Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 06.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i solvendt bratt terreng, og i leheng og forsenkninger der nysnø kan ha lagt seg på overflaterim eller kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snøoverflaten mykes opp utover dagen, pga. høyere temperaturer eller gløtt av sol, kan det løsne våte løssnøskred. I høyden og i skyggesider kan det enkelte steder være lett å løse ut små til middels store skred i fokksnøen. Spesielt i leheng hvor ferske fokksnøflak har lagt seg over rim og kantkorn. Det finnes vedvarende svake lag lengre ned i snødekket. Sannsynligheten for å påvirke disse lagene er liten siden lagene ligger under hard og igjenfrosset snø. Det må antageligvis en mer betydelig temperaturstigning til for at disse lagene skal utgjøre et skredproblem.
Det har kommet et dryss av nysnø i regionen. Opp til ca 1000 moh er det skare under nysnøen i alle himmelretninger. Over denne høyden er det tørr fokksnø av varierende hardhet i skyggesider, ellers skare. De fleste steder er fokksnøen hard og bærende. I vindskjermede formasjoner er det mulig å finne myk tørr snø. I lavere høydenivå og i bratte solsider smelter skaren utover dagen og fryser til på natta. Snøgrensa går på ca. 300-600 moh, lavest i nordsidene.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skarelag høyt i snødekket. Snøen over er hard og laget er stort sett vanskelig å påvirke. Det finnes også eldre vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket.
Lørdag ble det observert et stort glideskred i Luster. Det har gått flere små til middels store våte skred, både flakskred og løssnøskred, siden lørdag. Noen av skredene har gått på overskyet vær.
Rim og kantkorn har stedvis vært observert i overflaten, etter kalde og klare netter forrige uke. Utbredelsen antas å være størst i nordsider og skyggesider.
0 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.05.2021 kl. 15:32

779 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot v
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE

Vær

3.5 grader på gaularfjellet.

ObsID: 271545

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.05.2021 kl. 08:48

643 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s Litt tilskying, men varmt. Snøen smelter i solsider.

ObsID: 271393

Indre Sogn / Luster

Snø

05.05.2021 kl. 17:30

1280 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk i fersk fokksnø når jeg kutter understøtten
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og Krundalen stor forskjell på solsider og skyggesider når det gjelder snøgrense.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kram ny snø fra tidligere i uken her fra ca 1000moh i sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profilen min i skogen fra ca 620moh har nå 68cm snødybde. Og synes tydelig selv om det er flere uker siden jeg var der sist.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Smelteformer råttne greier i skogen terreng som vender mot solen er mye bart
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Stor forskjell på bratte klipper som er noe mer solvendt enn de som ligger i skyggen. Mye bratt solvendt er fri for snø mens det fortsatt er snø igjen i skyggen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skogen der solen tar
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Nigardsbreen
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Veien videre innover Vanndalen fra Myri 550moh har ennå en god del snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur fra 550moh til underkant av 1300moh øst og sør men litt hit og dit på ryggen. Ski på beina hele veien. Kjørte først til Engjadalen men der må du nok gå inn til nesten stølene/dnt hytta før ski på beina. Nysnø fra tidligere i uken har dannet fokksnø flak som enkelte steder ligger på overflatekant, lett å løse ut. Høyt til fjells i skyggeområder er skredfaren størst mer stabilt i lavere området og der du har skare/smelteformet snø. Finnes også kant dypere i snødekke under ca 1100-1200moh da gjerne i skyggen. Solen kan løse ut enkelte våte skred både glideskred og løsnøskred det finnes glidesprekker på sva, Men en god del har gått allerede. Det er stor så det er stor forskjell når det gjelder himmelretninger , høyde over havet , bratthet samt også dybde på snødekke og tid på døgnet. Skogen har mye råtten snø. Gradvis stabilisering av fokksnø flak men der de ligger på overflatekant høyt til fjells tar det noe tid. Kanten dypere ned trenger stor varme for å bli «aktivert» igjen. Slik tempen er nå er det ganske gunstig for syd sider, gradvis avsmeltingen men noen våte skred vil fortsatt forekomme. Men på lang sikt vil det avta. Den råttne snøen lavere ned vil også på lang sikt få bedre holdt i seg , slik sol kopp / sommersnø men dette tar ennå noen uker vil jeg tro.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1100 moh Høyt til fjells der snøen er kaldere finner du enkelte steder ferske fokksnøflak , ganske tynne maks 20cm der jeg var. Men mye 5cm flak. Oppå nyere overflatekant. Men noen steder ligger det på løsere snø / rett på smelteformer.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Fuktig Snøgrense ligger rundt 400 i nordlig og 700 i sørlig. Det er stor forskjell i snødekke når det gjelder himmelretninger , høyde over havet , bratthet samt også dybde på snødekke og tid på døgnet. Mye smelteformet snødekke opp til ca 1000moh , lite hold og råtten snø, tungt å gå i både opp og ned. Over denne høyde har solsider og tynnere dekke mye smelteformer mens skyggen har lagdelt kaldere snø. Finnes ferske fokksnø flak fra tidligere i uken. Som stedvis har lagt seg på nyere overflatekant. Det finnes også kantkorn dypere i snødekke over ca høyde 1100-1200moh i skyggen.

Vær

Ikke nedbør -2,5 °C 6 m/s fra Ø ← 100% skyer Oppholdsvær men noe sol først på dagen litt mer skyet utover dagen. Pluss grader under enn 1100moh. Litt sur trekk fra østlig i høyfjellet.

Faretegn

Ferske sprekker Småe småe sprekker i fersk fokksnø

Drønn i snøen Drønn i den nyere kant i området ved den profil jeg gravde på høyde 1200moh.

Skredaktivitet

5. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Men ser eldre våte skred. Vanskelig å si når de gikk har gått våte skred nå siste par uker.

ObsID: 271346

Indre Sogn / Luster

Snø

05.05.2021 kl. 16:34

1203 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 1F RG D-M, 1 cm P MFcr Porøst, 5 cm 4F FCsf 1 mm D, 25 cm 1F RGxf 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 20 cm P MF/RG D, 6 cm K MFcr Sand skaren, 10 cm 1F+ MF D 0 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm 1200moh vnv

ObsID: 271344

Indre Sogn / Luster

Snø

05.05.2021 kl. 15:54

1096 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm 4F MF W, 55 cm 1F/P RG M, 10 cm P+ MF/RG M, 35 cm 1F/P MF/MFcr M Noe forenklet, 10 cm F MF/FC 3 mm W Fortsatt tydelige kant. Løse og våte blanda med smelteformer., 15 cm 1F- MFcl 3 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,8 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 90 cm 1100moh nø snødybde ca 150cm

ObsID: 271343

Indre Sogn / Luster

Snø

04.05.2021 kl. 16:36

1084 moh

jostein@nve (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 1100 moh Finn framleis kantkorn her. Men her (så langt nede ) viser det ikkje nok ugunstige eigenskapar til å gje str 3 skred

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) 5cm nysnø på overflata. Laus. Ikkje ferske flak her

ObsID: 271246

Indre Sogn / Luster

Snø

04.05.2021 kl. 12:00

1124 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Ca. 5cm nysnø opp på smelteomvandlet snødekke. Ikke noe tegn til vindtransport.

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst S, SV, V Observert noen gamle våte flak. str.2. Veldig usikker da disse gikk da det er første dag i området og jeg har ikke fullt med på historikken, men tipper det var ved siste mildværet.

ObsID: 271266

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.05.2021 kl. 11:00

919 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot sør fra ca. 900 moh på Gaularfjellet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Sørside langs Nystølsvatnet, Snildaneshola
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Sørside på Gaularfjellet. Løsneområder opp i ca. 1050 moh, og veien ved ca. 700 moh. En del av skredene har gått i løpet av de siste dagene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Snøoverflata ved 900 moh, sø vendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot øst fra Utsikten Gaularfjellet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Sørside langs Nystølsvatnet, Snildaneset

Snøprofil

1 cm 4F DF D, 10 cm P MF, 20 cm 1F MF W, 1 cm P MFcr, 5 cm 4F-1F MF W-V, 1 cm P MFcr W, 50 cm 1F-P MF W Veksler mellom skarelag og 1F smelteformer. Vått snødekke. Profil i en SØ-vendt side ved ca. 900 moh. Vått snødekke, med unntak av siste nysnø (ca. 1 cm) som er i ferd med å fuktes i sola

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV over 600 moh I turområdet har det gått flere våte løssnøskred (og glideskred) de siste dagene på skyet vær

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det har kom ca. 1 cm nysnø i går. Denne har begynt å bli fuktet i solsider, men fortsatt tørr i høyden ved graveplass 900 moh sø vendt. Det har ikke lagt seg opp særlig med fokksnø i dette området. Ser at det er snøfokk på toppene (lett-moderat i perioder). Under den siste nysnøen er snødekket vått. Det veksler mellom skarelag og 4-1F harde smelteformer. Om lag ca. 30 cm ned i snødekket er det W-V og 4F smelteformer. Ved stor tilleggsbelastning får en brudd i dette laget.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 8 m/s fra Ø ← 50% skyer Vekslende skydekke, perioder med sol på formiddagen. 1-2 grader ved 700 moh. Kald trekk, og perioder med en del vind fra øst (laber bris) ved 900 moh.

Skredaktivitet

4. mai. 0-6 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Over 700 moh Det har gått flere våte løssnøskred i vei på Gaularfjellet i løpet av det siste døgnet, alle små i størrelse.

ObsID: 271236

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.05.2021 kl. 11:50

1198 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Opphold mellom bygene
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Er ein del fleire framstikkande stein i denne fjellsida enn på fredag. Har smelta ein del på nokre dagar. Bilde frå omlag 900moh, mot NV

Skredfarevurdering

2 Moderat Situasjonen når eg var ute no, var nokså lik som på fredag, men med 2-3cm med laus nysnø på toppen. I løpet av helga har det smelta ein del, også i høgda. Mykje meir framstikkande stein no enn på fredag. I Sogndalsdalen der eg var på tur, hadde det komme 2-3 cm med nysnø. Har vore nokre mindre byger etter eg kom ned ifrå fjellet. Tenker at med varsla vind i måro, kan det danna seg små flak i le sider. Varslet faregrad er riktig Eg tenker at sola har teke "knekken" på rim og kantkorn som ligg i overflata i sørleg sektor. Dei ferske flaka i denne sektoren vil stabelisera seg raskt pga gunstig temperatur.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1200 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er relativt likt som det har vore den siste veka, men med 2-3cm laus nysnø over.

Vær

Sludd -2,2 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer Fint vær fram til i går kveld. Bygevær sidan i natt. Snøbyger utover dagen i dag ned til ca 5/600moh. Minus -2,2 grader kl 12.00 på 1200moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsida. Skildring: Lite sikt.

ObsID: 271133

Indre Sogn / Lærdal

Snø

03.05.2021 kl. 09:38

1746 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Overflatekant/rim siste 200-300hm mot høgeloft. Kun observert her

ObsID: 271242

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.05.2021 kl. 07:00

733 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk

Skredaktivitet

3. mai. 6-12 Våte løssnøskred Noen (2-5). Naturlig utløst S. Over 900 moh Skred som stengte fv613 over Gaularfjellet mandag morgen. To våte løssnøskred. Veien ble åpnet igjen tirsdag morgen.

ObsID: 271109

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org