Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 15.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det finnes ferske fokksnøflak, særlig der disse ligger på et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbygene fortsetter, og danner ferske fokksnøflak. Noen steder vil fokksnøflakene legge seg over kantkorn og glatt skare. Her kan det være lett å løse ut middels store skred. Skredfaren vil være størst der bygene treffer. I isolerte leområder kan fokksnøen ligge på overflaterim. Vær oppmerksom på at det kan være mulig å løse ut små flak i eldre fokksnø på kantkorn i andre sektorer, eller innad i fokksnøen.
Torsdag kom det påfyll av nysnø, men snødekket er fremdeles tynt for årstiden. Snøoverflaten består stort sett av skare og hard fokksnø. I isolerte leområder kan det finnes mykere fokksnøflak. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er avblåst.
Det er observert kantkorn rundt skaren. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning.
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-17 °C til -8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

15.01.2021 kl. 16:53

861 moh

Georg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Georg@rkh-skredgruppe Kommentar:  I mangel på tid da noe annet mer tidskritisk var oppdraget tok jeg noen enkle tester underveis for å kontrollere snødekket.

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 1 - Små V, NV over 900 moh

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Skredfarevurdering

Mindre skred/fonner kan løsne i renner/slutter der det er inntrasportert nysnø med vinden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Innblåst nysnø i NV hellinger

Vær

-3 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Tett tåke og vind med snø i lufta. Dårlig sikt. Ca 10-50m med hodelykt.

ObsID: 250779

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org