

Snø

11.04.2021 kl. 15:21

1067 moh

Maria (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Maria Kommentar:  Stort flakskred

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 266948

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 14:38

1320 moh

pivers (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Flere drønn langs ryggen

ObsID: 266940

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 14:26

1500 moh

JL (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn med stor forplantingsevne. Kom i overgang mellom mjukeare og hardare fokksnøflak. Ingen synlige sprekker, tilnærma flatt terreng.

ObsID: 266936

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 14:10

1289 moh

Evenfm (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 266931

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 13:49

1301 moh

Linda@Nortind (**)

Tester

LBT@40cm Bruddet går lett og glatt. Kantkorn rett under tynt lag (0,5 cm) av smelteomvandlet snø. Gravd i nordvestlig himmelretning. Størrelse kantkorn (1-1,5 mm). Kantkornlag 1 cm. Ligger oppå smelteskare.

ObsID: 266928

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 13:00

961 moh

Sondre (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  blomen93
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  blomen93

Tester

ECTP15@20cmQ1 Middels

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra NØ ↙

Faretegn

Ferske skred Løssnøskred observert 100m N/Ø for snøobservasjon i nordvendt side.

Snøprofil

5 cm 1F DF 1 mm D, 4 cm P DF 1 mm D, 1 cm F SH 2 mm M, 10 cm F DF 1 mm M, 5 cm P DF 0 mm W, 15 cm P RG 0 mm W, 5 cm K RG 0 mm W, 30 cm 1F RG 1 mm W, 15 cm 4F MF 2 mm W, 2 cm K MFcr 1 mm W, 33 cm 1F MF 2 mm W, 10 cm 4F RG 1 mm W, 25 cm P FC 2 mm W -6,2 °C @ 1 cm, -5,2 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -1,8 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,6 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 140 cm, -0,1 °C @ 160 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266982

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 12:49

612 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mykje laussnø med gjenno.brudd skare i solhellingar..

ObsID: 266909

Indre Sogn / LUSTER

Snø

11.04.2021 kl. 12:39

1143 moh

Amaanum (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Store skytende sprekker og drønn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mange og kraftige drønn

ObsID: 266908

Indre Sogn / Luster

Snø

11.04.2021 kl. 12:22

733 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Blå himmel og sol
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Småe "snøballer" har løsna i bratt syd sola varmer nå

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra Ø ← Svært pent vær , ingen skyer. Var skyet frem til sånn i 10 tiden så klarna det opp. Fortsatt minus grader her i skyggen

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Under 1100 moh Småe "snøballer" har løsna fra bratt syd

ObsID: 266904

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 10:43

1030 moh

ØHenjum (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ØHenjum
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ØHenjum Kommentar:  Ca 80cm nysnø før ein kjem til det gamle snødekket. Nedføyka kantkorn som utgjorde drønnet. Innafor 1 m, overliggande lag er mjukt. Såg ut som det var fleire lag med kantkorn i det gamle snødekket. Dette er også litt lågare i terrenget enn det som er varsla. Ellers fint skiføre, sola tar godt for tida.

Vær

Ikke nedbør Skyfri himmel, lett trekk i lufta. Varmt i sola, tar godt.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enormt drønn som vart forplanta til heile bollen. Me gjekk då fire stk relativt samla i slakt terreng

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Held seg tørt i overflata der sola ikkje tar, men der sola slepp til vert overflata raskt kram

ObsID: 266925

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 10:38

942 moh

August Einstabland (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  August Einstabland

Tester

ECTN15@35cmQ3 Middels

ObsID: 266866

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.04.2021 kl. 10:28

942 moh

August Einstabland (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  August Einstabland

Tester

LBT@70cmQ3 Lett, men ikke glatt. Nedføyket nysnølag. Små krystaller. Tynt svakt lag.

Vær

Ikke nedbør fra Ø ←

ObsID: 266864

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

11.04.2021 kl. 06:25

7 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

11. apr 06:28 - 10. apr 06:28 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst V. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv55 Dragsvik - Balestrand,

ObsID: 266826

Indre Sogn / Luster

Snø

10.04.2021 kl. 18:35

883 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været

Skredfarevurdering

Skitur 500-900moh kramt i solsider tørrere i skyggen, ingen åpenbare fartegn.

Vær

Ikke nedbør -2,2 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Mye opphold og sol men også nedbør som snø / hagel byger. Noe vekslende, bygevær. Krafig vind høy fart på skyene og surt enkelte steder.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

150 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Et ørlite dryss med nysnø i går kveld. Snø til fjorden etter større snøfall tidligere i uken. Men eldre snø ligger fra 400-500moh. Har vært vest - nord vest hele uken mest snø i le for dette, men snø også i de andre himmelretninger. Den er fuktig i lavere høyder og sol sider, sol sider trolig opp til en 1000moh kanskje også høyere. På 750moh var feks all ny fokksnø fuktig i solsider betydelig tørrere i skyggen, store forskjeller nå. Det er avblåst mange plasser ulikt hardhet på fokksnøen , men også løsere i skjerma formasjoner.

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ok sikt

Snøprofil

50 cm 4F DF D, 20 cm 1F- RG D-M, 20 cm K MFcr -3,4 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,4 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm 880moh NØ -2.2 i luften

ObsID: 266802

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

10.04.2021 kl. 16:58

815 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no.

Vær

Snø 2 °C Hol- Aurland (1100moh) kl 16:59 Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv50 Hol - Aurland,

ObsID: 266752

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.04.2021 kl. 16:54

1139 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Linda@Nortind
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Linda@Nortind

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10 m/s fra V → 60% skyer Tydelig tegn til vindtransportert snø i snøoverflaten.

ObsID: 266751

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.04.2021 kl. 16:30

1025 moh

Jan Helge (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jan Helge Kommentar:  Godt med vind i høgda.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jan Helge Kommentar:  Litt vind i snøen i øverste delen av skogen. Fortsatt fint skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jan Helge Kommentar:  Mykje snøtransport, avblåst på ryggar

Vær

10 m/s fra NV ↘ 40% skyer

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr snø fra ca 550 moh, litt kram under dette til parkering på ca 420. Byrjar å bli vindpåvirka eit stykke ned i skogen. Fortsatt lommer med fint skiføre over skogen, men stort sett vindpåvirka snø med varierende fastheit.

ObsID: 266756

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.04.2021 kl. 16:27

913 moh

Alexm96 (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Alexm96
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Alexm96
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Alexm96 Kommentar:  30 and 60cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@60cm Rutschblocktest

Vær

Ikke nedbør -2,6 °C 6 m/s fra NV ↘ 30% skyer Snowfall

Snødekke

Moderat snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Snøprofil

20 cm 4F DF 1 mm, 40 cm F DF 1 mm, 45 cm P MFcr 2 mm, 10 cm K MFcr 3 mm, 5 cm 1F MFcr 1 mm, 25 cm K MFcr 5 mm, 20 cm 1F MF 4 mm W -4,4 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,9 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 70 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -2,3 °C @ 90 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 110 cm, -0,7 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 130 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 150 cm, 0 °C @ 160 cm

ObsID: 266758

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.04.2021 kl. 16:03

924 moh

VetleØvrebotten (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VetleØvrebotten Kommentar:  Ukjent når det er utløst. Trolig naturlig
ObsID: 266744

Indre Sogn / Luster

Snø

10.04.2021 kl. 15:51

1030 moh

Even@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig m stor forplantning. Kant over skare under fersk fokksnø

ObsID: 266743

Indre Sogn / Luster

Snø

10.04.2021 kl. 12:03

771 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr En god del pågående vindtransport i høyden. Vindpåvirka snø godt ned under tregrensa der det er litt åpent.

ObsID: 266691

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.04.2021 kl. 11:59

755 moh

hanes (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  hanes

Skredhendelse

10. apr 11:34 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Innmeldt av gjest i skisenter, i område kalla gønnerunet, i tregrensa

Vær

-1 °C 10 m/s

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

ObsID: 266689

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.04.2021 kl. 09:27

920 moh

August Einstabland (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  August Einstabland

Vær

fra NV ↘ Mye vind fra NV. Tydelig fokksnø. Mye løssnø å hente. Flakdannelse i øvre lag. Varierende skydekke. Potensiale for mye flakdannelse særlig høyt til fjells.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lite flak (30x30 cm, 1-2 cm tykt) løsnet mellom skisporene mine og skisporene til makker.

ObsID: 266649

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org