Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 29.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Enkelte våte, naturleg utløyste skred kan løysne i høgfjellet. Hald avstand til skavler og fjellsider med glidesprekkar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket vil opplevast som stort sett stabilt, men i nordvendte områder i høgfjellet kan det framleis ligge vedvarande svake lag i snødekket som kan gje store skred. Når snøoverflata vert våt og mjuk kan det løysne våte laussnøskred. Ver merksam på mogelegheit for glideskred og skavlbrot.
Snødekket er stort sett smelteomvandla. Men det kan vere unntak Snøgrensa ligg rundt 800 moh i nordvendt terreng, høgare i sørvendt terreng. Grensa for lagdelt snø ligg på ca. 1300 moh.
Det kan framleis ligge vedvarende svake lag djupt det gamle snødekket i høgfjellet, men forventa utbreiing av dette er begrensa.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-4 °C til 12 °C på 1400 moh.
Plussgrader til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest.
-1 °C til 16 °C på 1400 moh.
Plussgrader til topps om formiddagen.
Klarvær.
Mulighet for noe høye skyer

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

28.05.2021 kl. 18:52

1561 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bilde øverst fra 21 mai under fra i dag 28 mai
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været på Hytta på mannen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Store Geisdalen nærmest
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk bak snøen slike faller ned nå i varmen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Hurrungane
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Vangsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sø på Geisdalsnosi
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nord side Vangsen fra ca 1040moh ennå mye snø her
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Myrhyrna ryggen nærmest kamera
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverst 21 mai under fra i dag 28 mai
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Samme fjellside vest ca 1300moh øverst 21 mai under i dag 28 mai. Liten forskjell

Skredfarevurdering

2 Moderat Svært pent og varmt vær. Snødekke har blitt utsatt for varme før i mai, og en rekke skred har gått. Takler det varme være betydelig bedre. Fordi snødekke er isotermt og består i all hovedsak av smelteformet snø. Det finnes skare lag og løsere lag samt spor av kant , men toppen av snødekke er bærende tidlig på dagen. Nord sider i høyden holder seg harde lengre enn sol sider i som myknes mye fortere. Hovedskredproblemet er at overflaten blir våt og løs og kan løsne av seg selv eller skiløper. Men det skal ikke utelukkes at enkelte våte flak kan forekomme, disse kan bli store. Lite skyer bidrar til stor utstråling og har en stabiliserende effekt på snødekke. Tempen synker også på nettene så tidlig på dag er snøen mer bærende og skredfaren lavest. Men våte flak / glideskred kan gå alle døgnets tider. Det er fanken ikke lett med disse våte flak. Noe inni meg sier at vi kan ta de bort men noe sier meg også at vi ikke kan det. Men snødekke takler varmen betydlig bedre nå ja enn tidligere i mai. Hadde denne sol og varme kommet på et vinterlig snødekke da hadde det rast svært mye.

Vær

Ikke nedbør 6,5 °C 6 m/s fra N ↓ Helt skyfritt og stor sol, men enn litt nordlig trekk gjorde det litt kaldere. Men alt i alt varm dag.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Våt løssnø Meget våt Det ligger snø i nordvendt terreng ned til enn 800moh men du må gjerne litt over det før sammenhengde skiføre. I syd er snøgrensen enda høyere. Snødekke bærende tidlig på dagen, holder seg hardt i nord sider lenge. Mens solen varmer og tempen stiger utover dagen, og gjør snøen våt utover dagen. Det er ennå en god del snø i høyfjellet så skiføre flere uker til. Men det smelter også nå uke for uke. Fjordnært er det barmark / svært lite snø også på topper over skogrensa. Det er stor forskjell når det gjelder mengde snø i forhold til himmelretninger.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, NV. Over 1600 moh Siden 21 mai har det gått mange våte løsnøskred

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Det har blitt flere glidesprekker siste tiden

Mye vann i snøen En god del vann i snøen i lavere høyder og der sola står rett på.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Følger solens gang.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Nordsider er nok mest utsatt men enkelte mindre kan gå også i de andre himmelretninger. Snødekke har blitt utsatt for varme før og en rekke skred har allerede gått. Snødekke nå takler det bedre men tar dette problem likevel med.

Snøprofil

7 cm F MFcl 3 mm V, 2 cm K MFcr, 41 cm 4F-/P+ MFcl 2 mm/3 mm W, 1 cm I IF, 64 cm 1F/1F- MFcl 2 mm/3 mm W, 10 cm 1F- MFcl/FCxr 2 mm/3 mm W Spor av kant 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm 1550moh nord pluss 6,5 i lufta

ObsID: 274619

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org