Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 25.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Enkelte våte, naturlig utløste skred kan ventes. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag dypt i snødekket som kan svekkes av smeltevann og/eller regnvær. Dette kan gi våte flakskred som enten løsner naturlig eller av en skikjører i bratte hellinger. Våte løssnøskred kan løsne naturlig. Vær oppmerksom på mulighet for glideskred og skavlbrudd.
Snødekket er hovedsaklig fuktig og i lavereliggende deler vått. Snøgrensen ligger rundt 750 moh i nordvendt terreng og på ca. 950 moh i sørvendt terreng. Grensen for lagdelt snø ligger på ca. 1300 moh. Det er en del framstikkende steiner og rabber, men i samme område også lommer/områder med tykt snødekke.
Det kan fortsatt ligge vedvarende svake lag nede i det gamle snødekket i høyfjellet. Smeltevann og/eller regnvann som siger ned i snødekket kan svekke svake lag.
Lørdag ble det observert et middels stort glideskred i sørvendt heng på rundt 1100 moh i Luster. Fredag gikk det et stort vått flakskred på 1550 m høyde i østlig heng i Aurland. Skredet ble trolig utløst av skavlbrudd. Samme dag ble det observert noen små og middels store våte løssnøskred i Luster.
Det er observert glidespekker i terrenget flere steder.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-1 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-1 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

25.05.2021 kl. 22:54

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bilde øverst fra 13 mai under fra i dag 25mai. Inn i nordsiden på Hesteggi 907moh.

Snødekke

ObsID: 274362

Indre Sogn / Sogndal

Snø

24.05.2021 kl. 10:03

1176 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Mot N/NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Frå ca 800moh mot S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde frå ca 950moh mot V
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Smelteformer med nokre skarelag, opp til ca 1300moh, til bakken også der snødekket er tjukt. Er usikker på tilstanden til kantkorn over denne høgda. Men det har vorte påverka av fleire periodar med høge temperaturar. Til helga skal det bli mildt. Kanskje me får nokre naturlege skred på kantkorn i høgda? Varslet faregrad er riktig

Vær

Regn 4,3 °C 2 m/s fra S ↑ 95% skyer Varmt og fint vær dei siste dagane. Kaldare, overskya og nokre byger med nedbør sidan i går ettermiddag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1300 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 900 moh. Grense for lagdelt snø er på 1300 moh Våt løssnø Våt Snøgrense ligg på ca 750 moh i nordleg sektor, og ca 950 moh i sørleg sektor. Ved fjorden er snøgrensa noko høgare og i dalane er snøgrensa noko lågare. Det har smelta mykje snø dei siste 14 dagane, også i høgfjellet. Men fortsatt ligg det lommer/områder med tjukt snødekke. Ved ca 1100moh i NØ vendte sider, var det fleire stader der eg stakk heile søkestanga ned i snøen utan å nå bunnen, men i det samme området er det fleire framstikkande steinar og rabbar.

Skredaktivitet

24. mai. 6-12 Ingen skredaktivitet

Snøprofil

43 cm F MF W, 2 cm K MFcr, 37 cm 4F MF W, 2 cm K MFcr, 29 cm 4F MF W -0,1 °C @ 10 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 80 cm I NØ vendt side, ca 1200 moh

ObsID: 274244

Indre Sogn / Luster

Snø

22.05.2021 kl. 12:18

1066 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst S. Over 1100 moh

ObsID: 274084

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org