Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 03.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred. Hold avstand til fjellsider med skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturen fortsetter å synke og dette vil gi en stabiliserende effekt på snødekket. Det kan fremdeles være en del vann i snøen som gjør at en skiløper kan løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Det ventes ikke nedbør av betydning, men litt regn på et vått snødekke kan bidra til flak- og løssnøskred i bratt terreng. Utvis fremdeles varsomhet i terreng med skavler og sigesprekker og vær forsiktig i utløpsområder for skred.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter høye temperaturer og solskinn de siste dagene. I høyden ligger det fortsatt myye snø! Også her er snøen fuktig i øverste meteren.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Mandag gikk det et stort naturlig utløst vått flakskred på Blåbærfjellet, samt et stort vått løssnøskred i Tamokfjellet. I helga var det flere observasjoner på våte flakskred, samt løssnøskred i solvendte heng.
Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker. Søndag viset graving på Sjufjellet på 1000 moh. at det var 4 meter snø!!
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

03.06.2020 kl. 17:21

1382 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Rivtind. Tatt mot SV.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Spanstinden. Tatt mot N.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Salangsdalen. Tatt mot NØ.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Gresssdalen. Tatt mot V.

Vær

Ikke nedbør 2,6 °C 3 m/s fra SØ ↖ 25% skyer Overskyet tidligere på dagen, men i løpet av turen har det skyet fra. Relativt mildt og kun en lett vind først og fremst merkbar helt mot toppen.

ObsID: 237904

Indre Troms / Bardu

Snø

03.06.2020 kl. 17:15

1367 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps

Snødekke

Bærende skare med tynt dryss av nysnø over ca. 1300moh.

ObsID: 237903

Indre Troms / Målselv

Snø

03.06.2020 kl. 16:32

636 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser skavlbrudd i små bratte heng i N eksposisjon og snødekke mettet av vann i forsenkninger i terrenget på ca 650moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1400 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 150 moh Våt løssnø Våt Stedvis mye vann i snøen

Tester

LBT ingen utslag på LBT. finner ingen lagdeling i snødekket.

Faretegn

Mye vann i snøen stedvis mye vann i snøen og overflatevann i forsenkninger i terrenget

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket virker å være god utenom de øverste 35 cm som består av våt snø. Hele snødekket virker å være isotermt helt ned til bakken opp til ca 7-800moh. Test av små bratte heng viser at det skal liten tilleggsbelastning til før våte løssnøskred utløses. Stedvis er det svært mye vann i snødekket, og i forsenkninger i terrenget er snødekket mettet med vann. Fare for våte løssnøskred og evt sørpeskred der snødekket er mettet med vann. Pent vær med sterk solinnstråling i perioder vil fortsatt svekke bindingene i snødekket i perioder. Noe lavere temperaturer på natterstid vil føre til stabilisering av snødekket ila natt. Det er observert noen våte løssnøskred på strekningen mellom Sørreisa-Bardufoss i dag og strekningen Bardufoss Finnsnes. Det er observert flere skavlbrudd i fjellet ved Myrefjell i dag i mindre bratte heng. Været neste døgn tilsier tidvis kraftig solinnstråling i bratte heng og fare for våte løssnøskred. Relativt lave temperaturer på natt tilsier stabilisering av snødekket gjennom natten. Varslet faregrad er riktig Skredfaren varierer fortsatt gjennom døgnet. Faregraden på dagtid vil stedvis være mellom 2 og 3. Sannsynligheten for sørpeskred er også tilstede dersom kraftig solinnstråling gir stor snøsmeltning opp til ca 1000moh. Over 1000moh er det fortsatt mulighet for nattefrost og stabilisering av snødekket. Fare for skavlbrudd som løser ut våte løssnø/flakskred i underliggende terreng i bratte heng

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer Lettskyet pent vær

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 1500 moh det er observert noen skred i bratt terreng på strekningen Sørreisa Bardufoss og i omr Fagerlifjellet

Snøprofil

35 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 235 cm P MF 0 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 180 cm, 0 °C @ 200 cm gravde ned til 200 cm. sannsynligheten for at snødekket er isotermt helt ned til bakken er stor.

ObsID: 237902

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.06.2020 kl. 17:06

249 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Blåbærfjellet mot øst. Vått flakskred str 3+ utløst av lite skavlbrekk. Sannsynligvis gått om tidlig på dagen 1/6. Grove bruddkanter fra 900 moh ned til 600 moh opp til 3 - 4 m tykkelse.
ObsID: 237746

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.06.2020 kl. 17:03

250 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Tamokfjellet, vått flakskred str 3+ utløst av vått løssnøskred, tykke bruddkanter, ca 2 m på det tykkeste Skredet gikk mellom kl 1400 og 1600 1/6
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
ObsID: 237745

Indre Troms / Balsfjord

Snø

31.05.2020 kl. 17:16

438 moh

Ingrid@NVE (*****)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I denne fjellsida hadde det gått to flakskred, str 2-3, nesten ned på bakken. Tenker det må vere på gamalt kantkornlag som blir oppvarma/vått. Usikker på skredtidspunktet, men såg ikkje så gamalt ut.

ObsID: 237687

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org