Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 22.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ferske fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og litt nysnø vil gi ferske fokksnøflak i lesider. Fokksnøflakene kan stedvis ligge på glatt skare, og dette kan kortvarig gi dårlige bindinger til underlaget. Soloppvarming kan føre til enkelte små naturlig utløste løsnøskred i solvendte heng. Vedvarende svake lag i det gamle snødekket kan fortsatt være mulig å påvirke der snødekket er tynt, men lavere temperatur vil nok føre til at svake lag mange steder er dekket av bærende snødekke.
Snøgrensa går på ca. 300-600 moh, lavest i skyggesider. I starten av uka var det sol og forholdsvis varmt, så snøoverflaten ble våt om dagen i lavereliggende- og sørvendt terreng. Fra onsdag er det noe kjøligere, så det ventes at snøoverflaten fryser til skare mange steder. I skyggesider finnes fortsatt tørr lagdelt vintersnø og det er stedvis observert overflatekant/overflaterim.
Det finnes et vedvarende svakt lag med kantkorn rundt skarelag flere steder i varslingsregionen. Laget er fortsatt tørt mange steder i høyden. Eldre vedvarende svake lag av kantkorn er tilstede dypere i snødekket og kan muligens påvirkes høyt til fjells. Vær obs på mulighet for rask utvikling av kantkorn der nysnø evt har lagt seg på vått snødekke, hvis det blir klarvær om natta.
I starten av uka gikk det flere løssnøskred og glideskred av varierende størrelse i solvendte sider flere steder i regionen. I Luster ble det i helgen meldt om et par tilfeller av drønn i snødekket. Dette er sannsynligvis kollaps i svakt lag med kantkorn under hard fokksnø.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nord om formiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.
Mindre nedbør mot kvelden. Litt lavere temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

22.04.2021 kl. 18:58

1560 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Værstasjon på hytta på mannen. Vindmålern surer bra rundt i dag. Ikke noe sted for lang pause.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Vangsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innblåst nysnø fra ca 1000moh det her
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Myrhyrna ryggen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Eldre våte skred også i nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Eldre skred i vest. Noe av de eldre har også tatt med seg jord og noen består av store blokker som har løsna

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fortsatt lett transport høyt til fjells fra nv

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 400 moh Skare Tørr Det er barmark i lavlandet under ca 400moh enda høyere i solsider. ( du finner flekker i skyggen). Snødekke har fryst til under ca 900-1000moh består snødekke mer eller mindre av smelteformer nå i alle himmelretninger. Bærende skare også på beina. Par cm nysnø har kommet på Onsdag føyket bra i fjellet i år og føyker også i dag. Begrenset mengder men der det samler seg ligget det nok 30-50cm men dette gjelder terreng formasjoner som samler snø. Mange steder bare blåser snøen bort og det er hard skare. I nord over ca 1200-1300moh finner du mer vinterlig snø, og skaren er mye tynnere slår igjennom med ski enkelte steder.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 13 m/s 80% skyer Plussgrader under ca 700 minus over det hele døgnet. Bitende kaldt nv vind i fjellet. Økende med høyde over havet. 5-6 pluss ved havnivå midt på dagen.

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser eldre skred våte skred str 1-3 i mange himmelretninger også i nord. Ser ferske ut men gikk trolig en gang mellom lørdag - tirsdag når det var plussgrader og sol.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 1200 moh Kanskje også svært vanskelig ligger mye under bærende lag. Lettest å trigge høyt til fjells i skyggesider der sol / mildvær ikke har vært like sterk. I solsider må du høyt for evt finne det er nok ikke tilstedet i s og sv.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Nysnø fra Onsdag har blitt fraktet fra nv. Finnes i områder som samler snø. Mange steder er den blåst bort.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 550-1585moh mye vest litt sør. Jo jo temperatur først varmt så kaldt har dannet hard bærende skarelag. Onsdag kom et par cm nysnø med kuling fra nv, kuling også i dag. Denne har blitt fraktet inn i formasjoner som samler snø, men mange steder er den bare blåst bort. Høyt til fjells gjerne i skyggesider var mildværet og solen ikke så sterk så der finnes mer vinterlig snødekke, over ca 1200moh. Men kanten som ligger her er litt låst pga harde lag over. Vinden kjølner bra så solen kommer ikke til, kun under ca 650moh hadde jeg litt mykere snø. Det er stabile forhold der det er hard bærende skaren. Lite endringer men gradvis stablisering av Onsdagens snø, men tenker fortsatt lett å løse ut fredag og lørdag. Det er kaldt og vinden kjølner også. Hvis vinden slutter og sola kommer varmer den bra i lune solsider men det er fortsatt kaldt i skyggen. Fortatt har vi kanten i skyggen en god stund til, spørsmålet er om er det et skredproblem? Jo ja jeg tar den med enn så lenge. Det kan diskuteres om vi er nede på fg 1 hvis man tenker at kanten ikke er noe problem lengre. Men den er nedi dekke i skyggen så jeg gikk ikke ned i dag. Kan evt få frem at mange steder vil snødekke være hardt og stabilt. Men ville også holdt på lett å løse for fredag og lørdag ,de få steder med fokksnø, fortsatt transport og kald gjør at det tar tid før de stabiliseres.

Snøprofil

3 cm 1F+ RG D, 17 cm 4F+/4F- DF/FCsf 1 mm/1 mm D, 0,5 cm P MFcr, 29,5 cm 1F-/1F RGxf D, 25 cm P MF/RG D, 5 cm 1F- FCxr 1 mm D, 30 cm K- RG/MF D -6,4 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -4,7 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 70 cm, -3,8 °C @ 80 cm 1350moh nord -5 i lufta

ObsID: 269757

Indre Sogn / Aurland

Snø

22.04.2021 kl. 13:15

1174 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mot nordøst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Dagens skredproblem er knyttet til fokksnøflak som ligger på nedføyka DF, som igjen ligger på 19.april-skaren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Graupel, typisk tørr nysnø på denne tiden.

Vær

Snø -3,8 °C 4 m/s fra NØ ↙ 80% skyer Lett snø i lufta. Vindråser som er kraftige nok til å produsere lett snøfokk.

Tester

LBT@7cmQ1 Til brudd ved svært lett tb. Merk helning på hele 48 grader, så ikke rart den skled av.

Snøprofil

5 cm 4F PPgp 2 mm D, 4 cm F DF 1 mm D, 5 cm P MFcr D, 15 cm P/1F RG 0 mm M, 2 cm 4F FC 1 mm D, 100 cm P MF 2 mm Topp er 31.mars-skaren. -2,5 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen NØ leheng, 1170 moh. Representativ til løsneområde i skredbane 6.1.

ObsID: 269721

Indre Sogn / Luster

Snø

22.04.2021 kl. 11:45

539 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyet med gløtt av blå himmel, sur kaldt nordlig vind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bærende skare nå mange steder på beina og selvsagt også på ski.

Snødekke

Snødekke som ble vått har nå fryst til også her nede på 550moh, bærende på beina mange steder.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 6 m/s 80% skyer Kaldere værtype enn feks i helgen, betydelig kaldere. Skyet med gløtt av blåere himmel, sur kaldt vind fra nord. En og anna korte hagel / snøbyger i lufta også nede ved fjorden.

ObsID: 269700

Indre Sogn / Luster

Snø

22.04.2021 kl. 11:06

995 moh

August Einstabland (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Skare Skare hele veien fra bilen og opp hit. Ser ut som skare helt opp til de øverste toppene i Leirdalen.

Vær

fra V →

ObsID: 269697

Indre Sogn / Luster

Snø

22.04.2021 kl. 10:39

826 moh

August Einstabland (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør fra V → 50% skyer Vind med et hint av snø

ObsID: 269689

Indre Sogn / Luster

Snø

21.04.2021 kl. 18:26

319 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

Kraftig snøfokk Kraftig snøfokk på toppar og ryggar

ObsID: 269606

Indre Sogn / Luster

Snø

21.04.2021 kl. 14:06

1012 moh

hrefvik (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  hrefvik

Vær

fra NV ↘ Tydelig vindtransport fra NV i høyden

ObsID: 269592

Indre Sogn / Luster

Snø

20.04.2021 kl. 13:51

1098 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Asbjørnosi
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Gaupne

Faretegn

Mye vann i snøen Snødekke er ganske så bløtt øverste del, ingen opphoping eller sånnt. Men du kutter lett ut våt snø med ski. Til ca 1000moh i alle himmelretninger.

Vær

Ikke nedbør 4,5 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Nærmest skyfritt i dag morres skyet mer og mer over litt mørke "skumle" skyer kommer fra vest, blåser i høyden litt surt. Ihverfall i forhold til de vindstille dager vi har hatt. Men fortsatt varm værtype.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt Mye nysnø kom tidligere i April med vind fra vest. Nå siste dager har det vært varmt vårlig vær med stor sol. Snødekke er nå preget av varmen i alle himmelretninger. Vått mange steder spesielt i solsider men også i skyggen. Ca 1000moh er det slik. Så noe mer fuktig i skyggen. Var til 1100moh. Ser noe snøfokk over 1300-1400moh tyder på tørrere snø der. Kanten er fortsatt luftig og nesten tørr ( når den ligger sånn 50cm nedi) på 1100moh finner både over og under skare.

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser eldre våte løsnøskred i solsider småe skred

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Glideskred kan forekomme der det ligger sva under.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Lite sannsynlig men kan skjer. Evt så skal det mer til synes det er litt vanskelig å si eksakt. Men kanten var luftig og snøen over ganske vått mange der på 1100moh feks .

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Gjelder trolig til topps i solsider mens mulig til enn 1000moh i skyggen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur fra rundt 400-1100moh.Nok en varm vårdag med nesten ikke nattefrost også høyt til fjells. Snødekke er preget av varmen og er nå våt også høyt til fjells. Men fortsatt finner jeg nesten tørr og luftig kant på 1100moh snudde der. Ved synkende temperatur stabiliseres snødekke raskt og fryser til skare mange steder. I skyggesider kan det høyt til fjells over enn 1300-1400moh finnes tørrere snø. Men overflaten har nok nå mange steder fått kjenne litt på varmen og dermed blir det vanskeligere å påvirke evt kant. Nysnø vil legge opp ferske flak som lett lar seg løse ut. Hvis solen kommer frem varmer den i solsider utover dagen.

ObsID: 269463

Indre Sogn / Sogndal

Snø

20.04.2021 kl. 12:30

905 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Profil i en sørøst vend helling ved ca. 900 moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser østover fra Nystølsvatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot øst fra Gaularfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser sørover fra ca. 900 moh på Gaularfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser vestover ved Nystølsvatnet
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk

Notater

Det har gått flere våte løssnøskred i området. De er ikke dagsferske, men har trolig gått en av soldagene etter snøfallet for en drøy uke siden. Skreda har gått i sørvendte sider mellom ca. 700-1000 moh.

Faretegn

Mye vann i snøen

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra SV ↗ 80% skyer Opphold på morgenen, stort sett skyet fra turstart ca. 09. Periode med opplett og sol i 10-11 tiden. Lite vind på formiddagen, men perioder med lett bris fra SV på 700 moh. Ca 5 grader ved 900 moh kl 12.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Snødekket er vått opp til 900-1000 moh. Var ikke høyere i dag. Over ca. 800 moh er det antydning til gjennomslagsskare under de øvre våte cm. På graveplass ved 900 moh i sørøsthelling var det øvre skarelaget i ferd med å mykne opp. Det siste snødumpet i april har sunket sammen, og er her en pakke på ca. 30 cm med smelteformer 4F-P. Vått mellom denne pakken og det eldre snødekket. I det eldre snødekket veksler det mellom skarelag og løsere smelteformer. Snøgrensa varierer, men stort sett snødekke fra ca. 400-500 moh, flekkvis i nedre del. Tydelig at det har lagt seg opp en del snø i en del terrengformasjoner som vender mot øst.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Observerte en del oppsprekking i snødekke i områder med svaberg. Potensiale for glideskred. Så ingen større skred av denne typen i turområdet.

Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh Observerte våte løssnøskred fra den siste uka i heng vendt mot sv-sø fra fra 600-700 og opp til 1000 moh. Få i sider vend mot nord. Gikk et par små løssnøskred under tur ved høyden 900 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tur mellom ca. 500-1000 moh, i hovedsak i sør og østvendte hellinger. Rolig vær, men tilskyende og perioder med vind på formiddagen. Våt snøoverflate opp til ca.1000 moh. Også vått nedover i snødekket ved graveplass, ca. 900 moh. Ved denne høyden så glir det øvre våte snødekket på et tynt skarelag ca. 5 cm ned ved belastning. Ikke tydelig opphoping av vann i snødekket, men vått over skarelag mellom det eldre snødekket og siste fokksnø. I dette området er skredproblemene i hovedsak våte løssnøskred og glideskred i områder med sva.

Snøprofil

4 cm F MF W, 1 cm 1F MFcr, 8 cm 4F MF W, 1 cm 1F-P MFcr, 20 cm 1F-P MF W Veldig vått i bunn av dette laget, 1 cm P MFcr, 50 cm 1F-P MF Smeltepakke med flere skarelag

ObsID: 269492

Indre Sogn / Luster

Snø

19.04.2021 kl. 13:09

605 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SNO-Liv Kommentar:  Rasakrivitet i solhellingsne

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 271578

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.04.2021 kl. 12:20

moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Dragsvik og Balestrand tatt fra Hella
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Vagsnes til venstre og Vik

Vær

Ikke nedbør 12 °C 0 m/s 10% skyer Pent vær noen tynne skyer finnes men er fint ja.

Snødekke

Snøgrense varier fra sol og skyggesider flekker ned til 200moh i skyggen mens 600moh i solen.

ObsID: 268302

Indre Sogn / Sogndal / Indre Sogn

Snø

19.04.2021 kl. 10:49

1362 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  På ca 1300moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Sola blinkar i skaren i høgda.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Skildring: God sikt.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s Har vore mildt og fint dei siste dagane på dagtid, kaldt og klart på natta. Frost på bakken i dag tideleg kl 09.00 ved 600moh

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Skare Fuktig I sogndalsdalen er snøgrensa ved ca 300moh i N sider og mellom 4-500 moh i S sider. Noko lengre ned i indre strøk av regionen. I 11 tiden i dag var det fortsatt brotskare i N vedte sider mellom 600-900 moh, bøtande skare over 900moh. Der det låg fokksnø oppå skaren var denne fuktig opp til ca 1200moh i sider som sola har varma. Under 600 moh var snøoverflata fuktig til våt. Ved ca 1200moh var fokksnøen 40cm frå snøoverflata fortsatt tørr, i SØ vendt side, ca 20-25grader bratt. Observert rim i N sider på toppen av snødekket.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Eg tenker at snødekket er fortsatt for lite fuktig/vått til at det skal kunne gå naturlege skred på kantkorn i dag. Kanskje i S-V venstre sider utpå dagen når det sola har fått stått på i heile dag. Ellers verkar snødekket stabilt. Mindre sol og kaldare dei neste dagane vil gjera snødekket kaldare som vil ha ein stabiliserande effekt. Varslet faregrad er for høy Usikker på om det vert mildt nok til at det går naturlege skred på kantkorn i dag.

Snøprofil

0,5 cm F SH 0 mm D, 2 cm 1F MFcr D Porøs, 40 cm 4F-1F RG D-M Tørt i nederste del av dette laget. Profil frå ca 1200moh i SØ vendt side ca 20-25° bratt.

ObsID: 268312

Indre Sogn / Luster

Snø

19.04.2021 kl. 08:25

283 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Mellom 1200 moh og 800 moh Har gått nokre Glideskred. Opp til str 3, men flest str 2. enten laurdag eller søndag. Ser ikkje at det har byrja å gå andre stader enn i solsidene enno

ObsID: 268250

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org