Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 15.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag under fokksnø. Drønn er tydelige faretegn. Naturlig utløste skred kan løsne av solinnstråling.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mest aktuelle skredproblem er vedvarende svake lag av kantkorn mellom skarelag og siste periodes vindtransporterte snø. Drønn i snødekket er tydelige faretegn som må tas på alvor. Sol og stigende temperatur vil svekke stabiliteten i fjellsider som får direkte innstråling. Dette kan føre til at noen snøskred løsner av seg selv utover dagen. I høyfjellet finnes det svake kantkornlag også dypere i snødekket.. Det er krevende å vurdere hvor man kan påvirke slike svake lag. Der kantkornlag finnes, kan økt belastning og generelle svekkelser i snødekket, samt skred i overliggende snø, påvirke disse svake lagene og føre til svært store skred.
Forrige uke kom det mye nysnø med vind fra vest, og det ligger nå nysnø til fjordnivå med sammenhengende gammelt snødekke fra ca. 500 moh. Snødekket under ca. 700 moh har fuktig nysnø over skare. Høyere opp er det en generelt vindpåvirket overflate med variert hardhet. Det finnes også en del løssnø der vinden ikke har tatt. Der sola tar tak blir det fuktigere snø utover dagen, samt dannelse av solskare når sola går ned. Det er generelt lite snø for årstiden i regionen.
Mellom skarelag og siste tids fokksnø har det dannet seg et kantkornlag. Dette er bekreftet med observasjoner, men utbredelsen av laget er usikker. Dypt begravde vedvarende svake lag av kantkorn er fremdeles tilstede og kan muligens påvirkes høyt til fjells.
I forrige uke løsnet det mange store skred i regionen. Skredene løsnet på svake lag innad i fokksnø og i vedvarende svake lag lengre ned i snødekket. Disse lagene er fortsatt tilstede.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-12 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord.
-16 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Årdal

Snø

15.04.2021 kl. 18:00

957 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Bruddflate på LBT
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  ECTP29@65cmQ3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  FCxr, 1/3mm grid
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  FCxr 1/3mm grid

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels over 1100 moh Basert på observasjoner fra i går hvor jeg observerte en del fersk reaktiv fokksnø på rundt 1100-1200moh på Lærdalssida av Filefjell, samt det jeg kunne se i dag (fortsatt noe løssnø tilgjengelig for transport som kan danne flak), så vil jeg tro dette fortsatt kan være aktuelt problem. Det er dog naturlig å tro at skreda i all hovedsak ikke vil bli særlig store, og at sol og temperatur vil bidra til å stabilisere eventuelle reaktive flak raskt. Kan være aktuelt i noen få solskjerma formasjoner hvor vinden klarer å legge inn snø sol og temperatur ikke får tak i? Utbredelsen av problemet er nok uansett veldig liten.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1800 moh og 1000 moh Jeg vil tro at en på det rette stedet ikke har den samme rundingseffekten som jeg observerte i dag. Derimot er jeg litt usikker på om det varme/fuktige snødekket, som så senere har blitt dekket av kald tørrsnø ifbm. været i slutten av og rett etter påske. Uten varmen/fuktigheten har kanskje ikke forholda vært like gode for å danne kantkorna? Jeg er dog usikker på hvor høyt til fjells mildværet i påska kom, mange steder vil nok det være helt til topps. I går på Loppenosi (Filefjell/Lærdal) fikk vi også ett relativt krafitg drønn i snøen nær toppen, som jeg antar har kommet i forbindelse med dette kantkornlaget (uten å ha gravd noe dypere i det i går).

Vær

Ikke nedbør 0 °C "Prima vær i hele dag", nesten ikke vind oppe på utsatte steder heller når vi rusla opp på flata på "toppen".

Tester

ECTP29@65cmQ3 God Q3 brudd midt nede i skarepakka, se bilde. Fikk ingen reaksjon i laget med FCxr over skara.

LBT@35cmQ2 Lag av kantkorn (som er i ferd med å rundes?) rett over skara. Muligens Q1? Glatt brudd, men bruddet kom "uten energi" og det skulle veldig mye kraft i slaga til for å få bruddet.

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk Rim på hardt underlag Tørr Snødekket generelt bærer preg av vind og solas effekt i løpet av dagen i dag i diverse himmelretninger samt den relativt høye temperaturen opp til 750-850. I flatere terreng over 950moh, som også har skjerming fra sol finnes det fortsatt noe helt ubunden nysnø som er tilgjengelig for vindtransport. Under 700moh er det svært lite snø.

Snøprofil

0,8 cm K MFcr, 2 cm 4F MF W, 12 cm 1F/P- MF/RG D-M Overgang fra fuktig til tørr snø fra topp til bunn av dette laget, 20 cm P RG D, 0,5 cm 4F FCxr D, 25 cm K MFcr D -0,3 °C @ 0,2 cm, 0 °C @ 3 cm, 0 °C @ 8 cm, -0,5 °C @ 15 cm, -1,3 °C @ 22 cm, -1 °C @ 35 cm, -0,7 °C @ 44 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 267705

Indre Sogn / Luster

Snø

15.04.2021 kl. 16:57

1260 moh

hrefvik (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  hrefvik Kommentar:  Det som ser ut som en bruddkant på den bakerste flanken

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ser ut til å ha gått et stort skred under Vetlenibba eller Høganibba (usikker siden jeg så bruddkanten fra Vanndalen)

ObsID: 267687

Indre Sogn / Luster

Snø

15.04.2021 kl. 16:50

1171 moh

hrefvik (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser rester av skred som ser ut til å ha gått i dag/de seneste dagene. Gikk også 3-4 skred små skred ila 1 time mellom kl 16-17

ObsID: 267686

Indre Sogn / Sogndal

Snø

15.04.2021 kl. 13:40

983 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SNO-Liv

Faretegn

Ferske sprekker

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Vindttsnspotert og ein del skavler

ObsID: 267653

Indre Sogn / Sogndal

Snø

15.04.2021 kl. 08:51

1092 moh

Siggen@obskorps (****)

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 1200 moh Så det i dag morres når jeg kjørte forbi, trolig gått en gang i helgen som var men vet ikke. Ser det tydelig. Stoppet nedi bjørkeskogen.

ObsID: 267664

Indre Sogn / Sogndal

Snø

15.04.2021 kl. 08:30

409 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyfritt

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s Skyfritt og solen skinner. Kaldt i natt og skyggen nå på morgenen. Lokale forskjeller. Tempen stiger utover dagen. Sogndal sentrum har rundt 0 grader.

ObsID: 267575

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

15.04.2021 kl. 06:53

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267551

Indre Sogn / Sogndal

Snø

14.04.2021 kl. 20:23

1141 moh

Jan Helge (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jan Helge
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jan Helge
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jan Helge
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jan Helge
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jan Helge
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 15% skyer Fint klart vær, vindstille

Tester

ECTX God

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Vekslende avblåst og 1F til 4F fokksnø i høgda. Fin snø i skjerma formasjoner

Snøprofil

1 cm F PP D, 25 cm 1F RG, 5 cm 4F RG, 20 cm P RG, 20 cm K MF -10 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil i østlig skråning, like bak rygg. Fann ikkje kanrkorn mellom fokksnø og skare her. Stor temp gradient i toppen.

ObsID: 267499

Indre Sogn / Luster

Snø

14.04.2021 kl. 20:00

1357 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen 4 - Svært store. Naturlig utløst N Veit ikkje kor gamalt det er, men mest truleg gått pga vind og pålagring tys-ons

ObsID: 267720

Indre Sogn / Luster

Snø

14.04.2021 kl. 16:32

1263 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været lettet noe utover dagen og solen varmet. Vindstille her og la meg faktisk litt nepå sekken og hvilte meg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe mer vind i snøen i dag enn samme sted på Søndag men du laget skispor lommer også med løsere snø. Men betydlig mindre områder nå enn på Søndag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tynt dekke her og der
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Små kollete og skavler både mot nord - vest og øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mandagens vind fra nv / n synes her . På Søndag var det helt løst i dag tydelig vindtegn, men er løst under denne lille vindskorpe
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Fivla
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Hest til høyre og Asbjørnosi til venstre
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innover mot Dnt hytta Fivla , Fivlenosi bak der i tregrensa dette.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh Solen varmer hvis det ikke er skyer foran den. Stor forskjell om det er skyet eller skyfritt og stor forskjell om det blåser litt i luften. Alt er avhengig av det.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Det har dannet seg kantkorn mellom hard snø / mildværskare og fokksnø fra uken etter påske.

Faretegn

Drønn i snøen Ganske så stort drønn når jeg skulle ned igjen, gikk i samme spor som oppover. Kant over skare hørte det sprede seg bortover. Ganske hard snø oppå men kort vei ned.

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 0 m/s 40% skyer Fin dag, starta med litt skyer som også hang nedover før det lettet noe opp. Lettskyet nå og solen varmet bra i noen timer. Men hakke mer skyet enn meldt? Tempraturen svinger igjennom døgnet minus mange steder på nettene før det går over på pluss siden. Var -1,5 i 15 tiden på 1250moh.

Tester

ECTX Fikk ikke utslag med drønna for meg 10-15 meter bortenfor der jeg gravde

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnø ligger i mange himmelretninger ulik hardhet og tykkelse. Ligger på kantkorn over et hardere dekke / mildværskare. Så grovt sett har du tre ulike lag i snødekke. Denne fokksnø stablisers seint siden den ligger over kantkorn , fremdeles lett å løse ut. Men du kan også oppleve å gå lange skiturer uten noen åpenbare fartegn fra snøen. I skogen / lavere høyder er skredfaren lavere, fordi du må gjerne over ca 1000mog får kanten er gjeldene. Høyt til fjells over enn 1300moh har du også et dypere kantkorn lag fra tidligere i vinter. Solen varmer i solsider hvis den er fremme og vil / kan løse svekke bindinger slik at våte / tørre løsnøskred løsner. Meldt mye fint vær kaldt på nettene varmere på dagtid solen kan løse ut skred. Men vil også på sikt stabilisers snødekke særlig da i solsider. Skyggesider vil fremdeles være tørre høyt til fjells. Så stor forskjell på sol / skygge. Kanten høyt i dekke og dypere vil fortsatt være med oss. Men flaket over vil sakte stabilisers særlig da i solsider. Lite å kommentere så da er det vel greit. Men kan evt ta med en setning om at snødekke gir ikke fra seg mye fartegn og dermed kan føles stabilt.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke sett noe men vanskelig nå å skille ferske eller noen dager gamle våte / tørre løsnøskred i solsider. Ser skred i solsider men som sagt vanskelig å si nøyaktig når det går med mindre du tar bilder daglig / eller ser når det går.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kom et lite dryss nysnø siste døgn. Men uken etter påske kom det en hel del nysnø, også stort snøfall på 30-35cm helt ned til fjorden. Fredag 9.4 var det. Fra før fantes det eldre snø over enn 400-500moh. Nysnøen som kom lavest med har smeltet noe bort, men fremdeles finnes snø rundt 10-20cm også under 400-500moh smelteformet snø , skiføre for ivrige folk på feks bøene. Snøen er svært ulik når det gjelder sol skyggesider. Solskare / bløttere snø i solen mens tørrere i skyggen. All snø er så og si noe på påvirket av varme til ca 700moh men som sagt stor forskjell på himmelretninger nå, samt bratthet på terrenget. Slak terreng for solen mindre tak. I høyfjellet har det siste tid vært vind fra vest men også mandagens nv / n synes på snøen. Snøen i høfjellet er vekslende, skare blåst frem / mykere flak / hardere flak / lommer med løsere snø. På noen kuler i terrenget er det svært tynnt snødekke mens du finner flere meter like bortenfor. I skogen noe mer skrint men det store snøfallet etter påske gjorde godt her.

Snøprofil

2 cm F DF/PP 1 mm/2 mm D, 13 cm 4F/4F- DF 1 mm D, 25 cm P- RG 0 mm D, 5 cm 4F+ FC 1 mm D, 55 cm P+/K RG/MF 0 mm D -1,5 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm, -2,7 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1250moh øst nærmest flatt 5 grader bratt 1,5 i lufta profil tatt kl 14.45

ObsID: 267491

Indre Sogn / Luster

Snø

14.04.2021 kl. 12:57

781 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og nedover Dalsdalen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot stølene i Vigdalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 80% skyer Rundt 0 grader her pluss grader ved havnivå. Vindstille , overskyet og en å anna snøfnugg i lufta. Litt mer skyet enn meldt? Skydekke henger rundt topper over ca 1200moh

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kommet en liten cm nysnø siste døgn. Men siste snøfall av betydning var Fredag 9.04. Den uken kom det en hel del.

Snøprofil

1 cm F DF D-M, 15 cm 4F- DF D-M, 17 cm 1F+ RG D-M, 3 cm 4F+ RG/FCxr M, 30 cm K- MFcr 0 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 40 cm, -0,6 °C @ 50 cm 800moh nø rundt 0 grader j lufta snødybde 135cm

ObsID: 267443

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

14.04.2021 kl. 07:08

188 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 267392

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 16:16

1219 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Linda@Nortind

Vær

Snø -2 °C 10 m/s fra V → 80% skyer Tydelige vindtegn i snøoverflaten

ObsID: 267350

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 11:24

566 moh

Alexm96 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Alexm96
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Alexm96
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-0,3 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

CTH7@26cmQ2

ECTN20@80cm

ECTN20@43cm

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm, 33 cm F DF 2 mm, 55 cm 4F RG 1 mm, 12 cm P MFcr 6 mm, 29 cm 4F MF 6 mm, 30 cm P MF 6 mm, 20 cm 1F MFcr 8 mm -0,2 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 183 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 267346

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 11:20

570 moh

Toboggan (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Toboggan
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Toboggan Kommentar:  Øverste dekke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Toboggan Kommentar:  Bunnlag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Toboggan Kommentar:  Ect test
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Toboggan Kommentar:  Rutchblock rb7
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTV God Rutchblock test rb7

CTV God Shovel shear test STN

CTV@124cmQ1 God Deep tap test dt23

ECTN17@20cmQ3 Middels

CTM23@50cmQ3 God Compression test

Vær

Snø 0,3 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Snøprofil

0,5 cm F PP 3 mm, 33 cm F DF 0 mm, 27 cm 4F RG 0 mm, 13 cm F MF 2 mm, 47 cm 4F MF 1 mm -2,5 °C @ 5 cm, -2,3 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 110 cm 5 tester knyttet til snøprofilen Bunnlaget har varierende fontstørrelse

ObsID: 267309

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 11:16

566 moh

EmStein (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  EmStein
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

ECTX God

CTH24@30cmQ2 God

Snødekke

164 cm totalt 1 cm nysnø

Snøprofil

0,5 cm F PP 1 mm D, 30 cm F RG 1 mm M, 15 cm 4F RG 1 mm M, 9 cm 1F RG 0 mm M, 11 cm 1F RG 0 mm M, 10 cm P RG 0 mm M, 5 cm P MF 2 mm, 7 cm 1F MFcr 3 mm, 24 cm 1F MF 2 mm, 20 cm P MF 2 mm, 17 cm 1F MF 2 mm, 15 cm 4F MFcr 2 mm -0,1 °C @ 0 cm, -1,3 °C @ 5 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -1,4 °C @ 15 cm, -1,2 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 25 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 35 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 45 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 55 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 75 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 110 cm, -0,1 °C @ 120 cm, -0,1 °C @ 130 cm, -0,1 °C @ 140 cm, -0,1 °C @ 150 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 30grader hellning

ObsID: 267347

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 11:15

570 moh

Sondre (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sondre
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Sondre Kommentar:  CTE 5
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Sondre Kommentar:  CTH 22

Faretegn

Ferske skred Løssnøskred, eldre enn 24t. observert 200m nord for posisjon.

Vær

Snø 0,5 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Lett snøfall

Tester

CTH22@85cmQ1 God

CTM15@30cmQ1 Middels

CTE5@13cmQ1 Middels

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig

Snøprofil

2 cm F PP 3 mm W, 18 cm F DF 2 mm W, 20 cm F DF 1 mm W, 17 cm 4F DF 1 mm W, 11 cm 1F DF 1 mm W, 32 cm 4F MF 2 mm W, 1 cm K MFcr 1 mm W, 49 cm 1F MF 2 mm W -1,2 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 150 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 267330

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.04.2021 kl. 11:12

566 moh

Astrid Alme (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Astrid Alme
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0,5 °C fra V → 100% skyer

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm W, 45 cm 4F DF 1 mm W, 50 cm 1F DF 1 mm W, 20 cm 1F MF 2 mm M, 5 cm 4F MF 3 mm M, 20 cm 1F MF 2 mm M, 20 cm 1F MF 2 mm M, 20 cm 4F MF 3 mm W 0 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1,4 °C @ 20 cm, -0,9 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm, 0 °C @ 180 cm

ObsID: 267310

Indre Sogn / Luster

Snø

13.04.2021 kl. 10:46

1000 moh

August Einstabland (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  August Einstabland

Tester

LBT Lbt løsnet ved utgraving på sidene. Ikke isolert på baksiden. Løsnet ca. 35 cm ned

ObsID: 267257

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

13.04.2021 kl. 06:41

188 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267227

Indre Sogn / Luster

Snø

12.04.2021 kl. 14:53

1197 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Eldre kant. Skal det tas med skal det ikke? Jeg vet ikke helt men jeg tar det med for det finnes jo der. Og kan jo trigges og skredene kan bli svært store. Men det ligger nok også under hardere snø mange steder.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Du har nå flak i mange himmelretninger ulik hardhet på det enkelte kan finnes lavere enn 1000moh men det nyere kantkorn over eldre smeltepakke ser ut til å starte rundt 1000moh. I dag fersk vind fra N / nø danner nysnø flak i le. Så om skred løsner på løsere nysnø eller kanten er ikke godt å si. Jeg slår det problem sammen her. Nysnøflak vil nok bli str 1-2 skred og disse kan finnes noe lavere i høyden feks i overgang skog høyfjell. 850-900moh

Vær

Ikke nedbør -3 °C 9 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Par minus i høyfjellet og en sur kaldt vind fra nø. Betydlig lunere og varmere nede ved fjorden men vind også her.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har dannet seg et kantkorn mellom eldre smeltepakke og nysnø fra sist uke. Flakene finnes i mange himmelretninger. Jeg får ingen åpnenbare faretegn fra snødekke så baserer meg også på drønn som er registrert i helgen. Men jeg finner laget når jeg graver men ennå ikke fått super utslag på tester. Vind i dag frakter ferske nysnøflak i le for N - nø vind, ganske så surt over skogen. Eldre kant finnes dypere ned og kan gi svært store skred. Meldt ingen nedbør videre utover uken men gløtt av sol og perioder med stor sol. Det er vinden og skylaget som avgjør hvor mye den varmer. På en vindstille skyfri dag varmer den svært godt og hvis vind og skyer varmer svært lite. Fokksnø flakene vil stablisers noe med dette tar tid siden det har dannet seg dette kantlag over eldre smeltepakke. I solsider vil på sikt snøen stabilisers raskere. For vi nå dager med sol og nattefrost gjentatte dager vil solsider bli betydlig mer stabile enn skyggesider.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke sett noen ok sikt til tider

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Siste store snøfall var på fredag. Da snødde det helt ned til fjorden. Fra før fantes eldre snø fra 400-500moh. Denne nysnø har siden fått varmen i seg til rundt 600moh i alle himmelretninger betydlig høyere i solsider, sola stekte bra i går. I dag fraktes den med n/nø vinder brrrr litt sur fjellet. Fra før har den blitt fraktet fra vest. Så du finner flak av ulik hardhet i trolig alle himmelretninger nå, men som sagt dagsferske fra n/nø. Mildvskare er oggsæ blåst frem flere steder. Men også mye fin skikjører snø finnes i mer skjerma / lune formasjoner og vinden har tatt litt ulikt i regionen. Mellom denne snø og eldre snø har det blitt kantkorn observert flere store drønn i dette i helgen. Det finnes også eldre kant lengre ned.

Snøprofil

15 cm 4F+ DF D, 5 cm 4F- DF D, 20 cm 1F- RG D, 10 cm 4F+ FC/RG 1 mm D, 40 cm P MF/MFcr D, 10 cm 1F FCxr D -4,3 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -5,2 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm 1200moh nø

ObsID: 267175

Indre Sogn / Sogndal

Snø

12.04.2021 kl. 12:59

869 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra N

ObsID: 267141

Indre Sogn / Luster

Snø

12.04.2021 kl. 12:31

749 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Leirdalen overskyet / tynt skydekke og snøfokk på toppene synes når man kjører innover.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over ca 700-800moh føyker det nå fra nø, på utsatte topper / rygger ser man tydelig snøfokken står ut.

Vær

Ikke nedbør -0,1 °C 6 m/s fra NØ ↙ 100% skyer En flott dag i går med skyfritt og så og si vindstille, utover kvelden skyet det over. Og i natt økte vinden også på fra nø retning. Vinden og skyene gjør at solen ikke kommer riktig til og er nok ikke et skredprobem i dag.

Snødekke

Lett snøfokk Lett lett snøfokk her nede fra nø på topper ser det ut som betydlig mer snøfokk. Kommer litt å sånne vind roser. Skispor synes fra i helgen synes også videre opppver fra her jeg står men også noen er føyket igjen. Snøen kjennes også tørr fra hytta og ned til vannet.

ObsID: 267132

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

12.04.2021 kl. 06:41

188 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 267059

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org