Snøskredvarsel for Indre Sogn fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i lesider der nysnø kan ha lagt seg på et svakt lag med overflatekantkorn, og i bratt terreng der snødekket varmes opp utover dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lett å løse ut middels store skred der fokksnøflak fra tidligere i uken ligger på rim eller kantkorn, mest utbredt i skyggesider eller på de høyeste toppene. Der fokksnøflakene ligger rett på løsere nysnø eller smelteformer er det vanskeligere å løse ut skred. Der snøoverflaten mykes opp utover dagen, pga. høyere temperaturer eller gløtt av sol, kan det løsne enkelte våte løssnøskred. Skyggesider og terreng over 1000 moh. er mest utsatt. I lavere høydenivåer har snødekket vært oppvarmet flere ganger, og mange steder har det allerede gått våte skred. Det finnes vedvarende svake lag lengre ned i snødekket. Sannsynligheten for å påvirke disse lagene er liten siden lagene ligger under hard og igjenfrosset snø. Det må antageligvis en mer betydelig temperaturstigning til for at disse lagene skal utgjøre et skredproblem.
Opp til ca. 1000 moh er det smelteformer/skare i alle himmelretninger. Over denne høyden er det skare eller kram nysnø i solsider, avhengig av hvor det kom nysnø tidligere i uken. I skyggen er det lagdelt, kaldere snø. Snøoverflaten er tørr og myk i noen vindskjermede formasjoner. I lavere høydenivå og i bratte solsider smelter skaren utover dagen, og snøen blir stedvis råtten. Snøgrensen ligger rundt 400 moh i nordlig sektor og 700 moh i sørlig sektor.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn dypere i snødekket. Snøen over er hard og laget er stort sett vanskelig å påvirke. Problemet er sannsynligvis mest utbredt i skyggesider over ca. 1100 moh.
Det har gått flere små til middels store våte skred, både flakskred og løssnøskred, siden lørdag. Noen av skredene har gått på overskyet vær.
Rim og kantkorn var observert i snøoverflaten før det kom nysnø og vind tidligere i uken. Ferske fokksnøflak antas å kunne ligge på disse svake lagene i enkelte nordsider og skyggesider i høyden. I Jostedalen ble det onsdag observert drønn og ferske sprekker i fokksnøen. Torsdag formiddag er det 10 grader, lettskyet og rolig vind vest i regionen.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-13 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

07.05.2021 kl. 16:10

925 moh

Ida (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ida Kommentar:  To løssnøskred som løsnet i Østvendt side etter belastning med ski og brettkjører. Terreng ca 27-30 grader.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ida
ObsID: 271610

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 13:59

1075 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Smelteformer under skare. Alt er kram. Tynt melis med nysnø på toppen, som er kram.

Snødekke

ObsID: 271584

Indre Sogn / Sogndal / Indre Sogn

Snø

07.05.2021 kl. 13:44

1316 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Ectp 17, q2

Tester

ECTP17@40cmQ2 Middels Bryter i 1-2mm kantkorn over skare. Skaren er her ruglete og setter derfor q2, men relativt bra futt i dette. Representativt for innblåst heng i le for større henteområder

ObsID: 271581

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 13:40

1310 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Den ene tunga gikk over brinken og ned hit. Str 2,5 cirkus.

Skredhendelse

5. mai 13:40 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1524 moh og sluttet på 1306 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 30 cm høy og 180 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Ingen Snø

ObsID: 271580

Indre Sogn / Sogndal

Snø

07.05.2021 kl. 12:41

1301 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Her en LBT hvor rim var tydelig svakt lag, men løsere lag av FCsf under også
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  1mm raster til Venstre 3 mm til høyre. Tatt fra bruddflaten av LBT med rim og kantkorn
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  1F-P flak av fokksnø fra begynnelsen av uka har lagt seg over rim og kantkorn i gammel snøoverflate. Mest utbredt i vest til nordøst og leformasjoner som samler snø i nordlige halvdel.

Tester

ECTP16@12cmQ2 Middels Test i bakkant av LBT viser bruddforplantning ved middels belastning. Mest kantkorn og mindre rim i denne.

LBT@12cm Bryter lett men ikke veldig glatt i lag av nedføyket kantkorn og lommer med rim. Se også https://www.regobs.no/registration/271581 for test på tykkere lag av fokksnø representativt for lesider bak større hentområder

Vær

Ikke nedbør 30% skyer Pent vær, lite skyer og sola tar godt.

Notater

Mer info kommer når jeg kommer foran pc.

Faretegn

Ingen faretegn observert Har hatt sikt over relativt mye skredterreng og forsøkt og framprovosere drønn

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1100 moh Det er også lommer av store rimkrystaller i bruddflatene, men kantkorn er trolig mest utbredt. På de rette stedene i le for større henteomåder feks er det nok godt mulig med enkelte str 3 skred også på grunn av evnen til bruddforplantning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen fra tidligere i uka har dannet flak av 1F-P hardhet. Disse flakene har lagt seg over den eldre snøoverflaten som besto av løse lag med kantkorn (FCsf) og lommer av rim (SH), mest utbredt i nordlig aspekt og skyggesider fra NV-NØ. Svakt lag er stedvis tynt og viser evne til bruddforplantning. De fleste av disse flakene er ikke store eller tykke. Men enkelte steder i le for større henteområder i høyfjellet vil det være mulig å løse ut større skred på grunn av bruddforplantningsevnen laget viser. I går (torsdag) var snøen fra begynnelsen av uken fuktig og våt til ca 1100 moh i nordlig aspekt og skyggesider som følge av overskyet vær og høy temperatur. I solsider virker overliggende snø å være fuktet og binder relativt godt til eldre skare. Her vil det være mulig å løse ut enkelte våte løssnøskred der sola tar og når dagen er på det varmeste. Jeg har prøvd å framprovosere drønn flere steder mellom 1200 og 1350 moh, uten å lykkes. Har ikke sett noe skredaktivitet eller hatt andre faretegn. Varslet faregrad er riktig På de høyeste toppene i regionen vil det nok være mulig å løse ut noen få strørre skred, men for det meste tenker jeg str 2 er dekkende.

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Mulig et stk str 1,5 glideskred observert på lang avstand, men kan være gammelt

Snøprofil

1 cm F SH 8 mm/10 mm D, 10 cm 1F-P RG 1 mm D Dette laget er stedvis opp i 40 cm, 2 cm F-4F FCsf/SH 2 mm/5 mm D Øvre del Stedvis store SH 5 mm, for det meste 1-2 mm FCsf, 3 cm P-K MFcr D begynner stedvis å bli porøs -4 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 5 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 15 cm, -5,3 °C @ 20 cm Representativ for skredproblem og tynnere flak

ObsID: 271569

Indre Sogn / Luster

Snø

07.05.2021 kl. 12:40

1281 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 271579

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 12:09

1186 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Naturlig utløst str 2 flak i NV leheng. Antar dette gikk onsdag 5. Mai, i forbindelse med kraftig østavind. 200 m sideveis forplantning. Har gått på overflatekant og/eller overflaterim. Det har gått et tilsvarende str. 2 i samme fjellside litt lenger SV. Samme syklus. Bruddkant er for det meste føyka igjen, så disse gikk mens vifta stod på.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  I åpent terreng 1300 moh er det 2 cm nysnø på harde smelteformer. I brattheng mot vestlig sektor er det 2 dager gamle fokksnøflak med varierende mektighet, opp til 20-30 cm der jeg har kikka. Flaket er 1F- hardt og gir 10-15 innsynk til fots. Stemmer bra med bruddkanthøyder i observerte flakskred overfor Lyngvellene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fing peker på bunn fokksnøflak. Merk lyngtuster og avblåste rabber bak i bildet. Flaka ligger kun i skjerma formasjoner.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  ECTP15@20 Q1. Ene CT-søyla gikk ut ved isolering.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Generelt 2mm, men det finnes tråder som er opp til 5mm. Minner mye om beger når en tar en håndfull i hansken, "lett og løs og stor"
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  "rennsnø"

Tester

CTV@25cmQ1 Dårlig Brudd ved isolering

ECTP15@25cmQ1 Dårlig

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer Fint vær m høyt skydekke, rolig vind i Aurland. Det regna bra i Gudvangen. Overskya og skodd ned til 8-900 rundt Voss i morges.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store SV, V, NV over 1000 moh 10-30 cm tykke fokksnøflak over nedføyka overflatekant. Ved 1180 moh er det 3cm solskare over svakt lag. Høyere opp og i nord er det ikke sikkert det er solskare. Da/der vil det være lettere å skape brudd i svakt lag enn hva angitt her.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er store variasjoner i snødekket, både med høyde, himmelretninger og terrengform, og det er jammen ikke lett å holde kontroll på alle prosessene som skjer. Utbredelse av overflatekantkorn avhenger av hvor fokksnøen la seg for ca 2 uker siden. Skredproblemet, dvs inkludert flaket som kom onsdag, finnes i lune terrengformasjoner mot vestlig sektor. Finnes sikkert også i nord. Under 1300 moh ligger svakt lag under tynn skare. Der skarelaget ikke finnes er utløsbarhet større. Naturlige skred ventes ikke i dag eller lørdag. Nysnø søndag og stigende temp med en del regn mandag vil trolig gi en liten skredsyklus.

Snødekke

Ikke snøfokk

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm K MFcr D, 5 cm F FC/DH 2 mm/5 mm D Øvre del Renner ut snø i dette laget når en graver profilvegg., 30 cm P FC 0 mm D Fast omdanna fra tidligere fuktet RG og delvis smelteformer, tror jeg. Tydelig blanke små krystaller., 2 cm K MFcr D, 2 cm 4F/1F FC Hele laget Kant i toppen av 31.mars-skaren. Ikke skredproblem per her og nå. Isolerte blokker sklir ut ved spadeprøve, Q2, 100 cm I IF Ukjent tykkelse -1,4 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 1180 moh, NV til vest leheng. Ukjent snødybde, kommer ikke lenger ned enn 70 cm, til 31.mars-skaren.

ObsID: 271575

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 11:22

1269 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  1310 moh, NV. 2 cm tørr nysnø på toppen av gjenfrossede smelteformer. Forenkla snøprofil med lille blokktest: ingen svake lag identifisert i de øverste 30 cm.

Snødekke

ObsID: 271554

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.05.2021 kl. 15:32

779 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot v
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE

Vær

3.5 grader på gaularfjellet.

ObsID: 271545

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.05.2021 kl. 08:48

643 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s Litt tilskying, men varmt. Snøen smelter i solsider.

ObsID: 271393

Indre Sogn / Luster

Snø

05.05.2021 kl. 17:30

1280 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk i fersk fokksnø når jeg kutter understøtten
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og Krundalen stor forskjell på solsider og skyggesider når det gjelder snøgrense.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kram ny snø fra tidligere i uken her fra ca 1000moh i sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profilen min i skogen fra ca 620moh har nå 68cm snødybde. Og synes tydelig selv om det er flere uker siden jeg var der sist.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Smelteformer råttne greier i skogen terreng som vender mot solen er mye bart
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Stor forskjell på bratte klipper som er noe mer solvendt enn de som ligger i skyggen. Mye bratt solvendt er fri for snø mens det fortsatt er snø igjen i skyggen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skogen der solen tar
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Nigardsbreen
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Veien videre innover Vanndalen fra Myri 550moh har ennå en god del snø.

Vær

Ikke nedbør -2,5 °C 6 m/s fra Ø ← 100% skyer Oppholdsvær men noe sol først på dagen litt mer skyet utover dagen. Pluss grader under enn 1100moh. Litt sur trekk fra østlig i høyfjellet.

Faretegn

Ferske sprekker Småe småe sprekker i fersk fokksnø

Drønn i snøen Drønn i den nyere kant i området ved den profil jeg gravde på høyde 1200moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1100 moh Høyt til fjells der snøen er kaldere finner du enkelte steder ferske fokksnøflak , ganske tynne maks 20cm der jeg var. Men mye 5cm flak. Oppå nyere overflatekant. Men noen steder ligger det på løsere snø / rett på smelteformer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur fra 550moh til underkant av 1300moh øst og sør men litt hit og dit på ryggen. Ski på beina hele veien. Kjørte først til Engjadalen men der må du nok gå inn til nesten stølene/dnt hytta før ski på beina. Nysnø fra tidligere i uken har dannet fokksnø flak som enkelte steder ligger på overflatekant, lett å løse ut. Høyt til fjells i skyggeområder er skredfaren størst mer stabilt i lavere området og der du har skare/smelteformet snø. Finnes også kant dypere i snødekke under ca 1100-1200moh da gjerne i skyggen. Solen kan løse ut enkelte våte skred både glideskred og løsnøskred det finnes glidesprekker på sva, Men en god del har gått allerede. Det er stor så det er stor forskjell når det gjelder himmelretninger , høyde over havet , bratthet samt også dybde på snødekke og tid på døgnet. Skogen har mye råtten snø. Gradvis stabilisering av fokksnø flak men der de ligger på overflatekant høyt til fjells tar det noe tid. Kanten dypere ned trenger stor varme for å bli «aktivert» igjen. Slik tempen er nå er det ganske gunstig for syd sider, gradvis avsmeltingen men noen våte skred vil fortsatt forekomme. Men på lang sikt vil det avta. Den råttne snøen lavere ned vil også på lang sikt få bedre holdt i seg , slik sol kopp / sommersnø men dette tar ennå noen uker vil jeg tro.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Fuktig Snøgrense ligger rundt 400 i nordlig og 700 i sørlig. Det er stor forskjell i snødekke når det gjelder himmelretninger , høyde over havet , bratthet samt også dybde på snødekke og tid på døgnet. Mye smelteformet snødekke opp til ca 1000moh , lite hold og råtten snø, tungt å gå i både opp og ned. Over denne høyde har solsider og tynnere dekke mye smelteformer mens skyggen har lagdelt kaldere snø. Finnes ferske fokksnø flak fra tidligere i uken. Som stedvis har lagt seg på nyere overflatekant. Det finnes også kantkorn dypere i snødekke over ca høyde 1100-1200moh i skyggen.

Skredaktivitet

5. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Men ser eldre våte skred. Vanskelig å si når de gikk har gått våte skred nå siste par uker.

ObsID: 271346

Indre Sogn / Luster

Snø

05.05.2021 kl. 16:34

1203 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 1F RG D-M, 1 cm P MFcr Porøst, 5 cm 4F FCsf 1 mm D, 25 cm 1F RGxf 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 20 cm P MF/RG D, 6 cm K MFcr Sand skaren, 10 cm 1F+ MF D 0 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm 1200moh vnv

ObsID: 271344

Indre Sogn / Luster

Snø

05.05.2021 kl. 15:54

1096 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm 4F MF W, 55 cm 1F/P RG M, 10 cm P+ MF/RG M, 35 cm 1F/P MF/MFcr M Noe forenklet, 10 cm F MF/FC 3 mm W Fortsatt tydelige kant. Løse og våte blanda med smelteformer., 15 cm 1F- MFcl 3 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,8 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 90 cm 1100moh nø snødybde ca 150cm

ObsID: 271343

Indre Sogn / Luster

Snø

04.05.2021 kl. 16:36

1084 moh

jostein@nve (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 1100 moh Finn framleis kantkorn her. Men her (så langt nede ) viser det ikkje nok ugunstige eigenskapar til å gje str 3 skred

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) 5cm nysnø på overflata. Laus. Ikkje ferske flak her

ObsID: 271246

Indre Sogn / Luster

Snø

04.05.2021 kl. 12:00

1124 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Ca. 5cm nysnø opp på smelteomvandlet snødekke. Ikke noe tegn til vindtransport.

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst S, SV, V Observert noen gamle våte flak. str.2. Veldig usikker da disse gikk da det er første dag i området og jeg har ikke fullt med på historikken, men tipper det var ved siste mildværet.

ObsID: 271266

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.05.2021 kl. 11:00

919 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot sør fra ca. 900 moh på Gaularfjellet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Sørside langs Nystølsvatnet, Snildaneshola
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Sørside på Gaularfjellet. Løsneområder opp i ca. 1050 moh, og veien ved ca. 700 moh. En del av skredene har gått i løpet av de siste dagene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Snøoverflata ved 900 moh, sø vendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot øst fra Utsikten Gaularfjellet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Sørside langs Nystølsvatnet, Snildaneset

Vær

Ikke nedbør 2 °C 8 m/s fra Ø ← 50% skyer Vekslende skydekke, perioder med sol på formiddagen. 1-2 grader ved 700 moh. Kald trekk, og perioder med en del vind fra øst (laber bris) ved 900 moh.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV over 600 moh I turområdet har det gått flere våte løssnøskred (og glideskred) de siste dagene på skyet vær

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det har kom ca. 1 cm nysnø i går. Denne har begynt å bli fuktet i solsider, men fortsatt tørr i høyden ved graveplass 900 moh sø vendt. Det har ikke lagt seg opp særlig med fokksnø i dette området. Ser at det er snøfokk på toppene (lett-moderat i perioder). Under den siste nysnøen er snødekket vått. Det veksler mellom skarelag og 4-1F harde smelteformer. Om lag ca. 30 cm ned i snødekket er det W-V og 4F smelteformer. Ved stor tilleggsbelastning får en brudd i dette laget.

Skredaktivitet

4. mai. 0-6 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Over 700 moh Det har gått flere våte løssnøskred i vei på Gaularfjellet i løpet av det siste døgnet, alle små i størrelse.

Snøprofil

1 cm 4F DF D, 10 cm P MF, 20 cm 1F MF W, 1 cm P MFcr, 5 cm 4F-1F MF W-V, 1 cm P MFcr W, 50 cm 1F-P MF W Veksler mellom skarelag og 1F smelteformer. Vått snødekke. Profil i en SØ-vendt side ved ca. 900 moh. Vått snødekke, med unntak av siste nysnø (ca. 1 cm) som er i ferd med å fuktes i sola

ObsID: 271236

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org