Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 20.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Ha ulik tilnærming til vått og tørt snødekke. Fare for ustabile nysnøflak i høyden mot kvelden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Først på dagen kan det gå enkelte våte flak /-løssnøskred i fjellsider som påvirkes av soloppvarming. Mot kvelden vil nedbør og vind gi ferske fokksnøflak i lesider over ca 600-800 moh, men utbredelsen og størrelsen forventes ikke å utgjøre et skredproblem. Lavere temperatur gjør at skredproblemet med våte skred avtar utover dagen.
Fra ca. 400-800 moh er det generelt et usammenhengende snødekke. Lavest snøgrense i skyggesider. Høyere opp er snødekket i varierende grad vindpåvirket og består av harde/myke flak, avblåst til skare og også lommer med løsere snø. Døgnlig variasjon i temperaturen gir varierende grad av solskare. I skyggesider er det observert noe overflatekant/overflaterim. Snødybden er svært varierende, men det er generelt lite snø for årstiden i regionen.
Det finnes et vedvarende svakt lag med kantkorn rundt skarelag flere steder i varslingsregionen, men det er i varierende grad bekreftet med obsevasjoner. Eldre vedvarende svake lag av kantkorn er tilstede dypere i snødekket og kan muligens påvirkes høyt til fjells.
De siste dagene har det gått flere løssnøskred og glideskred av varierende størrelse i solvendte sider flere steder i regionen. I Luster ble det i helgen meldt om et par tilfeller av drønn i snødekket. Dette er sannsynligvis kollaps i svakt lag med kantkorn under hard fokksnø.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen og nedbør. Om kvelden nysnøgrense på ca 600 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

20.04.2021 kl. 13:51

1098 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Asbjørnosi
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Gaupne

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur fra rundt 400-1100moh.Nok en varm vårdag med nesten ikke nattefrost også høyt til fjells. Snødekke er preget av varmen og er nå våt også høyt til fjells. Men fortsatt finner jeg nesten tørr og luftig kant på 1100moh snudde der. Ved synkende temperatur stabiliseres snødekke raskt og fryser til skare mange steder. I skyggesider kan det høyt til fjells over enn 1300-1400moh finnes tørrere snø. Men overflaten har nok nå mange steder fått kjenne litt på varmen og dermed blir det vanskeligere å påvirke evt kant. Nysnø vil legge opp ferske flak som lett lar seg løse ut. Hvis solen kommer frem varmer den i solsider utover dagen.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt Mye nysnø kom tidligere i April med vind fra vest. Nå siste dager har det vært varmt vårlig vær med stor sol. Snødekke er nå preget av varmen i alle himmelretninger. Vått mange steder spesielt i solsider men også i skyggen. Ca 1000moh er det slik. Så noe mer fuktig i skyggen. Var til 1100moh. Ser noe snøfokk over 1300-1400moh tyder på tørrere snø der. Kanten er fortsatt luftig og nesten tørr ( når den ligger sånn 50cm nedi) på 1100moh finner både over og under skare.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Glideskred kan forekomme der det ligger sva under.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Lite sannsynlig men kan skjer. Evt så skal det mer til synes det er litt vanskelig å si eksakt. Men kanten var luftig og snøen over ganske vått mange der på 1100moh feks .

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Gjelder trolig til topps i solsider mens mulig til enn 1000moh i skyggen.

Faretegn

Mye vann i snøen Snødekke er ganske så bløtt øverste del, ingen opphoping eller sånnt. Men du kutter lett ut våt snø med ski. Til ca 1000moh i alle himmelretninger.

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser eldre våte løsnøskred i solsider småe skred

Vær

Ikke nedbør 4,5 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Nærmest skyfritt i dag morres skyet mer og mer over litt mørke "skumle" skyer kommer fra vest, blåser i høyden litt surt. Ihverfall i forhold til de vindstille dager vi har hatt. Men fortsatt varm værtype.

ObsID: 269463

Indre Sogn / Sogndal

Snø

20.04.2021 kl. 12:30

905 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Profil i en sørøst vend helling ved ca. 900 moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser østover fra Nystølsvatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot øst fra Gaularfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser sørover fra ca. 900 moh på Gaularfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser vestover ved Nystølsvatnet
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk

Skredfarevurdering

2 Moderat Tur mellom ca. 500-1000 moh, i hovedsak i sør og østvendte hellinger. Rolig vær, men tilskyende og perioder med vind på formiddagen. Våt snøoverflate opp til ca.1000 moh. Også vått nedover i snødekket ved graveplass, ca. 900 moh. Ved denne høyden så glir det øvre våte snødekket på et tynt skarelag ca. 5 cm ned ved belastning. Ikke tydelig opphoping av vann i snødekket, men vått over skarelag mellom det eldre snødekket og siste fokksnø. I dette området er skredproblemene i hovedsak våte løssnøskred og glideskred i områder med sva.

Notater

Det har gått flere våte løssnøskred i området. De er ikke dagsferske, men har trolig gått en av soldagene etter snøfallet for en drøy uke siden. Skreda har gått i sørvendte sider mellom ca. 700-1000 moh.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Snødekket er vått opp til 900-1000 moh. Var ikke høyere i dag. Over ca. 800 moh er det antydning til gjennomslagsskare under de øvre våte cm. På graveplass ved 900 moh i sørøsthelling var det øvre skarelaget i ferd med å mykne opp. Det siste snødumpet i april har sunket sammen, og er her en pakke på ca. 30 cm med smelteformer 4F-P. Vått mellom denne pakken og det eldre snødekket. I det eldre snødekket veksler det mellom skarelag og løsere smelteformer. Snøgrensa varierer, men stort sett snødekke fra ca. 400-500 moh, flekkvis i nedre del. Tydelig at det har lagt seg opp en del snø i en del terrengformasjoner som vender mot øst.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Observerte en del oppsprekking i snødekke i områder med svaberg. Potensiale for glideskred. Så ingen større skred av denne typen i turområdet.

Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh Observerte våte løssnøskred fra den siste uka i heng vendt mot sv-sø fra fra 600-700 og opp til 1000 moh. Få i sider vend mot nord. Gikk et par små løssnøskred under tur ved høyden 900 moh.

Faretegn

Mye vann i snøen

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra SV ↗ 80% skyer Opphold på morgenen, stort sett skyet fra turstart ca. 09. Periode med opplett og sol i 10-11 tiden. Lite vind på formiddagen, men perioder med lett bris fra SV på 700 moh. Ca 5 grader ved 900 moh kl 12.

Snøprofil

4 cm F MF W, 1 cm 1F MFcr, 8 cm 4F MF W, 1 cm 1F-P MFcr, 20 cm 1F-P MF W Veldig vått i bunn av dette laget, 1 cm P MFcr, 50 cm 1F-P MF Smeltepakke med flere skarelag

ObsID: 269492

Indre Sogn / Luster

Snø

19.04.2021 kl. 13:09

605 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SNO-Liv Kommentar:  Rasakrivitet i solhellingsne

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 271578

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.04.2021 kl. 12:20

moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Dragsvik og Balestrand tatt fra Hella
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Vagsnes til venstre og Vik

Snødekke

Snøgrense varier fra sol og skyggesider flekker ned til 200moh i skyggen mens 600moh i solen.

Vær

Ikke nedbør 12 °C 0 m/s 10% skyer Pent vær noen tynne skyer finnes men er fint ja.

ObsID: 268302

Indre Sogn / Sogndal / Indre Sogn

Snø

19.04.2021 kl. 10:49

1362 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  På ca 1300moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Sola blinkar i skaren i høgda.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Eg tenker at snødekket er fortsatt for lite fuktig/vått til at det skal kunne gå naturlege skred på kantkorn i dag. Kanskje i S-V venstre sider utpå dagen når det sola har fått stått på i heile dag. Ellers verkar snødekket stabilt. Mindre sol og kaldare dei neste dagane vil gjera snødekket kaldare som vil ha ein stabiliserande effekt. Varslet faregrad er for høy Usikker på om det vert mildt nok til at det går naturlege skred på kantkorn i dag.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Skare Fuktig I sogndalsdalen er snøgrensa ved ca 300moh i N sider og mellom 4-500 moh i S sider. Noko lengre ned i indre strøk av regionen. I 11 tiden i dag var det fortsatt brotskare i N vedte sider mellom 600-900 moh, bøtande skare over 900moh. Der det låg fokksnø oppå skaren var denne fuktig opp til ca 1200moh i sider som sola har varma. Under 600 moh var snøoverflata fuktig til våt. Ved ca 1200moh var fokksnøen 40cm frå snøoverflata fortsatt tørr, i SØ vendt side, ca 20-25grader bratt. Observert rim i N sider på toppen av snødekket.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Skildring: God sikt.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s Har vore mildt og fint dei siste dagane på dagtid, kaldt og klart på natta. Frost på bakken i dag tideleg kl 09.00 ved 600moh

Snøprofil

0,5 cm F SH 0 mm D, 2 cm 1F MFcr D Porøs, 40 cm 4F-1F RG D-M Tørt i nederste del av dette laget. Profil frå ca 1200moh i SØ vendt side ca 20-25° bratt.

ObsID: 268312

Indre Sogn / Luster

Snø

19.04.2021 kl. 08:25

283 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Mellom 1200 moh og 800 moh Har gått nokre Glideskred. Opp til str 3, men flest str 2. enten laurdag eller søndag. Ser ikkje at det har byrja å gå andre stader enn i solsidene enno

ObsID: 268250

Indre Sogn / Luster

Snø

18.04.2021 kl. 20:31

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyfritt nå kveld tempen synker. Har vært en fin helg værmessig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Toppen bak er ca 900moh solvendt. Mens du finner flekker med snø nærmest kamera på 325moh i skyggen.

Snødekke

Snøgrense på 200 moh Siste store snøfal var den 9 april da kom det 30cm helt ned til fjorden. Denne snø finnes fortsatt over ca 200-300moh men da i skyggen. Så det er stor forskjell på sol og skyggesider når det gjelder snøgrense opp mot 800moh i bratte solsider.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 0 m/s Svært pent vær også i dag, høye dagtemperaturer opp i 15 pluss ved fjorden. Tempen synker om nettene, nå er det pluss 6 her på 325moh.

ObsID: 268186

Indre Sogn / Sogndal

Snø

18.04.2021 kl. 14:38

1365 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Linda@Nortind

Vær

Ikke nedbør 1,5 °C 1 m/s fra S ↑ Høy temperaturgradient fra snøoverflaten (+0,4 grader) til 10 cm fra snøoverflaten (-5 grader). Dannelse av kant i overflaten. Sannsynlig oppbygging av kant rett under tynt skarelag som ligger ca 10. cm fra overflaten. Stor variasjon på tykkelse av snø over skarelag. Observasjon i nordlig himmelretning.

ObsID: 268165

Indre Sogn / Luster

Snø

18.04.2021 kl. 13:14

1450 moh

halvor_d@nortind (***)

Faretegn

Drønn i snøen To drønn, først på ca 1500 moh i NØ vendt skråning og deretter på ca 1550 mot S

ObsID: 268173

Indre Sogn / Luster

Snø

18.04.2021 kl. 13:03

1159 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  SNO-Liv

Notater

Store skavler, og vi pakka snø. Ras i nokre skavler.

ObsID: 268146

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.04.2021 kl. 22:10

1080 moh

Henrik (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrik Kommentar:  Våte løssnødskred og ett mindre vått flakskred

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Mykje våtsnøaktivitet i sørvendt aspekt. Også str 1 våt flakskred

ObsID: 268040

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.04.2021 kl. 17:00

1603 moh

AsbjørnF (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har gått mykje rundt på fjellet i eigne spor heile dagen uten å få noko fareteikn eller sjå noko skredaktivitet utover små våte laussnøskred. Såg lite av det òg forsåvidt. Har ikkje gravd

Vær

Litt vind frå aust opp i bris utsette stader som flytta bittelitt snø inn i vestsider, men ikkje nok til å bli noko størrelse på.

ObsID: 268050

Indre Sogn / Luster

Snø

17.04.2021 kl. 14:33

1626 moh

hrefvik (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  hrefvik Kommentar:  Bilde av kantkorn under skaren

Faretegn

Drønn i snøen Fikk to drønn i snøen under hard fokksnø/skaren på ryggen på vei fra hytta på mannen til Vangsen. Var tydelige kantkorn under som det gikk på

ObsID: 268036

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.04.2021 kl. 12:19

1299 moh

Nicolai (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Nicolai Kommentar:  Naturlig utløste skred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Nicolai

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). Naturlig utløst

ObsID: 268332

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org