Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 26.04.2021

2
Moderat
Publisert:

I høgfjellet finst det områder der ein kan løyse ut skred på vedvarande svake lag. Ver også forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarande svake lag i snødekket ligg stort sett under bærande snø og er vanskeleg å påverke, men observarsjonar av drønn i snødekket tyder på at det framleis kan vere mogeleg å påverke dette laget. Viss det løysnar skred på desse kan skreda bli store. Det finst fokksnøflak i høgfjellet etter sterk vind frå NV denne veka. Viss det vert sterk nok solinnstråling til at snødekket vert oppvarma kan dette føre til enkelte naturleg utløyste skred.
Opp til ca 1000 moh er det berande skare, høgare oppe er det stort sett hard fokksnø med litt vindpakka mjuk snø på toppen i leområder. Snøgrensa går på ca. 300-600 moh, lågast i nordsidene.
Det finst vedvarande svakt lag av kantkorn rundt skarelag. Laget er framleis turt mange stader i høgfjellet. Snøen over er hard og laget er vanskeleg å påverke. Eldre vedvarende svake lag av kantkorn finst også djupt i snødekket.
Laurdag vart det observert drønn på tynt snødekke i høgfjellet i Jostedal. Mykje vind frå NV i det siste har gitt små flak i SØ vendte heng i høgfjellet. Søndag kl 1200 er det minus 9 grader C. og det bles 8 m/s frå N på Spørteggbu, (1560 moh.)
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-18 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-18 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

26.04.2021 kl. 18:53

1206 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøoverflate fra ca 700moh skare overflate som myknes litt, dette fra østlig
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot toppen av Vorfjellet har du eldre harde vinderodert overflaten og områder med skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  En liten lomme med mer vinterlig snø her fra ca 1000moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Eldre skred ser ferske ut
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solen mykner snøoverflaten og gir fint skiføre, der den har myknet nok men ikke for mye
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Disse eldre fokksnø lommer så skare nærmest kamera fra ca 1100moh i skyggen dette
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Is har løsna
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bratte klipper som vender mot solen er helt fri for snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Stølene innerst i Engjadalen fra ca 800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 1050moh mot Fivenois mye hvit så langt man kan se, vannet har ennå ingen vårlige tegn
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vest vendt terreng i Engjadalen fra ca 700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Like etter parkering på 550moh er det flekkvis med snø men måtte bære kun ca 50 meter
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Syd mot Vorfjellet fra ca 650moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 550-1200 i s/ø/n. Høyt til fjells finnes kantkorn lag på ulike dybder, har også utviklet seg kantkorn høyt i snødekke men få fokksnøflak over, men det finnes nok her og der. Ellers er snødekke hardt og består av skare/smelteformer i i lavere området, som myknes utover dagen i solsider og gir fint skiføre. Der snøoverflaten består av skare / smelteformer er det mer stabile forhold, men økende pga sol utover dagen. Fortsatt kald værtype med minus grader på nettene og stigende utover dagen. Rolig vindforhold. Generelt lite endringer men solen kan svekke bindinger i solsider men i dag var ikke det noe problem. Mye bratt syd har lite snø også. I skyggen vil fortsatt kant være i snødekke og kanten nær overflaten vil vokse.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s Temp målt på rundt 1050,moh i ettermiddag. Mindre sur vind i dag. Deilig vår vær, stor sol. Kjølig værtype med minus grader til fjorden på nettene, stiger utover dagen. Stor forskjell på sol og skyggesider på dagtid. I høyfjellet skyggen holder snøoverflaten seg på minus siden. Målte feks på 1050moh nord -5 i overflaten kl 15.45. Det går mot en kald natt med stor ustråling

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 1200 moh Høyt til fjells finnes kantkorn på ulike dybder i snødekke. Generelt hard snøoverflate og vanskelig å løse ut. Fokksnø flak i le for Nv. fra sist uke kan ligge på nyutviklet kantkorn og være noe lettere å løse ut.

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser eldre våte skred de ser ferske ut , men er nok ikke det.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Vindpakket hard Tørr Under ca 400moh er det tilnærmet barmark finnes enkelte flekker med snø i skyggen. Fjordnært og sydvendt er snøgrensen høyere kanskje 700-800moh. Snøoverflaten består for det meste av skare til ca 1000moh i alle himmelretninger som myknes i solen utover dagen. Over dette finnes mer vinterlig snø men også store områder med skare. Harde fokksnøflak og mulig også enkelte områder med løsere tørr snø. Det har utviklet seg kantkorn høyt i snødekke men mangler flak over for det meste, men enkelte steder ligger disse fokksnøflak på nyutviklet antkorn. Dypere ned i snødekke finnes kantkorn på ulike dybder.

Snøprofil

1 cm P MFcr D, 9 cm F FCsf 1 mm/2 mm D, 0,5 cm I IF, 3,5 cm F+ FCxr 2 mm D, 6 cm P MF, 3 cm 4F- FCxr 2 mm D, 0,5 cm I IF, 3,5 cm 4F FCxr 2 mm D, 23 cm P+ MF/MFcr D, 15 cm 1F-/1F FCxr D, 40 cm 1F+ MF/RG D -5,1 °C @ 0 cm, -4,4 °C @ 10 cm, -4,2 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -1,6 °C @ 80 cm 1050moh nord rundt 0 grader i lufta kl 15:45

ObsID: 270265

Indre Sogn / Luster

Snø

25.04.2021 kl. 15:04

1107 moh

Stein@nortind (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Stein@nortind

Tester

ECTP16@30cmQ1 Middels Bryter på tynt fuktig lag av kantkorn. Mye fukt i snøen under

Faretegn

Mye vann i snøen

Drønn i snøen

ObsID: 270140

Indre Sogn / Årdal

Snø

25.04.2021 kl. 12:25

1419 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen

Vær

Ikke nedbør -5 °C Relativt kjøling i lufta, virker ikke som om sola får voldsomt godt tak i snøen ennå.

Snødekke

Skare Snøoverflaten er vekslende, mye hard skare (stedvis sånn at en kan slå gjennom med fjellski) og lommer med vindpakka snø i hele hardhetsspekteret (fra hardnakka til 10-20cm myk).

ObsID: 270119

Indre Sogn / Luster

Snø

24.04.2021 kl. 15:05

1515 moh

Andreas@nve (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn på slakt sørvendt terreng. Tynt dekke

ObsID: 270057

Indre Sogn / Sogndal

Snø

23.04.2021 kl. 09:57

1016 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Tore@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tore@VLFK

Tester

ECTN23@33cmQ2 God Glatt brot innad i fokksnø

ECTN12@20cmQ3 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind frå NV har lasta snø over i austvendte heng som har lagt seg på gammel skare. Fokksnøen virka å ha bunde seg godt med skara og har derfor begrensa forplantning i området. På rett over 1000 moh fant eg ikkje kantkorn i snøprofilet Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 0,3 °C 4 m/s fra NV ↘ 60% skyer Veldig lett snøvær på morgonen og 2,5 grader ved 450 moh. Vekslande vêr med periodevis klarvêr og perioder med meir overskya og vind opp i omtrent 6 m/s.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 900 moh Vinden frå nordvest har lasta snø over i austvendte heng

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I løpet av natta har det komme 1-2 cm nysnø som har lagt seg oppå den gamle skara og mjuka den opp litt. Frå morgonen av var overflata fryst, men inni snødekket i skogen kan ein kjenne att i fuktigare snø. Over tregrensa har den ferskaste snøen vorte flytta over i austleg sektor og i skjerma formasjonar. På utsatte formasjonar er det avblåst ned til skara.

Snøprofil

20 cm F/4F DF D, 2 cm K MFcr D, 100 cm P RG D, 30 cm K MF D 2 tester knyttet til snøprofilen Snøprofil frå leheng.

ObsID: 269873

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org