Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 18.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes stedvis vedvarende svake lag under fokksnø. Drønn er tydelige faretegn. Naturlig utløste skred kan løsne av solinnstråling.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling og stigende temperatur vil utover dagen kunne svekke stabiliteten i snødekket og gi naturlig utløst skred der det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på skavler som kan brekke. Det er også ventet naturlig utløste løssnøskred. Mindre løssnøskred og trillende snøballer er faretegn. Det finnes stedvis vedvarende svake lag av kantkorn mellom skarelag og fokksnø. Varierende tykkelse på fokksnøen gjør det vanskelig å vurdere hvor lett det er å påvirke svake lag. Følg med på faretegn som f.eks. drønn i snødekket og skytende sprekker.
Fra ca. 400-800 moh er det generelt et usammenhengende snødekke. Lavest snøgrense i skyggesider. Høyere opp er snødekket i varierende grad vindpåvirket og består av harde/myke flak, avblåst til skare og også lommer med løsere snø. Døgnlig variasjon i temperaturen gir varierende grad av solskare. I skyggesider er det observert noe overflatekant/overfalterim. Snødybden er svært varierende, men det er generelt lite snø for årstiden i regionen.
Det finnes et vedvarende svakt lag med kantkorn rundt skarelag flere steder i varslingsregionen, men det er i varierende grad bekreftet med obsevasjoner. Eldre vedvarende svake lag av kantkorn er tilstede dypere i snødekket og kan muligens påvirkes høyt til fjells.
De siste dagene har det gått flere mindre løssnøskred i solvendte sider. I Luster ble det et observert et svært stor naturlig utløst skred som trolig gikk tidligere i uken.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-9 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Lokal nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

18.04.2021 kl. 20:31

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyfritt nå kveld tempen synker. Har vært en fin helg værmessig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Toppen bak er ca 900moh solvendt. Mens du finner flekker med snø nærmest kamera på 325moh i skyggen.

Snødekke

Snøgrense på 200 moh Siste store snøfal var den 9 april da kom det 30cm helt ned til fjorden. Denne snø finnes fortsatt over ca 200-300moh men da i skyggen. Så det er stor forskjell på sol og skyggesider når det gjelder snøgrense opp mot 800moh i bratte solsider.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 0 m/s Svært pent vær også i dag, høye dagtemperaturer opp i 15 pluss ved fjorden. Tempen synker om nettene, nå er det pluss 6 her på 325moh.

ObsID: 268186

Indre Sogn / Sogndal

Snø

18.04.2021 kl. 14:38

1365 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Linda@Nortind

Vær

Ikke nedbør 1,5 °C 1 m/s fra S ↑ Høy temperaturgradient fra snøoverflaten (+0,4 grader) til 10 cm fra snøoverflaten (-5 grader). Dannelse av kant i overflaten. Sannsynlig oppbygging av kant rett under tynt skarelag som ligger ca 10. cm fra overflaten. Stor variasjon på tykkelse av snø over skarelag. Observasjon i nordlig himmelretning.

ObsID: 268165

Indre Sogn / Luster

Snø

18.04.2021 kl. 13:14

1450 moh

halvor_d@nortind (***)

Faretegn

Drønn i snøen To drønn, først på ca 1500 moh i NØ vendt skråning og deretter på ca 1550 mot S

ObsID: 268173

Indre Sogn / Luster

Snø

18.04.2021 kl. 13:03

1159 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  SNO-Liv

Notater

Store skavler, og vi pakka snø. Ras i nokre skavler.

ObsID: 268146

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.04.2021 kl. 22:10

1080 moh

Henrik (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrik Kommentar:  Våte løssnødskred og ett mindre vått flakskred

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Mykje våtsnøaktivitet i sørvendt aspekt. Også str 1 våt flakskred

ObsID: 268040

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.04.2021 kl. 17:00

1603 moh

AsbjørnF (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har gått mykje rundt på fjellet i eigne spor heile dagen uten å få noko fareteikn eller sjå noko skredaktivitet utover små våte laussnøskred. Såg lite av det òg forsåvidt. Har ikkje gravd

Vær

Litt vind frå aust opp i bris utsette stader som flytta bittelitt snø inn i vestsider, men ikkje nok til å bli noko størrelse på.

ObsID: 268050

Indre Sogn / Luster

Snø

17.04.2021 kl. 14:33

1626 moh

hrefvik (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  hrefvik Kommentar:  Bilde av kantkorn under skaren

Faretegn

Drønn i snøen Fikk to drønn i snøen under hard fokksnø/skaren på ryggen på vei fra hytta på mannen til Vangsen. Var tydelige kantkorn under som det gikk på

ObsID: 268036

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.04.2021 kl. 12:19

1299 moh

Nicolai (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Nicolai Kommentar:  Naturlig utløste skred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Nicolai

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). Naturlig utløst

ObsID: 268332

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.04.2021 kl. 17:33

1339 moh

Furberg (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Furberg

Tester

LBT@20cmQ2 Gikk veldigt lett (1 lett slag), men ikke glatt. Svakt lag: 3 cm kantkorn på skare.

ObsID: 267880

Indre Sogn / Aurland

Snø

16.04.2021 kl. 14:35

1033 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Soloppvarma overflate fra kveldssol i går. Skinnende, knitrende kant under. Q1

Snødekke

Solskare med kant under. Q1 flate i overgangen.

ObsID: 267866

Indre Sogn / Lærdal

Snø

16.04.2021 kl. 13:47

1397 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps

Snødekke

Rim på hardt underlag

ObsID: 267837

Indre Sogn / Aurland

Snø

16.04.2021 kl. 13:34

1266 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Spora fra 11. April er fortsatt synlig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Løs, fasettert i overflaten, altså riffel schnee
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Saga står i fasettene.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fasetter, noen 3,5mm og større
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Hele søyler er vippa ut etter stab.tester uten resultat. Gode bindinger altså.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Vær

3 m/s fra SØ ↖

Tester

LBT X. Ingen brudd. Gode bindinger mellom skarelag og andre lag. Ingen brudd heller i fasettene.

ECTX God

Snøprofil

5 cm F FCsf 1 mm/1 mm Riffel schnee, 17 cm 1F/P RG D Seig fokksnø, 2 cm I IF 31.mars-skaren, 30 cm K MF D Et markert islag i midten. Trolig opphopet vann under mildværet i påskeuka, 2 cm I IF Dette kan være 27.feb skaren, men det er slettes ikke sikkert heller. Kan være dypere., 5 cm 4F FC 1 mm/4 mm Øvre del Olala..., 25 cm 4F/1F FC 1 mm/2 mm Gradvis fastere nedover, 110 cm K MF D Smeltepakka fram til 27.feb?? -2,4 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -2 °C @ 90 cm, -1,6 °C @ 100 cm, -1,5 °C @ 110 cm, -1,1 °C @ 120 cm NV, 1260moh. HS 190 cm. Leheng som krysslaster på lokal SV som drar ut dalen.

ObsID: 267844

Indre Sogn / Lærdal

Snø

16.04.2021 kl. 12:54

1376 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Vest fra slutenosi
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mot suletinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mot Bygdin
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Beger mot bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Fuktig Generelt vindprega og hardt snødekke. Mulig å finne mykere snø i skjerma formasjoner høyere til fjells. Snødryss natt til onsdag har fått ligge i ro, og gir fint skiføre der det ikke blir tatt av sola. Fokksnøflak av ulik hardhet (1f til p) over kantkorn preger skredproblematikken. Er mulig å finne i allehimmelretninger hvor det er fokksnø. Finnes også godt utvikla begerkrystaller mot bakken og kantkorn mellom eldre skarelag. Ser for meg at man kan forvente mer aktivitet i skredsykluser etterhvert som varmen tar mer tak. Overflaterim/kant i høyden og der sola ikke steker. Lite snø tilgjengelig for transport jelt opp til 2100moh (var på dyrhaugstinden onsdag).

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kantkorn over skare preger området. Ingen faretegn, men tydelig tilstede ved graving og testing. Varierende hardhet og tykkelse på overliggende flak gjør ferdsel krevende og uforutsigbart. På de rette plassene vil jeg anta liten tilleggsbelastning, få bratte heng, men inntrykket her i dag er stor tb, noen bratte heng. Uansett str 3. Sola jobber på, men kald trekk gjør at formasjonene må være godt skjerma for vind for å få steik. Gode forhold for oppbyggende omvandling høyt i snødekket. Det finnes kantkorn mellom gamle skarelag og godt utvikla beger mot bakken. En stund til førefall enda Usikker på om tendesen er avtagende over tid eller om det må en syklus med mye skred til for at ting skal roe seg. Uansett samme vær gjennom helga. Varslet faregrad er riktig Enig. Inntrykk fra hurrungane og her stemmer godt overens.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Vær

Ikke nedbør -2,8 °C fra NØ ↙ 1% skyer Flott vær! Kaldt om natta og sol på dagen. Tirsdag og onsdag haddenoe slørete skydekke (i Hurrungane) ellers har det vært klarvær siden natt til torsdag. Det kom omlag 5 cm med nysnø i høyden (Hurrungane) natt til onsdag. Dette gav et flott skiføre. Ellers gir lite vind og kalde netter gode forhold for oppbyggende omvandling.

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

CTH20@50cmQ1 Middels Under 50cm 1f/p hard fokksnø. Full kollaps når kk først gikk i brudd.

LBT@50cmQ1 Kant over skare, lette dask, kom som et skudd

Snøprofil

10 cm 1F RG M, 40 cm P RG D, 0,2 cm 4F FC 1 mm D Hele laget, 5 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC D, 5 cm K MFcr D, 3 cm 4F DH 6 mm D -0,4 °C @ 0 cm, -5,2 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 267836

Indre Sogn / Aurland

Snø

16.04.2021 kl. 12:37

1560 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Generelt gode bindinger i snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Litt SH i overflaten her nordvendt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Snøprofil

0,2 cm F SH 1 mm, 5 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm 4F DF/RGxf 1 mm D, 15 cm P RG 0 mm D, 3 cm K MFcr D 31.mars-skaren, 10 cm 4F-1F FC 1 mm D, 3 cm I MFcr Tror dette er 27.feb skaren., 50 cm P/K RG D Det finnes tre 1F lag med små fasetter i dette kompakte bunnlaget. 1 test knyttet til snøprofilen NNV, 1560 moh. HS ca 100 cm. Ikke spesielt lunt terreng.

ObsID: 267818

Indre Sogn / Aurland

Snø

16.04.2021 kl. 12:00

1429 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Profil i NØ side ved ca 1400 moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot sør fra 1400 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot sør ved ca 1440 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot øst ved ca 1200 moh. Avblåst til skare på kul.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot vest fra 1440 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot Aurland. Bart i lavlandet opp mot ca 600 moh, herifra flekkvis snødekke
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Løssnøskred i sv side ved ca 1000 moh. Observerte flere små våte løssnøskred i løpet av ettermiddagen på vei over Hol-Aurland
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Østerbø, fjellside vendt mot nord. Løsneområder opp i 1200-1300 moh. Ingen ferske skred fra de siste dagene, men det har gått enkelte i løpet av de siste par ukene

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøgrensa varierer, men generelt usammenhengende snødekke fra 500-600 moh, sammenhengende fra 800-900 moh. Snødekket er vindpåvirket. Det veksler mellom bærende fokksnø, gjennomslagskare og kuler der det er avblåst til gammel skare. Særlig solskare i hellinger mot sør, som ble delvis myk utover formiddagen. Det var generelt lite snø tilgjengelig for transport i turområdet, sørhellinger, noe øst og nordøst mellom 1000-1440 moh. Det var begynnende kantkorn mellom fokksnøen og skare ved ca 1400 moh, men liten respons. Det er også kantkorn i det eldre snødekket, men i undersøkt område ligger de under flere harde skarelag, vanskelig å påvirke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Basert på tur mellom ca 1000-1440 moh. Ingen faretegn under tur, rolig godt vær. Vekslende snøoverflate, stort sett hardpakket fokksnø, myk fokksnø, solskare eller hard eldre skare. Relativt gode bindinger innad i fokksnøen ved 1400 moh, men får brudd ved ECT, uten forplanting. Finner begynnende kant mellom fokksnø og skare, men ikke særlig aktivt i dette området. Observerte ingen ferske flakskred, kun små våte løssnøskred mot sør. Fg 2 ut i fra observasjoner i dag. Tydelig store variasjoner i regionen. Støtter varslet faregrad 3 ut i fra det som meldes inn rundt om, men det var vanskelig å lande på noe annet enn Fg2 i dagens turområde.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 900 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh Observerte små våte løssnøskred i sv-sø hellinger over 600-700 moh på tur i dag. Regner med at de kan gå større med meldt godvær i helga

Vær

-2 °C 1 m/s fra Ø ← 5% skyer Pent vær. Lite vind, kun en trekk fra øst i høyden. -7 ved ca 1000 moh i 10 tiden, -2 i 12 tiden. Sola tok godt.

Tester

ECTN15@20cmQ2 Brudd innad i fokksnøen, nedføyket lag med nysnø. Klarte å påvirke lag med begynnende kant mellom fokksnø og skare også, men stor tilleggsbelastning. Klarte ikke å påvirke kantkornlag lenger ned i snødekke

Snøprofil

1 cm F DF 1 mm D, 6 cm 1F-P RG 1 mm D, 10 cm 1F RG D, 6 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F FCxr 1 mm D, 25 cm P-K MF D Veksler mellom skarelag (P-K) og løsere lag, noen med kantkorn, 20 cm 4F FCxr 2 mm D -2 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm

ObsID: 267881

Indre Sogn / Aurland

Snø

16.04.2021 kl. 11:47

1286 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  1.5-2 mm FC over 27.feb skaren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP27@45cmQ1 God Brudd i 4F 1-2 mm FC over 27.feb skaren.

Snøprofil

15 cm 4F RGxf 0 mm D, 1 cm I IF D 31.mars-skaren, 20 cm K MF 1 mm D, 7 cm 1F FC 1 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm/2 mm D, 40 cm I MF D 1 test knyttet til snøprofilen 1290 moh, nordvendt Leheng, tynt snødekke. HS ca 90 cm

ObsID: 267803

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.04.2021 kl. 11:21

1034 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Kant og begerkrystall i eit lag mellom skarelag i eit lite nordvent heng vi grov kjapt i først.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Bilete av innmeldt snøprofil. Nedføyka nysnø ca 40 cm ned i snøpakka mellom to fokksnølag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt Solpåverka skare over tørr fokksnø. Skaren er per no opptina og mjuk. I skyggesida ligg snøen ned mot fjorden. Ved start av tur før sola hadde tatt i snødekke fant vi store tydelege overflatekant over skaren.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøoverflata er generelt hard til sola har varma den opp. Sørvendte sider er meir utsatt på grunn av solinnstråling. Fant kant i nordvent side, hadde lagt seg mellom porøse skarelag men fekk lite respons i det. Ut i frå valgte skredproblem landa vi på faregrad 2 utifrå observasjona på staden vi grov .

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV under 800 moh Solvendte sider er spesielt utsatt. Kaldt i lufta i høgda.

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tester

ECTN15@16cmQ2 God

ECTN6@10cmQ2 God Liten respons i pakka.

LBT@43cmQ2 Gjekk ved moderat belastning. Måtte ta i litt.

Snøprofil

3 cm F MF W, 40 cm 4F RG 1 mm D, 0,2 cm 4F DF 1 mm D, 55 cm P RG 0 mm D, 50 cm P MFpc D 0 °C @ 0 cm, -2,4 °C @ 10 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -2,9 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 80 cm, -1,9 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 267845

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.04.2021 kl. 10:17

1251 moh

halvor_d@nortind (***)

Tester

LBT@10cmQ3 Bruddet skjedde i fokksnøen. Ikke brudd mellom skarelag og fokksnø

ObsID: 267786

Indre Sogn / Årdal

Snø

15.04.2021 kl. 18:00

957 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Bruddflate på LBT
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  ECTP29@65cmQ3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  FCxr, 1/3mm grid
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  FCxr 1/3mm grid

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk Rim på hardt underlag Tørr Snødekket generelt bærer preg av vind og solas effekt i løpet av dagen i dag i diverse himmelretninger samt den relativt høye temperaturen opp til 750-850. I flatere terreng over 950moh, som også har skjerming fra sol finnes det fortsatt noe helt ubunden nysnø som er tilgjengelig for vindtransport. Under 700moh er det svært lite snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels over 1100 moh Basert på observasjoner fra i går hvor jeg observerte en del fersk reaktiv fokksnø på rundt 1100-1200moh på Lærdalssida av Filefjell, samt det jeg kunne se i dag (fortsatt noe løssnø tilgjengelig for transport som kan danne flak), så vil jeg tro dette fortsatt kan være aktuelt problem. Det er dog naturlig å tro at skreda i all hovedsak ikke vil bli særlig store, og at sol og temperatur vil bidra til å stabilisere eventuelle reaktive flak raskt. Kan være aktuelt i noen få solskjerma formasjoner hvor vinden klarer å legge inn snø sol og temperatur ikke får tak i? Utbredelsen av problemet er nok uansett veldig liten.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1800 moh og 1000 moh Jeg vil tro at en på det rette stedet ikke har den samme rundingseffekten som jeg observerte i dag. Derimot er jeg litt usikker på om det varme/fuktige snødekket, som så senere har blitt dekket av kald tørrsnø ifbm. været i slutten av og rett etter påske. Uten varmen/fuktigheten har kanskje ikke forholda vært like gode for å danne kantkorna? Jeg er dog usikker på hvor høyt til fjells mildværet i påska kom, mange steder vil nok det være helt til topps. I går på Loppenosi (Filefjell/Lærdal) fikk vi også ett relativt krafitg drønn i snøen nær toppen, som jeg antar har kommet i forbindelse med dette kantkornlaget (uten å ha gravd noe dypere i det i går).

Vær

Ikke nedbør 0 °C "Prima vær i hele dag", nesten ikke vind oppe på utsatte steder heller når vi rusla opp på flata på "toppen".

Tester

ECTP29@65cmQ3 God Q3 brudd midt nede i skarepakka, se bilde. Fikk ingen reaksjon i laget med FCxr over skara.

LBT@35cmQ2 Lag av kantkorn (som er i ferd med å rundes?) rett over skara. Muligens Q1? Glatt brudd, men bruddet kom "uten energi" og det skulle veldig mye kraft i slaga til for å få bruddet.

Snøprofil

0,8 cm K MFcr, 2 cm 4F MF W, 12 cm 1F/P- MF/RG D-M Overgang fra fuktig til tørr snø fra topp til bunn av dette laget, 20 cm P RG D, 0,5 cm 4F FCxr D, 25 cm K MFcr D -0,3 °C @ 0,2 cm, 0 °C @ 3 cm, 0 °C @ 8 cm, -0,5 °C @ 15 cm, -1,3 °C @ 22 cm, -1 °C @ 35 cm, -0,7 °C @ 44 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 267705

Indre Sogn / Luster

Snø

15.04.2021 kl. 16:57

1260 moh

hrefvik (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  hrefvik Kommentar:  Det som ser ut som en bruddkant på den bakerste flanken

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ser ut til å ha gått et stort skred under Vetlenibba eller Høganibba (usikker siden jeg så bruddkanten fra Vanndalen)

ObsID: 267687

Indre Sogn / Luster

Snø

15.04.2021 kl. 16:50

1171 moh

hrefvik (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser rester av skred som ser ut til å ha gått i dag/de seneste dagene. Gikk også 3-4 skred små skred ila 1 time mellom kl 16-17

ObsID: 267686

Indre Sogn / Sogndal

Snø

15.04.2021 kl. 13:40

983 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SNO-Liv

Faretegn

Ferske sprekker

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Vindttsnspotert og ein del skavler

ObsID: 267653

Indre Sogn / Sogndal

Snø

15.04.2021 kl. 08:51

1092 moh

Siggen@obskorps (****)

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 1200 moh Så det i dag morres når jeg kjørte forbi, trolig gått en gang i helgen som var men vet ikke. Ser det tydelig. Stoppet nedi bjørkeskogen.

ObsID: 267664

Indre Sogn / Sogndal

Snø

15.04.2021 kl. 08:30

409 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyfritt

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s Skyfritt og solen skinner. Kaldt i natt og skyggen nå på morgenen. Lokale forskjeller. Tempen stiger utover dagen. Sogndal sentrum har rundt 0 grader.

ObsID: 267575

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

15.04.2021 kl. 06:53

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267551

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org