Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 16.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fersk fokksnø. Fokksnøflaka ligg over eit vedvarande svakt lag som gjer at skred er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak vil starte å stabilisere seg, men det vil ikkje vedvarande svake lag. Difor vil skred kunne løysast ut der nysnøen har lagt seg dei siste dagane. Fjernutløysing av skred er mogleg. Skred på vedvarande svake lag er lettare å løyse ut og kan få større utbreiing enn om slike lag var fråværande.
Dei siste dagane har det kome litt nysnø og vore vind. Dette har lagt seg opp på tidlegare vindpåverka snø med ulik hardheit, på skare eller på bakken. Generelt er det lite snø i regionen.
Det er kantkornlag i snødekket, fleire stadar i samband med skare.
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

16.01.2021 kl. 15:53

768 moh

ThomWdg@lyngen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ThomWdg@lyngen

Skredhendelse

16. jan 13:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 621 moh og sluttet på 537 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 25 m bred bruddkant Brattheng Vindtramsportert nysnø over kantkorn på skarelag. Utløst av hunder. Det ble også utløst lite skred av skikjørere i nordøstlig side.

ObsID: 249518

Indre Troms / Bardu

Snø

15.01.2021 kl. 16:53

861 moh

Georg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Georg@rkh-skredgruppe Kommentar:  I mangel på tid da noe annet mer tidskritisk var oppdraget tok jeg noen enkle tester underveis for å kontrollere snødekket.

Vær

-3 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Tett tåke og vind med snø i lufta. Dårlig sikt. Ca 10-50m med hodelykt.

Skredfarevurdering

Mindre skred/fonner kan løsne i renner/slutter der det er inntrasportert nysnø med vinden.

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 1 - Små V, NV over 900 moh

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Innblåst nysnø i NV hellinger

ObsID: 250779

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org