Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 01.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Stabilt hovedinntrykk, men vær obs på at det finnes svake lag som kan påvirkes og gi store skred. Fokksnø i skyggen og våt snø i solsidene kan gi små skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket oppleves som stabilt de fleste steder men det er mulig å være uheldig: Det finnes vedvarende svake lag i snødekket som noen steder er mulig å påvirke. Sannsynligheten for å løse ut skred er liten siden lagene stort sett ligger under hard snø, men skredet kan til gjengjeld bli stort om man er uheldig. Kalde netter vil føre til at kantkorn nær overflata vil fortsette å utvikle seg. Det finnes også noen fokksnøflak i høyfjellet som stedvis er mulig å påvirke. Der sola blir sterk nok til å gjøre overflaten våt og myk kan en skiløper løse ut små eller middels store våte løssnøskred. Skiføret er best når bare de øverste få cm er smeltet, når overflaten blir veldig myk øker skredfaren og skiføret blir dårligere.
Det er skare opp til ca 1000 moh i alle himmelretninger, i skyggesidene er det tørr fokksnø av varierende hardhet. De fleste steder er fokksnøen hard og bærende. I vindskjermede formasjoner er det mulig å finne myk tørr snø. I lavere høydenivå og i bratte solsider er det skare som smelter utover dagen og fryser til på natta. Snøgrensa går på ca. 300-600 moh, lavest i nordsidene.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skarelag høyt i snødekket. Snøen over er hard og laget er stort sett vanskelig å påvirke. Det finnes også eldre vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Kaldt vær betyr forhold for at kantkornlag utvikler seg videre, særlig i skyggesidene.
Fredag formiddag er det klart og kaldt vær, det har vært nattefrost.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest.
-16 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest.
-16 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

01.05.2021 kl. 18:18

316 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

1. mai. 18-24 Glideskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Mellom 1300 moh og 800 moh

ObsID: 270838

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.05.2021 kl. 16:00

1148 moh

AndersThorbeck (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  AndersThorbeck

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S

ObsID: 270856

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.04.2021 kl. 14:05

1468 moh

Hilde Strædet (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Hilde Strædet

Tester

LBT@35cmQ2 Mye tilleggs belastning for å gå i brudd. Test tatt i SV helning.

Snøprofil

ObsID: 270727

Indre Sogn / Aurland

Snø

30.04.2021 kl. 13:33

976 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm K MF D, 5 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm P RGxf 1 mm D, 60 cm K MF D Topp må være 31.mars-skaren.

ObsID: 270742

Indre Sogn / Aurland

Snø

30.04.2021 kl. 10:20

1194 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Låvisdalen, mot nordøst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  1175 moh, NV leheng. HS 240 cm. Profil er 100 cm. Frosset hele øvre meteren og det er god trening å komme seg ned. Home-take 1: overflatekant med varierende utbredelse pga lokal himmelretning (vindutsatt på siste snøfall). Home-take 2: glatt brudd i 2-4 mm kantkorn mellom skarelag, her @60cm (der saga står).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Kanten mellom skarelag @60. Gridstørrelse 2mm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM15@60cmQ1 God CTM@60 Q1 på 2-4 mm FC mellom skarelag. Overburden er frosset og svært stabil til det smelter.

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3,8 °C 3 m/s fra SØ ↖ Klarvær. Kaldt i skyggen. Varmt i sola. En liten trekk holder soloppvarming nede.

Skredfarevurdering

Snødekket er stabilt. Snødekke tåler soloppvarming om ettermiddagen helt fint. Ingen våte skred siste uka.

Snøprofil

2 cm P MFcr D, 10 cm F FC 2 mm D Mektighet på overflatekant i øvre del av laget har stor lateral variasjon innan i profilveggen. Fra 1 til 15 cm. Dette skyldes tidligere vind, og fordeling av hard vs myk fokksnø., 20 cm P RG 1 mm Tidligere fuktet av sol. Nå frosset., 30 cm P MF 1 mm/3 mm D Topp er trolig 19.april-skaren., 1 cm I IF D, 1,5 cm F FC 2 mm/4 mm D Hele laget Kantkorn mellom skarelag. Klokkeklar Q1. Ikke et skredproblem før overliggende smelter., 40 cm K MF 3 mm D Smelteformer som er frosset. Noen løsere horisonter innimellom. -7,2 °C @ 0 cm, -8,6 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -2,3 °C @ 80 cm, -2,1 °C @ 90 cm, -1,8 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil 1175 moh. NV, ikke vesentlig lunt leheng. Snødybde 240 cm.

ObsID: 270674

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.04.2021 kl. 09:09

1328 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  10cm med små kantkorn rett under skare. Ved 1300moh i N-NØ vendt side.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør -6,4 °C 2 m/s fra SV ↗ Stabilt fint vær dei siste dagane. Kaldt på natta, mildt på dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lik situasjon no som det har våre den siste veka+. Me har fortsatt kantkorn djupt i snødekket over 1200moh. Dette er vanskeleg å påverke. Lite forandring dei neste dagane. Er varsla nedbør søndags kveld og på mandag. Og litt mildare natt temperaturar. Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse i varselet.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh Skare Tørr Snøoverflata er stort sett hard. Over 1000-1100 moh er det hard fokksnø i N-leg sektor. Eg fann 10 cm med små kantkorn rett under tynn skare i overflata på 1300moh i N-NØ vendt side. Dette er ikkje eit problem no, sidan det ikkje er flak over.

Snøprofil

0,5 cm F SH 3 mm D, 1 cm P MFcr D, 0,3 cm F FCxr 1 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 18 cm P RG/RGxf 0 mm D, 0,5 cm K IF, 20 cm K RG 0 mm D

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1200 moh

ObsID: 270700

Indre Sogn / Luster

Snø

29.04.2021 kl. 12:39

1880 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

600 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Litt rim på vindpakka mjuk snø. Rim også på flatmark ikkje berre i skugge

ObsID: 270737

Indre Sogn / Luster

Snø

28.04.2021 kl. 14:55

1160 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

1 m/s 50% skyer Sola kjem ikkje nok igjennom til at snøen vert så våt at det går skred. Men den lagar 3cm fint skiføre

Snødekke

Våt løssnø Våt Litt våt laussnø i solsida. Elles hardt / skare opp her til 1200 moh

ObsID: 270474

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org